BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

İBADETLERİN YARARLARI 11

Tarih 07/Aralık/2011, 17:48 Editör BİLGE BİLGE

İbadetlerin bireysel yararları

İBADETLERİN YARARLARI    11 Ü2

  S-1-İbadet nedir tanımlayınız?

   -        Tanım olarak:1.İnsanın hayatını daima Allah’a karşı saygı sevgi ve itaat  bilinci içinde sürdürmesine denir.2.Allah’a olan saygının en ileri aşamasıdır.**3.İnsanın Allah’a duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak onun rızasına uygun davranma gayreti ve onun hoşnutluğunu kazanma amacına yönelik her türlü davranıştır.Bu amaçla kişi ve toplum yararına yönelik olarak gerçekleştirilen her davranış ibadettir:askerde ülkemiz için nöbet beklemek,İnsanlara yararlı buluşlar yapmak,onlara zor gelen bir şeyi kolaylaştırmak,ilim öğrenmek,saygı göstermek,ailesini geçindirmek için çalışmak gibi..4.Halk içinde hak ile olmak 5-Allah’a kulluk ve bağlılık,O nu anma  ve yüceltme,O’na yakınlaşmaya çalışma rızasına kavuşma niyet ve arzusu içinde gerçekleştirilen  her olumlu davranış  veya terk edilen her olumsuz davranış ibadettir.6-İnsanın okulda,işte,adalette,toplumda ,bilimde,sanatta,ticarette doğru olarak yaptığı her şey/yanlış olarak bildiği her şeyden kaçınması/yanlışlara karşı çıkması da, ibadetin farklı yansımasıdır. Ama hiçbir ibadet diğerinin yerine konamaz.Kurban yerine sadaka vermek gibi... İslâm, ibadet sahasını bir hayli geniş tutmuştur. İslâm'da ibadet, sadece namaz ve Allah'ı zikretmekten ibaret değildir. Rabbin rızasını talep, emrini yerine getirmek için yapılan her sâlih amel ibadettir.

S-2-İbadetlerin yapılış amaçları neler olmalıdır?

         İbadetlerimizi:Riyasız,gösterişsiz,içten,ne okuduğumuzu bilerek,neden ibadet ettiğimizi bilerek,Sadece Allah için,Onun bizi gördüğü düşüncesiyle,inanarak Samimi duygularla yapmalıyız.Başkasınca zorlanmadan/başkasını zorlamadan İbadetlerimizi yapmalıyız.Çünkü baskı ve zorlamanın olduğu yerde iki yüzlülük/riya olur,insanlar gerçek düşüncelerini ortaya koymazlar.Böyle bir eylemin de ibadet olamayacağı açıktır ve buna riya=şirk denir .Şirk ise affedilmeyen büyük günahlardandır..İbadet zamanında “ Kişi her şeyi bir yana bırakarak Allah ‘ın huzurunda ve O’nunla birlikte olduğunun bilincine erince amacına uygun ibadet etmiş olur.(ihsan).”

  S-3-İbadet çeşitleri nelerdir,örnekleyerek anlatınız

       A-Allah’a zorunlu olarak ibadet eden varlıkların ibadeti: Kur’an-ı Kerim de:"Hiç bir şey yoktur ki, Allah'ı anmasın." (İsrâ, 17/44) buyrulur. Yıldızlar, dağlar, kuşlar, hayvanlar ve daha birçok yaratık, hepsi de kendilerine özgü bir şekilde ibadet yaparlar. Yani İnsan dışındaki varlıkların ibadeti:Allah’ ın Evrene koyduğu kanunlara/yasalara uygun hareket etmeleri ve bu yasalar çerçevesinde varlıklarını ve işlevlerini devam ettirmeleridir.Örneğin gezegenlerin yörüngelerinden çıkmaması,güneşin kendisine yüklenmiş görevi ilk zamandaki gibi devam ettirmesi,ağacın kendisine yüklenmiş bir görev olarak:meyve vermesi,hayvanların hizmetimizi görmesi,süt vermesi vs. bu tarz ibadetlerdendir.Dünya hacısı,güneş kabesinin etrafında dönmekte,elektron  hacısı çekirdek kabesinin etrafında dönmekte,Ay hacısı dünya kabesinin etrafında dönmektedir.yani evrende ki her varlık kendine has lisan-ı halleriyle sistemde görevlerini(ibadetlerini )yapmaktadırlar…O halde ibadet etme konusunda özgür bırakılan tek varlık olan insan da isteyerek ve ikna olarak bu evrensel ritme /ibadete katılmalıdır….. “Sonra gaz halinde olan göğe yönelerek, çekimini tesis edip dengesini sağladı, hükümranlığını kurdu. Göğe ve yer küreye:'İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin, kurduğum düzene dahil olun' buyurdu. Onlar: 'İsteyerek geldik' dediler.”(Fussilet suresi11)

             B-İradeye  bağlı ibadet eden varlıklar:Bu varlıklar sadece  eylemlerini“seçebilme” özgürlüğüne sahip olan insanlardır.Allah,hayvanlar dahil olmak üzere ibadet konusunda hiçbir varlığa seçebilme özgürlüğünü vermemiştir. İnsan Allah’a isyan edebilme,O’ na inanma,inanmama,ibadet etme,etmeme özgürlüğüne sahiptir.Bu konularda insan özgür olup;İnsanın kendi seçtiği eylemini gerçekleştirebilmesi için Allah,İnsana yardım eder:Onun için gene yağmur yağdırır bitkileri bitirir,güneşi doğdurur vs. İnsanı serbest bırakan Allah,ibadet konusunda da insana baskı yapmadığı gibi  onu serbest bırakmış,zaman zaman peygamberler göndererek,şeytana,yanlış ve kötü şeylere karşı onu uyarmıştır.İşte bundan dolayı, insan seçtiği eyleminin sorumlusudur.Ahirette seçtiği eyleme göre insan, karşılık görecektir.

   S-4-“İbadet insan doğasına kodlanmıştır”cümlesi ne demektir?

            *İnsanlığın tarihi seyrine baktığımızda,inaçsız insan olmuştur,ancak inançsız toplum görülmemiştir.Bu,insanın doğasında tapınma duygusunun varlığını gösterir..

            *İnsanda varolan sığınma duygusu: Her insanda yüceltme,sığınma(eşe-anneye sığınma)acizlik,sevgi/korku gibi duygularla tabiat üstü varlıklara yönelme;saygı ifadesi olarak bir takım davranışlarda bulunma güdüsü vardır.Bundan dolayı ilkel yada tahrif edilmiş olsun bütün dinlerde bir ibadet şekli/formu vardır.Bu şekil ve formların en kapsamlısı/Allah ın isteğine en uygun olanı İslamın emri olan ibadetlerdir. büyüye inanma,ataların ruhlarına tapınma,atalara aşırı sevgi besleme,onları putlaştırma,keçi,kedi,köpek kurban sunma,Tarihin belli dönemlerinde insan kurban sunma,Hinduların elleriyle kendilerine yaptıkları Tanrılarına tapınma,onlara süs/gerdanlık yapmaları  gibi..eylemler bizlere ibadet etme duygusunun insanın psikolojik yapısında/insan doğasında/yazılımında varolduğunu gösterir

              * Öncelikle,ibadetler sebepsiz olarak Allah ın emri olduğu için yapılmalıdır.Nasıl ki bu okulun bağlı olduğu kurum,bu okul için bazı kurallar koyuyorsa;bu dinin sahibi olan Allah da islam dininde,ibadet kuralını koymuştur.Dolayısıyla her insanın yaratıcısına kendisine verilenler için teşekkür etmesi demek olan ibadetleri yapması gerekir.İbadetler,Her insanın yapabileceği ve rahatlıkla yerine getirebileceği davranışlardır.Kur’an ı Kerim de”Allah kullarına gücünün üstünde kimseye yük yüklemez” buyrulur.İbadette önemli olan:Kişinin ibadetini neden ve niçin yaptığını düşünerek ve bu bilinç ile yapmasıdır.İbadetin anlamını ve amacını kavrayarak yapmaktır.

 J Bir takım kimselerin "Dinde kalbin temizliğine ve iyi niyete bakılır. Namaz, oruç ve benzeri ibadetler pek mühim değildir; terk edilirse de bir zarar olmaz."

 

S-5-Bir kişinin Müslümanlığının başlangıcı ve devamı neler ile mümkündür?

1-İnsan,İslam dinine,onun kurallarına inanmakla girer,(İman) 2-İmanın eylemsel/davranışsal ifadesi demek olan ibadetlerle inancını pekiştirir,güçlendirir..İman:Kalp ile kabullenme,Dil ile söylemektir(Dil ile tastik kalp ile ikrardır).İmanın istenilen sonucu vermesi için Amel ile desteklenmesi  şarttır.İbadet,içteki inancın dışa vurulması olduğundan,dış görüntü itibarıyla diğer din mensuplarından kişiyi ayıran en önemli özelliktir.Kur’an-ı Kerim de İbadetlerden genel olarak,ana hatlarıyla bahsedilir,açıklaması ve uygulama şekli Peygamber(s.a.v.) ye  bırakılır.Bu konuda Peygamberimiz.(s.a.v.)”Ben nasıl namaz kılıyorsam sizde öyle kılınız” buyurmuştur.İnsanlar akıllarıyla ibadet etmeleri gerektiği sonucuna ulaşsalar bile bunun nasıl/ne şekilde yapılacağını bilemezler;Bunun için Peygamberlerin ibadetin yapılış şekillerini ve bunların uygulanmasını insanlara göstermeleri gerekir.O halde bir müslüman için lazım olan şey;Peygamberi nasıl ibadet ediyorsa öyle ibadet etmektir.

      

  s-6-İbadetlerin bireysel yararları nelerdir?

         1. İnsanın kalbinin hep doğru ve temiz kalması ibadetle mümkündür.Çünkü insanın kötülüklere ve yanlışlıklara sapmaması her zaman mümkün değildir.Belki belli bir süre iç temizliği korunabilir ama uzun süre bu mümkün değildir.                                                 .         2. İman, ibadeti gerektirir:Bazıları ibadete gerek yok "Kalbim temiz ve Allah'a inanıyorum." iddiasında bir müddet devam etmişseler de, bunların daha sonra dinde baş aşağı gittiklerine bütün âlem şahit olmuştur.Bu kimselerin durumu şuna benzer:Sofrada varolan yemekleri yemeyen birisinin içim temiz diyerek onlardan yarar beklemelerine benzer;Çünkü,kişiler O yemeği yemedikleri sürece ;yemeğin onlara hiçbir faydası olmadığı gibi;İbadetleri insanlar yapmadığı sürece İslamın insanlara hiçbir faydası olmaz ve İslam İnsanlarda yük olur.İslamın istenen sonucu  vermesi için Müslüman olduğunu söyleyenlerin İbadet etmeleri gerekir.    Bir sürücü”Kalbim temiz diyerek,viraja giren arabanın direksiyonunu çevirmezse,sürücüde araç da uçurumu boylar.Demek ki kalp temizliğiyle birlikte Bunun eylemsel hali İbadet(Direksiyonu çevirme) birlikte yapılmalıdır.Bundan dolayı,İbadetler İslam dininin kişideki en belirgin yansımasıdır.

            3-Her insanın doğasında iyiyi yapmak ,kötüden uzaklaşmak duygusu vardır.İbadetin tanımında ise”ALLAH’IN YAPINIZ DEDİKLERİNİ YAPMAK,YAPMAYINIZ”dediklerini de yapmamak olduğundan bir insanın kötülük yapmaması da ibadettir.

           4-İbadetler,hayatın akışına virgül koymaktır.İbadetler,İnsanları hayatın akışından gerginliklerinden kısa bir süreliğine ayırarak kendine zaman ayırmasını ve organizmayı ruhsal ve fiziksel olarak rahatlatmayı sağlar.

            5-İbadetler:Allah kavramının çağrışımları her gün ve her zaman canlı tutarak insanın kaymasını engeller ve istikamet üzere olmasını ,otokontrolü sağlar…Bundan dolayı inançsız 5000 kişiyi kontrol etmek inançlı 50.000 kişiyi kontrol etmekten daha zordur.

           6-İbadetin özgürleştirici özelliği: İnsanın doğasında varolan bir başka varlığı üstün görme duygusu zaman zaman Allah tan başka varlıklara yönelebilmektedir.Bu durumda  İnsan büyük gördüğü varlığı Tanrı yerine koymaktadır.Bu da insanda psikolojik problem oluşturmaktadır.(şirk)Oysa müslüman,her şeyin en üstünü olarak Allah’ ı bilir O’nun dışındaki her şeyin O’nun kadar büyük olmadığını bilir.Dolayısıyla Allah tan başkası önünde eğilip bükülmez,net ve dik durur.Herkese yerli yerince değer verir,değer karıştırması yapmaz(çocuğunu Allah kadar sevmez)Bu kişi sadece Allah’a boyun eğer.Bunun dışında her türlü baskı,eğilim ve yönlendirmeye boyun eğmez böylece ibadet eden bir kişinin başı hep dik olduğu gibi bu ibadet,kişiliğe özgürlük olarak yansır.Bir İslam düşünürü bunu şöyle ifade etmiştir:”Ekmeksiz yaşarım ama özgürlüksüz yaşayamam” (Başka örnek:Fravun’un baskı ve işkencelerine korkuzusca karşı çıkan:Hz Musa ve sihirbazlar,Baskı ve yanlış davranışlar karşısında canlarını ortaya koyan peygamberler,Çağımızda baskı ve dayatmalara karşı çıkan onurlu insanlar, hep birer özgürlük mücadelecileridirler.İşte bu duyguları canlı tutan da ibadettir...)Bu konuda Peygamberimiz(s.a.v)”İslamda en büyük ibadet,yanlış yapan(Zalim)yönelimlere,Gerçeği/doğruyu söylemektir.”demiştir.Bir düşünürde,bu konuda”Amacına her şeyini feda edenlerin iradeleri önünde hiçbir engel duramaz”(Şehitlik)demiştir.İşte bundan dolayı,dininin kendisine emrettiği özgürlük için her şeyinden vazgeçen Dindar insanlar/Türkler tarihte asla esir/köle olmamışlardır.Mehmet Akif Ersoy bunu”Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” diyerek ifade etmiştir…Başka bir ifadesinde ise,”Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım”diyerek bu gerçeği vurgulamıştır…

                  O halde ,bire secde insanı bine secdeden kurtarır ve özgürleştirir…Örnek olarak Çanakkale savaşını ve diğer bir çok savaşı örnek verebiliriz…Düz mantıkla bakıldığında ülkemizin teslim olarak özgürlüklerinden,vatanlarından vazgeçmeleri gerekirdi…Ancak imanın yansıması ibadet ve ibadetlerin gereği  ve sonucu olan ŞEHİTLİK kavramı Allah’ın büyük görülmesi sonucunda bu insanların mücadele etmekten vazgeçirmiyor….Taki “Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocağa”kadar…

            7-İnsan ibadet etmek ve evreni çözmek,güzelleştirmek için yaratılmıştır.Bu amacına yönelik olarak ne kadar çalışırsa o kadar hayatla bütünleşir ve mutlu olur…

             8-Milli politika ibadet: Namaz ve zekatın yerine getirilmemesinden dolayı toplumun ulaşacağı mutlu sonuçların ortadan kalkmasının doğuracağı toplumsal zararlar hem bu dünyada hem de Ahirette görülür.Bu gün toplumda varolan bir takım yanlışlıkların temelinde zekat ve namazın ihmali vardır.

            9- İbadet:İnsanla Allah arasındaki  iletişimin,insana ait söz ,beden duruşu ve hareketlerle ifadesidir.

            10-Dua ve ibadetlerle insan,kendini Allah’a çok yakın hisseder ve O‘nunla içsel/gizemli bir etkileşim içine girer,Tarifi tatmakla bilinecek zevk alır./ İbadetlerle insanlar,Cennet'e layık hâle gelirler; Çünkü, Kulluk,insan duygularının saflaşmasını sağlar.

            11- İbadet, insan hayatına bir anlam  ve amaç kazandırır.İnsanlar arası ilişkileri düzenler,kişinin zihinsel açmazlarını çözer.

“İmanın tadı damağına değenleri

           12-ibadet hayatı anlamlandırmaya ve ruhsal boşluktan kurtulmaya sebeptir: “Sevmek özgür kılar tutku tutuklar” 

           13-“Dünyası ramazan olanın ahreti bayram olur”bir aylık ramazan kampından çıkan insanlar bir aylık eğitimlerini diğer aylara da yayarlarsa Cennetin provasını yaşarlar ve ahrette gerçeğini yaşarlar.

           14-İbadetler eşitlemektir:Bütün ibadetler insanları eşitlemeye yöneliktir:Zekat,hac,namaz,gibi..ibadetler insanlar arasında ki sınıf farklıklarını aradan kaldırmaya ve orta sınıfı çoğaltmaya yarar..

            15- Kişinin dürtülerini kontrol eder,bunların faydalı hale gelmesine hizmet eder.insanın olumsuz dürtülerinin altında kalması ve bunlardan başarıyla çıkması çoğu zaman mümkün olamamaktadır;işte ibadetler bu motivasyonu vermektedirler.

           İnsanın ruh sağlığını korur.Ruhsal hastalıkları tedavi edici etkiler yapar.Kişinin iç dünyasıyla toplumsal çevre arasında denge ve uyum kurmasına yardımcı olur.Stres Gastrit,Ruh hastalıklarıDua iyileşme gibi olumsuzluklara karşı insanın ruhsal yapısını korur.Mesala ABD de 10.000 kişi üzerinde yapılmış psikolojik test sonuçlarına göre,Dine inanan ve bir mezhebin kilisesine gidenlerin bunu yapmayanlardan daha sağlam bir kişiliğe sahip oldukları görülmüştür.(Henry Link s.20,105)Türkiye de oruç psikolojisi üzerine yapılan bir ankete göre:Oruç tutmanın kişiliği geliştirdiği,iradeyi kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir.

                16-Dua ve İbadet in,kişiliğin yeniden yapılanması için en önemli vasıta olduğu,fiziksel ve ruhsal sağlığı koruduğu ve tedavi edici özelliği üzerinde durulmuştur.İçki,kumar gibi kötülüklere bulaşanların bunları terk etmesine  namaz ve orucun sebep olması bu kişilerin 180 derece değişmesi bunun örneklerindendir.Jung’a göre,Dua ve ibadetler,Kişinin ruhsal dengesini koruyucu duvarlardır.İbadet in etkisi/hazzı/verdiği huzur/zevk bir kişinin sevdiği beğendiği bir şahesere bakarken aldığı zevkten daha fazladır.

                17-Genç yaşlarda düzenli ve istekli bir şekilde dini faaliyetlere katılan,ibadetlerini yerine getiren,kısaca aktif bir dini hayat yaşayan kimselerin dini aktivitesi zayıf olanlara göre  çok daha uyumlu bir kişilik yapısı olduğu ve bunu geliştirmeye eğimli olduğu araştırmalarla açıklanmıştır.Böylece yaşlılığa ve bunun getirdiği sıkıntılara katlanma konusunda bu kişiler daha başarılı olurlar.

           18- Din ve ibadet hayatının ahlaki seviyeyi de yükselttiği bilinmektedir.Richardson’un yaptığı araştırmaya göre, bunun sebebi,dindar kimselerin diğerlerine göre davranışlarını daha iyi kontrol etmesi ve daha disiplinli ve sorumlu bir hayat yaşamasıdır.Dindarlar,ölçüsüzlüğün getirdiği sıkıntılardan uzaktırlar.Örnek,”Neden sadece kendimi  bir kişiye adayayım” düşüncesinden ve bunun ortaya çıkaracağı yanlış sonuçlardan İbadetler İnsanı korur,Onu doğruya çevirir,doğru bir yaşam çizgisinde tutar.(Eşinden daha güzelini gördüğünde,gene çizgisinden sapmayan kişi gibi..)Dindar insanlar Dürüstlük ve kibarlıklarıyla bilindiğinden dindarlar arasında boşanma oranı düşüktür.

            19-İnsanların iç alemleri akarsuların üzerindeki köpük gibi geçici olarak tatmin edilemez;İnsanın iç alemini(ruhsal yapısını) kalıcı olarak tatmin eden İbadetlerdir.İbadete ilgisiz kalan insanların Psikolojik yapılarında ibadetin getireceği ruhsal kazanımlardan mahrum olurlar..İbadetlerini yapmayan insanlar;ruhsal gerilimler içinde ve ya çaresizce/mecburen ibadete /benzeri davranışlara yönelmektedirler.(Psikolojik yönden sağlıklı olmayan insanlar,Ruh sağlığını düzeltmek için Psikoterapiye başvuranlar,Yoga ayinine katılanlar gibi…

           20-İnsanlarda:İnsani ve kötü yönler bulunur. İbadetler insancıl yönlerimizin gelişmesine şeytani yönlerimizin baskı altına alınmasına sebep olarak insandaki kötülük/şiddet duygusu ve vahşeti en aza indirir.Böyle İnsanların bulunduğu toplumda yaşamak zevkli hale gelir.

           21-İnancını davranışlarına yansıtamayanlar ,bunun sonucunda yanlış davranışlar yapabilirler…İşte burada söylenilen”VAY O NAMAZ KILANLARIN HALİNE Kİ NAMAZLARINI HAYATLARIN AKTARAMAZLAR”

           22-İbadetler,İnsanları halk içinde hak ile yaşatırlar.(Halk içinde hak ile ol!)

 

    S-7-İbadet yükümlülüğü sorumluluğu ne zaman başlar?İbadetlerde ertelemeciliğin zararı nedir?

S-8-İbadette dengesizlik olabilir mi neden ve nasıl olabilir?

      “Cahilin ibadeti arttıkça sapması da artar”-“Cahil dinde iskanto yapar,hamlar da dine zam yapar.”-“Peygamberimize gelen üç kişi şöyle diyorlar:”Biri ben hiç evlenmeyeceğim hep ibadet edeceğim,diğeri ben hiç yemeyeceğim hep oruç tutacağım,diğeri ben devamlı namaz kılacağım …”diyorlar ve peygamberimiz onlara “Ne oldu benim örnekliğim size yetmiyor mu?diye çıkışıyor ve “Ben evlenirim de,namaz da kılarım,oruç da tutarım iftar da ederim “diyor..Dolayısıyla İslam denge dinidir ve dengelilerin dinidir.

S-9--İbadet dili neden Arap’çadır?Ya da neden Allah diğer dilleri ibadet dili olarak seçmemiştir?

                Bundan önceki dinleri Allah, önceki İnsanların dilleri üzerine göndermiş ama o insanlar iyi yada kötü niyetli olarak kutsal kitaplarına müdahale etmişler,bunun sonucunda başka bir dille başka bir din gönderilmiştir.Diller,anlaşmada ortak simgedir.Bir yerde ezanların okunması;orada Müslüman bulunduğunu gösterir.Bu dil, bütün Müslümanlar arasında ortak bir bağ oluşturur.Dünya nın her yerinde aynı dille ibadet edildiği için İnsanlar O ülkenin dilini bilmeseler de İbadet törenine rahatlıkla katılabilirler.Ayrıca Nerede ezan duyulursa duyulsun “Namaza çağrı”olarak anlaşılır.Hem dilin değişmesini isteyenler,ezanın Türkçe okunmasını isteyenler,Acaba ezan Türkçe okunduğu zaman namaza başlayacaklar mı?—Bu tür insanlar,İbadetin dili değişsede ibadet etme niyetlisi midirler.İbadet edenlerin dil sorunu yok iken ,ibadetlerle ilgisi olmayanlar neden bu konuyu hep gündeme getiriyorlar.!Bu dil tercihi düzenli ibadetlerini yapanlardan mı yoksa hiç yapmayanlardan mı gelmektedir?!Ancak İbadetlerin ve duaların anlamlarını bilerek yapmak çok önemlidir.

  

Kaynaklar:Kur’an-Kerim(T.C.Diy.işl.bşk.Terc. ank.)Meb Din kül ve ahlak bil.Orta öğretim,İ.Öğrt. öğretmen klavuz kitabı (2010 ank), 1999 ve sonrası Meb. din kül kitapları T.C.diy.işl.bşk.yayınları:İslam ilmihali(II cilt),İslam ansiklopedisi(42Cilt),Meb orta öğretim Lise,ilköğretim din kül kitapları,Değişen 2005 Tarihli din kül ve ahl.bil Müfredatı,1739 sayılı Milli eğitim temel kanunu(Özellikle 10.madde),Anayasanın tecziyelendirme ve kamu hakları hukuku ile ilgili maddeleri,Meb Öğretmenin görev ve sorumluluklarına dair yönerge,genelgeler. Ayetler ışığında bilim (T.C.diy işl.bşk yay.Onk Dr.Haluk Nurbaki),Atatürk’ün oluşturulmasını emrettiği Hak Dini Kur’an dili adlı Tefsir kitabı (10Cilt),T.C.İlahiyat Fakülteleri dergileri.T.C.Meb İstanbul Valiliği “Değerler eğitimi genelgeleri”(oluşturulmak istenen hedef değerler)- www.diyanet.gov.tr,Dinimi öğreniyorum (T.C.diy.işl.bşk.yay.ank.)

 

Bu haber 4492 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İBADETİN TANIMI ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN DİNİ KAVRAMLAR

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN DİNİ KAVRAMLAR GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN DİNİ KAVRAMLAR

BİR PİRİNÇ TANESİ NE ANLAMLAR TAŞIYOR?

BİR PİRİNÇ TANESİ NE ANLAMLAR TAŞIYOR? BİR PİRİNÇ TANESİ VE İSRAF

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1107
Yorum 117
Haber Okuma 2171551
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi