BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
KUR'AN DA BAŞÖRTÜSÜ VAR MI? (Nur, 31)

KUR'AN DA BAŞÖRTÜSÜ VAR MI? (Nur, 31)

Tarih 10/Ekim/2017, 10:13 Editör BİLGE BİLGE

KUR'AN DA BAŞÖRTÜSÜ VAR MI?

 
        SAÇI OLMAYAN BİRİYLE EVLENMEK İSTERMİSİNİZ?O HALDE SAÇ GÖRÜNÜMDE DİKKAT ÇEKEN BİR ETKENDİR!

وَقُلْلِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ


 وَلَايُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّعَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ


“Mü’minkadınlara da, gözlerini harama dikmemelerini ve cinsel organlarını korumalarınısöyle. Görünen kısımları hariç olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler.Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar...” (Nur, 31)


Bir iletişim biçimi olarak başörtüsü

     Bunun nedenlerinden biri, başörtüsünün artık sadece dinsel bir normu yerine getirmekten; veya cinsiyet ayrımının sembolü olarak, toplumsal ilişkilerin sınırlarını belirlemekten fazla bir anlam taşımasıdır. Bir diğeri, başörtüsü; tutarlı bir kişiliğin uç mevzisi, ve bu mevziden içeri olası sızmalara karşı bir kalkan olarak algılanmaktadır. Tüm bunların üstünde başörtüsü bir iletişim biçimidir.

      İslam'da ise Adem ve Havva cennette örtüktürler ve oradan kovulmalarıyla örtüleri çıkarılmış ve bedenlerinin utanılacak yanı açığa çıkmıştır. Dolayısıyla İslam'da örtünme Adem ve Havva'nın Müslüman oğulları ve kızları için kusurları ortaya dökülen bedenin bu kusurlarının gizlenerek utancından kurtulmasıdır. Bu bakımdan örtünme "hicap" ve "haya" kelimeleriyle neredeyse eş anlamlıdır.

Cinsel dil

     İnsan bedeni aynı zamanda onun cinselliğinin biyolojik dilidir. Aslında basit bir dil olmakla beraber, karşı cinsin (erkeğin) kendi hayal gücünden beslenen öteki (kadın) algısı, bu dili göstergesel anlamda son derece zenginleştirilmiştir.

Kitabi dinler açısından örtünme her iki cinsi de kapsamasına karşın, kadının örtünmesi daha ön plandadır. Bunun bir nedeni, kadın bedenin cinsel dil olarak daha güçlü sembollerle donatılması olabilir. Bir diğeri ise, erkek kadını anlamlandırırken, kadınlığın bu alt dili merkezinde yoğunlaşır. Daha basitleştirirsek , erkek kadını, kadının erkeği gördüğünden daha çok cinsel bir obje olarak görme eğilimindedir.

Cinsel hayal gücü

          Dolayısıyla, kadın bedenin gönüllü veya zorunlu tek yanlı oto-sansürünün kadın ve erkek arasında cinsellik üzerine süre giden iletişimi kontrol altında tutabileceğini ummak naifliktir. Çünkü cinsellik, fiziksel olduğu kadar, hatta belki de ondan daha çok, hayal gücüyle yakından ilişkilidir: Taraflar arasında bir diyalog olarak sürdürülebileceği gibi ötekini (erkeğin) algılarından beslenebilen tek yönlü bir iletişime de çok geniş bir hareket alanı bırakır. Ayrıca bu sadece Müslüman erkeklere özgü olmayıp evrensel erkek gerçeğidir. Örneğin, Alfred Hitchkok'a atfedilen bir görüşe göre kadın film gibi gizemli ve heyecan dolu olmalıdır.

       Ünlü yönetmen, "kadının doğasını gizleyerek erkeğin onu hayallerine bağlı olarak keşfetmesi" gerektiğini düşünmektedir.

Örtünme ve erkek egemenliği

       Başörtüsü tartışmalarının ideolojik boyutunda tarafların çıkış noktası aynıdır: Savunanlar da yasaklanmasını isteyenler de bu taleplerini "kadının özgürleştirilmesi" üzerine oturturlar. Baş-örtüye karşı çıkanlar, örtünmenin kadını cinsel objeye indirgeyeceğini ileri sürmektedirler.

        Öte yandan baş-örtünün savunucuları kadında cinselliğin alt dilini susturarak (Müslüman) kadının kapitalizmin elinde cinsel bir meta haline dönüşmesinin önüne geçilebileceği iddiasındadır.

      Kadınlık üst dilini öne çıkarmak onu erkekle eşit bir birey statüsü kazandıracağı gibi, vatandaşlık haklarını fiilen kullanabilme olanağını da sunacaktır.

İktidar mücadelesi

          Çıkış noktaları itibarıyla her iki yaklaşımda doğru olabilmesine karşın, sonuç açısından aynı şeyi söyleyebilmek zor. Yani kadının salt bir cinsel meta olarak algılanmaktan kurtarılması amaçsa, kadının örtünmesi veya örtünmemesi arasındaki fark, kadın cinselliğinin görünür gerçekliği ile (erkeğin) hayal gücünün ürettiği gerçekliği arasındaki fark kadardır. * Dr. Hikmet Kırık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir.

 önceki âyette erkeklere, sadece gözlerini harama bakmaktan vecinsel organlarını meşru olmayan ilişkiden korumalarını emrederken, bu âyette kadına ilâve hükümler getirmektedir.


a) Kadınlarda gözlerini harama dikmekten koruyacaktır. Erkek için göz organı cinsellikte ne ifade ediyorsa, kadın için de aynı şeyi ifade etmektedir.


b) Cinselorganları koruma bakımından da erkeklere verilen emir, onlar için de geçerlidir.Bu yasaklar karşılıklı olmaktadır.


c) وَلَايُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “Görünen kısımları hariç olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler.”


Âlimler, burada kastedilen zînetin ne olduğu : “Süs” anlamına gelen zînet kelimesi ile kimileri, “takılan takıları”, kimileri, “takıların takıldığı organı”, kimileri de “her ikisini yani süs eşyası ile eşyanın takıldığı organı” anlamışlardır.


Bize göre birinci derecede kadının çekici olan her organı bu kelimenin anlamına girmektedir. Çünkü her mü’min kadının, süs olan takısı olmayabilir.Ama bu emir ve buradaki süs kavramı genele hitap etmektedir. Onun için zînet sözü ile “organ”ı anlamak daha doğrudur. Buna rağmen zînet kelimesi “süs için takılan takılar”ı da ifade etmiş olabilir. Buna delil olarak Kasas 79. âyettegeçen zînet kelimesini gösterebiliriz: فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِه۪ف۪ي ز۪ينَتِه۪ۜ “Derken Kârûn, zîneti içinde kavmininkarşısına çıktı.” Buradaki zînet kelimesi, “ihtişam, görkem, gösteriş”anlamına gelmektedir. Bu anlamı Nûr 31’e taşırsak, kadının süsünden maksadın içerisinde,“ihtişam, görkem, gösteriş”inin de olduğunu anlarız. Aynı şekilde Nûr 31.âyetin sonunda yer alan “gizledikleri zînetleri bilinsin diye ayaklarını yerevurmasınlar” anlamındaki cümlede geçen zînetinde ayağa takılan halhal (ERKEKLERİ BAKTIRMAK AMAÇLI OLAN ŞEYLER... )olduğu dikkatten kaçmamalıdır.


Âyette اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “görünen yerleri hariç” ifadesi geçmekte ve bu, süs eşyalarının takıldığı yerlerin dışında kalan organlar anlamına gelmektedir. Demek ki yüz ve el hariç, kadının diğer organları zînet kavramı kapsamına girmektedir.Hz. Peygamber’in şu hadisi de bunu açıklamaktadır: “Ey Esma, kadın buluğaerince şundan, şundan başkasını göstermesi doğru değildir, diyerek yüz veellerini göstermiştir” (Ebû Dâvûd, Libâs, 31; Tirmizî, Fiten, 44). Ayaklar da“el” gibi düşünülmelidir. Demek ki yüz, el ve ayak kısmı zînet    kavramının dışında kalmaktadır. Sayılan bu uzuvların dışındaki yerleri kadının zinetidir, süsüdür, güzelliğidir, ihtişamıdır, görkemidir. Aslında kadının istisna edilen bu yerlerinden başka organlarının örtülmesini emretmenin amacı,cazibeyi azaltmaktan ziyade cazibeyi artırmaktır. “Kadın örtündükçe cazibesi artar”; devamlı olarak çıplaklar kampında yaşasak, artık kadının bedeni erkeğin dikkatini çekmez hale gelecektir. Onun için, erkeğin psikolojisi dikkate alındığında, kadının değer kazanması, cazibe merkezi olması ve arzulanması içinkapalı olması daha doğru olacaktır. Kadının bedeni apaçık ortada olunca cazibemerkezi olmaktan çıkacaktır.


d) وَلْيَضْرِبْنَبِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ “Başörtülerini,yakalarının üzerine salsınlar.”


الخمر el-humur kelimesi, “baş örtüleri” anlamına gelmektedir. الجيوب el-cüyûb da “gömleğingöğüs yırtmacı” anlamına gelen الجيب el-ceyb kelimesinin çoğuludur. O zaman bu cümle, “başörtülerini yakalarının, omuzlarının üstüne kadar indirmeleri” emredilmiş olmaktadır. Budurum kültürden kültüre değişebilir. Eğer bedenin boğaza kadar giyilen elbisesiboğazı örtüyorsa başörtüsünün göğüslere inmesi şart olmayabilir. Çünkü göğüslerve boğaz  kapanmıştır.


         Günümüzde başörtüsünün Kur’ân’da emredilip emredilmediği konusu yoğunbir şekilde tartışılmaktadır. Konuya ideolojik yaklaşanlardan peçe takmayı şartkoşanlara varıncaya kadar çeşitli basamaklarda çeşitli fetvalar verilmektedir. Hamrya da hımâr kelimesinin geniş açıklaması Bakara 219’da yapılmıştır. “Kapamak,örtmek, kaplamak, gizlemek, saklamak, mayalandırmak, maya ile kabartmak,bozmak, tahrik etmek, heyecanlandırmak, içine geçip yayılmak, istila etmek,karıştırmak” manalarına gelen bu kelime alkol için de kullanılmaktadır (Bakara 2/219;Mâide 5/90; Yûsuf 12/41). Bu kelimenin, yorumunu yapmakta olduğumuz Nûr 31’de “başörtüsü”,Bakara 219’da “alkol” anlamına gelmesini sağlayan müşterek anlamı nedir? Heriki ifade “örtmek” anlamında buluşmaktadır. Alkol, başın içindeki bilinci   örttüğü, başörtüsü de başın dışını örttüğü için bu ismi almıştır. Her ikisi de“örtme” eyleminde buluşmaktadırlar. Bu ortak mana ile onların kafa ile alakalıoldukları ortaya çıkmaktadır. Onun için birisi çıkıp Nûr 31’de geçen humurkelimesinin “başörtüsü” olmadığı iddiasında asla bulunamaz. Demek ki,kadınların başlarının dini bakımdan örtülüp örtülmeyeceği tartışılacak bir konudeğildir. Çünkü kelimenin lüğat manası bile buna müsaade etmemektedir. Zaten عَلٰى ‘alâ cer harfine baktığımızda örtünün yukarıdan aşağıyaineceğini görmüş olacağız.


Diğertaraftan, âyetin mealinde geçen “başkasına göstermesinler” ifadesindeki sayılanistisnaları burada tekrar etmek istemiyoruz. Ancak burada söyleyeceğimiz şudur:Kadının, zinet eşyalarını astığı organlarını sayılan bu insanların dışındakiinsanlara göstermesi Allah tarafından yasaklanmıştır. وَلَا يُبْد۪ينَز۪ينَتَهُنَّ“zinetlerini göstermesinler” derken, birinci derede sorumluluk kadına yüklenmekte,günahtan öncelikle o sorumlu tutulmaktadır. 30. âyette erkeğin bakmamasınahükmederken, burada kadının zinet organlarını göstermemesine, teşhir etmemesinehükmetmektedir.

Teşhir edilen, ortaya konan şeye bakılır. Onun için kadın kendibedenine sahip çıkmalıdır. Âyetin devamında Yüce Allah daha ileri düzeyde bilgivererek kadının davranışlarına düzenleme getirmektedir.

-----------------------------------------------

Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri, Cilt 13


http://www.kadinhaberleri.com/yasam/saliha-busra-selman-ve-bir-basortulu-kizin-okuma-hikayesi-h666907.html


Bu haber 800 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

SORULANLARA CEVAPLAR

TESETTÜR ÖZLÜ SÖZLER

TESETTÜR ÖZLÜ SÖZLER ALLAH NEDEN TESETTÜRÜ EMREDİYOR?

EŞCİNSELLİĞİN SEBEPLERİ TEDAVİSİ

EŞCİNSELLİĞİN SEBEPLERİ TEDAVİSİ Eşcinsellik, gen/hormon ve İslam

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 58
Haber 1146
Yorum 116
Haber Okuma 2430704
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi