BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
ALAK SURESİNİN İLK BEŞ AYETİ VE YORUMU

ALAK SURESİNİN İLK BEŞ AYETİ VE YORUMU

Tarih 26/Mayıs/2018, 22:58 Editör BİLGE BİLGE

HZ MUHAMMED AS YE GELEN İLK BEŞ AYET

KUR’ANDA,İLK İNEN AYETLER VE YORUMLANMASI OKU(: … )

    "!YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU! O, insanı ALAKTAN(EMBRİYODAN ,bir aşılanmış yumurtadan yarattı.)
     Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem (İnsana karşı çok iyilik )sahibidir.(ALAK SURESİ 1 İLA 5 .AYETLER)

 SORU 1-Bu ayetlerde ki kavramlar nelerdir?

              Bu kavramlardan neler anlaşılır,açıklamalı olarak anlatınız.! OKU:….! OKUmak ne demektir?
    :Ayetlerde geçtiği üzere,”Deveye bakmazmısınız,gökyüzünü ve insanı nasıl mükemmel yarattık,gezegenlere ,hayvan ve bitkilere …vs her şeye görevini kodladık buyrulur.BUNLARI merak et,araştır,düşün ,deney gözlem yap ve düzeni gör,sahibini tanı,O’na ibadete yönel,demektir.

           NİYETLER,DAVRANIŞLARI İBADETLEŞTİRİR .NİYETLERE ALLAH RIZASI KATILIRSA;davranışlar bu dünya da da Ahirette de karşılık görür.Yok eğer diploma almak için okuma yapılırsa sadece bu dünya da karşılık alınır ve bunun Ahirete yönelik bir karşılığı olmaz. Zaten ,bütün bilimler ve bilim adamları da Allah’ın evrene koyduğu kuralları ya keşfediyorlar ya da öğrenmeye çalışıyorlar ya da onları öğretmeye çalışıyor hatta Allah’ın yarattığı evrensel kurallardan para kazanıyor ve kendi branşlarında ünvanlar alıyor ve o bilgileri insanlara öğretiyorlar …O halde Allah’tan bağımsız bilim olabilir mi?

        Diğer kutsal kitapların anlamlarıyla Kur’an-ın anlamını karşılaştırırsak:İncil:Müjde ,Tevrat:Hükümler Kur’an :Okuma parçası,okunacak bilgi ve ilk ayeti OKU!olması :Kur’an geldikten sonraki asırların bilgi asrı olacağını vurgulamakta ve Ona inananların bilgiyi ,teknolojiyi önemsemeleri ve bunları donanmalarını vurgulamak içindir.Böylece dinlerini güzel yaşamış olurlar.
         Neyi nasıl okumak gerekir?:İnsanı ,bitkiyi,hayvanı,gezegenleri,yörüngeleri,onların düzenlerini araştırmak ve okumak gerekir. OKUMAZSAK NE OLUR?İnsana verilen merak duygusu ayet ve hadislerde ,yer ve hedef gösterilerek harekete geçirilmek istenir.İnsan ya isteyerek ya da zorunlu olarak dinin bir çok emrini yerine getirir.Zaten devletlerin ve toplumların ,bireylerin “OKU”-t-mak için ne kadar çaba sarfettikleri ortadadır…Eğer okumazsak,hem ileri ülke ve kaliteli toplum olamayacağımız gibi,beyin ve toplumda geri kalır.unutma(alzaymır) gibi hastalıklar başlar.O halde insan “OKU”ma ve “ÇALIŞMAYA”programlandığından,onun tasarımcısı ve programcısı(rab)onda ki programa uygun emirler göndermiş ve kendisinde bulunan programa uygun davranmasını ona ibadet kapsamında emretmektedir.

       Okumak ,sadece okul ve kitapla mı olur?Neden okuma bilmeyen bir peygambere OKU!Niye emredilmektedir? Okumak,sadece okul ve kitapla sınırlı değildir.İslam her yerde ve her zaman geçerli bir din olduğundan,evrensel doğruları konu edinir ve Dünya daki her insana hitap eder.Bundan dolayı her zaman her yerde okul ve kitap olmayabileceği gibi;bilgi de sadece kitaplardan öğrenilemez.Onun düşünme,sonuç çıkarma,bilenlere yakın olma ya da günümüzde olan teknolojik aletlerle de edinilmesi mümkündür.(OKUMAK:öğrenmek ve okumak sadece kitapla ,göz ile olmaz.İnsan yazmayı ,okumayı bilmeden de öğrenebilir.-neden okuma bilmeyen peygambere oku denmişti?)Ayrıca :Kur’an ayetleri bazen peygamberin şahsında tüm insanlara hitap eder.Peygamberimiz,”YA öğreten ol,ya öğrenen,ya da bunları dinleyen ol;dördüncü olma mahvolursun”buyurmuştur. Kim okusun?(Yediden yetmişe herkes,Okuma bilen de ,bilmeyende okusun. )ne zaman nerede oku? Her zaman ve her yerde oku.("Beşikten mezara kadar ve ilim Çin de olsa bile okumaya devam et.")

       
OKUyunca ne olur?Allah neden okumamızı ısrarla istemektedir?Okumamız gereken şeyler neden sıralanmamış?İnsanlar bu durumda neden zorunlu Müslümandırlar?
Tüm insanlık ve devlet OKU için neden bu kadar enerji ve harcamada bulunuyor!O halde doğru akıl ile doğru din neden ayrı olamazlar.İnsanlara akıllarını veren ve evrenin ve toplumun (biyolojik,toplumsal ve fiziksel )kurallarını özsel(genel geçer )olarak bahseden Allah’ın gönderdiği din ile doğru bilgi ve akıl pareleldir.
            " YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!":Neleri,nasıl yaratmış?Okurken ,onları ve onlarda ki düzeni yaratanı neden hatırlamak gerekir?Neden yaratılanlardaki denge ve düzeni araştırırken ;yaratanı devre dışı bırakmamamız isteniyor? RAB:Eğitimci,tasarımcı,programlayıcı,resetleyici,…gibi anlamlara gelir.
 ADIYLA
:Okurken bilgi edinirken neden onun adının ve onun ilkelerinin unutulmaması gerekir?Bilgi edinirken Onun adı unutulunca bu nelere sebep olabilir? .

         “Bilgi ve teknoloji iyilerin(iyiliğin ilke ve disiplinine,ahlak değerlerine sahiplerin) elinde olmadığında dünyanın başına bela olur!!! . Bunları yaratan ve düzenleyeni görmezden gelinerek yapılan bir bilim ve eğitim öğretim ;Onların sahibine saygı ile eş görülebilir mi? Şimdi siz sıradan bir otomobili anlatırken onu üreteni ve onun için çaba gösterenleri anmazsanız ya da o aracın sembolünü ,armasını önünden çıkarırsanız ne olur?Aracı üretenin bu durum karşısında tutumu ne olur?
          Eğer bilim öğrenmeden sadece din öğrenilirse bundan taassup;sadece din öğretilirse bundan zulüm ,baskı,bilimi ve bilgiyi kötüye kullanma davranışları doğabilir.İşte bundan dolayı ,bilimsel ahlak ve ahlaklı bilim adamı,öğretmen,doktor,mühendis ,savcı …vs olmalıdır.Bu da bilim öğretilirken onları yaratanın ,kaliteli insan ve toplum oluşturmak için koyduğu ilkeler ve prensiplerin öğretilmesi ,bilimin sahibinin öğretilmesi unutulmamalıdır. OKU!Tekrar olarak OKU kelimesinin vurgulanması nın sebeplerı neler olabilir? OKU! Kelimesi arapça olarak ( )OKU,ALAK,,HALAK,kelimelerinin arapça olarak söylenişi de zordur.Bu anlamda ,Allah gözle okunan şeyin önemini anlam olarak vurguladığı gibi,DİL İLE söylerken de vurgulayarak insanın OKU masının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgular.(Allahu eğlem:Allah en iyisini bilir.)

       İNSANI ALAKTAN(EMBRİYODAN) yarattı:Neden elma ağacı değil de insan konu edinilmiş?Allah,Evrenin ve evrende ki düzenin programcısı olduğundan evreni ve insanı en iyi bilendir.Bundan dolayı ,OKUNACAKLARDAN en önemlisini ve okuyacak kimseye en yakınını ve fiziksel-ruhsal olarak en güzelini örnek vererek ,diğerlerini VAR SEN DÜŞÜN!demek istemektedir. Onk.Dr.Haluk Nurbaki :Kur’an ayetleri ışığında Bilim”adlı kitabında: İnsanın Anne rahminde oluşum aşamalarından bahsederken; insanın alaktan yaratılışında ki trilyonlarca mükemmel düzenden sadece çok az kısmını kitabında konu edinmiştir.Örneğin,milyarlarca hücre nasılda ,bir yerlerden emir almışçasına farklı görevlere yönelmektedir?Bebek anne rahminde oluşmadan önce 250 milyon sperm içinden bir tanesinin ,anne deki diğer eşini bulmasının ne kadar mükemmel bir düzen ve tasarım olduğunu anlatmaktadır.Bu eşleştirmenin insana bırakılsa aylarca süreceği ni anlatırken ;Allah’ın kurduğu düzende bunun birkaç dk da olup bittiğini vurgulamaktadır.

        Başka bir örnekte:İnsan tükrük salgı bezlerini oluşturan hücre ile insan idrar salgı bezlerini oluşturan hücrenin aralarında ki mesafenin çok yakın olduğunu ;karışmasının mümkün olduğunu ve bunların karıştığında nelere sebep olacağını (aralarında ki uzaklığın 1/10.000 mm oldugunu)vurgularken bura da gene Allah’ın mükemmel sanatını göstererek O nun insanlara ne kadar merhametli ,sevgi dolu olduğunu anlatılmaktadır..Tabi bunları ilgili bilim dallarından daha güzel ve detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

      İnsana bilmediklerini belleten
:İnsan yapısına,merak ve öğrenme potansiyeli koyarak ;ona öğrenmesi için gereken donanım ve ihtiyaç duyacağı şeyleri vermiştir. Bu anlamda,Bilgi ve bilim ,merakla,yazmayla ,isimlendirmeyle oluşur ve gelişir.İsimlendirme ve yazma ve bilmediklerine isim koyma ,bilmediklerini öğrenme gücü ve kabiliyetinin insana verilmesi,onun öğrenmesi için gerekenlerdendir.Bu bağlamda ALLAH HER CANLIYI, YAŞAYACAĞI VE GEREKSİNİM DUYACAĞI ŞARTLARI VE DONANIMLARI VEREREK YARATMIŞTIR.Bundan dolayı ,Allah insana süt verir,yoğurt yapmayı ona bırakır ve aklını kullanmasını isteyerek bilinçli olarak ,Ona aklını kullanacağı alanlar bırakır..

      " Kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin":Allah ,insanın ilk öğretmeni ve tasarımcısı olduğundan ve onun hayatı ,evreni araştırması ,incelemesi ve hayatı kolaylaştırması için ona lazım olacak teçhizatları ona vermiştir.Bu techizatların en önemlisi ve onların sembol ismi kalem olup ;her asırda bilim öğrenmenin en önemli ve vazgeçilmez araçlarından dır.
        Kur’an da kalemin önemine dair KALEM SURESİ vardır.Allah,RAB sıfatıyla insana ,eğitimciliğinden ve öğreticiliğinden kalemle yazmayı öğretmiştir.Bu durum sebebiyle,insan yazabilir ve gelişir,geliştirir,evreni ,doğayı çözer ve bunu yararına kullanır.İnansın ya da inanmasın ,insanın ve bilim olmadığı bir zamanda bunları kendisine veren Allahtır ve insan bu durumda Allah’ın verdiği bu özelliği zorunlu olarak kullanmaktadır.. RABBİN büyük kerem (İnsana karşı çok iyilik )sahibidir:İşte Allah’ın rab sıfatının sonucu olarak ,okudukça gördüğün ve ileride göreceğin ,dengeler,düzenler ve sistemler ve bu sistemlerin dengeli,güzel işlemesi ,çalışması gösterir ki,Allaha insana karşı çok bonkör ve sevgi dolu ,merhametli davranmış tır.Bu merhameti anlamak için,OKUMAN ,ARAŞTIRMAN ,DÜŞÜNMEN,YANSIZ ,ÖN YARGISIZ BAKMAN ,BİLİMİN BULACAKLARININ PARELELİNDE ,KUR’AN DA BAHSEDİLEN DOĞRULARI DA BİLMEN GEREKİR..

Bu haber 1514 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Hz.Muhammed (A.S.)

HZ MUHAMMED İN DOĞDUĞU ORTAM(CAHİLİYE DÖNEMİ)9/31

HZ MUHAMMED İN DOĞDUĞU ORTAM(CAHİLİYE DÖNEMİ)9/31 HZ MUHNAMMED İN MEDENİYETE VE İNSANLARIN MEDENİLEŞMESİNE KATKILARI

PEYGAMBERİMİZİN, ÇOK EŞLE EVLENMESİ

PEYGAMBERİMİZİN, ÇOK EŞLE EVLENMESİ PEYGAMBERİMİZ NEDEN ÇOK EŞLE EVLENMİŞTİR?O'NUN ŞEFKAT VE MERHAMET ELİNİN GÖSTERGELERİ!!!ŞEFKAT EVLİLİĞİ Mİ ŞEHV...

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

ATATÜRK VE DİN

GALERİ

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 64
Haber 1092
Yorum 115
Haber Okuma 2078354
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi