BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

KUR AN IN ANA KONULARI 9 10 SINIFLAR

Tarih 26/Kasım/2015, 19:13 Editör BİLGE BİLGE

KUR AN IN ANA KONULARIS55-75 L1-
http://www.mucizeler.com/default.asp

Kur'an korunduğu halde diğer kitaplar niçin korunmadı?

Bu dünya imtihan dünyası olduğu için insanların bir çok cinayetlerine mühlet verilmiştir. Bunun içerisine her türlü inkar ve isyan dahil olduğu gibi Allah'ın gönderdiği kitapların değiştirilmesi de dahildir.Şunu hatırdan çıkarmamak gerekir ki bu dünyanın her unsuru bir imtihan vesilesidir.

  Bununla birlikte
asırlara göre dinlerin değişmesi insanoğlundaki değişme gerçeğine uygun olarak Allah'ın takdir ettiği bir hükümdür.İnsanlığın her çağının ihtiyaçları farklıdır. Elbette ki Adem peygambere gelen din hükümleri şimdiki zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak hükümler olmadığı gibi şimdiki hükümlerin Adem peygamber zamanında indirilmiş olması birçoğunun uygulanma alanı olmadığı bir şekil arzedecekti. Diğer dinler kendi çağlarındaki ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olmasına karşın belli bir zamandan sonra iletişimin gelişip dünyanın tek bir şehir gibi olmasıyla birlikte ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmışlar, Cenab-ı Allah da insanlığın aldığı vaziyete uygun tüm ihtiyaçları karşılayacak yeni şeriat göndermiştir. İslamiyet geldikten sonra değişim nispeten devam ettiği için bu sefer de mezhepler şeklinde insan ihtiyaçlarına göre nispeten değişik şekiller ortaya çıkmıştır. Hatta kıyamete kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikteki İslamiyetin her yüz yılda bir, çağa göre yorumlanmasını sağlayacak “müceddid" dediğimiz yüksek alimler manevi olarak görevlendirilir
.

  Yani yeni din gönderilmesi insanın yapısındaki değişim gerçeğinin dinlerdeki yansımasıdır. İnanç sistemi ve genel hükümler sabit kalmakla birlikte bazı alanlarda hükümsel değişiklikler ve yenilikler yeni din gönderilmesi ile gerçekleşir. Kuran'dan önceki kitaplar Kendilerinden belli bir süre sonra yeni bir
din ve kitap gönderileceği için koruma altına alınmamışlardır. Nitekim İslamiyet ve Kuran ile tashih1 edilmişlerdir. Fakat Kuran son semavi kitap olduğu için koruma altına alınmıştır. Bundan sonra bir daha kitap gelmeyecektir. Bunu bildiren bir ayet olmasaydı Kur'an son kitap olduğu için insanlar ortaya atılan bir şüphe ile şaşkın ve ümitsiz bir duruma düşebilirlerdi
.

  Kısacası bunun hikmeti ihtiyaç ve imtihandır.

http://www.islamivideolar.org/kategori:3_kuranin-delilleri.html

 http://www.mucizeler.com/default.asp

 Binlerce,onbinlerce evden yükselen Kur’an tilaveti, önce anlamayı hedefleyen bir Kur’an kıratına dönüşsün, sonra da hayata. Binlerce, onbinlerce evden yalnızca Kur’an sedaları değil, bununla birlikte Kur’anî bir hayat yükselsin. İşte asıl o zaman Ramazan gelir. Gelir ve hiç gitmez.Gelir ve Kur’an’ın diriltici soluğunu ...alır getirir. Getirir de, bedenini ölü kalbini taşıyan bir tabut gibi gezdiren canlı cenazeleri diriltir.

 

http://www.facebook.com/?ref=home#!/SEMSveMEVLANA

 

KUR’AN IN ANA KONULARI

KUR AN IN İÇERİĞİ-İSLAM DİNİNİN BİLGİ KAYNAKLARI S55-75                L1-2

               KAZANIMLAR   :Öğrenci, Kur’an’ı anlamak için çaba gösterir.Kur andan yararlanması öğretilir.

                MATERYALLER : Kur’an meali, Safahat, asetat ve tepegöz. Kur’an’ı, sağlıklı anlama ve yorumlama konusunda kazandıkları becerilerini ölçünüz.

 

S-1-İslam dininin temel bilgi kaynaklarını yazınız?

A-Kur an:Kelime olarak,Okuma,okuma parçası,gönderilmiş bilgi manzumesi,indirilmiş bilgi demektir.

Hz.Muhammet(s.a.v.) e indirilen,kitaplarda yazılı olan,Peygamberimizden bize Tevatür yoluyla iletilen,okunması ile sevap kazanılan,insanlığın benzerini getirmekten aciz olduğu,İnsanlarla ilgili her şeyin genel ve öz bilgi olarak içinde yer aldığı ilahi sözdür.(Tevatür:Yalan söylemesi mümkün olmayan topluluğun ilettiği bilgi ye denir)

Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları sergilenecek
 

         B-Sünnet:Hz. Peygamberin, söz, fiil, takrir (Bir olay karşısında susarak onaylama)lerine Sünnet denir.Kur’ân’da,”Namaz kılınız” “Abdest alınız” “Hac ediniz”denmişken Bunların nasıl yapılacağını belirtmemiştir.Bunları peygamberimiz bizlere uygulamalı göstermiştir.         … ….                                                               

      …       C-İcma:Peygamber(s.a.v.) nin vefatından sonra müslümanların karşılaştıkları sorunları,bu alanda uzmanlaşmış kişilerin ortak görüşleri ile çözmeye denir/ Peygamberimizden sonraki bir dönemde,karşılaşılabilecek dini bir meselenin cevabı üzerinde  uzman bilginlerin fikir birliği etmeleridir../// İslam dininin güncel meseleleri islama uygulama yöntemidir.,bir meselenin çözümü konusunda K.K.de ve Sünnette bir açıklama yoksa;bunun çözüme kavuşturulması o dönemde yaşayan bütün islam bilginlerinin ortak fikir birliğiyledir,buna icma denir Çağın gelişmesi ve toplumun değişmesiyle ortaya çıkan problemlere çözüm getirmek  her dönemde yaşayan islam bilginlerinin başlıca görevlerindendir. İcma ,çözüm üretme platformudur.Müslümanların yeniliklere adaptasyonu bu platformca ,akıl-mantık –din çerçevesinde değerlendirilmesi,akılların ortak ürününün sağlıklı  sonuçlara ulaşması yöntemidir. Doğru bilgiye ulaşırken en az hatayla ve en az yanılma payıyla ulaşmaktır. Örneğin: Krizlerden çıkılması için neler yapılmalı?Kalkınmak için neler yapılmalı? Organ nakli/Kredi kartı/post makin ası  Bu konularda Uzmanların görüşlerine başvurulur hızlıca uygulanır.

                D-  Kıyas:bilinenden bilinmeyene varma demektir./ Tanımı: :Kuran ‘da ve Sünnette hükmü(Açıklaması)bulunan  durumlara, aralarındaki benzerlikten dolayı,Kur’an ve sünnette açıklaması olmayan nesneleri ve durumları benzetmektir. Örnek:Kur’an da şarap içmenin yasak olduğu belirtilir,ama bira,içki,esrar,eroinin durumu açıklanmaz?O halde bunların İslam a göre durumlarını nasıl açıklayacağız?Şarap sarhoş edici maddedir,esrar,eroin,içki de sarhoş edici maddedir.Sarhoş edici olmak hepsinin benzer ve ortak yönüdür.dolayısıyla sarhoş edici özelliğinden dolayı esrar,eroin de kullanmak dince yasaktır sonucuna varılır.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 Şairler aciz kaldı, dile getiremedi
Edipler bitab kaldı deyip bitiremedi
Alimler hayran kaldı, sırrına eremedi
Miracı Nebevinin, müjdesi hürmetine
Ya Rab ihsanda bulun Muhammed ümmetine!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

S-2-Kur an ın Edebiyat bakımından mucize oluşu?

          Kur’ân’ı ve O’nun taşıdığı İlâhî Mesaj’ı yeryüzünden silmek için 14 asırdır mücadele verenler, hiç bir zaman bu meydan okuyuşa karşı koyamamış, Kur’ân’ın bu noktadaki meydan okumasına karşı Kur an uydurmaya kalkışan,birkaç kişi ise, ancak rezil ve alay konusu olmuştur.Kur an da Allah,:“Kim bunun insan  sözü olduğunu iddia ediyorsa benzeri bir sure yazsın bunu yapamazsa 10 ayet yazsın “ diyordu.İslam düşmanları bunu yapmaya çalışmak yerine Bu inanca sahip olanlara savaş açmışlar ve kılıçla cevap vermişlerdir..

            Dil, üslûp, belâgat(az sözle çok mânâ ifâde etme özelliğine sahip olması) ve içerik zenginliği itibariyle dost ve düşmanlarının ittifakıyla tartışmasız en mükemmel ve kusursuz olduğu gibi,indiğinden günümüze kadar gelişi itibariyle de metni herhangi bir bozukluğa ve değişikliğe uğramamış, en son ilâhî bir kitaptır. O’nun başlangıçta bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emriyle yazıya geçirilmesi, Sahabe tarafından tamamı veya bir kısmı itibariyle ezberlenmesi, günde beş defa namaz başta olmak üzere her vesile ile okunmasıyla , perçinlenmiştir..

 S-3-Kur’an-ı Kerim,Günümüze nasıl gelmiştir?Anlatınız?

         Gönderildiğinde aynen birinci elden yazıya geçirilmiş tek kutsal kitap Kur’an ı Kerim dir.Dolayısıyla insanların bu kitaba müdahale etme imkanları kalmamıştır.Dolayısıyla Kur’an, peygamberine indirildiği günkü gibi günümüze gelmiştir.                                                           

     İncil:İncil ve diğer bazı Kutsal kitaplar indirildiği zaman yazıya geçirilmemiş,ağızdan ağıza yüzyıllarca nakledilmiştir.İncil en erken Hz.İsa nın dünya dan ayrılışından yüz yıl sonra yazılmıştır,daha sonra M.S.325 yılında Roma İmp.nun Hıristiyanlığa izin vermesiyle yüzlerce İncil yazılmıştır.
KURAN IN DEĞİŞMEDİĞİ NİN BİLİMSEL İSPATI.
http://www.haber7.com/haber/20100814/Kuranin-tahrif-edilmedigi-ispatlandi.php

      1-Ümmî(Okuma-yazması olmayan) bir peygamber olan Resûlullah (s.a.s.),a Kur an indiğinde anında ezberlemeye, gece gündüz ibadetlerde ve her vesile ile yavaş yavaş,okuyor, ashabına da okuyup okutuyor ve öğretiyordu, Ramazan ayında da,

      2-Sahabiler,Kur’ân’ı ezberleme, öğrenme ve anlama konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor, ezberledikleri miktarı birbirlerine aktarıyorlardı. Evlerinde çocuklarına ve eşlerine de öğretiyorlardı. Evlenirken bile Kur an ı mihir sayarlardı. Resûlullah uzak yerlerde oturanlara da onlara Kur’ân okutacak, Kur’ân öğretecek kimseleri mutlaka gönderiyordu.

      3-Yazı yazmayı bilenlerin, yazı malzemelerinin az olduğu bir zamanda, Kur’ân’ın ezberlenmiş olması sonra yazıya geçirilmesi ve kitap halinde toplanmasına Sahabiler çok önem vermiş ve bunu başarmışlardır.

      4-Kur an ı yazıya geçirmek için,Peygamberimiz Vahiy sekreterlerini görevlendirmişti.Yazdırdıktan sonra da muhtemel yazı ve okuyuş hatasını düzeltmek maksadıyla vahiy sekreterlerine,yazdırdığı âyetleri okutturuyordu.        ..     

    5-Hz. Ebû Bekir (r.a.) döneminde, Hz. Ömer’in (r.a.) teklifiyle ayrı parçalar hâlinde ve Sahabilerin hafızalarında bulunan ayetleri Kitap haline(Mushaf) getirilmiştir.Bu toplamada,Hz. Zeyd’in (r.a.) sekreterlerin başkanı seçilmiş ve herkes elindeki Kur an sayfalarını 4 şahitle birlikte Hz.E.Bekir e getirmiş ezberlerindekilerle kontrol edildikten sonra alınmıştır.Bu titizliği Dini bozmak için öğrenen Hrst.Oryantalistler bile taktir etmişlerdir.. Sir William Muir,:“İnkâr edilemez bir gerçektir ki, dünyada bu derece aslına uygun ve dikkatle korunmuş bir metin olarak 14 asırdır kalabilen Kur’ân’dan başka bir kitap yoktur” (Mehran, 1:31). Yine Muir, “…Her asırda ve her devirde bütün İslâm mezhepleri için tek bir Kur’ân’dan başka bir Kur’ân olmamıştır.” (Draz,)

       6-Müslümanların yeni ülkeler fethetmesi sonucunda Farklı okuyuşlar belirdi, buradan anlaşmazlıklar çıkmaya başladı;Bunun Üzerine Hz.Osman Döneminde Zeyd bin Sâbit (r.a.) başkanlığında Kur anlar çoğaltıldı ve Suriye-İran-Azerbaycan gibi yerlere gönderildi.Bu Kur anlar bu gün :Topkapı sarayın da/Taşkent te[{Hz Osman ın Şehit edilirken Okuduğu Kur an} /Londra da/ Amerika’da Kolombiya Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

       7-Peygamberimizden Kur an öğrenirken bazı Vahiy sekreterleri Kur anlara anlamadıkları yerlerine açıklayıcı dipnotlar düşüyorlardı.”Salatel asr”(Orta namazını kılınız) :Kelimesine-“İkindi namazını”şeklinde açıklayıcı notlar düşenler olmuştu.Daha sonra Bunların Kur an dan mış gibi zannedileceği veya karışacağı korkusuyla Hz.Osman-”Elinde böyle Kur an bulunanların yakmalarını” emretti.Ve elde açıklamasız dipnotsuz hepsi aynı olan bir tek Kur an Kaldı. Bu iş bütün halkın önünde ve herkesin desteği ve yardımıyla oldu.Bu konuda Bütün İslam mezhepleri ve uzman müslümanlar İcma(Görüş birliği) etmişlerdir.Çağdaş Şii müfessirlerden Tabatabaî de” 20 ciltlik tefsiri el-Mizan’ın” önsözünde, farklı bir inancın küfür olduğunu açıkça ifade eder.

 

S-4- Kur an ı Kerim Bir kerede toptan indirilmek yerine Neden 23 seneye yayılarak indirilmiştir.?

     a-Olaylara paralel açıklamalar yapılması için  “İfk hadisesi gibi.. b-Ezberlenmesi ve anlaşılması uygulanması kolay olsun diye  c-Kaybolma ihtimalini kaldırmak için…..vs.

    S-5-Kur an ın Medeniyete ilme katkıları?

        Kur’ân’ın indiği yirmi üç sene boyunca O dönem, bir Kur’ân medeniyetinin doğuşuna beşiklik etti. Onu izleyen dönemler ise Kur’ân ilimlerinin doğuşuna ve gelişmesine tanık oldu. Peygamberimizden Kur’ân’ı ders alan önde gelen Sahâbîler, bu ilmi bir sonraki nesillere aktarmak için işe koyuldu. Mekke, Medine, Bağdat, Basra derken, Müslümanların ulaşabildiği her yer birer okula dönüştü. .

      **Kur an ın indiği toplum ve Onları ulaştırdığı seviye hakkında bilgi veriniz?

     Kur an,ortaçağın Kureyş toplumunu şirk, zulüm, haksızlık, ahlâksızlık,düşük davranışlar ve sefaletin bunaltan ortamından çekerek, onları hakiki insanlık medeniyetinin kurucuları, üstatları ve önderleri konumuna çıkardığı gibi, tüm insan toplumlarını da bir şekilde hak-hukuk, huzur ve iç huzuru, barış ve güven gibi…vb. insan fıtratıyla/doğasıyla örtüşen, insanlığın her zaman muhtaç olduğu ve insan hayatının tamamını kuşatan, bu hayatı yalnızca dünyevî boyutuyla kuşatmakla kalmayıp, onun sonsuz âhiret boyutunu da içine alan paha biçilmez sosyal, ahlakî ve imanî değerlerle tanıştırmıştır.Bu ilkeler ve aydınlanmış/insanlığa adanmış ruhlar ,içlerindeki bu aydınlığı tüm insanlara ulaştırmak için kıtalar ,okyanuslar aşmışlardır.Orta çağ karanlığında bunalmış Avrupa ,bu aydınlık süvarilerinden aldıkları bilgileri yaymışlar ve sonuçta rönasans reform olmuştur.O halde O masum yetim in insanlığa ve dolayısıyla yaydığı dinin tüm insanlığa katkısı büyük olmuştur..

       Kur’ân, her türlü haksızlığın, maddî ve manevî kaosun, barbarlığın, insanı insanlığından utandıracak kötülüklerin işlendiği bir çizgide, cahiliye sıfatı ile özdeşleşmiş karanlık bir zaman diliminde insanlık semasında sihirli bir güneş gibi parlayıp,insanlığı saran tüm karanlıkları aydınlatan,hâkim olan olumsuz iklimi, talihsiz atmosferi dağıtan, ilâhî bir ruhtur,ışıktır.

 

S-6-Gönderilen önceki kutsal kitaplar ve  Kur an ilişkisi?

        Kur an,varlık,insan,gerçekleriyle tamamen uyuşan, daha doğrusu, bu gerçeklerin dili olan, son derecedeki mucizeliğine rağmen bütün âlemleri kuşatan derinlikte zengin bir içerik ile Allah katından insan algısına inen, geçmiş semavî kitapların asırlara göre değişmeyen özünü, toplumlara göre eskimeyen ruhunu da barındıran (Şuara/26: 196; A’lâ/87: 18-19) en son ilâhî prensip, kural ve değerler topluluğudur..Artık daha kapsamlısı ve yeni şartlara uygun kutsal kitap gönderilmeyecektir.Hem Kur’an önceki dinlerin kutsal kitaplarına inanmayı islamın temel şartı sayar,onların ilk indirildiği zamanki haline inanmayan kişinin islamla bağı kopar.O halde İslam önceki dinleri kapsar ve onların ilk hallerine inanmayı emreder.Bundan dolayı İslama inanmak önceki dinlere de inanmaktır.Çünkü bütün peygamberler aynı buyrukları getirmişler ,hepsinin bilgi kaynağı ve vermek istediği mesaj aynıdır.

 

S-7-Allah diğer kitapları neden korumamıştır?                                                                             

 Kur’ân’ın dışında gönderilen semavî kitapların ebediyyen geçerli kalmak üzere değil de, belli zamanlarda geçerli olmak üzere gönderilmiş kitaplar olmasındandır

 Kapalıçarşı'da satılmak istenen altın işlemeli, el yazması Kur'an-ı Kerim'e el konuldu. Kur'an-ı Kerim'i satmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 300 yıllık Kur'an-ı Kerim'in kime ait olduğu, şahısda ne aradığına yönelik soruşturma sürüyor. Kitabın, 1700'lü yılların başında Hattat Seyyid Nureddin tarafından kaleme alındığı belirlendi. (CİHAN)

S-8-Kuran-ı Kerim ‘in  Ayetleri genel olarak hangi konulardan bahseder maddelerle yazarak her maddeyi örneklerle kısaca açıklayınız?

     1-İtikat(inanç konuları):Allah,melek,Kitap inancı,Ahiret inancı gibi konulardan bahseden ayetler ve bu varlıkların varlığını ispata ve açıklamaya,görünenden görünmeyen Allah a varılmasını anlatan ayetler bulunur.

2-İbadetler:Müslümanların yapmaları gereken ibadetlerden bahseden ayetlerdir:Hac,namaz,Zekat ayetleri gibi İbadet:Kişinin doğru ,iyi,yararlı olarak yaptığı her davranış ve evreni çözme,güzelleştirme,insanlığı mutlu etmeye yönelik her şeye denir..Kötülüklere karşı çıkmak,yapmamak,yapanlara engel olmak…. da ibadettir.O halde İslam ı sadece Ahirete yönelik bir din olarak algılamak ,dünya dan ve yaşam dan kopuk bir din ve ibadeti sadece namaz vs olarak algılamak dinin özünden uzaklaşma ve eksik algılamak anlamına gelir…

3-Muamelat(İnsanlar arasındaki ilişkilerden bahseden ayetler):Toplumun devamı için,Toplumun fertleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardan bahseden ayetler.Alışveriş,emanet,bağış,aile hayatı  gibi konulardan bahseden ayetler..İnsanın insanla olan ilişkisi/İnsanın toplumla olan ilişkisi/toplumun toplumla olan ilişkisi/toplumların toplumlarla olan ilişkisinden bahseden ayetler bulunur..

4-Cezalardan bahseden ayetler:Toplumun mutlu olması için Dinin/ahlakın koyduğu kurallara uymaları gerekir,düzeni bozan,huzuru kaçıranlara Allah’ın vereceği cezalardan bahseden ayetler, bulunur.

5-Ahlaktan bahseden ayetler:Kuran kişilerin Dünya ve Ahiret mutluluğunu yakalamaları için,ana babaya hürmet,insanlarla iyi geçinme,iyiliği teşvik etme,kötülüklere engel olma,adalet,doğruluk,alçak gönüllü olma,merhamet,sevgi,..gibi konulardan bahseden ayetleri içerir.İslam dininin emirlerini tutarak Dünya da “Cenneti bir hayatı”yaşamamızı sonrasında Bunların bize Ahirette de Gerçek Cenneti Yaşatacağından bahseden Ayetler vardır.

6-Nasihat ve tavsiyelerden bahseden ayetler:İnsanlara Allah’ın emirlerine karşı duyarlı olmalarını,kötü arzularına uymamalarını,bu dünyada imtihana çekildiklerinin bilincinde olmalarını hatırlatan ayetler bulunur.

7-Sonuç bildiren ayetler:Allah’ın emirlerine uyanların Cennete gideceklerini,Uymayanların alacakları karşılıkları  anlatan ayetlerdir…

       8-İlmi gerçekler(Bilimsel gerçekler):Kuran İnsanlığa gerekli olan ilmi gerçeklerin ve tabiat kanunlarını ,henüz ulaştığımız ve ileride ulaşacağımız bilimsel bilgileri ve konuları içeren ayetleri barındırır. Kuranın ilmi gerçeklerden bahsetmesinin sebebi,Kuranın bilim kitabı olması için değil;İnsanın merakını Harika dizayn edilmiş Evrene çekmek,düşündürmek,İnsanın bulduğu gerçekleri düşünmesiyle bunları yaratanın yüceliğini kavraması ve O nu büyük tanıması Sonra İbadet etmesidir.

   ***Burada şu soru akla gelebilir-O halde Din bilim ilişkisi nedir?Dinin bilime engel /karşı olduğu düşüncesinin kaynağı nedir? Bu düşünce Orta çağ avrupasında kilisenin bilime ve bilim adamlarına yaklaşımından doğmuş olup;İslam ile alakası olmadığı gibi,İslam dinine göre Allah ,Evreni yaratan ve onun Kurallarını,tabiat kanunlarını,sistemlerini yerleştiren dir.Şimdi evreni yaratan ve kurallarını koyan Allah ve dini bilimle çelişir mi?O halde din bilim çelişmesinin kaynağı nedir?Bu İnsanların bilimsel bilgi edinirken önlerinin kesilmesi veya dinin bilime engel olduğu fikrinden doğmuş kuruntudur.Avrupa ve hristiyanlık için söylenmesi gereken şeylerin CAHİLCE İslama genellenmesi ve bunun tüm dinleri içine alacak şekilde ifade edilmesi gerçeklere aykırıdır.Bunlar gerçeklere aykırı olduğundan İslam ve Kur an ın ilk emri”OKU”dur.İnsan ne kadar oku,araştırırsa Allah ı ve sistemini çözerse O kadar çok sevap alacağından İslam bilgi medeniyeti kurmaya çalışmıştır…Bilimi yaratan ve kurallarını koyanın sonra da bunu ibadet sayarak teşfik edenin dininin bilime engel/karşı olduğunu söylemek olsa olsa ön yargı veya cahilliktir..

      Kur’ân’ın bilimsel üstünlüğü, daha sonraki dönemlerde, yeni bilim dallarının doğmasına zemin hazırladı.Sonra bilim dallarının ulaştığı her dalı İnsanı Kur’ân’ın doğruluğuna götürdü,Onu birçok bilim dallarına tasdik ettirdi.Kur an genelde her şeyden ana ilkeler olarak bahsediyordu.

         Kur’ân’ın, varlık âlemini bütün ayrıntılarıyla kuşatan ders ve tasvirleri vardı. O herşey hakkında söz söylüyor, ele almadık varlık ve konu bırakmıyordu:Güneş, Ay, Dünya, gezegenler, yıldızlar, uzay, dağlar, denizler, yanardağlar, kıt’alar, fay hatları, embriyo, zigot, örümcek, sivrisinek, karınca, arı, bal, süt, yörüngeler, gölgeler, yağmur, bulut, rüzgâr, şimşek, yeraltı suları, akarsular, deltalar, parmak izi, cinsiyet, bitkilerin erkek ve dişiliği, eşyanın çift yaratılışı, konuşma, insanın yaratılış aşamaları, kâinatın yaratılış aşamaları... (Hz. Süleyman’ın, cin ve hayvanlardan meydana gelen ordusu, kuşların dilinden anlaması, hüdhüd ile konuşması, Belkıs’ın tahtının bir anda getirilmesi. Hz. Musa’nın bastonunun yılan olması, Hz. Hızır’ın elinde pişmiş balığın canlanması, Hz. İsa’nın beşikte konuşması, çamurdan yaptığı şekle üfürünce kuş olup uçması, Hz. Yunus’un kırk gün balığın karnında ölmeden kalması, Eshab-ı kehf’in 300 yıl ölmeden uyumaları, hayvanların konuşması, Peygamber efendimizin bir anda Cennete, Cehenneme ve daha başka yerlere gidip gelmesi, mübarek parmakları arasından bir orduya yetecek temiz su akması, Hz. Ömer, Medine’den seslenince İran’daki ordu komutanının duyması, Hz. Habib-i Acemi’nin deniz üzerinde yürümesi, Hz.İsa nın –Allah ın izniyle Ölüleri diriltmesi gibi olaylar akılla mantıkla izah edilemez. Bunlara sadece inanılır. İnanmayıp masal, efsane diyenler ise kâfir olur.

 

         On dört asır önce, değil, sadece iki asır önce yazılıp da bu konulardan bir iki tanesine temas eden bir kitapta, bugünkü bilgilerimizle ters düşen pek çok şeyle karşılaşırız.Ümmî bir zatın getirdiği kitap, bunlar gibi yüzlerce konuya temas ettiği halde, ne anlattığı gerçeklerde,Doğru bilgiye ve selim akla ters düşecek birşey bulunmuyor.Meğer Kur’ân bu konuları bize anlatırken, yüzyıllar sonrasının dilini ve kavramlarını kullanarak bizimle konuşuyormuş!

      İndiği toplum nasıl Kur’ân için plânlanmış bir toplum ise, bu dünya da Kur’ân için planlanmış ve hazırlanmış bir dünyadır. Bir defa, varlık âlemi, herşeyiyle, Kur’ân’ın anlatımında kendisini bulmakta, gerçekleştirdiği inkılâplar, tek başına onun doğruluğuna kanıt olarak sayılabilir. İçki, kumar, ırk ayrımı, fuhuş, cinayet, zulüm gibi, insanlığa yaraşmayan ne varsa, toplumda ne kadar kökleşmiş olursa olsun, yirmi üç senelik bir süreç içinde, üstelik düşman bir çevre içinde bunları kaldırabilmek, dünya tarihinde sadece Kur’ân’ın ve onu getiren Peygamberin başardığı bir iştir. Kur’ân’ın terbiyesi altında yetişen insanların ilim, irfan, sanat, medeniyet, ahlâk ve fazilet namına ortaya koyduğu davranışlar ve eserler, insanlık tarihini aydınlatmıştır.Bu Sevgi ve şefkat medeniyetinden/Kaynağından,bırakın  insanları hayvanlar dahi kana kana içmişlerdir.ı .

     Kur’ân’sız bir dünya düşünmek, bu eserlerin hep birden insanlık tarihinden çekilip gittiğini farz etmek demek olur ki, o zaman geride kaba kuvvetin hüküm sürdüğü; kılıçtan, servetten ve şehvetten başka pek az şeyin değer taşıdığı bir dünya kalırdı.Bu gün insanlığın karşılaştığı akla hayale gelmeyen kötülükler…bunu daha iyi anlatmaktadır.

         İnsanlar,Kur’ân’ın insanlık âlemi üzerindeki etkisini incelerken üstünlüklerini takdir edecek yapıda idiler. “Sıradan insanlar onun mânâsını anlar, yüksek seviyedekiler de özelliklerini takdir eder” denir.”Allah ı en iyi bilginler bilir ve tanır”Ayeti bunu analatır.İnsanlar,Kur an ı, işittikleri anda o kelâma vuruluyorlardı.Değerini bilmeyen bir topluma inmiş olsaydı, herhalde bu tesirini gösteremezdi. Yağmur hayat getirir; ama yağdığı toprak, toprak olursa! su içer gibi okuyoruz; usanmıyoruz.

      Kur an, insanın yaratılışıyla o kadar uyum içindedir ki, Hasta olsun, sağlıklı olsun, anlamını bilsin veya bilmesin, herkes onu dinlediği zaman anlar ki, o bir beşer/insan sözü değildir. Hükümdarlar, kölelerle birlikte onun önünde diz çöker, dersini dinler. İlim arayan ondan alır. Adalet isteyen ona yönelir. Mutluluk arayan onda bulur. Ahlâkını güzelleştirmek isteyen, dersini ondan alır.

    Saf bir zihinle ona yönelen herkes bilir ki, Eğer biz bu dünya üzerinde tesadüfen bulunmuyorsak, buraya gelişimizin ve buradan gidişimizin bir nedeni ve amacı vardır O da Kur anın hedef aldığı,hayattır

       Kur anın Konularında, tıpkı hayatın kendisinde olduğu gibi, pek çok şey bir aradadır. Herkes,kendisine yarayan bir şeyleri orada bulur, eli boş dönmez.

      Ayetlerin inmesine sebep olan olaylar(Nüzul sebepleri) ise, vesile işlevini gören olaylardır Adeta:”Gökten inenin yerde karşılanma merasiminden ibarettir,”

     Evreni ve sistemini ince ayar ve hassas dengelerle dizayn eden Yüce güç,İnsanın dikkatini bunlara çekmek isteyerek,İnsanların gerçek/sarsılmaz İmana varmalarını istemektedir;Hem bilimi Allah tan ayrı düşünmek şöyle dursun Bilim yasaları bizi Onları tasarlayana götürmez mi ki bundan dolayı Kur an da 1000 e yakın ayet bizi bilime ve aklı kullanmaya ,düşünmeye ibadet ekseninde teşvik etmekedir.”Bilim adamının Bir saat düşünmesi;Bilgisiz birisinin 70 yıllık nafile ibadetinden daha hayırlıdır”-“Bilginlerin uykusu Cahillerin ibadetlerinden hayırlıdır” gibi ayet ve hadisleri bunları en güzel ortaya koyan anektotlardır.Bu konudaki Kur an ın açıklamaları ve Teşviki,İnsanı bu zengin içeriğe ve mucize kaynağına yöneltir.Ancak; Müslüman toplumların bilime karşı son asırlardaki soğuk tavırları burada da kendisini göstermektedir.Ancak Kur an ın, dikkatlerimizi kâinata çevirdiğini ve bizi, doğayı incelemeye çağırdığını unutmamalıyız.

 

***Kur an ın Bilimsel Mucizelerine Birkaç Örnek***:

 

        “Allah gezegenleri yarattı ve her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33) “Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine(yörünge ve sona) doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir. (Yasin Suresi, 38)

      *** Tüm bu gök cisimleri çok ince hesaplarla saptanmış yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca yıldır her biri kendi yörüngesinde diğerleriyle kusursuz bir uyum ve düzen içinde akıp gitmektedir.

     “Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun. (Zariyat Suresi,7. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)     atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını eriterek yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. zararlı olan ışınları da filtre eder. ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışıkları, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Çünkü bunlar yaşam için gerekli ışınlardır.. gene,uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan. İnsanları korur Dönüşlü olan göğe andolsun (Tarık Suresi, 11)

 

      “ Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir katmana işlevini kodladı.”... (Fussilet Suresi, 11-12) “Dünya da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı... (Lokman Suresi, 10); “onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 3-4) “Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. (Hicr Suresi, 22) “iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20) Akdeniz’in suyu, Cebelitarık Boğazı’nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında

da bir sınır vardır.

 

9-Kıssalardan bahseden Ayetler:Kuranı Kerim önceki ümmetlerle,Peygamberlerin hayatlarından insanların bunlardan ibret ve ders almaları aynı hataya düşmemeleri için bahseder.Zira o bir tarih kitabı değildir.Yusuf A.S kıssası ile Anne babalara ,evlatlarını eşit sevmeleri konusunda ders verilir./Yusuf ile kralın eşi arasındaki olay anlatılarak,cinsel saldırının her  iki cinsten gelebileceği yönünde insanlar uyarılır.

             "Ey Kalbim!!!Kuyularda mı kaldın, ''Yusuf'' gelir üzülme.Ateşlere mi daldın ''İbrahim'' gelir üzülme....Dalgalar mı boğuyor ''Yunus'' bulur üzülme...Güneş yakmaya mı başladı ''Şems'' gelir üzülme.......Yaraların mı çoğaldı ''Eyyüp'' gelir üzülme.Bütün kapılarınmı kapandı; bir kapıyı kapatan bin tane açar üzülme!!!"

10-Dualardan bahseden ayetler:İnsanın gerekli çalışmayı yaptıktan sonra Yapacak bir şey kalmayınca Ellerini açıp Allah’a yakarmasıdır.Kişinin Allah’a muhtaç olduğunu vurgulayan ayetlerdir..

S-9-Kuranı Kerimin Değiştirildiğini iddia edenlerin görüşleri?Tutarsızlıklarını anlatınız!

     Not:Okuma yazma bilmeyen birisinin,uzayı incelemesi ve yörüngelerden bahsetmesi bunu kitabına alması,İstanbul ve Cebeli Tarık boğazını incelemesi ,sıcak soğuk su akıntılarını incelemesi ,biyolojiye örnek olarak Bebeğin anne rahminde oluşum aşamalarını incelemesi …vs sonra da bunu asırlar sonrasının bilimiyle parelel bilgiler halinde kitabına koyması ne kadar mümkün ise;Kur an ın değiştirildiği-Muhammed in uydurduğu bilgisi de o kadar mümkündür…

   1-Cemel ve sıffin savaşlarında, mızrakların uçlarına takılan Kur an sahifelerin rüzgarla kaybolmuş olduğu iddiasıdır..Aslında bu sorunun cevabı aynı cümlede cevabını barındırmaktadır;Çünkü demek ki herkeste o kadar çok Kuran varmış ki herkes mızraklarının ucuna takacak kadar Kuran bulmuş idi.Zaten O dönemde Kur an Çoğaltılmış ve dünyanın değişik ülke ve şehirlerine gönderilmiş idi.(Hicr: 15/9).

   2-Kur’an ın değiştirildiğini iddia eden diğer bir görüşte,Kur’an bir oda da bulunurken ,kapının açık olmasından yararlanan bir keçi girip Kur’an ı yemiş,iddiası.:)

      3-… İbni Sebeciler, “Halifelik Ali nin hakkı idi diğer 3 halife bunu gaspetti O da buna karşılık Kendisinde bulunan gerçek Kur an ı sakladı”-“Kur’anı ilk üç halife değiştirdi.”iddiası.Tarihi gerçeklere terstir. .- Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.) [Hicr 9], (Kulumuza [Resule] indirdiğimizden [Allah’tan geldiğinden] bir şüpheniz varsa, iddianızda doğru iseniz, Allah’tan gayri şahitlerinizi [bilginlerinizi] de yardıma çağırıp, haydi onun benzeri bir sure meydana getirin! Bunu yapamazsınız, asla yapamıyacaksınız da.) [Bekara 23, 24]

          (14 asır geçtiği halde, birçok din düşmanı, hâşâ Allah’ı yalancı çıkarmak için uğraşmışsa da bunu yapamadılar.] (Eğer Kur’an, Allah’tan başkasından gelmiş olsaydı, içinde pek çok tutarsızlık [paradoks] çelişki] bulunurdu. Bunu düşünemiyor musunuz?) [Nisa 82]*** İnsana ,Allah ın sözüne benzer sözler söyleme özelliği verilmemiş;Anlama özelliği verilmiş.“ Eğer Muhammed değiştirseydi,  şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47]
       İçinde bütün dünyada
bugüne kadar yapılmış medeni kanunlara örnek teşkil edecek ilmi ve kuralların temellerinin, eski tarihe ait birçok bilinmeyen bilgilerin, insanlara verilebilecek en büyük ahlâk esasları, nasihatler, dünya ve ahiret hakkında, o zamana kadar hiçbir kimsenin bilmediği, bilemediği, tasavvur bile edemediği hususlar vardır. Bunlar kimsenin söyleyemeyeceği bir ifade ile beyan edilmiştir. Müşrikler, mucize isteyince de buyuruldu ki:

        4-Resulünün özellikle ümmi, [okuma yazma bilmeyen] birisi olması “Ey Resulüm, bu Kur’an sana indirilmeden önce] Sen bir kitaptan okumuş ve elinle onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı müşrikler [Kur’anı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış] derlerdi.) [Ankebut 48]
          5-Kur an ı değiştirme bozma girişimleri her defasında püskürtülmüştür. İslam alimleri, “
Sebecilerin bir sandık içinde tefsirleri geldi. Basılmasına izin verilmedi   İslamiyet’e uymayan bir yeri mi var?) dediler
 Evet, (Hz. Ali’nin kâfir ve zalim olduğunu yazıyorsunuz)
dedim. Hiddetten gözleri döndü. Kızma, az dinle dedim:Kitabın başında yazılmış ki: (Talha, Ali’ye sordu ki, Osman Kur’andan 70 âyeti, Ömer de, 80 âyeti çıkardı deniyor. Bu söz doğru mu? Ali evet doğrudur, dedi. Talha yine sordu ki: Değişmemiş olan Mushaf sende imiş, öyle mi? Ali, evet bendedir. Hem de, bu Kur’anın iki katı bende var, dedi. Sende bulunan Kur’anı Müslümanlara göstermeyecek misin? dedi. Eğer Ebu Bekir yerine, beni halife yapsalardı verirdim. Bana biat etmedikleri için, vermem ve vasiyet edip, kıyamete kadar evladımın elinde gizli kalacak, buyurdu.) Tefsirinizde böyle yazıyor. Bu yazınız ile, Hz. Ali’ye kâfir demiş oluyorsunuz, dedim.          Sebeci, şaşırıp kaldı, bir cevap veremedi. Daha sonra “Ben ne Şii, ne de Sünniyim, ben maso ” dedi.              
       6- Kur'an-ı kerimin sonuna sahabilerin eklediği dip not açıklamalar Kur an dı Daha sonra bu Kur an yakıldı Dolayısıyla gerçek Kur an yok oldu.İddiası              

Kuran düzeni ile ilgili Kavramlar:   Müfessir?     Müfessirin şartları?

TEFSİR:Kur’an’ın,Zamanın akıl-bilgi –kültür …birikimi çerçevesinde Açıklanmasına/yorumlanmasına denir;Bu işi yapana tefsir, yazarlarına ise Müfessir denir.

MEAL: Kur’an’ın başka bir dile anlam olarak çevrilmesine meal denir. Bu Kur’an yerine geçmez. “Türkçe Kur’an” denemez.

·         Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyenlere Hafız denir.

·         Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmeye   Hatim  denir.

 

 

S-10-“Ey Muhammed biz bu Kur an ı Her şeyi açıklayıcı olarak sana indirdik”(Nahl 89) Bu ayette verilmek istenenleri tefsir kitaplarından araştırınız.ktp s 69  

             http://www.sevde.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm

S-11-Allah kutsal kitapları neden diğer varlıklara değil de İnsanlara göndermiştir?Kitap ve bilgi göndermek ile Sorumluluk alanı arasında ne gibi bağ vardır? S69 

        Allah ın vahyine muhatap olacak ve anlayacak,O nun içindekileri anlayıp eyleme dökebilecek tek varlık akılla donatılmış ve farklılaştırılmış insandır.Allah’ın bunca büyük Evrende ,yukarıdan gözle görülmeyecek kadar küçük  olan insanı seçip muhatap alması İnsana verilen önemi vurgular.Hayvanlarda İnsanlar gibi duyabilir,görebilir,yer içer ama İnsan duyduğu ve gördüğü şeyi düşünme,yorumlama,değerlendirme ve sonuçlar çıkarma özelliğine sahiptir.Bu özelliği sebebiyle Allah insana değer vermiş ve peygamberler kutsal kitaplar göndermiştir.s69

           İnsan hem yaratılışı hem de diğer varlıklara üstünlüğü sebebiyle özeldir.Evrenin uğruna yaratıldığı ve Evrendeki Allah’ın göz bebeğidir. Nasıl ki,Sizin yıllarca değer verip önemseyerek yaptığınız bir makineyi sokakta öylesine çürümeye,yok olmaya bırakmayacağınız gibi,Allah da Bunca değer verdiği İnsanı ,amaçsız,başıboş peygambersiz ve kitapsız bırakmaz.(Tin4 ,lokman 20)                                                                                                        .                                                                                                                                                                 .  “ İnsanoğlu, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O fışkıran meniden oluşmuş bir sperma değil miydi?38- Sonra embriyoya dönüştü, sonra Allah onu yaratıp biçimlendirdi.(Kıyamet 36 38)                     .     İnsanlar Rahimlerden tesadüflerle dışarı çıkmadıkları gibi,toprağa da bir tesadüf sonucu girmezler.Bu iki aşamanın arası sadece oyun ve eğlenceye ayrılacak kadar uzun değildir.Bu Evren ve içindekilerle insana uygun yaratılması,İnsanın da ondan yararlanabilecek özelliklerle donatılmış olması,Bu evrende bir amacın olduğunu gösterir.Görünenin ardında görünmeyen bir varlığı gösterir.O halde bu hayat bir ödül ve cezalandırma süreciyle noktalanacak bir sınavdır...Bütün bu ayrıntıları bilen ön tasarımcı Allah  bunları bir amaç için yapmıştır.İnsan indirildiği Cennete sürekli yükselen bir tempoyla tekrar çıkmaya çalışmak la görevlidir.                                                                                                                                                                   .   Amacı insanın sağına-soluna dikkatli bakarak kendi varlığını tüm evrene ve evren bütününü planlayan yüce iradeye bağlayan bağların, irtibat kanallarının, hedeflerin, amaçların, gerekçelerin ve sebeplerin farkına varmasını sağlamaktır.                                                                                                                                        .      Şu "insan" denen varlık nedir? Neden yaratıldı? Başta nasıl bir şeydi? Sonra nasıl oluştu? Dünyaya gözünü açıncaya kadar ki büyük yolculuğunu nasıl geçirdi? Bu küçücük sperm tek bir hücreden ana rahminde kendine özgü konumdaki bir embriyoya dönüşmedi mi? Rahmin çeperlerine asılarak yaşayan ve besinini sağlayan bir embriyo aşamasına geçmedi mi? Bu hareketi ona kim ilham etti? Ona bu gücü kim verdi? Onu bu yöne kim yöneltti? Daha sonra kim onu dengeli yapılı, uyumlu organlı, ilk başta yumurtalı bir tek hücreden ibaretken milyarlarca hücreden oluşmuş organizmalı aşamaya geçirdi? insan yavrusunun tek hücre aşamasından biçimlenmiş "cenin" aşamasına varıncaya kadar aldığı mesafe ve yolculuğunun cenin aşamasında geçirdiği değişmeler doğumundan ölümüne kadar yaşadığı olayların tümünden ve aştığı mesafelerin toplamından daha uzun ve daha geniş çaplıdır. bu uzun yolculukta kim ona rehberlik etti? Çünkü o küçücük ve güçsüz bir yaratıktır. Ne aklı ne kavrama yeteneği ve ne de deneyimi vardı. O tek hücreden son aşamada erkek ile dişiyi kim türetti? Hangi irade bu hücreye dişi olmasını empoze ederken, şu hücreye erkek olmasını empoze etti? Yoksa biri bu işe el attı da ana rahminin karanlıkları içinde bu hücreleri bu yolda tercih yapmaya mı iletti? Bunları düşünürken plânlayıcı, fakat fark edilmez bir elin varlığını kabul etmek kaçınılmaz olur. İşte bu fark edilmez el, ana rahmine atılmış meni damlacığına uzun yolculuğunda rehberlik etmiş ve sonunda onu belirttiğimiz aşamaya erdirmiştir; yani "Sonra ondan erkek ve dişi çiftler türetmiştir: '"Bunları yapan Allah, ölüleri diriltemez mi?" O yeniden dirilişi gerçekleştirecek güce sahiptir. Kendini ister-istemez kabul ettiren bu gerçek karşısında insanın yapabileceği tek şey titreyip aklını başına toplamaktır.(Kur an da akletme lise2 ktp s 69 dipnot 3)

      Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara yol gösterici ve rahmet gelmiştir.(Yunus57)    ktp69                                                                                          

  .                         Bu Kitap'ta size, "Rabbinizden" öğütler gelmiştir. Yani o Kitap uydurulmuş bir şey değildir. Orada yeralan şeyler, herhangi bir insanın görüşleri değildir. Size bu Kitap öğüt olarak geldi, kalplerinizi diriltmek için... Gönüllerinizi dolduran saçma şeylerden temizlesin... Kalplerinize egemen olan kuşkudan kurtarsın. Onları hasta eden pisliklerden, şaşkınlığa düşüren krizlerden uzaklaştırsın. Bu öğüt geldi ki, kalplerinize iman ile beraber, şifa, afiyet, kesin inanç, güven ve huzur versin. Bu öğüt, imandan nasibini almış olan insanlar için hedefe ulaştırıcı yolun kılavuzudur. Sapıklık ve azaptan kurtaran bir rahmettir:

“Yerde kımıldayan bütün hayvan türleri ve kanatları ile uçan bütün kuş çeşitleri sizler gibi birer canlılar topluluğudurlar. Biz hiçbir şeyi o kitabın dışında bırakmadık. Sonra bunlar, Rabblerinin huzurunda biraraya getirirler.”(Enam38)ktp70                                                                           

 

 .     Kur an sadece inanç,ahlak değil hayatın her alanıyla ilgili bilgiler verir.ktp s 70  İnsanlar şu evrende yalnız değildirler ki, varlıklarının tesadüfi olduğu, ha-yatlarının başıboş olduğu söz konusu olabilsin. İnsanların çevresinde hepsi de belirli bir düzene bağlı olarak yaşayan başka birçok canlılar vardır. Bu düzen ortada bir amacın, bir ön-tasarının ve bir hikmetin olduğunu kanıtlar. Bunun yanısıra yaratıcının birliğini ve bütün yaratıkları etkisi altında tutan ön tasarlayıcılığın, çekip çevirici iradenin birliğini de yansıtır.                                                                                                                                                  

    .   Yerdeki kanatlı kanatsız,yüzen yürüyen,sürünen bütün canlılar kendileri için taktir edilmiş bir düzene göre yaşarlar.İnsanlar da böyledir.Bu canlıların sayısı,rızıkları ve doğum ölümleri asla unutulmaz,karıştırılmaz.Bu canlı türleri,sayıları ve evrendeki işlevleri o kadar çoktur ki anlatmaya yer ve imkan yoktur.  

 

Bu haber 4828 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KUR'AN VE YORUMU

KUR AN DEĞİŞMİŞ OLABİLİR Mİ?

KUR AN DEĞİŞMİŞ OLABİLİR Mİ? www.islamüstündür.com dan alınmıştır

KUR AN I PEYGAMBER Mİ UYDURDU?

KUR AN I PEYGAMBER Mİ UYDURDU? PEYGAMBERİN ÜMMİLİĞİ

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2688665
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi