BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
HADİSLER 12

HADİSLER 12

Tarih 26/Ekim/2016, 16:36 Editör BİLGE BİLGE

DİN KÜLTÜRÜ12 KONULARIYLA İLGİLİ

12-SINIFLAR HADİSLERDEN VE KUR’AN DAN TARTIŞMA KONULARİ

1-“Bir cenaze namazına katılan kişiye ,bir uhut dağı kadar sevap yazılır”-

   

2-" İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar.(abese suresi35   "(Ölüm)

3-''Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.''

4-:Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. (Rahman 33)

5-Gerçek sabır,ilk toslama daki sabırdır"(Hş)

6-“O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz.”(Rum19):

 7-“Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.” ..(Mearic19)-

8--"Cenaze ses ve ateşle uğurlanmaz,,bunlarla önünde yürünmez”(c.sağir,c:3 3853)

9- Mezarlıkları ziyaret ediniz,Çünkü size ölümü hatırlatır"

10 -"Ey iman edenler! Size hayat bahsedecek olan şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Resûlün(ün çağrısın)a uyun. Ve biliniz ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve (yine biliniz ki) siz, mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız"."(Enfal suresi 24)

11  -"Lezzetleri acılaştıranı kaçıran ölümü çokça hatırlayınız"

12 -Ben şu iki zayıfın hakkını yemeyi size haram kılıyorum: Yetim ve Kadın (Hz. Muhammed s.a.v.)

13-"Allah günleri , insanlar arasında evirir, çevirir" (Ali imran 140)

14-- Hz. Peygamber; “Bir ölünün cesedine verilen eziyet, canlıyken verilmiş gibidir.” demiştir."

15- -“Bir gemide yolculuk yapan, altta ve üstte bulunan yolculardan altta olanlar su almak için gemiyi delmek istedikleri takdirde üstte olan ve işin vahametini görenler bu duruma müdahale etmezler de yaptıklarına engel olmazlar ise, hepsi beraber boğulurlar.”8- Buhari, Şirket,

16- Gizli konuşan iki kişinin konuşmalarına kulak verip dinleme”

 

17--"İnsan yaşlandıkça iki şey gençleşir:Daha çok yaşama arzusu ve mal hırsı"

18--Mü'min cennete kavuşuncaya kadar, kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz... Hadis-i Şerif

 

19--“Dalkavukların yüzlerine toprak saçınız

20- mazlumun bedduasından çekinin,çünkü onun duası ile Allah arasında engel yoktur”

 

21- Kim kötülük işlenen bir yolu ortaya çıkarır(icat ederse)ondan sonra bu yolla işlenen kötülüklerin günahı ilk icad edene/yapana yazılır;bir kimse de iyi bir şey icat ederse sonra bu yolla iyilik yapanların sevabının aynısı ilk yapana ve icat edene yazılır.”(İslam ın içerği)

22-- Al-i İmran / 191. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru !

24-- İyi güzel-sağlam-dürüst iş yapanlar yeryüzüne hakim olurlar” Andolsun ki, nezdimizdeki saklı belgelerden sonra peygamberlere indirdiğimiz kutsal kitaplara da «Ancak salih, yapıcı kullar yeryüzünün varisleri olabilirler» diye yazdık. (Enbiya 105)( İhsan)

25- –“Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, kötülükle de, iyilikle de deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. “(21/35)

26 –“Ölülerinizin iyiliklerini anlatınız;kötülüklerini değil.”(Ebu davud)

 

DİNİN ANLAŞILMASI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR 12 (Kynk Meb Dini Terimler Sözlüğü)

1- CUMA NAMAZI: L4-2Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınması zorunlu olan namaz. Cuma gününde Müslümanlar namaz için bir araya gelirler; okunan hutbeyi dinlerler; bireysel ve toplumsal sorunlara ilişkin birbirlerine çözüm önerilerinde bulunurlar. Müminlerin Cuma namazına gusül abdesti alarak, güzel kokular sürerek, temiz elbise ve çoraplarını giyerek bir bayram neşesiyle gelmeleri İslam dininin güzel gördüğü davranışlardandır. Yaşadıkları toplumun ve tüm dünyadaki insanların huzuru ve kardeşliği için dua ederler. Ayrıca Cuma namazını terk etmenin büyük günahlardan olduğunu vurgulamışlardır. “Ey iman edenler! Cuma günü Cuma namazına çağrıldığınız ( ezan okunduğu ) zaman, Allah’ı anmaya koşun; alışverişi bırakın…” (Kuran 62/9) S52

     Kim zaruret olmaksızın 3 Cuma namazını terk ederse, Allah onun işini gücünü rast getirmez.” (Hadis) (Kuran 2/173)

2-DEFİN: L4Ölüyü gömme, İslam inancına göre bir insanlık borcu ve saygı ifadesi olarak ölü yıkanır ve kefenlenir. Cenaze namazı kılınır, kabre götürülür, sağ yanı üzerine ve yüzü kıbleye dönük biçimde gömülür. “Ölülerinizi defnetmekte acele ediniz.” (Hadis) S58

3- DERGAH:L4 Bir tarikat şeyhiyle o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet yaptıkların kendilerini ilmen, manen, kültürel, medenilik bakımında geliştirerek eğitim gördükleri yer. “varalım doğru raha/ Yüz sürelim dergaha/ Yalvaralım Allah’a/ Gelin Allah diyelim” (Derviş Himmet) S59

 

4- DERVİŞ:L4 Tarihte bir şeyhin gözetiminde bir tarikata girip tekkede hizmet ederek ibadetlerle meşgul olan kendini bireysel ve ahlaki özelliklerle geliştirmeye gayret eden nefsini arındırmaya gönlünü zenginleştirmeye, iradesini güçlendirmeye çalışan kimse. Dervişler Anadolunun Müslüman ve Türkleşmesinde etkin görevler yapmışlar. S59

5- FAİZ: Hizmet ve emek karşılığı olmaksızın paranın kullanılmasını karşılık olarak elde edilen dinen uygun görülmeyen kazanç. “Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır.”  (Kuran 2/275),"Faizle zenginleşmeye çalışanlar, fakirleşirler"(Hz.muhammed as.) Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olan paranın fiyatı kiralanan paranın kira bedeli. (Kuran 2/278) S84

6-GÜNAH:Suç,kabahat,isyan,israf,fesat.Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan söz,iş ve davranışlardır.İslam hukukunda "günah" yasak-işlenildiğinde cezayı gerektirecek kavram olarak ta adlandırılır.Kırmızı ışıkta geçmek günahtır,denildiğinde hem hukuken hem de dinen yasaktır,cezayı gerektirir .AHİRETTE  İNSANIN HELAK OLMASINA SEBEP OLACAK 7 BÜYÜK GÜNAH  ŞÜNLARDIR:1-Allah a şirk koşmak 2-Sihir ve büyü yapmak 3-Allah ın öldürülmesini yasak kıldığı cana /yaşama kıymak 4-yetim malı yemek 5-Faiz alıp vermek 6-İffetli ve dürüst bir hanıma/kıza zina iftirasında bulunmak.SYF:108 "Evrendeki her şeyin yokolması, Allah katında bir müslümanın öldürülmesinden daha küçük bir şeydir"(H.Ş) 

7-HUŞU:L3  Boyun eğme, alçak gönüllü olma, Allah’a duyulan saygının bir gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yerine getirilmesi sırasında kulun sukunet ve vakar içinde bulunması. Müminin her an ve her yerde Allah’ın kendisini gördüğü bilincinin içersinde tevazuyla hareket etmesi ve gönlünü her türlü kötülükten arındırması. “Rablerine kavuşup ona döneceklerini umanlar ve huşu duyanlardan başkasına namaz kılmak ağır gelir.” (Bakara 45/46) syf 147   ktp 43

8- HAYA: Kişin Allah’a olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü, çirkin, ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup kaçınması. “Haya imandandır” (Hadis) Syf 131

 

9- HEVA: Arzu, istek, meyil etme. Kişinin dinini dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönelmesi. Akıl ve dince kötü görülen şeylere karşı eğilim. “Gördün mü hevasını Tanrı edileni? Onun üzerine sen mi vekil olacaksın?” (Kuran 25/43)

10- HİKMET: Tam isabet kaydetmektir.Allah’ ı gereği gibi bilme bilgisi. Felsefe, bilgelik. İnsanın varlıkların hakikatini, gerçek yüzünü, gücü oranında bilip ona göre hareket etmesi. “Kime hikmet verilmişse ona bol hayır verilmiştir” (Bakara 269)” Allah’a dayan, sa ‘ye sarıl, Hikmete ram ol, / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.. (M.A.ERSOY)  “İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et.” (Kuran 16/125) Syf 138

11- HURAFE: Doğru olmayan, asılsız akla gerçeğe aykırı, batıl dinlerden ve halk arasında uydurulan masaldan kalma inanışlar. “Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar;/ Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.. (M.A.ERSOY) Kuran ve peygamberin sünnetiyle çatışma halinde olan her türlü düşünce inan., davranış ve bidat. “ Çalış dedikçe şeriat çalışmadın, durdun,

   Onun hesabına birçok hurafe uydurdun

   Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya

    Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.. (M.A. ERSOY) Syf 145

12- HURİ: Cennette yaşadığına inanılan ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış müminlere hizmet için verilecek cennet kızları. “Allah’tan gereği gibi sakınanlara iri gözlü huriler veririz” (Kuran 44/54) syf 145

13-İCTİHAT: Dini konularda kıyas yoluyla yeni sonuçlar elde etme.Müslümanların peygamberin zamanında olmayan ,Kur an da ve sünnette cevabı geçmeyen bir konuda Kur an ve sünnette geçen ana ilkelere göre olayların dinsel yorumunu ve hükmünü bulmaları için İslam ın koyduğu bir kuraldır..Mesela Peyg. zamanında kredi kartı yoktu,organ bağışı yoktu,trafik kuralları yoktu,....vs sorunların dinsel hükmünü çıkarmak için İslamın koyduğu ana ilke olup Dİnin  temel kaynaklarındandır..

    “Dini bir meselede Kuranı kerim ve sünnette bir çözüm bulamadığınızda konuları birbirine kıyaslayarak içtihat ediniz.” (hz. Ömer). Ayet ve hadislerin değinmediği ve kapalı geçtiği hukuki konularda metotları kullanarak bu konuların dini değerlendirilmesinin yapılması.  “Müctehit içtihadın da doğru sonuca varabilirse 2 sevap, içtihadında yanılırsa 1 sevap alır.” (Hadis)

Syf 157

14-AHKAMİ ŞERİYE:1 Şeriat hükümleri,dini kurallar .2-Kur an ı Kerim ve hadislere dayanan hükümler,emir ve yasaklar.3-Allah –insan,İnsan-insan,İnsan-hayvan,İnsan-eşya…arasındaki ilişkileri düzenleyen Kur an ı Kerim ve Sünnete ait hükümler.9 L4 70

 

ERDEMLER – DÜŞÜNCE GÜCÜ 12 I DNM I e 1

1-- İbadetin ruhu, ihlastır. ihlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.

1-Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat, elbette çürümüş kemiğe hayat verebilir.

2--“Ölüm: ‘Sınav bitti, kağıt ve kalemleri bırakın ve çıkın’ demektir.”

3-Elbette en bahtiyar odur ki: dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin.

bizler uzun bir seferdeyiz. buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebedi memlekete gitmek üzereyiz.

4-Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.Şükür, nimeti arttırır gaflet ise kaçırır. ibadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir

5-Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağacına denk gelemez.

6-Kişi dünyada ruhu için hangi gıdayı hazırladıysa ahirette onu bulacaktır.

7- Ahiret, bir hakikatin bize görünmeyen öteki yüzüdür

8-- Ahiret, Allah’ın insan iradesine verdiği bir ödüldür.

9-Her bir şehri yüz defa kabre boşaltan ölümün elbette hayattan bir beklentisi vardır.

10--- Dünyevi refahın uhrevi felahla bir bağlantısı yoktur.

        GIYBET

1-Gıybet, insanın kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkilerini çürütür.

2-- Gıybet sözün kokuşmasıdır.

3--Hasetçi gıybetçidir. Münafık gıybetçidir. Kinci gıybetçidir.

4-- Her gıybet, hata sahibinin hatasından dönüşünü zorlaştırır.

5-- Gıybet söz kurdudur; yarayı iyileştirmez derinleştirir.

6- Gıybet, insan onuruna yönelik taammüden/kasti cinayettir.

7-- Gıybet haysiyet cellâtlığıdır

 

solementetulugano@hotmail.com,

12 HADİSLER SEÇİLMİŞ 50 TANE (Peygamberi-Kur an ı anlama-islam akıl-Farklı yorumlanma-Değerler-erdem kazandırma-Öncekileri Özetleme)

1- “Hangi biriniz ister ki, altından ırmaklar akan hurmalardan, üzümlerden bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de bulunsun; fakat kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, (üstelik) zayıf ve küçük çocukları olsun (böyle bir durumda iken) ona (bahçesine) ateşli bir kasırga isabet etsin de yanıversin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklar, ki düşünesiniz.”(Bakara266)                                                                                                                                                                                                                             2---"Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın.Sen pek yücesin, bizi ateşin azabındar koru." (3/191                                                                                                                                                                                                                 3--“Allah dışında başka dostlar, başka dayanaklar edinenlerin durumu; ağdan örülmüş bir yuva edinen örümceğin durumuna benzer. Hiç kuşkusuz en dayanıksız ev, örümcek yuvasıdır. Onlar keşke bunun bilincine erselerdi.(ankebut29/41)

 4-“Allah bir sivrisineği ve (biyolojik açıdan) onun daha üstünde olan bir canlıyı örnek olarak göstermekten çekinmez. İman edenler onun Rabbleri tarafından ortaya konmuş bir gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise `Allah ne amaçla bu örneği gösterdi?" derler. Allah bu örnek ile bir çoklarını sapıklığa düşürür ve bir çoklarını da hidayete erdirir: Onunla sadece fasıkları sapıklığa düşürür.(Bakara2/26)                                                                                                                                                                                                5 "Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar."                                                                                                              6-"Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz. Allah ve Resûlüne itaat edin; birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkan kâfirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır" [Enfâl sûresi(8), 45-47].                                        7--“Maddiyatta sizden aşağıdakilere,erdem ve üstün ahlakta sizden yukarıdakilere bakınız”(Zekat) Açıklama:-Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer..!                                                                                                                                                                                                                  8 -Kim benim yaşayış tarzımdan yüz çevirirse benden değildir”(Sünnet)                                                                                                                                                                                                           9--“Ne Kadar seversen sev;Ayrılacaksın”:Açıklama: -Bu Hadisin verdiği mesajlar nelerdir?(Çock,araba,ev,saray,...Sevilecek her ne varsa..)   (Aşırı-ölçüsüz Sevginin afetleri,karşıdakine kötülükleri..putlaştırma,en üst değer)Bir zamanlar adamın biri derdinden ağlayıp sızlanıyormuş. Ünlü şeyhlerden Şibli onun halini görmüş, ağlamasının sebebini sormuş ;..- Güzelliği canıma can katan, ömrümü arttıran bir sevgilim vardı. Geçenlerde öldü, şimdi ayrılığı beni de öldürüyor........

- Madem ki sevgilinin hasretiyle yanıp tutuşuyorsun, demiş Şibli ...; o halde yeni bir sevgili bul kendine...Ama dikkat et, bu sefer aşık olduğun sevgili ölenlerden olmasın !   -"Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık, anladım ki yok Allah tan başkasıyla yakınlık !... Ya O'nunlasın, Ya oyundasın...                                                                                    ------ Sevdalın şu dağı del dese, koşar, delersin!      İş Allaha geldi mi, gücün yok, sendelersin!...(N.F.K.)...                                                                                                                               10-“Öyle zaman gelecek ki köleler efendilerini doğuracaklar.”                                                                                                                                                                                                                         11--“Zalim de olsa ,mazlumda olsa kardeşine yardım et”                                                                                                                                                                                                             12- Bakıma muhtaç,kimsesizlerin,sahipsizlerin sahibi Devlettir”

13-“Siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz.”                                                                                                                                                                                                                                                   14-“Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onlardakini değiştirmez.”/“Bir toplum kendini düzeltmek için gayret göstermedikçe;Allah O toplumu düzeltmez,geliştirmez.”                                                                                                                                                                                                                                                                                          15-Sebep olanlar yapanlar gibidirler”                                                                                                                                                                                                                                                                 16 -“Yaptığı hatadan tövbe eden yapmamış gibidir”                                                                                                                                                                                                                              17-“Allah sizi değerlendirirken fiziksel özelliklerinize değil,amellerinize ve kalplerinize göre değerlendirir”                                                                                                                                18-“Haksızlık karşısında susan/tepki göstermeyen dilsiz şeytan gibidir”                                                                                                                                                                                                 19  Biriniz,kapısız,deliksiz sert bir kayanın içinde dahi iş yapsa,yaptığı işi ne olursa olsun insanlarca bilinecektir”  

20  Duâ ettiğinde elinin içiyle Allah’a duâ et, tersiyle değil. Duâyı bitirdiğinde de iki elini yüzüne sür. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 347                                                                                                  21-- iki şey vardır ki, Allah cezâsını dünyada verir: Biri zulüm, diğeri anne babaya karşı gelmek. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 98                                                                                                        22  -Allah'a en sevimli olan yemek, başına çok kişinin oturduğu yemektir Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 131(Zekat)                                                                                                                                   23-  Sizin Allah'a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 136                                                                                                                            24-      - Gözü, kulakları ve gönülleri yaratıp size veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!(23/78 Mü minun)                                                                                                                           25-“Günahtan tövbe eden yapmamış gibidir”                                                                                                                                                                                                                                             26-“27-Kim bir din kardeşini tövbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa, aynısını işlemedikçe ölmez. Câmiü's-Sağîr, No: 8869                                                                                                     28   Gökten de bir ölçü ile, ihtiyacınıza yetecek kadar su indirdik ve onu yeryüzünde muhafaza ettik. Onu yok etmeye de Biz elbette kadiriz. Mü'minûn Sûresi: 18                             29 --“Allah size adaleti, iyiliği, akrabalara yardım etmeyi emreder. Çirkin davranışları ve iğrençlikleri yasaklar. Sözünü tutasınız diye O, size öğüt verir.(Nahl90)                    Açıklama  -Hz Ömer in mısır valisinin oğlunu ve babasını bir köleye neden dövdürttüğünü biliyor musunuz?     Toplumu bütünleşmesi için ilkeler. Fertleri, ulusları ve milletleri huzura kavuşturacak, ilişkilerde, verilen sözlerde ve yapılan antlaşmalarda, güven telkin edecek prensiplere riayet edilmesini istemişti. her birey, her toplum ve her ulus için insanlar arası ilişkilerin dayanacağı, değişmez ve sağlam bir kulpu garanti. insanın arzu ve isteklerine göre değişmez. sevgi ve nefret gibi kişisel kaprislerden etkilenemez. Akrabalık ve hısımlık bağlarına, zenginlik ve fakirliğe, güçlü ve zayıfa göre farklılık gösterip değişemez. Herkesi aynı kriterle değerlendirir, Her güzel iş ihsandır. Fuhuş,tecavüz. aşırı kaçan her şeydir. Rezalet, çirkinlik, iğrençlik', azgınlık ve isyan. canlı organizmanın kendi içine giren yabancı bir unsura. fıtratın dinidir. iradesi zayıf, dar görüşlü, aptal ve bunak. basit menfaatlerini.

30-Kazanan Allah yolundadır (Allah kazananı sever  .                                                                                                                                                                                                                        31--“ Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimseler iseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cuma 9)  Açıklama:        Toplayıcı, kuşatıcı bir namazdır. Toplu halde kılınmadan sahih olmaz. Bu haftalık bir namazdır. Orada müslümanların toplanmaları buluşmaları, kendilerine Allah'ı hatırlatan konuşmayı dinlemeleri zorunludur. Cuma namazı düzenli bir ibadettir. cuma namazına teşvik ve banyo yapma, temiz elbiseler giyinme ve koku sürünme ile ilgili hazırlıkları ifade eden pek çok hadisler de vardır. "Biriniz cuma namazına giderken banyo yapsın." "Kim cuma günü elbisesini yıkar ve banyo ederse, erken kalkar ve erken yola düşerse, bineğe binmeyip yolda yürürse, imama yakın durur, sözlerine kulak verip bu arada boş söz ve işle uğraşmazsa attığı her adım için gündüzü oruçlu, gecesi ibadetli bir yıllık mükafat elde eder." "Kim cuma günü yıkanır ve evindeki kokusundan sürünür, en güzel elbiselerini giyer, sonra camiye gelip dilerse iki rekat namaz kılıp kimseyi de rahatsız etmezse, imam hutbeye çıkıp, namazı bitirene kadar susup sessiz kalırsa onun bu cumayla diğer cuma arasındaki günahları için kefaret olur." İnsanın dünya işlerinden ve yeryüzünün cazibeli değerlerinden el etek çektiği, kalbini bunlardan arındırdığı zaman dilimleri olmalıdır. Böylece yalnız Rabbinin olabilmeli, O'nunla başbaşa kalmalı, kendini O'nun zikrine adamalıdır. Bu çok özel tadın zevkine erebilmeli, böylece yüceler alemi ile ilişkiye geçerek o aleme dalmalı, kalbini ve göğsünü bu hoş kokulu tertemiz manevi hava ile doldurmalı, onun güzel kokusundan tadından, zevkinden payını almalıdır. Bu eylem kalbin hayatı için zorunludur. Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu isteyin. Allah'ı çok zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Cuma 10)İşte bu, islam sistemine damgasını vuran dengenin kendisidir. Yeryüzündeki hayatın gereklerini yerine getirme, çalışma çabalama didinme ve kazanma. Günlük işleri yerine getirirken Allah'ı kalbinde hissetmek insanın dünya hayatı için yaptığı çalışmaları ibadete dönüştürür. Yalnız bununla beraber insanın somut zikir, görevini de yerine getirmesi, kendini tamamı ile dünyadan koparma ve köklü bir şekilde kendini Allah'a adama anlarının da bulunması gerekmektedir. Belki de ilk müslüman nesli, surenin son ayetinde ifade edildiği gibi, onca cahili eğilimlere ve cazibelere rağmen ulaştığı seviyeye ulaştıran onların bu ciddi, net ve sade anlayışlarıydı.                                                                                                                                                                                                                                                                                      32-İdarecinin hediye alması haramdır. Hâkimin rüşvet alması da küfürdür. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 166                                                                                                                                    33--.” "Eğer,sen insanların ayıplarını araştırırsan onları bozmuş ya da bozmaya yaklaştırmış olursun." Miraca çıktığım gece, bakırdan tırnakları olan ve yüzlerini göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. "Bunlar da kim ey Cebrail?" dediğimde, bana "Bunlar insanların etlerini yiyen ve haysiyetlerine dil uzatanlardır" dedi."                             34-Sen kötülüğü en güzel bir tavırla sav. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost oluvermiştir."   

İki testi çarpıştığında biri kırılsa da diğeri de çatlar.-Birçok durumlarda bu kuralın doğruluğu ortaya çıkmıştır. Güzel bir söz, yumuşak bir konuşma, kontrolünü kaybetmiş, kızgın, öfkeli ve gururlu kişinin yüzünde beliren tatlı bir tebessüm, heyecanı yumuşaklığa, kızgınlığı sakinliğe dönüştürür                                                                               35-“- Kötü işi allandırılıp pullandırılarak gözüne güzel gösterilen kimse davranışlarını süzgeçten geçiren, gerçekçi biri gibi olur mu? Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir.”(Fatır 8)                                                                                                                                                                                                                                                 36-Biz onlara iç ve dış alemdeki ayetlerimizi göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun.Rabb'inin her şeye şahit olması yetmez mi?(Fussilet 53).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  37-. Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: 1. Ölüm gelmeden önce hayatının, 2. Hastalık gelmeden önce sağlığının, 3. Meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, 4. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, 5. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.                                                                                                                                                     38-“Biriniz bir Müslüman kardeşinin yanında oturduğunda öğrenmek maksadıyla soru sorsun.Onu güç durumda bırakmak için soru sormasın.“Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 443    

39- Eğer Allah, insanların davranışlarının cezasını hemen verseydi yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat O, onları belirli bir sürenin sonuna kadar erteliyor. Söz konusu süreleri dolunca, kuşku yok ki, Allah kullarının durumunu görmektedir.(Fatır 45) Allah cezalarını hemen verse, bu cezaların boyutları insanları aşarak yeryüzünün tüm canlılarını etkisi altına alırdı. Bunun sonucunda yeryüzünü tümü ile yaşamaya elverişli olma niteliğini yitirirdi. Üzerinde ne canlı bir tek insan ve ne de canlı bir tek hayvan kalırdı. bireysel ömürlerinin sonuna kadar erteliyor.

40 -“Güneş battığında çocuklarınızı dışarı çıkmaktan alıkoyunuz. Çünkü bu şeytanların yeryüzüne yayıldığı bir vakittir. Câmiü's-Sağîr,:1,no:22                                                               41-Allah, helâl kazanan, iktisatla harcayan, fazlasını da fakirlik ve ihtiyaç günü olan Kıyamet için önünden gönderene merhamet etsin.Câmiü's-Sağîr, No: 2256                           42 -“Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri dua edince "Ya Rabb! Dilersen beni affet! Ya Rabb dilersen bana rahmet et!" demesin. Bilakis, azimle (kesin bir üslubla) istesin, zira Allah Teala Haretleri'ni kimse icbar edemez."                                                                                                                                                                                          43-“Biriniz Müslüman kardeşinden ihtiyacı olan bir şey istediğinde onu övmekle söze başlamasın. Çünkü bu onun belini kırar.” Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 402                                           44-“Et pişirdiğinizde suyunu fazla koyun. Çünkü bu daha çok komşuya yeter.” Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 401                  ALO FETVA HATTI:02125122320

45-“Sabah olunca bahçemizdeki hasadı toplayacağız,üzümü toplayacak,pınar dan içeceğiz(Arabama binecem,çok kazancam)demişler ama İnşeAllah dememişlerdi ,Sabah olunca bahçeleri mahvolmuştur.Birbirlerini çağırdılar,sabah hadi erken kalkın da toplayalım ,Sakın yanınıza fakirleri yaklaştırmayın!Sanki bu bahçedekileri kendileri büyütmüşler gibi bahçeye gittiler(Büyük dağları kendileri yarattı,küçüklerde babalarından kaldı gibi),fakirleri yaklaştırmayın dedik ama bize de kalmadı “dediler.Senin adını yüceltiriz biz zulmedenlerden olduk.Birbirlerini eleştirdiler vay bize biz yoldan sapmışız umulurki Allah daha iyisini verir,dediler.(Kalem 17)      Açıklama:Allah sana 1 e 1000 verdi sen de 1/40 ver paylaşmayı öğren!İslamın amacı/maksadı İnsanın mutluluğudur.Allah insandan kendisi için hiçbir şey istemiyor senin mutluluğun için istiyor,onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.Kendi kendine yetiyorsa;yaşlanmayı tersine çevirsin,duran kalbi çalıştırsın,ölümü engellesin!

46  -“Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve düzelir/düzeltirse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun karşılığı, Allah'a aittir. Gerçekten O, zalimleri sevmez. (42/40)                                                                                                                                                                                                                                                47-“Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? (2/44)                                                                         48-“Yeminlerinizi kendi aranızda, bir bozuculuk unsuru edinmeyin; sonra sapasağlam basan ayak kayar ve Allah'ın yolundan alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız. (Ayrıca) Büyük azab da sizin içindir. (16/94)                                                                                                                                                                                                                                        49-“4-Resulullah (sav) hiçbir vakit herhangi bir yemeğe laf etmedi, iştah duyduğu bir yemekse yerdi, hoşuna gitmeyen bir yemekse terkederdi, (yemezdi).K.İ SİTTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  50--“Yeryüzünde bir bakmadılar mı ki, biz onda her güzel (kerim) çiftten nice ürünler bitirdik. (26/7) Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir. (36/36)                                                                                                                                                                                                     51 -“Namaza başladığında,son namazını kılan birisi gibi kıl,yarın özür dilemek zorunda kalacağın davranışları yapma,sözleri söyleme,İnsanların ellerindekilerden ümidini kes”                                                                                                                                                                                                                                                                                                      78 -“Her nerede olursan ol,Allah a isyan etmekten çekin,kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki,O kötülüğü yok etsin.İnsanlara da güzel ahlak ile davran”                                          52 -“Peygamberimiz Öğlen ile ikindi arasında gaylule yaparmış”

 53 -Ölçüde ve tartıda dürüst olunuz, insanların eşyalarını eksik vermeyiniz, yeryüzünde dirlik-düzen sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayınız. Eğer mümin iseniz, sizin için hayırlı olan tutum budur.(araf 85)                                                                                                                                                                                                                                             54- "De ki; "Allah'ın kullarının yararına sunduğu güzellikleri ve temiz yiyecekleri kim haram etti? De ki; Bunlar, dünya hayatında müminler içindir kıyamet günü ise sadece onlarındır, biz ayetlerimizi bilenlere böyle ayrıntılı biçimde açıklıyoruz. "(Araf 32)                                                                                                                                                            55 -Müslüman,Müslüman olduğu halde;zina etmez,hırsızlık etmez,eşkiyalık etmez”Açıklama:Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.                                                                                                                                                                                                                                                               56 -Ümmetimin ihtilafı rahmettir. (Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 165      )                                                                                         

57 -Allah katında amellerin en sevimlisi, dili muhafaza etmektir.. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 122                                                                                                                                               58 -Mü'min hastalandığında körüğün pasını, pisini temizlediği gibi, hastalık da onu günahlardan öyle temizler. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 259                                                                               59  Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 179                                                                                                                                                                              60 “- Onlar sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi, gerçek ortaya çıktıktan sonra seninle tartışıyorlar.(Enfal 6)                                                                                                                    61 -İdareci olduğunuzda iyilikle muâmele edin. İdâreniz altındakilerin kusurlarını affedin. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 150

 62 - "Dünya hayatında bütün emekleri boşa gittiği halde çok iyi işler yaptıklarını sananların kimler olduğunu size söyleyelim mi?"105- Bunlar, Rabb'lerinin ayetlerini ve O'nun huzuruna çıkaracaklarını inkâr edenlerdir. Bu yüzden onların iyi işleri geçersiz olmuştur. Kıyamet günü onların yaptıkları işleri tartıya almayız, kendilerine değer vermeyiz(Nahl 104-105)                                                                                                                                                                                                                                                                         63 - Allah size bir beldeyi örnek veriyor. Bu belde güven ve huzur içinde yaşıyordu, her yandan kendisine bol rızık akıyordu. Fakat halkı, Allah'ın nimetlerine karşı nankörce davrandı. Bunun üzerine bu tutumları yüzünden Allah, sırtlarına açlık ve korku elbisesi giydirdi.( Nahl 112) Açıklama:Güven ve huzur içinde yaşadıkları, her taraftan bol bol rızık kendilerine geldiği halde, Allah'ın nimetlerini nankörlük eden ve elçisini yalanlayan şehir halkının örneği?                                                                                     64- Onlar gök boşluğunda, süzülen kuşları görmüyorlar mı? Onları dengede tutan Allah'tan başkası değildir. Bu olayda mü'minler için birçok ibret dersleri vardır.(Kehf79) 70- Allah sizi yarattı, sonra canınızı alır; kiminizin ömrü en rezil, en güçsüz yaşlara kadar uzatılır da adam vaktiyle bildiklerinin hiçbirini bilmez olur. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her şeyi yapabilir.(Nahl 79)

65 - 66 - O denizi de yararınıza sundu ki, oradan elde edilen taze etler yiyesiniz ve diplerinden süs olarak kullanacağınız takılar çıkarasınız; gemilerin, dalgalan yara yara denizde süzüldüklerini görürsün. Nimetlerini araştırasınız ve ola ki, kendisine şükredesiniz diye Allah, denizi yararınıza sundu.nahl14)                                                                                67- Allah, gökleri ve yeri hak ile(Sistemli-düzeli-bilgili-ölçülü-bilgi küpü) yarattı; O, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır.4- O insanı bir meni damlacığından yarattı; fakat o birdenbire pervasız bir tartışmacıya dönüştü.Nahl 3-4)

68. , Onların kalpleri var. Fakat anlamazlar, gözleri var, fakat görmezler, kulakları var, fakat işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da sapıktırlar. Onlar gaflet içindedirler. "(Araf179)

69- Allah göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Siz de ölçülü olun”5 ve “Belli ölçülerde size verilen nimetleri siz de idareli ve ölçülü kullanın”6-,5- Rahman, 84- “Bir gemide yolculuk yapan, altta ve üstte bulunan yolculardan altta olanlar su almak için gemiyi delmek istedikleri takdirde üstte olan ve işin vahametini görenler bu duruma müdahale etmezler de yaptıklarına engel olmazlar ise, hepsi beraber boğulurlar.”8- Buhari, Şirket,

70-“Âdab-ı muâşereti öğrenmek farz-ı ayndır.”9- İbn-i Abidîn, Reddü’l-Muhtar, 1:29

71  -Fakirleri sevin ve onlarla oturup kalkın. Kendi kusurunu bilmen, seni başkalarının kusurunu araştırmaktan alıkoysun. Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 141

72 - ''Ademoğlunun bir dere altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doyurma

 

 

 

Bu haber 1193 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

HADİS/AYETTEN HAYATA

BAŞÖRTÜ ÖZDEYİŞLERİ

BAŞÖRTÜ ÖZDEYİŞLERİ BAŞÖRTÜ-TESETTÜRÜN SEBEPLERİ

KONUŞMA-TOPLUM DİLİNİ İSLAMİLEŞTİRMEK

KONUŞMA-TOPLUM DİLİNİ İSLAMİLEŞTİRMEK *NEDEN ALLAH"LI KONUŞMUYORUZ ARTIK*

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1178
Yorum 117
Haber Okuma 2579696
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi