DİNDEN UZAKLAŞMA NASIL OLUR?
Hıristiyanlar alim oldukça müslümanlar ise cahil oldukça dinlerinden uzaklaşırlar (Charles Mismar)