BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLEN PEYGAMBER

ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLEN PEYGAMBER

Tarih 28/Kasım/2017, 21:09 Editör BİLGE BİLGE

Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

ANLATIM

ALEMLERE RAHMET PEYGAMBER?

           “Bizim, kendisini bir damla sudan,( spermden, yumurtadan) yarattığımızı insan, görmüyor mu? Yaratıldığı şeye bakmıyor da, hiç olmayacak şekilde bize karşı, aklınca deliller ileri sürerek,( kalbindekini, kafasındakini ustaca ortaya dökerek) açıkça yaman düşman kesiliyor!.” YASİN Suresi 77. Ayet

          Alemler:İnsanlar alemi,bitkiler alemi,hayvanlar alemi,gezegenler alemi,organlar alemi...O halde efendimiz as.nin sünnetine uyulduğunda bu alemler zulüm değil ;mutluluk göreceklerdir.

           Rahmet kavramı sizlere neler çağrıştırmaktadır?                                                                                                                             Hz. Muhammed 610 yılında peygamber olarak görevlendirilmiştir. O’nun peygamber olarak gönderildiği dönemde insanlar putlara tapıyordu. Kadınlara, kız çocuklarına haksızlık ediliyordu. Köleler bir mal gibi alınıp satılıyordu. Toplumda içki, kumar, tefecilik, zulüm, cinayet,tefecilik,güçlülerin zayufları sömürmesi ,haksızlık, fuhuş vb. kötülükler yaygındı. Mekke’ye dışarıdan gelen kimseler sık sık haksızlığa uğruyordu. Ticaret için gelen yabancıların malları ellerinden alınıyor, paraları da ödenmiyordu. İşte böylesi bir ortamda Hz. Muhammed insanlar için âdeta bir umut ışığı ve rahmet olmuş;HILFUL FUDUL(ERDEMLILER TOPLULUĞU=sivil toplum kuruluşu)KURULMUSTUR.

             Rahmet kavramı: Dilimizde yağmur, rahmet olarak nitelendirilir. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Yağan yağmur, toprakta bitki tohumlarının çatlamasına ve çimlenmesine ve topraktan çıkmasına vesile olur. Yağmurlar daha sonra bitkileri büyütür. Bu sebepten yağmura rahmet denir.İşte böyle,efendimiz as. de toprakta bulunan ancak yağmur görmediği için gün yüzüne çıkamamış bitki tohumları gibi,insanlara rahmet ve insanlık değerlerini öğreterek onları bulundukları karanlık ve kötü ortamlardan kurtararak ,eşkıyayı evliya yapmış;Yol kesenleri yol gösterenler haline çevirmiştir.İslam dini Tarihen ispatlanmış bu iddiasını 14.asırdır gerçekleştirmiştir ve iyi insan ve toplum ,kaliteli birey ve toplum,üstün insani değerlere sahip toplum ve ülke oluşturma iddiasını her zaman önermektedir.Bunun örnekleri çoktur.Bir kaçtane söylersek,Kuş sarayları,sadaka taşları,göç edemeyen leylekleri göç ettirme vakfı,çeyizi olmayan kızlara çeyiz yapma vakfı kurdurmuş ve Mevlanalar,Yunus Emreler,Hacı Bektaşlar…yetiştirmiştir.

      Rahmet başka bir anlamda: insanları tehlikelerden, kötülüklerden, onlara zarar verecek şeylerden şefkatle korumak demektir. Dilimizde bolluk ve bereket kaynağı olarak görüldüğü için yağmur da rahmet olarak nitelendirilmektedir. Hz. Muhammed de peygamberlik hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla, insanları kötülüklerden, inkârcılıktan uzak tutmak için verdiği mücadeleyle herkes için bir rahmettir. O, sadece Müslümanların değil bütün insanların iyiliği, mutluluk ve huzuru için gönderilmiş bir elçidir. Bu konuda Allahu Teala(Yüce Allah), “(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiyâ suresi, 107. ayet.) buyurarak bu durumu ifade etmiştir. Yani senin gönderilişin yer yüzüne, tüm insanlığa bir rahmettir.

              BİR GECE

Ondört  asır evvel, yine böyle bir geceydi,*                                                                                                                                         Kumdan, ayın ondördü, bir Öksüz çıkıverdi!                                                                                                                                                                       Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,                                                                                                                               Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.                                                                                                                                    Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;                                                                                                                                                       Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!                                                                                                                                                                         Bir nefhada insanlığı kurtardı o Masum,

Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!                                                                                                                                  Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi;                                                                                                                                           Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi, geberdi!                                                                                                                                         Âlemlere rahmetti, evet, şer-i mübîni,                                                                                                                                                                             Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;

Medyûn ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi.                                                                                                                            Medyundur o Mâsûma bütün bir beşeriyet..

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret...      Mehmet Akif Ersoy (1873  - 1936)(Medyun,borçlu/Şeri Mübin:Apaçık şeriat)

               Ahlakı,Allahın terbiyesinde oluşturulmuş sonra da “Sen, kesinlikle yüce, büyük, faziletli, saygıdeğer bir ahlâkı, insan tabiatına uygun üstün bir hayat tarzını yaşamaya, benimsetmeye, öğretmeye, savunmaya memursun.(Kalem suresi4.ayet)Hz. Muhammed (s.a.v.) şefkat ve merhamet dolu bir insandır. O, hayatı boyunca çevresindeki in­sanlarla iyi geçinmiştir. Fakirlere, muhtaçlara, yetim, yaşlı ve kimsesizlere her zaman yardım etmiştir. Komşuları, dostları ve akrabalarıyla iyi ilişkiler içinde olmuştur. İçinde yaşadığı toplumda, iyi huylu ve güzel ahlaklı olmasıyla herkes tarafından sevilmiş, saygı görmüştür. “Kendisiyle geçinilmeyen ve başkalarıyla geçinemeyende hayr yoktur”buyurmuştur.Hz. Muhammed zorda kalanlara yardım etmeyi, insanların iyiliği için çalışmayı alışkanlık hâline getirmiştir. Müslümanların, çevresinde bulunanların üzülmesini, sıkıntıya düşmesini hiçbir zaman istememiştir. Yüce Allah, onun bu gibi özelliklerini konu alan bir ayette,                      “Andolsun size kendinizden (içinizden) öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”(Tevbe suresi, 128. ayet.) buyurmuştur.

          Peygamberimiz, kendisine ve Müslümanlara yıllarca eziyet eden, baskı yapan, şiddet uygulayan Mekkeli müşriklere hiçbir zaman kin ve nefretle yaklaşmamıştır. Mekke’de, kendisine uygulanan baskılardan bunaldığı bir dönemde, İslam’ı anlatmak için Taif şehrine gitmişti; Ancak bu şehrin ileri gelenleri onun İslam’ı anlatmasına ve kurdukları sömürü düzeninin bozulmaması için efendimiz as ye  engel olmuşlardır: Peygamberimizi taşlamışlar, mübarek bedeninin kanlar içinde kalmasına neden olmuşlardır. Bütün bunlara rağmen Hz. Peygamber Taif’lilerin kötülüğünü istememiştir. “BENİM ÇAĞIRDIĞIM ENFES DEĞERLERİ BİLMİYORLAR   ALLAHIM  ! Ya Rabbi!… Onlara hidayet nasip eyle, onları doğru yola ulaştır.”(Yaşar Yiğit, Hz. Peygamber ve Hoşgörüsü, s. 40.) diyerek onlar için dua etmiştir.

      Peygamberimiz sevgi dolu, şefkatli ve merhametli olmamızı öğütlemiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanların iyiliği için gönderildiğini, onları tehlikelerden kurtarmak için çalıştığını belirten bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmıştır. Ateş etrafı aydınlatınca gece kelebekler ve böcekler bu ateşe atlamaya başlamışlar. (Ateş yakan) kişi onları kurtarmaya çalışsa da başarılı olamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) kemerinizden tutarak sizleri ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum…”3 Bütün bunlar Hz. Muhammed’in bir rahmet peygamberi olduğunu, insanların dünya ve ahirette mutluluğunu istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Peygamberimiz başka bir hadisinde, “Ben lanet edici olarak değil, rahmet olarak gönderildim.”,”Müslüman ,kaba saba konuşan lanet eden değildir”(Müslim, Birr, 87.) buyurarak bu gerçeği vurgulamaktadır.

        KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARTMASI

        Efendimiz  (s.a.v.), insanları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak için gönderilmiş bir peygamberdir. Yüce Allah bu konuyla ilgili bir ayette, “İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size … Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir…”(Talak suresi, 11. ayet.) buyurur.(Karanlıklar:Cehalet karanlığı,hurafe karanlığı,tembellik,cinayet,tecavüz,hırsızlık,kadına şiddet karanlığı,sahtekarlık karanlığı,ruhsal hastalıklar karanlığı,psikolojik bozukluklar karanlığı,geri kalmışlık karanlığı,işini savsaklama ve kötü yapma karanlığı….)

Kadınlar konusunda Peygamberimiz şöyle demiştir:

“Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve onlara haksızlık etme konusunda Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim

Bir çocuğun ağlaması Peygamberimizi çok etkilerdi. Bir defasında şöyle demişti:

“Ben namazı uzun tutmak isterim, fakat geriden bir çocuğun ağlamasını duyunca, annesine güçlük çıkarmamak için namazı kısa keserim.”

Peygamberimizin çocuklara şefkat ve merhameti çok ünlüdür. Bir defasında küçük bir hizmetçi kızı sokakta ağlarken görmüştü. Yanına yaklaşıp neden ağladığını sordu. Küçük kız:

“Sahibim bana un almam için 2 dirhem vermişti, onu kaybettim” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz ona iki dirhem hediye etti. Fakat çocuk ağlamaya devam ediyordu. Peygamberimiz neden ağladığını tekrar sordu. Küçük kız:

“Eve geç kaldım, beni dövmelerinden korkuyorum” dedi. Peygamberimiz çocuğu evine kadar götürdü. Kapıda Peygamberimizi gören ev sahipleri hem sevindiler hem de zahmet verdikleri için üzüldüler. Peygamberimize olan sevgilerinden dolayı kız çocuğuna özgürlüğünü bağışladılar.

Peygamberimiz savaşta çocuklara, kadınlara ve din adamlarına dokunulmamasını emreder, kılıcını atıp teslim olan savaşçılara eziyet edilmesini yasaklardı.

Peygamberimizin merhameti yalnızca insanlara yönelik değildi. Hayvanlara eziyet edilmemesini ister, üzerlerine haddinden fazla yük yüklenmesini yasaklardı. Tehlike kaynağı olmadıkça hayvanların öldürülmesini men etmiştir.

KUR’AN AYETLERİNİ AÇIKLAMASI

         Kur’an ayetlerini en iyi anlayan ve uygulayan kişi Hz. Muhammed’(sav.)dir. Dolayısıyla Kur’an’ı açıklamak da onun temel görevlerinden biridir. Peygamberimiz de bu görevini en iyi şekilde yapmaya önem vermiştir. Yüce Allah bir ayette, Hz. Muhammed’in Kur’an’ı açıklama görevi hakkında şöyle buyurmuştur: “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve içindeki  her konuyla ilgili konuları düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.”(Nahl suresi, 44. ayet.)

 UYARICI OLMASI:

          Peygamberimiz Hz. Muhammed, insanları uyarırken hiçbir baskı ve zorlamaya başvurmamıştır. Yûnus suresinin 99. ayetinde bu konuya değinilmiştir: “Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın?” Onun görevi, mesajı duyurarak insanları uyarmaktır. Başka bir ayette onun hesap görücü değil, uyarıcı görevine şöyle işaret edilmiştir: “…Sana düşen, sadece duyurmaktır (tebliğ etmektir),sen onlara karşı zorlayıcı değilsin, Hesap görmek ise bize aittir.”( Ra’d suresi, 40. Ayet)

            Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” buyurmuştur.         

 

KONUYU ANLADIK MI?

  1. Peygamberimizin bütün insanlar için rahmet olarak gönderilmesinin anlamını açıklayınız.
  2. Peygamberimizin merhametli oluşunu bir örnek olayla açıklayınız.

Bu haber 569 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

HZ MUHAMMED İN ÖRNEKLİĞİ

SÜNNETİN İSLAM DA Kİ YERİ VE ÖNEMİ

SÜNNETİN İSLAM DA Kİ YERİ  VE ÖNEMİ PEYGAMBERİN İSLAM HUKUKUNDA Kİ ÖNEMİ

HZ PEYGAMBERİN MEDENİYETE KATKILARI

HZ PEYGAMBERİN MEDENİYETE KATKILARI Peygamber Efendimizin (s.a.v) Toplumsal Hayata Kazandırdığı Değerler

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1111
Yorum 117
Haber Okuma 2223121
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi