BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
DİN KÜL BÖLGE ZÜMRE TUTANAĞI LİSELER İÇİN 12017

DİN KÜL BÖLGE ZÜMRE TUTANAĞI LİSELER İÇİN 12017

Tarih 12/Eylül/2017, 23:21 Editör BİLGE BİLGE

DİN KUL BÖLGE ÖĞRETMENLER ZUMRE TUTANAGI LİSELER İÇİN 2017 YILI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 ……………………………..İLÇESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI
1. DÖNEMİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTISI


TOPLANTI TARİHİ 12.09.2017

 TOPLANTI YERİ ……………………………….. ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

TOPLANTI SAATİ 14:00

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama
2. Başkan ve yazman seçimi
3. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi
 4. Bir önceki toplantıda alınan kararlar
5. İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
6. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması
 7. Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler/başarıyı artıracak tedbirlerin görüşülmesi
 8. İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavların ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler

9. Zümre ve alanlar arası iş birliği

10. Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi
11. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
12. İş sağlığı ve güvenliği

13. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği esasları
14. Sosyal etkinliklerin görüşülmesi

15. Dilek ve temenniler

 16. Kapanış GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış, yoklama ve zümre başkanının seçimi: Toplantı, ……………………… Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü …………………….’nin iyi dilek ve temennileriyle açılmış, imza almak suretiyle yoklama yapılmıştır. 2. Başkan ve yazman seçimi: ................... Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ………………………. ilçe zümre başkanlığına seçilmiştir. Yazman olarak da ............ Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
........... seçilmiştir.
3. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi: Kurul üyeleri geçen senenin genel değerlendirmesini yaptılar.

 Yapılan inceleme sonucunda tüm okullarda ilgili derslerle ilgili başarı oranlarının yüksek olduğu, derslerin işlenmesinde bir problem olmadığı kanaatine varıldı. ……………………. ayrıca söz alarak yeni getirilen ölçme değerlendirme sisteminde öğrencilerin yazılılarının önemi konusunda, proje ve performans görevlerinin başarıya olan etkileri konusunda öğrencilerin derslerde bilinçlendirilmelerinin başarıyı daha da artıracağını ifade etti. Zümre öğretmenleri bu görüşe katıldıklarını ifade ettiler.

4. Bir önceki toplantıda alınan kararlar: Bir önceki toplantıda alınan kararların toplantıya katılan okullarda genel olarak uygulandığı ve başarılı sonuçlar elde edildiği belirlendi. Bir önceki maddede belirtildiği gibi başarı durumunun oldukça iyi olduğu tespit edildi. Bu kararların verimli sonuçlar verdiği tespit edildiğinden başarıyı arttırmak maksadıyla uygulamaya devam edilmesi kararlaştırıldı. 5. İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması: Yıllık planlarda ve derslerde birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda söz alan ………………….,

 1.kanaat döneminde derslerin işlenişinde bir problemin bulunmadığını, yıllık planlara göre konuların tamamlanabileceğini ifade etti. …………………

12. sınıflarda üniversite sınavı sebebiyle her yıl müfredatın tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabildiğini, bu sorunu aşabilmek için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Zümre öğretmenleri de bu görüşe katıldıklarını ifade ettiler. Geçen senenin zümre kararlarında da ifade edildiği üzere milli gün ve anma törenlerinde konunun anlaşılması için milli ve manevi duyguların aktarılmasının önemi vurgulandı.

6. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması: Okullar arası farklılıkların giderilmesi konusunda zümre başkanı ……………………..; genelde başarı durumunun iyi olduğunu ifade ederek, başarı oranı diğerlerine göre daha düşük olan sınıflarda bu öğretim yılında da başarı oranının artabileceğini, bunun için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. ………………… da “Derslere katılma konusunda cesareti olmayan başarı düzeyi düşük öğrencilere ders içi etkinliklere katılmalarının sağlanması konusunda ders öğretmeni tedbir almalı ve bilebileceği kolaylıkta sorular yönelterek öğrencinin kendine güveninin sağlanması onun dersteki başarısını etkileyecektir” dedi. Zümre öğretmenleri bu görüşe katıldıklarını ifade ettiler.

7. Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler/başarıyı artıracak tedbirlerin görüşülmesi: Başarıyı artırıcı önlemler konusunda söz alan ………………… sınıf şube rehber öğretmenleriyle işbirliği yapılarak verimli ders çalışma yöntemlerinin öğrencilere kavratılmasının başarının artmasında yararlı olacağını ifade etti. ……………………………. da söz alarak başarı durumları düşük öğrencilere teşvik amacıyla araştırmaları için kolay ve bulabilecekleri konularda ödevler verilerek bu konular onlara sınıfta sorularak çalışmaları ders içi performans puanlarına ilave edilmesinin yararlı olacağını ifade etti. Katılan zümre öğretmenleri de bu görüşlere katıldığını ifade ettiler. ……………….., ders konuları önceden öğrencilere duyurulacak araştırmaları ve çalışmaları sağlanacak, yazılıya hazırlık olarak ders notları verilebilecek, derslerde okuma-açıklama, soru-cevap, video, sunu şeklinde aktif metot uygulanacaktır:
 a-Konular yeri geldikçe ayet ve hadislere dayalı olarak ele alınacak, okuma parçaları ve hikayelerle kavrayış kolaylığı gösterilecektir.
 b-Hz. Muhammed (SAV)’in güzel ahlakını, yaşayışını, öğütlerini öğreten ve belgeleyen olaylardan örnekler verilecektir.
 c-Öğrencilerin okul dışından getirdiği yanlış bilgiler ve telkinler onları kırmadan bilimsel bir yaklaşımla düzeltilecektir.
d-İbadetlerin Allah’a karşı saygı, sevgi şükran duygularını yanında kişinin sağlığına, toplum fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygı ile bağlanmalarına, yardımlaşmalarına yarayan davranışlar kazandırdığı vurgulanacaktır.

8. İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavların ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler: İlçe düzeyinde daha önceki yıllarda Peygamberimiz(sas)’in hayatı ve geçen yıl yapılan Temel Dini Bilgiler konusunda yapılan kitap okuma yarışması öğrenci açısından motive edici sonuçlar doğurmuştur. Bu ve buna benzer yarışma ve sınavlarının Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilip devam ettirilmesinin büyük faydalar sağladığı konusunda ortak kanaate varılmıştır.
………………..; konular işlenirken öğrenciyi araştırma ve düşünmeye teşvik etmenin ve daima onların sorunlarına eğilmenin ve çözüm bulucu yöntemlerin uygulanmasının gerektiği, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılmasının çağdaş eğitim anlayışına uygun olacağını ifade etti.

 Öğrencilerin ders defteri edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi, konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılması, uygun olan ünitelerde öğrencilerin zekâ türlerine göre maket ve canlandırma, şiir ve resim ile anlatma projelerine yer verilmesi, hikâye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi, konu başında hazırlık çalışmaları, konu sonunda da değerlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı.

Buna Göre ( 1 Temmuz 2015 Değişikliğine göre ) MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. 1. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra

e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

 2. Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.”

 3. Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

4. Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

 5. Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

6. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

7. Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

 8. Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

9. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

 10. Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir. Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda yazılıların ortak yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı. Buna göre

1. kanaat döneminde seçmeli derslerde dâhil olmak üzere 2 yazılı ve 1 ders içi performans notu ve 1 adet de performans görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

 9. Zümre ve alanlar arası iş birliği: Öğretim yılı içerisinde okul zümre başkanları ihtiyaç hissettikleri durumlarda bir araya gelerek okullardaki müfredat programının uygulanması ve derslerin işlenişi, performans ve proje konularında bilgi alışverişinde bulunmalarının yararlı olacağı dile getirildi. 10. Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi: ………………….. bu konuda söz alarak başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenilerek, basit konularda onların bilebilecekleri sorular sorularak cevaplamaları sağlanıp, derse katkılarının ve kendilerine güvenlerinin sağlanmasının başarının artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Ders Öğretmeni ………………………………EP de yukarıdaki görüşlere katıldığını, ayrıca derslere başlarken geçen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.

 ………………..; yapılandırmacı/oluşturmacı yaklaşım ilkelerine uygun olarak öğrencilerin etkin olarak derse katılmalarını sağlayacak yöntemler kullanılacaktır. Öğrencilerin fikir ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri için soru-cevap yöntemi yoğun olarak kullanılacaktır. Ders konularının sosyal-soyut bilgi ve kavramlara dayanması nedeniyle anlatım metoduna da yer verilecektir. Bunun yanında konularına göre örnek olay, problem çözme yöntemleri de kullanılacaktır

. ……………….. öğrencilerin istekli ve ilgili göründükleri ve bilhassa aktüel konularda öğretmen kontrolünde tartışma yönteminin de kullanılması uygun görülmüştür.

Ayrıca öğrencilerin abdest veya namaz gibi konuların açıklanmasını ve öğretilmesini istedikleri takdirde bu istekleri karşılanacak ve zamanın müsait olduğu ölçüde bu ve benzeri konular göstererek ve öğrencilerin yaparak öğrenmesi tekniği ile kavratılacaktır

…………………..; öğrencilerin konuyu daha kısa sürede ve daha iyi anlayabilmesi amacıyla teknik imkânlar azami ölçüde kullanılacaktır. Yansıtma cihazı ve bilgisayar aracılığıyla veya etkileşimli tahtalarla başta sunular olmak üzere; film ve fotoğraf analizi, çalışma kağıtları, kavram haritaları, şekil, grafik ve şemalar, ayet ve hadislerden yararlanma, gurup çalışmaları, öğrencilerin sunu veya afiş hazırlaması ve sınıfta sunması tekniklerinden sürekli yararlanılacaktır.

11. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi: Derslerde uygulanacak yöntemler konusunda söz alan ………………… geçen seneki zümrede de ifade edilen yöntemlerin kullanılacağını belirtti. Derslerdeki konuların çağdaş teknolojik gereçler kullanarak görsel öğretimin eğitimdeki başarıyı artırıp kaliteyi yükselteceği için Sunu, Flash, Din dersi bilgi yarışması(pps), Yardımcı Kaynak Kitaplar, CD ve benzeri araçlardan faydalanarak anlatılması başarıyı artıracağı belirtilmiştir. Öğrencilerin daha fazla derse katkı yapmaya teşvik etmeli, konuların özelliğine uygun günlük yaşamdan örneklerle sınıf içi tartışmalar yapılabilmeli veya örneklendirme yoluyla, onlardan konu hakkındaki fikirleri sorularak tüm öğrencilerin derse daha aktif katkılarını sağlamaya çalışmalıyız dedi.

 12. İş sağlığı ve güvenliği: ………………… “Temizlik imandan gelir” Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak öğrenciler beden, çevre ve ruh temizliği konusunda bilinçlendirilmelidir. Okul içerisinde ve dışında öğrenci ve öğretmenlerin tehlike doğurabilecek alanlardan uzak durmaları için gerekli uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti.

13. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği esasları: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile Din ve Değerler Alanı Seçmeli Dersleri arasında zümreler ve ders planlarında uyumun sağlanması, konu tekrarına düşülmemesi için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Bu amaçla ders programlarının açıklamalar bölümünde yer alan sınırlamalar ve uyarılar dikkate alınacak ve dersler bu ilkelere uygun olarak işlenecektir.

      Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile (aşağıda belirtilen konularda ) mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi. Tarih Öğretmeni İslamiyet ve Türkler, Hz. Muhammed’in Hayatı Konularında bilgi alışverişinde bulunacaktır. Felsefe Öğretmeni Ahlak ve Değerler, Kaza ve Kader Ünitelerinde bilgi alışverişinde bulunulacaktır. Türk Edebiyatı Öğretmeni Türk-İslâm Edebiyatı ve Tasavvuf Konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunulacaktır. Fizik Öğretmeni Evrenin yaratılışı, evrendeki yasalar konusunda bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

 14. Sosyal etkinliklerin görüşülmesi: ………………….. “Kutlu Doğum Haftası” ile ilgili her okulda okul idaresi, velileri ve öğrencilerle işbirliği çerçevesinde okulun imkânları elverdiği ölçüde faaliyetler yapılmasının önemi üzerinde durdu. Bu faaliyetlerde törensel bir içerikten çok Hz. Peygamber’i anlamaya ve örnekliğini pekiştirmeye yönelik içeriklerin oluşturulmasına dikkat edilmesinin gereğini vurguladı. Bunun yanında imkânlar ölçüsünde gezi ve gözlem çalışmalarının öğrencilerin hem bilgilenme hem de bilgilerini pekiştirme amacına hizmet edeceğini, bu konularda gayret gösterilmesinin önemini vurguladı.

15. Dilek ve temenniler: Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından zümre başkanı ………………….. toplantının 2017-2018 eğitim- öğretim yılının camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE BAŞKANLARI AD-SOYAD OKULU

İMZA ………………. ………………. ………………….
. ………………. Anadolu Lisesi
…………………… …………………. Koleji
……………….. …………………. Anadolu Lisesi
………………… ………………..Küçükyalı .
……………………. ………………………….. MTAL …
……………………… ………………………… MTAL …
……………………….. ……………………..Anadolu Lisesi …………………………
……………………. Anadolu Lisesi …………………….
 …………………. Yelkikanat MTAL ………………….
………………………… Temel Lisesi ………………..
……………….. Anadolu Lisesi ……………………………
……… ………………. Maltepe MTAL …………… …………….

.    Anadolu İHL UYGUNDUR
    12.09.2017

 ……………………………. ……………………………………… Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MALTEPE İLÇESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ MALTEPE İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU

TOPLANTISIDA ALINAN KARARLAR:

 1. Türk Milli Eğitim Kanununda belirtilen esaslar ve amaçlar ile ve DKAB ve Din ve Değerler alanı seçmeli derslerinin ve İHL Meslek derslerinin öğretim programlarında ortaya konan amaç ve kazanımların dikkate alınarak yıllık plan yapılması ve derslerin işlenmesine

, 2. Okullarda diğer zümrelerle gerekli işbirliğinin yapılmasının sağlanmasına,

3. Gerekli görülen durumlarda okul yöneticileriyle işbirliği çerçevesinde öğrencilerin bilgilenmesini, bilgisini pekiştirmesini sağlayacak gezi, gözlem ve programların yapılmasına,

4. Ölçme ve değerlendirme hususunda mevzuatta belirtilen esaslara uyularak derslerde öğretme ve sevdirme ilkesine riayet edilmesine, okullarda bahse konu olan derslerin öğretmenleri arasında bu konuda uyum içinde çalışma ortamı oluşturulmasına,

5. Derslerin işlenişinde elimizdeki imkânlar çerçevesinde her türlü görsel, işitsel vb. araçların özellikle kullanılmasına,

 6. Öğrencilerden gelecek farklı sorulara keyfi cevaplar vermek yerine bu konuda ayet ve hadisler göz önünde bulundurularak ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği cevap ve fetvalar çerçevesinde cevaplar verilmesine azami dikkat edilmesi gerektiğine,

7. Öğrencilerin önceki yıllardan getirdikleri eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesine öncelik verilmesine,

8. Ders konuları işlenirken ilgili kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesine

9. Öğrencilerin eksik bilgilerin giderilmesinde doğru kaynağa ulaşmaları için ödev verilmesine,

10. Proje/performans notlarını verirken sözlü notu verme alışkanlığından sıyrılıp notun öğrencinin emeği karşılığında verilmesine karar verilmiştir.

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE BAŞKANLARI AD-SOYAD OKULU
İMZA ………..
…………………. ve Teknik Anadolu Lisesi .
 ………………….. Anadolu Lisesi .
 ………………….. Koleji ..
 ………………Anadolu Lisesi . …………………
 MTAL . …………………….
MTAL .
…………..Armay MTAL .
. Anadolu Lisesi
. ……………… Anadolu Lisesi . ……………..

Yelkikanat MTAL . …………………..
 Temel Lisesi .
 …………….. Anadolu Lisesi
. ……………… Maltepe MTAL .

 …………………. Anadolu İHL UYGUNDUR
                                12.09.2017
 ………………… ………………………………. Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü

Bu haber 54 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

YILLIK PLAN -ZÜMRE PLANLARI

LİSE DİN KUL SENE BAŞI ZÜMRESİ 2017

LİSE DİN KUL SENE BAŞI ZÜMRESİ 2017 DİN KUL SENE BASI ÖĞRETMENLER ZUMRESI 2017

SOSYAL YARDIMLAŞMA CLUBU YILLIK PLANI 2013

SOSYAL YARDIMLAŞMA CLUBU YILLIK PLANI 2013 2012 2013 EĞİTİM YILI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA CLÜBÜ YILLIK PLANI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

ATATÜRK VE DİN

GALERİ

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 63
Haber 1053
Yorum 115
Haber Okuma 1905688
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi