BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA SORULARI

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA SORULARI "HZ MUHAMMED AS"

Tarih 27/Mart/2017, 19:56 Editör BİLGE BİLGE

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA SORULARI "HZ MUHAMMED AS"

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA SORULARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI  ÇALIŞMA SORULARI

 

 

S –1-) Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’a göre müminlerin ortak özelliklerinden değildir?

 

a) Namazlarında huşu içindedirler

b) İffetlerini korurlar

c) Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler

d) Büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar

e) Kıldıkları namazlarda gösteriş yaparlar  

S-2-).“Ant olsun ki, içinizden size öyle bir peygamber gelmiştir ki; sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı çok merhametlidir” mealindeki ayette, Peygamberimizin hangi ahlaki yönü ele alınmaktadır?

a) Güvenilirliği

b) Merhametli oluşu

c) Kolaylaştırıcı oluşu

d) Adaletli oluşu

e) Hoşgörülü oluşu  

S-3-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin örnek davranışlarından biri değildir?

a) Merhametlidir

b) Kolaylaştırıcıdır

c) Adildir

d) Güvenilirdir

e) Kararsızdır  

S-4-) Peygamberimiz için ifade edilen görüşlerden hangisi yanlıştır?

A)Bizim Peygamberimiz son peygamberdir

B)Peygamberimizin getirdiği hükümler geçicidir.

C) Bütün insanlığa ve cinne gönderilmiştir.

D)Hükümleri Kıyamete kadar devam edecek.

E) Rahmet ve uyarıcıdır 

S-5-) Peygamberimiz bir gün kendisinin huzuruna gelen bir kişiye, devesini ne yaptığını sormuştur. Sahabe de dışarıda boş bir araziye bırakıp Allah’a tevekkül ettiğini söylemiştir. Peygamberimiz onun bu davranışını şöyle değerlendirmiştir:” Önce deveni bağlayıp sonra tevekkül etseydin ya!”.

Buna göre Peygamberimizin tevekkül anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Her zaman Allah’a güvenmek.

B) Gerekli tüm tedbirleri almak.

C) Allah’ın koruyacağını bilmek.

D) Ne olursa olsun Allah’a dayanmak ona sığınmak.

E) Hiçbir şey yapmadan Allah’a güvenmek. 

S-6-) Aşağıdakilerden hangisi ibâdetin toplumsal faydalarından biri değildir?

A) İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkı sağlar

B) Kaynaşmaya katkıda bulunur

C) Toplumdaki kötülüklerin yayılmasına engel olur

D) İnsanda iç huzuru sağlar

E) İnsana diğerkamlığı öğretir 

S-7-) . Allah cc. emretmiş olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar tanımıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Su yoksa teyemmüm yapılır

B)Tehlike durumunda namaz kısaltılabilir

C) Yolculukta olanlar namaz kılmazlar

D)Hastalıkta oruç ertelenebilir

E)Yolculukta dört rekatlı farz namazlar iki rekat kılınır 

S-8-) Fıkıhta Hanefi Mezhebinin görüşlerini benimseyen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eş’arilik

b) Mutezile

c) Haricilik

d) Maturidîlik

e) Malikîlik 

S-9 -) Sıffin Savaşı’nda Hakem Olayı sebebiyle ortaya çıkan mezhep hangisidir?

a) Hanbelîlik

b) Mutezile

c) Şiilik

d) Caferilik

e) Haricilik 

S-10-) Aşağıda mezhepler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Mezhepler insan yapısının özelliklerinden kaynaklanmıştır.

b) Mezhepler İslâm tarihindeki düşünce ekolleridir.

c) Mezhepler dini konularda kesin bağlayıcıdırlar.

d) Mezhepler dinin farklı anlaşılma biçimleridirler.

e) Mezhepler tarihe ve zamana bağlı olarak oluşmuşlardır 

S-11-) Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerden biridir?

a) Hanefilik

b) Şafiilik

c) Malikilik

d) Eş’arilik

e) Caferilik 

S-12-) İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistematik biçimine ne denir?

a) Tarikat

b) Mezhep

c) Tasavvuf

d) Meşrep

e) Cemaat 

S-13-). .“Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar, yok olurdu.”Enbiya22

Ayetinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)Tevhit

B)Nübüvvet

C)Kıyamet

D)Kur’an-ı Kerim

E)Ahiret 

S-14-) Aynı resme bakanların farklı şeyler hissetmesi, aynı kitabı okuyanların farklı yorumlar yapması çeşitli dini anlayışların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenlerden hangisiyle ilgilidir?

A)Kültürel sebepler

B)İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler

 C)Sosyal sebepler

D)Siyasi sebepler

E)Coğrafi sebepler 

S-15-) .“Asıl adı Muhammet bin İdris’tir.767 Yılında Gazze’de doğdu, 819 yılında Mısır’da vefat etti. Fıkıh ile ilgili Risale adlı kitabı yazmıştır.”

Sözü edilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cafer-i Sadık

 B)Ebu Hanife

C)İmam Malik

D)İmam Şafii

E)Ahmet bin Hanbel 

S-16-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a- Allah’ın iradesine külli irade denir.

b- İnsanların iradesine cüz’i irade denir.

c- İnsan dışındaki diğer varlıklar için kader, Allah’ın onlar için belirlediği yasalardır.

d- Dünyada meydana gelen olaylarda tesadüfler önemli bir yer tutar.

e) Kaza kaderin ortaya çıkmasıdır

 S-17-) Yüce Allâh’ın, canlılara yiyip, içmek ve yararlanmak için verdiği her türlü nîmete ne ad verilir?

A) Ömür

B) Rızık

C)Ecel

 D) Tevekkül

E)Başarı 

S-18-) Peygamberimiz, “ Sizden önceki toplumlar, yasaları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak oldu- lar. Onlar, fakir, kimsesiz biri bir suç (bilgi yelpazesi.net) işlediği zaman en ağır cezayı verirler, zengin ve güçlü bir kişi suç işledi- ğinde ise onu cezalandırmazlardı. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu işleyen, kızım Fatıma da olsa, onu cezalandırmaktan çekinmem.” mealindeki sözüyle, hangi ahlaki yönüne işaret etmektedir?

a) Adaletli oluşu

b) Merhametli oluşu

c) Kolaylaştırıcı oluşu

d) Güvenilir oluşu

e) Hoşgörülü oluşu 

S-19 Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” ayeti hangi konu ile ilgilidir?

a)Hayır ve şer

b) Sabır

c) Tevekkül

d)İrade

e)Ecel ve ömür 

S-20) Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.”

 Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İslâm barış dinidir.

b) Yaşama hakkına saygılıdır

c) İnananların yaşama hakkına saygılıdır.

d) Can güvenliğini tehdit etmez

e) Temel insan haklarına saygılıdır  

Aşağıdaki bilgiler DOĞRUYSA karşılarındaki boşluğa D, YANLIŞSA karşılarındaki boşluğa Y harfini yazınız. 

S-21-) İnsana “akıl ve irade/özgürlük” verildiği için yapıp ettiklerinden sorumludur. ( D) 

 

S-22-) Doğal afetler konusunda insanların alabileceği hiçbir tedbir yoktur. ( Y)  

 

S-23-). İbadet, dünyada zenginliklere ulaşmamızı sağlar(Y )  

 

S-24-) Toplumsal ve bireysel yoksulluk ve geri kalmışlık bir kaderdir(Y )  

 

S-25-) Allah dilediğinde gücümüzün yetmeyeceği şeylerle de bizi sorumlu tutar( Y) 

11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI ÇALIŞMA 

1-) Hanifilik mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)İmam-ı azam Ebu Hanife

B)İmam Şafii

C)İmam Malik

D)Ahmet bin Hanbel

E)Amr bin As 

2-) Bezeme sanatının kağıt üzerine uygulanmasına ne ad verilir?

A)Minyatür

B)Hüsnühat

C)Hattat

D)Müzehhip

E)Tezhib 

3-) Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır.

B) Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır

C) Mezhebi olmayanın dini de yoktur

D) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur

E) Mezhepler islamı tahrif etmiştir.

 4-)Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumluluğu açısından doğrudur?

A ) İnsan dünyada yaptıklarından sorumlu değildir

B) İnsan küçük günahlardan sorumlu tutulmaz

C) İnsan ergenlik döneminden sonra iradesi ile yaptıklarından sorumludur

D) İnsan hiçbir zaman cezalandırılmaz

E)İnsan tamamen özgürdür. 

5-) Belli kurallar ve ölçüler içerisinde arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne ad verilir?

A) Minyatür

B) Tezhib

C) Hattat

D)Hüsnü-Hat

E)Yaldız 

6-) Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı hangisidir?

A) Mezhepler hiçbir zaman İslam’la özdeşleştirilmemelidir.

B) Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.

C) Din ile din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.

D) Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.

E)Mezhepler insanlara kolaylık sağlamıştır. 

7-)Sözlükte grup, topluluk, taraftar ve yardımcı anlamına gelen peygamber efendimizin vefatından sonra Hz. Ali’yi diğer sahabelerden üstün gören, onu yasal ilk halife kabul eden ve ölümünden sonra halifeliğin Ali evladına ait olduğuna inanan kişi ve gruplara verilen genel addır.

Ayrıca 12 imama inanmak bu mezhebe göre imanın şartlarındandır  

 Yukarıda özellikleri sıralanan mezhep hangisidir

A) Hanefilik

B) Mutezile

C) Malikilik

D)Şiilik

 E)Haricilik 

8-)Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra, oraya yaptırdığı caminin ismi nedir?

A) Mescid-i Haram

B) Mescid-i Aksa

C)Mescid-i Nebi

D) Kuba mescidi

E) Hz Ömer camii 

9-) Gusul (boy) abdestinin farzları aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) El, yüz, bütün vücut yıkamak

B) Eller kollarla birlikte, yüz, baş, ayak

C) Baş, ayak, bütün vücut yıkamakD) El, baş, ayak, bütün vücut yıkamak

E) Ağız , burun , bütün vücutu yıkamak 

10-) Allah’ı her an görüyormuşcasına ollgun iman, dikkatli ve duyarlı yaşama bilinci, doğru davranma ve güzel iş yapma alışkanlığına ne denir?

A) ihsan

B) irfan

C) itikat

D) İtimat

E) iltifat 

11-) Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan, açıklanması güç olan ayetlere ne denir?

A) Muhkem ayetler

B) Medeni ayetler

C)Mekki ayetler

D) Müteşabih ayetler

E)Uzun ayetler 

12-)İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi- itikadi mezheptir. Hz Ali ile Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı sırasında hakeme başvurulmasına itiraz eden bir grup, Hz. Ali’nin ordusundan ayrılmıştır. Bunlar, Allah’ın kitabı Kur’an varken (bilgi yelpazesi.net) insanların hakemliğine başvurmanın dinden çıkmak anlamına geleceğini savunmuşlardır.

Yukarıda anlatılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiilik

B)HariciliK

C)Eş’arilik

D)Mu’tezile

E)Hanefilik 

13-) Aşağıdakilerden hangisi ameli- fıkhi bir mezhep değildir?

A) Hanifilik

B)Hanbelilik

C)Malikilik

D)Şafiilik

E)Maturudilik 

14-) Ebu Hanife, İmam Şafii, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel

Yukarıda bu ismi verilenlerin ortak özelliği nedir?

A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.

B) Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir

C)Ameli Fıkıh ilmini belli esaslara bağlıyan mezhep imamlarıdır

D) Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır

E) İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir

 15) İsmi anıldığında “salavat” getirdiğimiz Peygamberimizin, bizim örnek alıp uygulamaya çalıştığımız söz ve davranışlarına ne ad verilir?

A) Farz

B) İcma

C)Vacip

D) Sünnet

E)Kıyas 

16-) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

A) Namaz kılmak

B) Allah’a iman

C) Kader ve Kazaya iman

D) Ahiret gününe iman

D) Peygamberlere iman 

17-)”Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya - ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.”

Tanımından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan, dini hür iradesiyle seçer.

B) Dinin muhatabı insandır.

C) Dinin kurallarını Allah (cc) koyar

D) Aklı olmayanın dini yoktur.

E) Dinin kurallarını peygamberler belirler 

18-) Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan değildir?

A)Kur’an-ı Kerim

B)Hadis-i şerifler

C)Ahiret

D)Tevhid

E) Nübüvvet 

19-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir?

A) Doğru yolu göstericidir

B) İnsanları kurtuluşa götürür

C) Okuması ve incelemesi ibadettir

D)Peygamber kelamıdır

E)Zaman geçtikçe tazeliğini korumaktadır 

20-) Dini anlamadaki farklılıklar hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?

A) Aile, okul, çevre.

B)Vatan, millet, devlet.

C)Cemaat, mezhep, tarikat.

D)Mescit, sinagog, kilise.

E)Dünya,berzah,ahiret 

21-) Aşağıdakilerden hangisi ilk Diyanet işleri başkanımızdır?

A)Talat Koçyiğit

B)Hayrettin Karaman

C) Kamil Miras

D)Ahmet Naim Efendi

E)Mehmet Rıfat Efendi 

22-)Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsir kitabının yazarı kimdir?

A) Babanzade Ahmet Naim

B)Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır

C)Kamil Miras

D) Konyalı Mehmet Vehbi

E)Börekçizade Mehmet Rıfat 

23-) Aşağıdakilerden hangisi şuan ki Diyanet İşleri Başkanımızdır?

A) Prof. Dr. Mehmet Görmez

B) Prof. Dr. Hayrettin Karaman

C) Prof. Dr. Orhan Çeker

D) Prof. Dr. Yaşar Kandemir.

D) Hüseyin Can 

24-) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kelime anlamlarından biri değildir?

A)Barış

B)Esenlik

C)Savaş

D)Güven

E)Huzur 

25-) Hangisi bizi bir arada tutan değerlerden değildir?

A) Hoşgörü

B) Dil

C) Kültür

D) Ekonomi

E) Tarih

Bu haber 687 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ SInav soruları

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST Testi 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İslam Düşüncesinde Yorumlar -

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1107
Yorum 117
Haber Okuma 2171544
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi