BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ATATÜRK ,DİN VE LAİKLİK

Tarih 09/Nisan/2012, 23:05 Editör BİLGE BİLGE

AVRUPA DA LAİKLİĞİ DOĞURAN SEBEPLER

ATATÜRK/DİN VE LAİKLİK

“Ben dindar,demokratik,Cumhuriyetçi bir müslümanım”

A-LAİKLİK TANIMI

   S-1-Laik nedir?Kime denir ?

Tanımı:,Orta Çağ Avrupasında,kendilerini Tanrıya adamış Rahiplerin dışındaki insanlara /Kilisede görevli olmayanlara denirdi.

     S-2-Avrupa da Laikliğin çıkış/doğuş sebeplerini anlatınız?

XIV .y.y. da Kilisenin toplumdaki gücünü/etkisini kırma yönündeki çabalar,Laikliği doğurmuş,bilimin karşısındaki kilise,etkinliğini kaybetmiştir..Avrupa’da Papaların krallara taç giydirmesi,insanları dinden çıkarma ve dine alma yetkilerinin kullanılması  ve bunun yanlışlığı insanları kiliseye karşı çıkmaya sevk etmiştir.

 

B-ÖZGÜRLÜK LAİKLİK İLİŞKİSİ-İSLAMIN AKLA-DÜŞÜNCEYE VERDİĞİ ÖNEM

     S-1-Laiklik nedir?Laiklik ne zaman  ve nasıl ortaya çıkmıştır?9/99

     S-2-Kur ‘an dan inanç özgürlüğüyle ilgili  ayetler bulunuz?

     S-3-Devletin bir özelliği olarak laiklik nedir?Bireylerin laiklikleri nasıl olabilir?

     S-4-“Kur an ın :Ey insanlar veya Ey adem oğulları”gibi hitapları hangi anlamları içerir?100

     S-5-İnsanın sorumlu tutulmasının sebepleri nelerdir?İlgili ayetin verdiği mesajlar nelerdir?                                                                                                                    .     “Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik,Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri/örnekleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.”[1][8] Haşr, 59/22-24(syf 100 sağ köşe alt)

     Haydi, Kur’an’ın emrine kulak vererek hep birlikte düşünelim. Dağların dayanamadığı Kur’an’a biz nasıl dayanıyoruz? O dağı Allah korkusundan çatlayarak başını eğmiş görürdün, o kaskatı dağ,o derece müteessir(etkilenir) olur ve Allah'ın emirlerine saygı ile çatlayıncaya kadar itaat edip secdelere kapanırdı. Fakat Ahzâb Sûresi'nin sonunda bulunan "Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik.." (Ahzâb, 33/72) âyetinde geçtiği üzere, gökler, yer ve dağlar ilk teklifte emanetin ağırlığından yılarak yüklenmekten çekinmişti de onu, insan yüklenmişti. Bundan dolayı kitap indirilmesine dağların ne kabiliyetleri vardır, ne de ihtiyaçları, ihtiyaç insanlarındır.Faraza büyük bir dağ üzerine indirilmiş ve dağa öyle bir şuur verilmiş olsaydı,göğe doğru başkaldırmakta bulunan o ulu dağ, bütün katılığına rağmen Allah korkusu altında her türlü itaatsızlığı bir kenara atarak çatlayıncaya kadar İlâhî emirlere boyun eğer ve son derece etkilenirdi. Binaenaleyh akıl ve şuur kabiliyeti ile emaneti yüklenen bir taraftan cehennem ateşi, diğer taraftan cennet nimetleriyle kuşatılmış, istikbale doğru gitmekte olan insanların bundan daha fazla etkilenmesi ve uyanık olmaları gerekirken, o çok zalim ve çok cahil insanlar bundan müteessir olmuyor ve Allah'a saygı duymuyorlar, ayrıca Allah'ın hukukunu, nefislerinin vazife ve istikbalini unutmuş, iyilik ve kurtuluş yollarını düşünmez olmuşlardır. Maksadı, insanların kalbilerindeki katılık ve etkisizliğe karşı onları uyarmaktır. Nitekim şöyle buyrulması da buna işaret etmektedir. geçmiş ve geleceklerini düşünsünler, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini anlayarak yarın için ona göre hazırlanıp korunsunlar diye.

    -  Dağlara böyle bir kitap indirilir mi?Mümkün mü?

    -Kur’an-ın dağlara indirileceğini söylemesi ile insana hitabı arasında nasıl bağ vardır?(Dağdan daha mı cansızsın?)

   S-6-Bu ayette verilmek istenen ana fikirler nelerdir?   101                                                                                                        .       “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah’ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda, ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah’ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.”(Bakara 164)

S-7- “Dirilten de, öldüren de(Varlığa bu sistemi koyan da) O’dur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesini sisteme bağlayan O dur. Düşünmez misiniz? “23/80(Müminun 80)Burada verilmek istenen mesajları sıralayınız?

S-8-Bütün peygamberlerin getirdikleri ortak mesajlar nelerdir?Hepsinin mesajlarının ilk hallerinin Aynı olması ne demektir?İslam’a inanmak neden diğer dinlere de inanmak anlamına gelir?

S-9-Günlük hayat:Günlük hayatta dinin ne gibi emirleriyle muhatap oluyoruz?

**S-10-“Din adamı”-“İslam sanatı ,İslam devleti”gibi kavramlar neden yanlıştır?

C-LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER NELERDİR?   102

S-1-Orta çağ Avrupa sında Laikliğin doğuşunun sebeplerini maddelerle yazınız!syf 110 sru2

           A-Kilisenin,sanattan ,siyasete,ticarete her şeyi otoritesi altında tutması:Kilisenin krallara tac giyidirmesi ve onları baskı altına alması ,Avrupa da laikliğin doğuşuna sebep olmuştur.

           B-Kilisenin Tanrı adına kendisini yetkili görmesi ve sorunlara cevap üretmesi:İncilin halk tarafından okunmasına yer yer müsaade edilmemesi;halk incili okuduğunda sorgulamalar başlamıştır.Sonrasında kilisenin otoritesi sarsılmış ve İncil hakkında söylediklerinin doğru olmadığı ortaya çıkmış,halkın kiliseye güveni sarsılmıştır..

           C-Kilisenin öne sürdüğü görüşlerin tartışılmazlığı(skolastik düşünce):Avrupa da kilise ve kilise görevlileri Bilimler konusunda bir takım doğruları kabul etmişler ve bunun dışında ki görüşlere hayat hakkı vermemişlerdir.Galile ve Luther’in Bilimle ilgili sözleri Kilisenin skolastik anlatışını kökünden sarsmıştır.

       D-Kilisenin görüşlerini benimsemeyenlerin aforoz edilmesi(kilisenin yanılmazlığı):Zaman zaman kiliseye muhalefet edenlerin aforoz edildikleri görünmüştür.

        E-Din adamlarının etkili bir sınıf oluşturması,refah içinde yaşaması:Günah çıkarma gibi Hıristiyanlık ritüelleri sonucunda kilise zenginleşmiş halk ise fakirleşmiştir…Bunun sonucunda halkın gözü kilisenin mallarına takılmış ve halkın laiklik ve Rönesans konusunda ki girişimleri hız kazanmıştır.


      b-Orta çağ da Müslüman dünyasında  Özgürlüğe-akla  ve bilime verilen önem

      a-İslam ve siyaset:İslam siyasete ahlaki ilkeler koyar.siyaset adamlarını vatan ve milleti için çalışması ve güçlerini maksimuma çıkarmasını teşvik eder.böylece ülkesini seven,geliştirmeyi sağlayan yöneticiler yetişmesini sağlar…Ayrıca “Halife”lik sorumluluğunu taşıyacak bireyler (Allah beni görüyor!) adalete dikkat eden  yöneticiler yetişmesi istenir.

      b-Akla ve düşünmeye verilen önem: Kur’an da 1000 e yakın ayette “Aklı kullanmayı,düşünmeyi,araştırmayı,sorgulamayı  emreden ayetlerin bulunması ,”İstişarenin emredilmesi” İslamın akla verilen önemi belirtir. 

         Akıl her şey olmamakla birlikte hiçbir şey de değildir.….Yanılmazlık sadece Allah’a özgüdür.Din adamları tahakkümü ve yanılmazlığı ,Müslüman toplumlarda olmamış,(b)-ilimde öncülük edenler hafız ve dindar ,ibadetlerini yapan insanlar olmuşlardır…İbn-Sina(Tıp-Felsefe),Harizmi,Ali Kuşcu (Matematik) vs.alanların da öne çıkan bilginler din ve bilimi birlikte icra etmişlerdir. Bunun sonucunda 7.yy dan 18.yy a kadar bilim de sanatta,düşünce de hep önde olmuşlar ve hep yükselişe geçmişlerdir. ..Örnekler:.Darüşşifalarda delileri tedavi etmişlerdir.İbn-i Sina,Farabi(Felsefe-müzik),Itri,Hacı Arif efendi(Müzik)…alanlarında etkili olmuşlardır…Din bilginleri bizim tarihimizde,özgürlüğe,insan haklarına ,hak hukuka öncülük etmişlerdir;Öyle ki bu günkü hukuk sistemimize benzeyen kuralları ta o zaman dan belirlemişlerdir.

        Müslümanlar arasında AFOROZ sistemi olmadığı gibi,Herkes in ilim öğrenmesi ve Kur’an-ı ilk elden öğrenmesi farz kılınmıştır…İslam dinin de din adamı sınıfı hiçbir zaman olmadığı gibi insanları ve padişahları yanlışlarında uyarmaktan vazgeçmemişlerdir.Padişahın bir yeri fethetmek için şehri bombalamak istemesi fikrine Seyhül İslamlar(din bilginleri)karşı çıkmışlardır…Ayrıca din bilginleri halkı sömürmek yerine zenginden alıp Fakire verilmesinde aracılık etmişler ve etmektedirler.

-- İslam da siyaset sadece siyasilere ahlaki ilkeleri hatırlatmaktadır.”Vatan sevgisi imandandır”-“Şehitlik en yüksek mertebelerdendir”gibi tavsiyelerde bulunur.. .

    …İslam da din adamı sınıf olmamıştır…Din bilginleri zenginler ve padişahlar ile halk arasında köprü olmuşlardır..


   S-2-Türkiye de Laikliğin doğuş ve gelişim süreci?

          Osmanlı devletinde Gülhane hattı humayünü ve sonrasında Islahat fermanı yayınlanmış,1921 Anayasasında ki Türkiye Cumhuriyetinin dini İslam dır ,ibaresi daha sonra kaldırılmış tır.syf103

                                              LAİK DEVLET

S-1-İnanç ve ibadet özgürlüğü neleri içerir?

        “Her fert baskı ve zorlama,tesir altında kalmadan fikir ve düşüncelerini açıklama,yayma,kanaatini açıklama özgürlüğüne sahiptir,kimse düşünce ve inancından dolayı kınanamaz,Herkes düşünce ve kanaatlerini,söz,yazı,resim veya başka yollarla  tek başına veya topluca açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”syf106-108.

         Laiklik ,dinin istismar edilmesine karşı olduğu gibi,dinsizlikle dindarlara baskı yapılmasına,ibadet etme özgürlüklerinin ellerinden alınmasına da karşıdır.s107


S-2-O halde İslam dininin bilimle/akılla çeliştiği düşüncesi nereden/neden doğmuştur?

            İslam dininin akılla,bilimle çeliştiği düşüncesi ya İslam dini hakkındaki bilgi azlığından ya da şartlanmış ön yargıdan çıkmış bir düşüncedir.İslam dini ,Kuralları ve amaçlarıyla her zaman çağın önünde olup”Çağları arkasından sürükleyen “bir din olmuştur.Bunu İslamın önemsenmediği/dikkate alınmadığı zamanlarda ne gibi yanlışların ortaya çıktığını gördüğümüzde daha iyi anlayabiliriz.Dini terbiye ve eğitim kurallarından  uzaklaşmakla kötülük ve kötüler arasında doğru orantı olduğu bu gün için daha iyi anlaşılmaktadır.

            Eğer bir din son din olma isteğinde ve iddiasında bulunuyorsa ;bu dinin,bunu zamanının akıl,mantık,kültür,bilgi birikimi yönünden de ispatlaması gerekmektedir.Ayrıca insanların sonsuza kadar ki istek ve sorunlarına çözüm üretmesi gerekmektedir.İslam dininin bunları/sorgulamayı: akıl -mantık ve bilgi yönünden gerçekleştirdiğini görmekteyiz.İslam için aksini iddia etmek,onun çağ dışılığını ifade eder ki ,bu düşüncenin yanlışlığı ,İslamın zaman ve asırların önünde yürümesiyle

İslamın bu üstünlüğü; Kur’an-ın sosyal,bilimsel,psikolojik ahlaksal,mantıksal alanlardaki kesin doğrularıyla da ispatlanmıştır.

 

S-3-Laik devlette din ve vicdan özgürlüğü nasıl olabilmektedir.?

            Davranışlar yönünden kişilerin özgürce inanç seçme özgürlüğü vardır.Çünkü Helal kazanma,dürüst olma,Din inancından dolayı kötülük yapmaktan çekinen,dedikodu,hased,gıybet yapmayan birisi kişisel bazda dinsel tercihini kullanabilir..

      Peygamberimiz (s.a.v.) “Bir saat devlet için nöbet beklemek bir takım nafile ibadetlerden daha hayırlıdır”buyurarak;Devletimize hizmeti kutsallaştırmıştır.

S-4-Müslümanlık neden Laik devletimiz için bir tehdit unsuru olamaz?

      Bazı insanlar İslam dinini laik devletimize karşı bir tehdit olarak gösterme yanılgısı ve ihaneti içindedirler.Nasıl olur da devletine hizmeti ibadetleştiren islam dini ve müslümanlar devlete karşı bir tehdit olabilir?!!O halde bu endişenin kaynağı nedir?                  A-Çıkar sahiplerinin çıkarları böyle iftiralara sebep oalbilir.  B-Çıkar sahiplerinin yada düzensizliğin devamı için düşman yaratmak ve bazı çıkarcıların çıkarlarını bu şekilde devam ettirmesi düşüncesi  C-Siyasi amaç:daha çok oy alma düşüncesi ile toplumun bir tarafını diğerine düşman gösterme çabası..

Batıda farklılıkları bir arada tutma amacına yönelik olarak ortaya çıkan laikliği insanlar  neden sorun yapmaktadırlar?

      Eğer bir kısım insanlar,laiklikle kendi düşüncesini ve ideolojilerini dayatma,ateizm propagandası  yapma,başkalarının inançlarına baskı ve hakaret etme ,kendi fikirlerini zorla kabul ettirme taassubu gibi gizli arzular peşinde koşarlarsa, o zaman Laiklik, farklılıkları bir arada yaşatma amacından çıkarılmış olur ki böyle laiklik gerçek laikliğe aykırıdır.

                Laiklik bir ideoloji değil bir sistemdir. Laiklik“Türkiyeli olma” üst kimliğiyle herkesi buluşturmalıdır.Bir başka deyişle Laiklik hepimizin aynı devlette yaşadığımızı aynı gemide farklı görüşlerle  seyahat ettiğimizi, insanlara kavratmak;bu geminin batması halinde hepimizin bundan zarar göreceğini insanlara kavratmaktır.

            Laikliğin amacı,Vizyonu: insanlar, hangi düşünceye sahip olursa olsun,Türkiye ye hizmete sevdalı olmalıdırlar..Laiklikte,Ergenlik çağına girmiş insanların kişisel tercihlerine  baskı olmadan ,saygı göstererek özgürlükler sunulur.Laiklikte ,çula çaputa takılmadan ülke ve milleti dünya da sözü dinlenilir seviyeye çıkarmak amaçlanır.                                                                                                                   ---Bu gün Çinliler geleneksel kıyafetlerini giymektedirler,Hindistan’da yaşayan Sih erkekleri başlarını  kapatmaktadırlar,Peki bunlar bilimde ilerlemeye engel midirler?

      ***Sorunlar nasıl çözülmelidir?  Aslında yapılması gereken ne olduğumuzu ve nerede olduğumuzu uzman görüşleriyle tespit etmek ,sonra yapılması gerekenleri planlamak sonra süratle amaca ulaşmaktır.Türk adet ve görenekleri batıdan üstün olmakla beraber,teknoloji alanında batıdan geri olduğumuz açıktır.İşte bu nokta da her alanda eksiklikler ve yanlışlıklar ,geri kalınan alanlar tespit edildikten sonra istişare kurullarınca doğrular ve hedefler tespit edilmeli ve süratle bu amaçlar gerçekleştirilmelidir.Örneğin İnsanların ibadet özgürlükleri ,kılık kıyafet seçimleri ,ülkenin sanayide,özgürlüklerde nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda ki sorunlar bu istişare kurullarınca hızlıca çözüm yolları sunulmalıdır..Bu çözümlerde siyasi partiler vs konu edinilmemelidir.

S-5-Toplumun bireylerine karşı ,laik devletin tutumu ve görevi nelerdir?

A-Laik devlet toplumda, hiçbir din mensubundan taraf olamaz,İnsanların dinlerine müdahale edemeyeceği gibi onların dinlerini ve dinlerinin gereklerini özgürce yaşamaları için gerekli tedbirleri alarak İnsanların dinsel görevleri ve düşüncelerini yaşayabilmeleri için gerekli/uygun ortamı sağlar.Bir filozofun dediği gibi”İman ne kadar güçlü/parlak olursa o derece özgürlük parlar” anlayışı dindar(Alevi-sunni-Hristiyan vs her) insana sunulmalı. insanlar köleleştirilmemelidir..

B-Türk Laiklik sisteminde,Atatürk ten geçinmeye ve Atatürkçü geçinmeye  ve Atatürk’ü istismar etmeye karşı çıkılır.Bu tarz girişimler devletçe önlenir.Gazi M. Kemal Atatürk’ün gösterdiği Modern/Muasır toplum modeline ulaşılmak için gayret sarf edilir.

C-Laik devlet yapısında,Devlet dine ,dinde devlete müdahale etmez/karışmaz.Din bilimi,bireylere siyaset üstü/siyaset karıştırılmadan öğretilir.Dindar olmak isteyenlere bu yönde yollar açılır..

D-Devlet,Farklı inanç,görüş,ve kesimler arasında taraf tutmadan hakem olmak ve özgürlükleri tam anlamıyla ortaya çıkarmak ve yaşatmakla yükümlüdür. Devlet ,kişi temel hak ve özgürlüklerinin önündeki bütün engellerin kaldırılmasına çalışır.

E-Devlet,ünlü bir düşünürün dediği gibi,”Ekmeksiz yaşarım ama özgürlüksüz yaşayamam”anlayışı gereği tavrını özgürlükten yana belirler.Bilimsel,siyasi,kültürel baskının her çeşidine karşı bir kalkan olur.

F-İslam dininin de emrettiği gibi demokrat ,özgürlükçü,evrensel ,insani değerleri kuşanmış insanların yetişmesine devlet katkıda bulunur.Bir düşünürün dediği gibi”İnsanlara demokrat,dindar ve cumhuriyetçi “olarak yetişmeleri için imkanlar “sağlamalıdır..

G-Devlet farklı görüşler arasından birini seçmeyeceği gibi birine destek vermemeli ;diğerine baskı uygulamamalıdır..Her tercihte kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkan vermelidir.Tek görüşü seçip diğer görüşlere baskı uygulamak doğru olmasa gerek.Çünkü”Hakikat şimşeği,fikirlerin çarpışmasından doğar.”

G-Laikliğin,demokratik yapıda olmasına özen gösterilmeli.Din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.”Dindara da dinsize de ilişmeyen” bir yapı sunulmalıdır.

Devlet, hukuk devleti  çerçevesinde,dini inançlar ve felsefi düşünceler kanaatler karşısında tarafsız bir konumda olmalıdır.Vatandaşlarının inanma ve inanmama haklarını korumalı,İnsanların inandıkları gibi yaşamalarının önündeki engelleri kaldırmalıdır.Laiklik  bir devlet özelliğidir. Temel haklar ve özgürlükler konusunda laiklik ayırıcı değil birleştirici ,özgürleştirici özelliğe sahip olmalıdır.

     Laiklik batıda sorun çözmek ve farklılıkları aynı eksen etrafında buluşturmak için üretilmiş ;sorun çözmek için üretilmiş bir sistemdir.

      Tarihte İslam Dini, devlet için hiçbir zaman tehdit unsuru ,endişe kaynağı olmadığı gibi din yada dindarlıkda her zaman devleti yaşatma ona hizmet etme  onu ayakta tutma  şeklinde ortaya çıkmıştır..İslamın öğretileri insanlarca benimsendiğinde uygulandığında mutlu bir toplum oluşacağından İslam,laik devlette huzurun sağlanması ,gelişmenin sağlanması için önemli bir unsurdur.. .Bunun için İslam da “Dini kutsal değerleri(namusu vatanı ezanı,bayrağı...) için savaşana Mücahit,bu yolda ölenlere  şehit bu yola da cihat denir.”

 

S-6--Evrensel doğruların ve insanlığın yararının gerçekleştirilmesi yönünden İslamın ve diğer sistemlerin amacını ve din ile amaç birliğini anlatınız?

        İslam dininin amacı,Medeniyetin ve bilimlerin güzelliklerine ulaşmak ,sağlam-dayanıklı güçlü,moderntoplumoluşturmaktır.Yolsuzluk,stres,bunalım,intihar,haksızlık,şiddet,terör,bencillik, anarşi,sömürülme,yozlaşma,saygısızlık, gibi kötülükleri en aza indirmek/yok etmek;güvenlik,merhamet, ,herkesin Allah’ın nimetlerinden en üst seviyede yararlandığı,haksızlığın olmadığı,herkesin özgürce yaşayabildiği,özgürce fikrini,düşüncesini açıklayabildiği,güvenliğin olduğu,herkesin mutlu olması için çaba sarf edildiği insanların üstün ahlakla bezenmiş insan olmalarının sağlandığı,yaşlılara,anne babaya,bütün canlılara merhametle/şefkatle davranıldığı,davranış ve nezaketin,görgü ve kültürün en üst seviyede yaşandığı ..vs. bir toplum yapısı oluşturmayı amaçlamaktadır.Bu amaçları hangi sistem gerçekleştirirse gerçekleştirsin İnsanlar mutlu olurlar.Bu yapının isminin farklı olması onu din dışı yapmaz.Böyle bir yapıyı İslam dini destekler ve bu yapının diğer ismi de İslamın tavsiye ettiği yapıdır.

S-7-M. Kemal Atatürk’ün dinimizle ilgili görüşlerinden örnekler veriniz?

   „Türk Kur’an ın arkasından koşuyor;Fakat onun ne dediğini anlamıyor,içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor.Benim maksadım;Arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın“7

       Atatürk'ün Hz. Muhammed (sav)'e duyulacak sevgiyi tarif ettiği sözleri ise şöyledir:

“Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed (sav)'e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir.“14

S-8-M. Kemal Atatürk ün dinimizle ilgili aşağıdaki sözünü tamamlayınız?

     “Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı. 10

S-9-İslam dininde devletimizin önemi?

       Kur’an ı Kerim de genelde konular insan merkezli olarak ele alınır.Sağlıklı toplumsal yapı sağlıklı bireylerden oluşur.Bu yönden Kur’an-ı Kerim de Siyaset,yönetim şekli,üretim araçları gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilir..Sadece genel ahlaki dini hükümler insana hatırlatılır.Bu İslamın evrensel din oluşunun,az gelişmiş toplumdan çok gelişmiş topluma hitap etmesinin gereğidir.Bu sebeple Kur’an da ,İşlerin yapılırken Danışma(meclis usulü),haksızlık yapmama,makamlara layık olanları getirme,adaleti sağlama,ahlak ve devlet  düzenini koruma,kötü olmamak kaydıyla yöneticilere itaat, gibi kurallar yer alır..Yönetici seçimi dinde ,seçimle olup ,ehil kişiler arasından seçilmesi önemsenmiştir.Bu konuda zamanın güneş sözünü hatırlatmak gerekir.”Ben dindar,cumhuriyetçi,dindar bir müslümanım”

S-10-

S-11-Toplumun kaynaşması birlik ve beraberliği yönünden dinin önemini anlatınız?

S-12-Atatürk’ün ,Türk milletine daha dindar olmayı tavsiye ettiği sözünü yazınız?

S-14-Atatürk’ün Hutbe okuduğu caminin ismini ve bu hutbesinde değindiği konuları genel olarak anlatınız?                                                                                                                        

S-15-Atatürk ‘ün peygamberimize olan saygısını ifade ettiği sözünü yazınız?

     Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tanımış, onun üstün özelliklerini çeşitli vesilelerle anlatmıştır:

O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonuca kadar O, ölümsüzdür. 11-Atatürk’ün “Kahramanlar putlaştırıldıklarında ölürler”sözünden neler anlaşılır?

S-16-Hukuksal laiklik nedir?

S-17--Devlet ile din işlerinin birbirinden ayrılması ifadesinden neler anlaşılır?Maddelerle yazınız?

S-18-Türkiye Cumhuriyetinin laikliğe geçerken geçirdiği aşamalarını ve son aşamayı yazınız?

s-19-Atatürk’ün laiklik anlayışında (Atatürkten mektup)amaçlar nelerdir?

Kaynaklar:Kur’an-Kerim(T.C.Diy.işl.bşk.Terc. ank.)Meb Din kül ve ahlak bil.Orta öğretim,İ.Öğrt. öğretmen klavuz kitabı (2010 ank), 1999 ve sonrası Meb. din kül kitapları T.C.diy.işl.bşk.yayınları:İslam ilmihali(II cilt),İslam ansiklopedisi(42Cilt),Meb orta öğretim Lise,ilköğretim din kül kitapları,Değişen 2005 Tarihli din kül ve ahl.bil Müfredatı,1739 sayılı Milli eğitim temel kanunu(Özellikle 10.madde),Anayasanın tecziyelendirme ve kamu hakları hukuku ile ilgili maddeleri,Meb Öğretmenin görev ve sorumluluklarına dair yönerge,genelgeler. Ayetler ışığında bilim (T.C.diy işl.bşk yay.Onk Dr.Haluk Nurbaki),Atatürk’ün oluşturulmasını emrettiği Hak Dini Kur’an dili adlı Tefsir kitabı (10Cilt),T.C.İlahiyat Fakülteleri dergileri.T.C.Meb İstanbul Valiliği “Değerler eğitimi genelgeleri”(oluşturulmak istenen hedef değerler)- www.diyanet.gov.tr,Dinimi öğreniyorum (T.C.diy.işl.bşk.yay.ank.) Diyanet Aylık Dergi

  

Bu haber 3322 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

9.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ NOTLARI

İYİ İNSAN YETİŞTİRMENİN EN ÖNEMLİ SAİKLERİ NELERDİR?9/Ü1

İYİ İNSAN YETİŞTİRMENİN EN ÖNEMLİ SAİKLERİ NELERDİR?9/Ü1 MOTİVASYONLARı NELERDİR?(İNSAN DOĞASI VE DİN)9/Ü1

DİNİN İNSAN HAYATINDA Kİ YERİ VE ÖNEMİ 9

DİNİN İNSAN HAYATINDA Kİ  YERİ  VE ÖNEMİ 9 DİN NEDEN İNSAN HAYATINDA ÖNEMLİDİR?

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1251
Yorum 119
Haber Okuma 2784529
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi