BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

MEZHEPLER ÜNİTESİ TEST SORULARI

MEZHEPLER ÜNİTESİ TEST SORULARI

Tarih 08/Eylül/2017, 21:26 Editör BİLGE BİLGE

MEZHEPLER ÜNİTESİ TEST SORULARI

2016-2017 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI DİN KÜL VE AHLAK BİLGİSİ ………..LİSESİ II.DÖNEM I.İMTİHAN SORULARIDIR   11.sınıflar

1. Aşağıdakilerden hangisi  ehl-i beytten biri değildir?               (Mezhepler ünitesi)                                                                                                                               a) Hz. Ali                                               b) Hz. Hasan        c) Hz. Fatma                                         d) Hz. Ebu Bekir 

3. Hangisi Şafiilik Mezhebinin kurucusu İmam Şafiinin yazmış olduğu eserdir?                                                                                                                     a) Müsned       b) Fıkh-ı Ekber     c) Er-Risale     d) Muvatta         e) Hak dini Kuran dili

3.  “Kim bir cana kıyarsa tüm insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” ayeti kerimesi hangi konuyla alakalıdır? a) İnsanların eşitliği    b) İnanç hakkı          c) İnsan hayatının değeri         d) İbadet hakkı

4. “Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık...”(Hucurat;13) Ayette asıl vurgulanan düşünce nedir                                                                                                                                                                                     ? a) İnsanın yaratılış    b) Irk ve kavim ayrılığı    c) İnsanların yaratılışta eşitliği    d) Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yaratılışı 

5. İslam Alimlerinin kendi anlayış, görüş, yorum ve içtihatlarına uygun olarak benimsedikleri yola ne ad verilir?                                                             a) Cemaat              b) Mezhep           c) Tarikat              d) Din

6. İslam dünyasında akılcılığı ön plana çıkarmak suretiyle farklı kültür ve inançların eleştirilerine karşı İslam inancının savunmasını yapan fıkhi meselelerde yeni bir görüş ortaya koymayıp daha çok Şafileri takip eden İtikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?      a)Eş’arilik           b) Mutezile           c)Haricilik           d)   Şiilik

6)Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunda etkili olan sebeplerden biri değildir?                                                                                    A)Siyasi ve sosyal temelli problemlerle karşılaşma                    B)Müteşabih ayetler           C)ınsan psikolojisi                           D)Muhkem ayetler         E)İslam coğrafyasının genişlemesi

7-Din ile mezhep arasındaki ilişki açısından hangisi yanlıştır.   ?                                                                                                                           A-Hz. Peygamber döneminde mezhep yoktu.                                            b-Mezhep ile din aynileştirilemez.                                                                                C- Din ve mezhep farklı olgulardır          d-Din ile mezhep aynıdır            e- Din ilahî kaynaklı, mezhep ise beşerîdir(İnsanidir).

8-. Hasan Basri’nin öğrencilerinden Vasıl b.Ata’nın ”Büyük günah işleyen bir kişi ne mü’mindir ne de kafir. İkisi arasında bir yerdedir.” görüşünü ortaya atmasıyla onun etrafında oluşan mezhebe ne isim verilmiştir?                                                                                          a) Haricilik            b) Eş’arilik            c)Mutezile          d) Şia   e)  Vehhabilik

9- İslam dünyasında “İmam-ı Azam” diye meşhur olan mezhep imamının gerçek adı nedir?                                                                                         a) Cafer-i Sadık                         b) Malik b. Enes      c) Muhammed b. İdris               d) Numan bin Sabit  e) Farabi

10-Sözlükte; teslim olmak, itaat etmek, barış ve huzura kavuşmak, güven içinde olmak gibi anlamlara gelip;Söylenildiğinde,Allah seni ve aileni görünür görünmez kaza beladan korusun,sağlık sıhhat dilerim,Allah zihin açıklığı versin,Ailene ve sana bol/bereketli kazançlar dilerim,İslam dininin kurallarının önemsenip yaşandığı toplumda huzur,güvenlik  içinde yaşa( Cennet gibi bir hayatta yaşa) provasını yaşadığın bu hayatın gerçeğini yaşayacağın yer oslun ahirin(sonun)”Anlamlarını kapsayan kelime veya kavramı seçiniz?                 a) Din                    b) Mezhep              c) İman                 d) İslam    e) selamun aleyküm

11-Ant olsun ki, içinizden size öyle bir peygamber gelmiştir ki; sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı çok merhametlidir” mealindeki ayette, Peygamberimizin hangi ahlaki yönü ele alınmaktadır?                                       a) Güvenilirliği        b) Merhametli oluşu   c) Kolaylaştırıcı oluşu     d) Adaletli oluşu   e) Hoşgörülü oluşu 

S-12-) Fıkıhta Hanefi Mezhebinin görüşlerini benimseyen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?                                                                   a) Eş’arilik   b) Mutezile    c) Haricilik    d) Maturidîlik    e) Malikîlik

S-13 -) Sıffin Savaşı’nda Hakem Olayı sebebiyle ortaya çıkan mezhep hangisidir?                                                                                                                          a) Hanbelîlik   b) Mutezile      c) Şiilik      d) Caferilik    e) Haricilik

S-14-) Aynı resme bakanların farklı şeyler hissetmesi, aynı kitabı okuyanların farklı yorumlar yapması çeşitli dini anlayışların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenlerden hangisiyle ilgilidir?                                                                                                                                                            A)Kültürel sebepler   B)İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler     C)Sosyal sebepler    D)Siyasi sebepler   E)Coğrafi sebepler

15-Peygamberimiz, “ Sizden önceki toplumlar, yasaları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak oldular. Onlar, fakir, kimsesiz biri bir suç (bilgi yelpazesi.net) işlediği zaman en ağır cezayı verirler, zengin ve güçlü bir kişi suç işlediğinde ise onu cezalandırmazlardı. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu işleyen, kızım Fatıma da olsa, onu cezalandırmaktan çekinmem.” mealindeki sözüyle, hangi ahlaki yönüne işaret etmektedir?                                                                                                                                                                       a) Adaletli oluşu   b) Merhametli oluşu c) Kolaylaştırıcı oluşu  d) Güvenilir oluşu  e) Hoşgörülü oluşu

16- “İmanı; dil ile ikrar (İfade), kalp ile tasdik (onaylama)” olarak tanımlayan alim ve mezhep imamı hangisidir?                                                          a) İmam Maturidi      b) İmam Malik    c) Vasıl bin Ata      d) Hasan Basri       e)   Numan Bin Sabit

17-) “Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.” (Rahman suresi 5.ayet) Bu ayete anlatılmak istenen en kapsamlı ifadeyi bulunuz!       A-)İnsanın fıtratına/fabrika ayarlarına öğrenme özelliğini yükleyen Allahtır .                                                                 B-)Allah,İnsanı yaratmakla kalmamış,Onun için gerekli  olanları ona  vermiştir.                                                                                                                    C-)İnsana anlama,sentez yapma,sonuç çıkarma özelliği verdiğinden bilimler ve teknoloji oluşmuştur                                                                                             D-) Allah,bunları rahman(İnsanı çok seven)özelliğinin sonucu olarak bize vermiştir.                                                                                                      E-) Evren,bilgi deposu ve akıl da bunları çözebilecek tek özellik olduğundan,Verilen bu özellikleri kullanmamız istenir.

18- “Güneş ve Ay (yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri,hızları vs..), (astrofizik) hesaplarladır (hassas dengelerle dizayn edilmiştir).”(Rahman suresi 5.ayet)  Kur’an-ı Kerimin böyle bir bilgiyi neden verdiğini en güzel özetleyen şıkkı bulunuz!                                                                                         A)-Din,sadece inanç esaslarından oluşur,sorgulamaya yer vermez.                                                                                                                                    B)-Güneşin ve ayın hareketlerini Allah’ın  bildiğinin vurgulanması                                                                                                                                   C)-Allah’ın bilim yoluyla bilinmesi                                                                                                                                                                                          D)-Kur’an da ,Evren ve işleyişiyle ilgili bilgiler verilerek İnsan,araştırmaya yönlendirilerek  buluşlar yapması istenir ki Allah’ın sanatını gücünü görsün ve sağlam imana varsın .!Tabii bunları araştırırken de teknolojiye ulaşması hedeflenmiştir.                                    E)-Bu olaylara insanların dikkatlerini  çekerek,bilinenden bilinmeyene görünenden görünmeyene ulaşmalarını sağlamaktır.

19)-“ Ey insan ve cin topluluğu! Göklerin/uzayın ve dünyanın sınırlarından  (çaplarından)çıkıp gitmeye) eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin (geçip, çıkın)! Bir sultan (bir mürşid,büyük  bir gücünüz) olmaksızın geçip çıkamazsınız..”(Rahman suresi 33.ayet)  Mezheplerin neden doğduğunu gösteren bu  gibi ayetler Kur’an da vardır.Herkes ayetleri bilgisine,aklına,kültürüne ve ufkuna göre farklı anlayabilir.O halde bu ayetten çıkarılamayacak sonuç hangisidir?                                                                                                  A-Göklerin/uzayın sınırlarının olduğu,                                                                                                                                                                                                    B-İnsanların güçlü alet ve edavatlere/makinalarla sahip olmalarıyla dünyanın ve göklerin sınırlarından dışarı çıkabilecekleri,                                                                             C-Bu ayeti anlamak  için teknoloji ve güçlü makinalara ihtiyaç vardır çünkü göklerin sınırlarını aşmak için “büyük bir güç”lazımdır           D-İslam ile Hristiyanlığın bilime bakışında ki farklılık bu ayette  dile getirilmiştir.                                                                                                  E-Evrenin yaratıcısı Allah olduğu için Kendi tasarladığı/programladığı varlık hakkında yer yer bilgi vererek dikkatleri evrene çekmektedir  ki İnsan Allah’ı göremeyeceğinden ;O’nun yarattığı  eserlerden hareketle  Allah’ı kabullensin!

20- Şura suresi 38.ayet   “  İman edenler, Rablerinin davetini kabul edenler, namazı âdâbına riâyet ederek aksatmadan âşikâre kılanlar, işlerini, kurulu düzenlerini, devletlerini, ekonomilerini, savunmalarını, sosyal hayatlarını aralarında, meclislerinde istişare ile karar vererek yürütenler, kararlarını istişâre ile alanlar, yönetime katılanlar, kendilerine verdiğimiz rızık ve servetten, Allah yolunda karşılık beklemeden, gönüllü harcayanlar, insanların ihtiyaçlarını görenlerdir.   “ Dinin farklı yorumlanmasının sebeplerinden bir örnek de bu ayettir.O halde bu ayetten çıkarılamayacak sonucu bulunuz!                                                                          A-Bu ayete göre göre Kamu görevi  toplumdan seçilen akil  adamların katılımıyla olacağından toplum karar almada  etkin olduğundan ,kararların uygulanmasında  ve desteklenmesinde topumun yeri önemlidir.                                                                                                          B-İslam dini,Koyduğu ve içerdiği ilkelerle her dönemde geçerliliğini korur.Çünkü İstişare/danışma doğruya ulaşma da önemlidir.                   C-En doğruya en kısa zamanda ve en az hatayla ulaşmak için istişare(birçok bilge aklın devreye sokulması)önemlidir.                                     D-Peygamberimiz,istememesine rağmen UHUD savaşında çıkan  istişare ye uymuş ve savaş şehir dışında yapılmıştır.                                     E-İslamın kuralları geldiği 7.yuzyıl ile  ilgili  olup;güncel sorunlarımıza cevap veremez..

21---"İmam(Lider,yönetici,önder demektir.),çobandır ve güttüklerinden (yönettiklerinden) sorumludur” [2Buharî, Cum'a 11].”   ,                                                                     ----"Kıyamet günü her grup kendi önderleriyle çağrılacaktır."[4el-İsra (17                                                                                                                    ---” Nitekim vefatından önce "kendine bir halife tayin et" dedikleri zaman Hz. Ömer, şu cevabı vermiştir: "Sorumluluğunuzu hayatımda olduğu gibi ölümümden sonra da mı üstleneyim?” [5Müslim, İmare 11]” ,                                                                                                  --- "Kim mü'minlerin yönetimini/Devlet görevini üstlenip de onlar için samimiyetle/ihlasla çalışmazsa, onlarla birlikte cennete giremez"[10Müslim, İmare 22] hadisi,”                                                                                                                                                                                                       ------"Kendilerine peygamber gönderdiklerimize de, gönderdiğimiz peygamberlere de elbette hesap soracağız" [3el-A'raf (7)                                               Bu ayet ve hadisler Farklı anlayışlara sebep olmuştur.O halde bu ayet ve hadislerde bahsedilmeyen şıkkı  sonucu bulunuz!                                                                                                                                                                                                                                  A- toplumların istikameti ve bekası, öncelikle önderlerin doğruluklarına, hakşinaslıklarına bağlıdır; Bu sebeple de önderlerde, başta adalet olmak üzere bazı üstün niteliklerin bulunması gerekli olmaktadır. Fedakârlık bunlardan biridir.                                                                                 B- Yönetimi altındakilere zorluk çıkarma­mak da önemli bir yönetici sorumluluğudur.                                                                                                 C- Her önde­rin sorumluluğu, ferdî sorumluluğu ve yönettiklerinin sorumluluğundan oluşmaktadır.                                                                 D- Dinimiz hiç kimseye sorumsuzluk ya da dokunulmazlık gibi bir ayrıcalık tanımamıştır;Çünkü hesap sorulacaktır.                                               E-“Cenab-ı Allah’ın huzuruna,temiz bir yüze sahip olarak çıkmaktan başka bir emelim yoktur”(Sultan Abdulhamit han)

22-"Ey iman edenler! Belirli bir vâdeye kadar birbirinize borç verdiğiniz/alış veriş hukukunız olduğu  zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir kâtip/kayıt cihazı onu yazsın. Kâtip,Allah’ın kendisine öğrettiği gibi (adalete uygun olarak) yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın, Rabbi olan Allah’tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın."BAKARA SURESİ 182    “Bu ayetin her dönemde anlaşılması farklı  olagelmiştir.;Zira insanlık bu sıkıntılara  düştükçe ve geliştikçe YAZMA/sabitleştirme/belirli olma durumu önem  kazanmıştır.Bu ayet in vermek  istediği en önemli mesajı bulunuz!                                                                                                                                                                                                                                     A-Akraba ve yakınlar birbirinden borç/alım satım yaptıklarında “yazma”ya gerek yoktur.                                                                                               B-Ayette “YAZIN” denilerek veya yazma konusunda detaya inmeyerek ve ya bir alet belirtmeyerek;adeta her yüzyılda farklılaşacak ve bulunacak,farklı “yazma”alet ve edavatlarının bulunacağına bir işarettir.                                                                                                                           C-Söz uçar yazı  kalır,İnsanda ,Nisyan(unutma özelliği) vardır.                                                                                                                                            D-İnsanın hayatının her bölümünü konu edinen ve doğru rehberlik ilkeleri getiren dinin,İnsanın bireysel,toplumsal ve devletlerarası hukukunu ilgilendiren ve anlaşmazlıkları  doğuracak alış veriş hukukunda ilke koymaması düşünülemez.Yazma ve kayıt altına alma,sadece alışverişlerle sınırlı değildir.(Evlilik,boşanma,miras hukuku,sahiplik vs de de geçerlidir.)                                                                                                                                                                                 E-Yazdırma işinde,bilgili ,tahsilli  ve uzman insanları görevlendirmek ve onlara  yazdırmak gerekir.

23- Dini/ Şeriat ,hükümleri Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerif ve icma,kıyasa dayanır.Şeriat/Dinin tanımı:Allah’ın koyduğu dini ve dünyevi hükümlerin tümüdür. Allah’a,meleklere,kutsal kitaplara,peygamberlere,ahiret gününe ve kadere iman etmek şeriatın en önemli kurallarıdır.İman esaslarından sonra ameller gelir.İmandan sonra en önemli hakikat namazdır.Demek ki; iman esaslarından sonra şeriatın/dinin en önemli kuralı beş vakit namaz kılmaktır.Namaz,oruç,hac,zekat gibi ibadetler,kul hakkı yememek,adam öldürmemek, zina yapmamak, faiz yememek,anne ve babaya itaat etmek,yalan söylememek,hırsızlık yapmamak şeriat kanunlarındandır.Mesela bir Müslüman, anne veya babasını sevindirmek maksadı ile onlara helal bir hediye alsa şeriata uygun bir şekilde hareket etmiş olur.Hastaları ziyaret etmek, fakirlere, yetimlere yardım etmek, hayvanlara eziyet etmemek şeriata uygun olan amellerdendir. Fizik yasaları, madde dünyasında geçerli olan yasalardır. Bu yasalar, deneysel gerçekliklere dayanır. Bunlar, nedenlerle sonuçları arasındaki ilişkileri açıklamaya yarar. Cisimler neden düşer? Metaller neden genleşir? Biyolojik Yasalar,Biyolojik yasalar fiziki yasalardan ayrılır. Çünkü biyolojik yasalar canlılar dünyasında geçerlidir. Tek hücreli canlıda bile can vardır.Cansız maddede, örneğin taşta, doğma, büyüme, doğurma, beslenme ölüm gibi olaylar yoktur .Halbuki bunlar canlılarda vardır..Suyun 100c  de kaynaması da dinin şeriatin bir kuralıdır. Burada anlatılanları düşünürsek en iyi başlık hangi şıkta verilmiştir.

 A-Din,İnsanın yaşamıyla ilgili fiziki,sosyal ,biyolojik kuralları,işleyişi ve konuları ana hatlarıyla konu edinir.                                                                                   B-Sadece Şeriat veya sadece İslam’ın içeriğine değinilmiştir..                                                                                                                                                                           C-Namaz,oruç,hac,hayvan hakları,İman konuları Dinin/şeriatin konusudur                                                                                                                    D-İslam,sosyal yaşamda gerçekleşecek ilke ve durumları  konu edinir                                                                                                                               E—Din vicdan işidir ve din sadece güzel Ahlaktır.

24-İslam da Aile ve Ailenin önemiyle ilgili Ayet ve Hadisi şerifler

 --Peygamberimiz eşlere:”Eğer eşinizde beğenmediğiniz bir yön görürseniz beğendiğiniz yönlerini düşününüz “buyurur…                              --Kur’an-ı Kerim de “Erkeklerin kadınlar üzerinde,kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır”(Bakara suresi 228.ayet)   -                      ---Peygamberimiz,”Müslümanın cenneti ailesidir”buyurur.                                                                                                                                            ---peygamberimiz,”Eşler sevgi/muhabbetle birbirlerinin ellerini tutarsa,parmaklarının arasından günahları dökülür”buyurmuştur..   --Hz.Aişe Efendimize,”Ya resulellah beni seviyormusun”diye sorduğunda , efendimiz “evet” demiş.Hz Aişe,”Ya resulellah beni nasıl seviyorsun”diye sorusuna devam edince Efendimiz,O’nun beklediği cevabı  vermiş”Kördüğüm gibi”demiş.Zaman zaman Hz.Aişe,”Ya resulellah kördüğüm nasıl?”diye sorarmış,Efendimiz”İlk günkü gibi”diye cevap vermiş.                                                                                            O halde anlatılan Hadisi Şeriflerde vurgulanmak istenen ana düşünce hangi  seçenekte  en doğru  olarak verilmiştir.

A-İnsanı yaratan Allah olduğu için ,Onun için doğru ilke ve kuralları o koymuştur(Aile düzeni ,haklar sorumluklar)                                       B-İslam dinine göre,Kadın ve erkeğin  karşılıklı hak ve sorumlukları belirlenmiş ve bundan dolayı Müslüman toplumlarda kadın devamlı değerli ve  hakkı korunan  bir birey olarak değer görmüştür.(Dini bilmeyenlerin TÖRE gereği uyguladıkları şeyler dinin kapsamına dahil değildir.)                                                                                                                                                                                                      C-İslam dini Her yuzılda geçerli olan ilke ve kurallarıyla,fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde olan bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiş  koyduğu ilke  ve kuralların uygulanmasıyla  her dönemde mutlu aile ve toplumları oluşturmayı başarmıştır.                                                        D-Erkeklerin eşlerinin  kadın olduğunu  unutmadan,O’nun biyolojik,psikolojik ve fiziki özelliklerine göre muamele etmesi gerekir.      E-“Kadın ,erkeğin gelincik çiçeğidir”hadisiyle kadınlara olan yönelimin mihenk taşı  belirlenmiştir.

Bu haber 671 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ SInav soruları

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST Testi 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İslam Düşüncesinde Yorumlar -

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1107
Yorum 117
Haber Okuma 2174688
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi