BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

EVREN YASALARI(KAZA KADER )2

EVREN YASALARI(KAZA KADER )2

Tarih 10/Kasım/2016, 16:19 Editör BİLGE BİLGE

EVREN YASALARI:FİZİKSEL-TOPLUMSAL VE BİYOLOJİK KADER(KANUNLAR)

KONU: 2. KADER ve EVRENDEKİ YASALAR


KONUYLA İLGİLİ VİDEO İZLE    ÖĞRETMENLERİN İZLETMESİ  İÇİN

     https://www.youtube.com/watch?v=bESrBPAh3NY 


     https://www.youtube.com/watch?v=Gu43E5pO4m8 


     https://www.youtube.com/watch?v=JZpwp8yrtDI
KONUYA HAZIRLIK

a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

1. Kaza ve kader kavramlarını açıklayacak,
2. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark edeceksiniz.

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?

 • Kader
 • Kaza
 • Evren
 • Evrenin yasaları
c) Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?

 • "Evrenin yasaları ne anlama geldiğini araştırarak, elde etiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.
 • ANLATIM

  2. Kader ve Evrendeki Yasalar

  Kader ne demektir?

  Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir.
  Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir.

  Kadere iman ne demektir?  Kadere iman; Allah’ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan, ölçü ve düzene göre yarattığına imandır. Allah’ın ilim, irade ve tekvin(yaratma) sıfatları vardır. O, her şeyi bilir ve dilediğini dilediği zaman yaratabilir. İşte kaza ve kadere inanmak, Allah’ın ilim, irade ve yaratma sıfatlarına inanmak demektir. Bu nedenle Allah, bütün evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plân, ölçü içinde yaratmıştır. O evrende meydana gelecek en küçük olayları bile bildiği için, onun bilgisi ve iradesi dışında hiçbir şey olmaz. İşte Allah’ın ezeli olan ve her şeyi kuşatan bilgisi ile çizdiği plan ve programa, ortaya koyduğu ölçüye kader, zamanı gelince de bu programın bütün ayrıntıları ile gerçekleşmesine de kaza denir.

  Yasaların Genel Özellikleri Diyagramını İnceleyiniz. (Tek slaytlık pps. Yandaki resme sağ tıklatıp farklı kaydeti seçin)

  Kader ve evrenin yasaları arasında nasıl bir ilişki vardır?

  Kaza ve kader kavramları, Allah'ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dâhilinde, belirli bir ölçü içinde bir düzen, uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratılmasını ifade eder. Bu durum evrenin yasalarının olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar, fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan oluşur. Bu yasalara dinimizde "Allah'ın evreni idare etmekteki ölçüsü" anlamına gelen "sünnetullah" denilmektedir. Yüce Allah Kur'an'da "... Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın." (Fatır suresi, 43) buyurmaktadır.

  Evrenin yasalarının temel işlevi nedir?

  Bu yasaların temel işlevi evrendeki düzeninin korunması ve sürekli olmasını sağlamaktır. Evrendeki bütün olaylar bu yasalara göre hareket eder.

  Evrenin yasalarının temel özellikleri nelerdir?

  Evrenin yasaları;.evrenseldir, gözlem ve deneye dayanır.Ölçülebilinir ve sonuçları test edilebilir. (Anlatım: Osman Ay)

  KONUYU ANLADIK MI?

  1. Kader ne demektir?
  2. Kaza ne demektir?
  3. Kader ile evrende bulunan yasalar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  DERS MATERYALLERİ

  Sunumlar

  Çalışma Kağıtları

  Video ve Ses Dosyaları

  Hikayeler

  Fıkralar

  Atasözleri

  Öğrenci Çalışmaları

  Kader kavramı size neler çağrıştırıyor?

  Kader denildiğinde aklınıza ilk anda neler geliyor?

  Takdir-i ilahi nedir?
 • Dersin başında da din bilimle çatışır mı?
  diye tartışıyoruz. din bilime engeldir diyen öğrencilerim olmuştu. ünite
  içinde kurandan insanın yaratılış safhalarından,doğadaki fotosentez
  olayına,evrendeki,dünyanın geoit şekli,dönüşüne kadar birçok bilime 1400
  yıl önce işaret etmiş olan ayetleri inceledik."geri çeviren gök" ayetini
  ilmi olarak açıklamak mesela onları çok etkiledi.öğrencilerde şu
  zihniyeti uyandırıyor,hatta yerleştiriyor:Kur'an hala çağımızıa hitap
  eden evrensel bir kitap.bilimle çatıştığını söyleyen öğrencilerim bilme
  ışık tutuyormuş demeye başladı.bu zamanda imanın kökleştirilmesine
  şiddetli ihtiyac olduğunu düşünmekteyim.bu ünite ve bu etkinliğin buna
  çok iyi hizmet ettiğini düşünüyorum.
 • 1.2.1. Fiziksel Yasalar
a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

 • Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark edeceksiniz.
b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?

 • Fiziksel yasa
 • Tabiat kanunları
 • ANLATIM


  2.1. Fiziksel Yasalar


  Fiziksel yasa ne demektir?

  Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır.


  Fiziksel yasaların özellikleri nelerdir?

  Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler.


  Fiziksel yasalara örnekler

  Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır.” gibi yasalar fiziksel yasalardır.


  Evrende meydana gelen hangi olaylar fiziksel yasaların sonucudur?

  Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur.


  Fiziksel yasaların yararları nelerdir?

  Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar. Kur'an'da geçen "Allah, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı" (Bakara suresi, 22) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar. Ayrıca fiziksel yasalar dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırır.


  Fiziksel yasalarla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır

  "Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir" (Şura 32)
  "Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır" (Furkan 62)
  "Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi. 5. ayet)


  Fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir

  Evrendeki fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir. Fiziksel yasaları bilmek, çevremizde meydana gelen olayları anlamlandırmamıza katkı sağlar. (Anlatım: Osman Ay)

  KONUYU ANLADIK MI?

  1. Fiziksel yasa ne demektir?
  2. Evrende bulunan fiziksel yasalara örnekler veriniz.
  3. Allah'ın evrendeki birçok düzeni fiziksel yasalara bağladığını ayetlerle açıklayınız.

  ) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

  • Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark edeceksiniz.
 • ANLATIM


  2.2. Biyolojik Yasalar


  Biyolojik yasa ne demektir?

  Biyoloji, canlıların doğması, gelişimi, üremesi, canlılığın devam etmesi, canlılığın sona ermesi gibi yaşayış evrelerini, yapı ve işlev bakımından canlıların özelliklerin inceleyen bilim dalıdır. Biyolojik yasalar biyoloji bilimin, canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleriyle ilgili koyduğu yasalardır. ***

  ***Darwinizm artık proteinlerin evrimle oluşabileceğini iddia edemiyor. Çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen doğru dizilimle oluşma ihtimali teorik olarak 10 üzeri 950'de 1 dir. Bu ise gerçekleşmesi matematiksel olarak imkansız bir ihtimaldir.


  Biyolojik yasaların özellikleri nelerdir?

  Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir.
  Yüce Allah Kur'an'da bazı biyolojik yasalara dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi, gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler vermektedir. Bu konularla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:
  "Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık..." (Hicr suresi, 22)
  "Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik." (Şuarâ suresi, 7)
  "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. (Nur suresi, 45)
  "Size tohumlar bitkiler( ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik" (Nebe suresi, 14-16)


  Biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

  Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Biyolojik yasalar doğadaki mükemmel dengenin bir sonucudur ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir.

  KONUYU ANLADIK MI?

  1. Biyolojik yasa ne demektir? Açıklayınız.
  2. Biyolojik yasalara iki örnek veriniz
  3. Kuranıkerim'de biyolojik yasalara dikkat çekilmekte midir? Bir örnek veriniz.
  4. Biyolojik yasaların kaderle ilişkisini açıklayınız.
a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

 • Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark edeceksiniz.

2.3. Toplumsal Yasalar

 • Toplumsal yasa ne demektir ve konusu nedir?

İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir.

 • Toplumsal yasaların özellikleri nelerdir?

Sosyal bilimlerin alanıdır. İnsanlar tarafından oluşturulur. Neden sonuç ilişkisi vardır ve evrenseldir. Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

 • Toplumsal yasalara örnekler

"İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplumlarda bunalım ve karmaşa dönemleri yaşanır"
"İnsanları eğitmeden hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeyi uzun süreli gerçekleştirmek mümkün değildir"
"Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda toplumsal barış bozulur"
"Kuraklık sonucu insanlar açlık ya da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda açlık ve susuzluklarını giderebilecekleri başka yerler arayıp bularak varlıklarını sürdürebilecekleri yeni yerlere göç ederler" vb toplumsal yasalara örnektir.

 • Kur'an'da toplumsal yasalar

Yüce Allah Kur'an'da toplumsal yasalara da işaret etmekte, bu yasalar üzerinde düşünmeye, ders ve ibret almaya çağırmaktadır. Bu konu ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

"Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın" (Ali İmran suresi, 137. ayet)

"Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekiler sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?"(Fatır suresi, 44. ayet)

 • Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Toplumlar Allah'ın ortaya koyduğu toplumsal yasaya göre doğar, gelişir, geriler ve yok olurlar. Bu durumda her toplumun bir ömrü vardır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler." (Araf suresi, 34) Anlatım: Osman Ay

Yukarıdaki metni word formatında indiriniz


KONUYU ANLADIK MI?

1. Toplumsal yasa nedir? Konusu nedir?
2. Toplumsal yasaların özellikleri nelerdir?
3. Toplumsal yasalara 2 örnek veriniz
4. Kur’an toplumsal yasalara nasıl dikkat çeker?
5. Toplumsal yasaların kaderle ilişkisini açıklayınız
6. Toplumsal yasalara işaret eden atasözleri bulunuz.

a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

 • İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklayacaksınız.

3. İnsan İradesi ve Kader

 • İnsanın kaderle ilgili bazı özellikleri?

Evrende her varlığın bir kaderi olduğu gibi, insanın de kendi özgü bir kaderi vardır. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yapıda yaratılması, kendisine akıl ve irade gücünün verilmiş olmasıdır. Bu nedenle kader konusu, insanın akıl, irade sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olması ile yakından ilgilidir.

Akıl; İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında tercih etme yeteneğidir. Düşünme eylemi aklın doğal bir ürünüdür. İnsan, akıllı ve düşünen bir varlıktır. Aklı ve düşüncesi ile iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydayı zarardan ayırt eder. Çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir. İnsanın akıllı bir varlık olarak yaratılması onun kaderidir.

İrade ise, seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermektir. Diğer bir ifadeyle irade; insanı iki şeyden birini yapmayı tercih etmeye ve tercin ettiği şeyi yapmaya yönlendiren güçtür. Allah, insana seçme ve seçtiğin yapma gücü vermiştir. İrade insanın özgür bir şekilde hareket etmesini sağlar. İnsan, aklı ile iyiyi kötüden ayırt eder; iradesi ile de herhangi bir iş yapmaya ya da yapmamaya serbestçe karar verir. İnsanın seçme ve seçtiğini yapma gücünün olması onun kaderidir.

EYLEMİN GERÇEKLEŞME AŞAMALARI

Akıl Bilgi (İlim)

Tercih (İrade)

Fiziksel Yeterlilik

= Eylemin Gerçekleşmesi

KADER

KAZA

 
ANLATIM

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

Özgürlük: Herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama ve kısıtlama olmadan düşünceleri ifade etme, iyi veya kötü yönde davranma demektir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsanın eylemlerinde özgür olması ve istediğini yapabilmesi onun kaderidir.


Sorumluluk: Bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsan sorumlu bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de sorumlu olmasıdır. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'a göre insan kendi yaşayışından sorumlu tek varlıktır. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı her davranıştan sorumlu olması onun kaderidir.

ÖNCEDEN BELİRLENENLER

DEĞİŞMEZLER


SONRADAN KAZANILANLAR

DEĞİŞKENLER

İnsan olarak dünyaya

Ailemiz

Irkımız

Doğum yerimiz

Cinsiyetimiz

Akıl sahibi olmamız

Özgür iradeye sahip olmamız

Bilgi

İnançlar

Eylemler

Kararlarİnsanın kaderle ilgili özgürlüğü, insanın sorumlu olduğu alanda iyi veya kötü iş yapmakta serbest bırakılmasıdır.


İnsanın eylemlerini iki kısımda ele alabiliriz. Bunlardan birincisi zorunlu olan alandır. Örneğin, hangi anne ve babadan, ne zaman, nerede dünyaya geleceğimiz konusunda, irademizin bir etkisi yoktur. Ayrıca insan olarak dünyaya gelmemiz, akıl ve özgür iradeye sahibi olmamızda da bizim bir etkimiz yoktur. Bunlar insanın iradesi ve gücü dışında, Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla olur. Bu nedenle bunlardan sorumlu değiliz.

İkinci kısım ise, bizim etkili olduğumuz, tercihli alandır. Burada kendi seçimimiz, irademiz etkilidir. Eğitimimizle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek, ahlâklı olmak, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak bizim elimizdedir. Bunun aksine kötü huylu olma yolunu da seçebiliriz. Bunlardan arasından seçim yapmak bizim kendi tercihimizdir. Bu alan bizim sorumlu olduğumuz alandır. Çünkü burada özgür irademizi kullanmaktayız. Bu da gösteriyor ki, insan özgürlüğü oranında sorumludur.

 • İnsanın akıl, irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasında ilişki nasıldır?

Dinimize insan, düşünce, söz ve davranışlarından tamamen özgür bir varlıktır. Onu bu özelliği, sorumlu olma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Allah, insana akıl ve düşünme yeteneği vererek, onu iyiyi ve kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek bir özellikte yaratmıştır. Ayrıca kitaplar ve peygamberler göndererek insana iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, faydalıyı zararlıyı açıklamış, onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmektedir: "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder"(İnsan suresi, 3. ayet)

Bundan sonrası insanın kendisine aittir. İnsan isterse iyiyi, doğruyu, yararlı olanı tercih eder ve onu işler; isterse kötüyü, yanlışı ve zararlıyı tercih eder ve onu yapar. İnsan özgür iradesiyle dileyip yapmış olduğu davranışın sonucundan da sorumlu olur. Örneğin, bir öğrenci, sınavda başarılı olmak için derse çalışmasının gerekli olduğunu bilir. Ancak çalışıp çalışmamak, onun kendisinin karar vereceği bur durumdur. Eğer öğrenci, iradesini kullanarak, derse çalışmamayı tercih eder ve bunun sonucunda sınavda başarısız olursa, sorumluluk tamamen kendisine aittir. Sınavda başarısız olduğunda " Ne yapalım Allah kaderimi böyle yazmış" diyerek sorumluluğu kadere ve Allah'a yüklemesi doğru değildir. İnsan böyle demekle sorumluluktan kaçamaz. Böyle bir düşünce insanın kendi aklını, iradesini ve yapma gücünü inkâr etmektir. Demek ki insan; özgür iradesini ve aklını kullanarak, sorumluluklarını ve kaderini belirlemektedir.

Sonuç olarak; İnsan akıl ve hür iradeye sahip olmasından dolayı sorumlu bir varlıktır. Yüce Allah insana akıl ve irade vermiştir. İnsan aklıyla iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eder; herhangi bir işi yapmaya veya yapmamaya iradesiyle karar verir. Bu tercihlerinin sonucunda yaptığı davranışın sorumluluğu insana aittir. Bu durum, insana verilen akıl, özgür irade ile sorumluluk arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. (Anlatım: Osman Ay)

Yukarıdaki anlatımı word dosyası olarak indiriniz


KONUYU ANLADIK MI?

 1. Kader içinde insana tanınan özgürlük alanını açıklayınız.
 2. İnsanın sorumluluğu ile ona tanınan özgürlük alanı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 3. İnsanın sorumluluğunu nasıl yerine getirmek için neler yapmalıdır?

Bu haber 24542 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KADER VE KAZA11 Ü1(s10-26)

ALLAH KADERİ NASIL BİLİR?

ALLAH KADERİ NASIL BİLİR? ALLAH İNSANIN KADERİNİ BİLİYORSA,CENNETE CEHENNEME GİTMEK NEDEN VARDIR?

ALLAH KADERİMİZİ BİLİYORSA;İNSAN NEDEN SORUMLU TUTULMAKTADIR?

ALLAH KADERİMİZİ BİLİYORSA;İNSAN NEDEN SORUMLU TUTULMAKTADIR? ALLAH KADERİMİZİ BİLİYORSA;İNSAN NEDEN SORUMLU TUTULMAKTADIR?

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1111
Yorum 117
Haber Okuma 2223119
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi