BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
DİN KÜL 12 SINIFLAR TEST SORULARI

DİN KÜL 12 SINIFLAR TEST SORULARI

Tarih 17/Mayıs/2018, 21:17 Editör BİLGE BİLGE

12 SINIFLAR DİN KÜL TEST SORULARI II DÖNEM II SINAV İÇİN

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……….. AND.LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12.SINIFLAR İÇİN İMTİHAN SORULARIDIR

1-Tarihi süreç içerisinde farklı sebeplere bağlı olarak Hristiyanlıkta birçok yorum ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?                                                                                           A) Katolik       B) Ortodoks   C) Protestan  D) Mason

2-“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.” (Hucurat suresi, 11. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan kötü davranışlardan biri değildir?     

A) Hakaret etmek            B) Dedikodu yapmak                                                                                              C) İnsanları küçümsemek              D) Emanete ihanet etmek

3-“Devenin nasıl yaratıldığına, göğün/uzayın nasıl dizayn edildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl döşendiğini araştırmazlar mı?”(Gaşiye  17-20.ayetler)                                                                           “Göklerin ve yerin yaratılmış olduğu düzenlerde ,gece ile gündüzün birbiri ardınca geldiği sistemde ,aklını kullananlar için  ibretler(öğrenilecek bilgiler)vardır.Ali İmran 190)Bu ayetlerde I .Akıl    II.Vahiy            II.Duyular gibi kaynaklardan hangisine vurgu yapılmaktadır.                                                                                                      

   A-yalnız I   B-Yalnız II       C-I ve II     D-II ve III      E-I,II,III

4-Aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgulanan doğru bilgi kaynağı diğerlerinden farklıdır?                                                                                                     A- Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Bunu düşünüp öğrenmeyecekler mi? (Yasin68)                                                                                           B- Andolsun ki, onlara:'Gökten su indiren, o suyla, ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?' diye sorsan, mutlaka:'Allah’tır' diyecekler.'Allah’a hamdolsun' de. Fakat onların çoğu söyledikleri söz üzerinde düşünmezler.                                                                                                                           

    C- Allah su ile, sizin için, ekinler, sebzeler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvaların hepsinden bitirir. İşte bunlarda gelişmeye devam eden, tefekkür-düşünme ağına sahip, faydalı sonuçlar elde edebilen toplumlar için, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren âyetler, birçok konunun çözümüne işaretler vardır.                                                                                                                                      

  D- İşte bu cümleden olarak sana, var ettiğimiz ve koruduğumuz aslî düzenin bir bölümü olan, tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni içeren, ihya eden, insanları ve toplumları pislikten arındıran Kur’ân’ı vahyettik.                                                                                                         Sen, okuma yazma nedir, kitap nedir, kitaba vukuf nedir, iman nedir, bilmiyordun. Biz Kur’ân’ı bir nur olarak planladık. Onunla, sünnetimize, düzenimizin yasalarına uygun olarak, irademizin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarımızdan bir kısmını doğru, hak yola iletiriz.                                              

   E-Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.

5-Din ve bilimin İnsan hayatındaki yeriyle ilgili aşağıdaki  yargılardan hangisi yanlıştır               A-insanın hayatına yön verirler.                                                                                   

   B-İnsan hayatını anlamlandırmaya katkıları vardır.                                              

     C-İnsanın özgürleşmesine yardımcı olurlar.                                                                 

  D-İnsanın ikilem içerisinde kalmasına yol açarlar                                                                          E-İnsanın sağlıklı,huzurlu,mutlu bir hayat  sürmesini amaçlarlar.

6-“Ey iman edenler size bir fasık haber getirdiğinde ,bilmeyerek bir topluma zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırınız(Hucurat suresi6)Bu ayette vurgulanan en kapsamlı husus aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                           

 A-Haberi getirenin kim olduğuna bakılması                                                                      

   B-Bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi                                                          

     C-Edinilen bilgiyle hemen harekete geçilmemesi gerektiği                                                

D-Bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması gerektiği                                             

     E-Davranışın sebep olduğu sonuçtan,yapanın etkileneceği

7-Din bilim ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?                            

A-Din ilahi kaynaklı,bilim insani kaynaklı olduğundan  birbiriyle çatışır.                                       

B-Evreni yaratan ile,dini gönderen aynı varlık olduğundan ,İnsanın görünen evrenden(bilim yoluylla) Allah’ı bulması için din gönderilmiştir.                                                                                                                            

  C-Din ve bilim insanın merakl etttiği arzuladığı pek çok konuyu açıpa kavuşturur.                                                                                                                 

   D-Din daha çok “niçin”sorusuna cevap verirken  bilim,”Nasıl”sorusuna cevap verir.                                                                                                                                                E-Din vahiy yoluyla ilahi kaynaklı  ve sonuç bilgiler verirken ,bilim bu bilgilere akıl,duyular ile  varır.

8-Aşağıdakilerdne hangisine yalnızca vahiy yoluyla ulaşılabilir                                 

A--Evrenin yaratılışında ki denge ve düzenler                                                           

  B-İyi kötü davranışın neler olduğu                                                                               

C-Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları                                                                          

  D-Ahiret hayatında nelerle karşılaşacağımız                                                                     

  E-Doğru sözün ölçütünün neler olacağı

  9-Hiç kimse her resmin bir ressamının ,her kitabın bir yazarının ,her elbisenin bir terzisinin ,her binanın  bir ustasının olduğundan şüphe etmez.Ortada bir eser varsa onu mutlaka yapan vardır diye düşünür..O halde içinde yaşadığımız muhteşem denge ve düzenlerle  programlanmış  evrenin…….vardır. Cümlenin akışına göre bu boşluğa getirilmesi gereken kelime hangisidir.     A-Şekli B-güzelliği C-Ölçüsü     D-Yaratıcısı    E iklimi

10--Aşağıdakilerin hangisi İslamın yaşama hakkına verdiği öneme örnek gösterilemez                                                                                                                 

A) “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”( NİSA-93 )                                                                                                    

 B)-Peygamber efendimiz (Sav)in Medine de Caminin yanında öğretmenler okulu”Asha-bı Suffe ”yi yaptırması                                                                                

 C)-İslam dini  adam öldürmeye ağır yaptırımlar getirmiştir.                                             

 D)-Mekke’nin fetihinden sonra bütün Mekkelileri peygamberimizin affetmesi                                                                                                                               

 E)-İslam dinin de,Savaşlara aktif olarak katılmayanlara zarar verilmez

11- “Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak o yüce ve dokunaklı tabiat karamsarve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sağır gibi geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalırdı?” (Diderot)  Bu paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?                                                        

     A) Düşünmenin önemi  B) İnsanın ruhsal yapısı                                                        

   C) Tabiatın evrendeki yeri          D) Tabiattaki doğal denge                                                        

E) İnsanın evrendeki önemi

12- “Dünyaya gelen her insanın fıtratında  (fabrika ayarlarında )inanma duygusu vardır; Zira insanı ve aklını yaratan Allah, onlara paralel olarak Din/Kuran göndermiştir..”Burada insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?                                                                                                        

      A) Dünyada ilelebet kalacağı                                                                                    

    B) Öz varlığını idrak edebildiği                                                                                      

   C) Diğer varlıklardan üstün olduğu                                                                           

    D) Doğar doğmaz aklını kullanamayacağı                                                                   

     E) Doğuştan din duygusuna sahip olduğu

13-Derslerimizde gösterdiğimiz Yukardan giden tramvaya, Dinden kanıt getirirsek bu kanıtın içine hangisi dahil olmaz?                                                                  

 A-Hadiste”Hikmet(buluşlar/yararlı şeyler)Müslümanın yitiğidir”                                  

  B-İnsanların en hayırlısı insana en çok faydası dokunandır.

C-Allah kullanırının işleirni en iyi şekilde yapmalarını ister(Bakara 195)                                                                 C-Bütün okumalar,ilk”OKU”dan çıkmıştır                                                                   D- Binmeniz ve eğlenmeniz için atları, katırları ve eşekleri yarattı ve daha bilmediğiniz nice binekleri de yarattı.                                                                       

E-İslamın ilke ve prensipleri 7.yüzyıla göredir.Günümüzde ki iş ve işleyişi kapsamaz.

14- “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kılMuhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür.Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut suresi, 45. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Allah’ı zikretmeye                                  B) Kuran okumaya       C) Namaz kılmaya      D) Bilgi sahibi olmaya                    

       E) Kötülüklerden korunmaya

15-Salih amel,İnsanın ve toplumun yararına olarak yapılan ve zihnimizden Allah rızası geçirerek yaptığımız her güzel davranıştır.Bu tnaıma göre ,Aşağıdakilerden hangisi salih amel değidlr?                                                             

   A- Erciyes Üniversitesi  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısını buldu.                     

    B-“Atıcılığı ,biniciliği,yüzücülüğü öğreniniz”(Hz Muhammed sav)                       

   C-Kamu kurumlarında ki görevlilerin işlerini en iyi şekilde yapmaları               

D-Bilimsel faaliyetler yapması gerekenlerin,bilgisayar oyunu ile zaman geçirmeleri                                                                                                                                E-Teknolojik olarak geri kaldığımız alanları tespit edip,hızla çözüm yollarına başvurmak!

16-Dinin yaptırımları, sevgi/sevap kazanmak bağlamında olduğu,yapılanların Ahirette de karşılığının olacağı için etkilidr.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır!                                                                                                                        

 A-“Allah beni görüyor”düşüncesiyle hayatını yönlendirienler daha az kötülüğe bulaşırlar                                                                                                                        

   B-Kişinin yaptıklarının karşılığını dünya da ve Ahirette alacağını bilmesi ,davranışlarını yapmasında etkilidir.                                                                          

   C-Kurallar,Kanunlar,ceza eksenli davranış yaptırmak isterken,İslam, sevgi/ikna ve Ahiret İnancı eksenli davranış yaptırmak ister.                                                     

 D-İslam dini kişiyi düşünce aşamasında kötülükten engellerken,kanunlar suç ortaya çıktıktan sonra devreye girer.                                                                          

 E-Dinin önerme ve yaptırımları,insanlara doğru davranışlar yaptıramaz.

17- “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’âmsuresi, 162. ayet)Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

   A) Namaz en faziletli ibadettir.                        

 B) Ölümü her canlı tadacaktır.                                                                                        

       C) Her insan ibadet etmelidir. D) Hayatımızın süresi belli değildir.                

         E) Müslüman,hayatını“Allah beni görüyor”düşüncesiyle geçirmeli

18- I. Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla.                                                                             

  II. O, insanı alak (embriyo)’tan yarattı.                                                                                 

      III. Oku! Senin Rabb’in sonsuz cömertlik sahibidir.                                                     

    IV. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.                                                                            

    V. O, insana bilmediklerini öğretti.(Alak suresi, 1–5. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?                                                                 

   A) Okurken/araştırırken ,bunları evrene yerleştireni unutmazsak,faaliyetleirmiz ibadet olur.                                                                      

   B)” OKU”rken      Önce Kendinden başla!  Çünkü bilen konuşur!                                      

   C) İnsan,nelere sahip olduğunu bilirse,Allah’ın O’na karşı ne kadar cömert olduğunu öğrenir.Bunun için bilim bilmek farzdır.                                                 

   D) İnsan,Rabbinin bu verdiklerinin gereğini yapmayarak nankör olur.                                                     

    E) İnsana araştırması,öğrenmesi için gerekenler(,”OKU”ma,”YAZMA”,”ÖĞRENME)Allah  vermiştir.

19-Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etme sebeplerinden biri değildir?                                                                                                

   A) Peygamberin Mekke de eğitim öğretim yapmasına izin verilmemesi                 

  B) Mekke de kilerin içlerinde dini seçenlerin belli olanlarıyla hicret edilmiştir.                                                                                                                       

C) İmkanların bittiği yerde :açılımla ,gelişme ve ilerlemeye ,dinin yayılmasına imkan verecek yerlerin aranması                                                                                         

 D) Mekkelilerin  kalanlarının ,ikna,ilim ile dinin önermelerini kabule yanaşmamaları ve baskı yöntemini seçemeleri                                                          

  E) Putperest/İnançsız/ateist ve Hristiyan din mensuplarının peygamberin öğretilerine ve insanlığı dönüştürmek istediği güzelliklere  hoşgörülü yaklaşmaları

20- “ Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz çevrenden dağılır giderlerdi...” (Ali İmran suresi,159.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin vurguladığı ana düşünce ile doğrudan ilgili değildir?                                                                                                                

 A) Ziyarete gelen Hristiyan kabilenin mescitte ibadet  etmesine izin vermesi                                                                                                                             

    B) Mescid-i Nebi’nin yapımında bizzat kendisinin de çalışması                            

   C) Tatlı su başı kalabalık olur.                                                                           

           D) Kimse,mahkeme suratlı,kaba ,sert,görgüsüz insanlarla,uzun süre dostluk  etmek istemez.                                                                                                                   

   E) Liderler ve yöneticilere bu ayet,emrindekilere nasıl davranmaları gerektiğini öğretmektedir.

21-Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber                                                     

    Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?                                            

      Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun !                                                             

   Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun! (Necip Fazıl Kısakürek)Şiirde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?                                                     

A) “Her canlı ölümü tadacaktır ve yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz “                                                                                                           

B) Oyunun sonunda ,şah da piyon da aynı kutuya konulur.                                                                               

C) Öleceğini bilerek yaşayan,hayatında ki davranışlarına dikkat eder.                                                       D) Peygamberlerin ölümlerini önceden bildiği                                                                   

E) İnsanın ağzının tadını ve lezzetleri gideren ölümü düşünmek ,doğru yolda kalmak için uyarıcı etki yapar.

22-Hz. Muhammed (sav.),Hicretin hemen sonrasında  Mescid-i Nebevi’nin bitişiğine “Suffa” adı verilen bir yer yaptırmıştı. Burada genellikle ilim öğrenmek isteyen, yoksul, kimsesiz ve yetim kişiler kalırdı. Bunlar, çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ona gelen ayetleri öğrenir, konuşmalarını dinlerdi. Ayrıca Suffa’da kalanlar, yeni bilgiler öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye,islam kültürünü yaymaya çalışırlardı. Bunlar arasında  yabancı dil öğrenenler bile bulunmaktaydı. O halde  Hz.Muhammed (sav)’in Suffa’yı açmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamı yaymak ve iyi insan yetiştirmek için önce İslam’ın(bilimin,insanlığın,kültürün…)öğretileceği yerler kurulması                      

   B) Ülkeler kılıçla/topla fethedilir,İlimle ,Okumuş insanlarla ayakta tutulur.                                                                                                                        

 C) Yaptıklarınızın değerini bilen nesiller yetiştirmezseniz,yetişen nesiller yaptıklarınızı yok edebilir. Bu bağlam da suffa,geleceğin de teminat  altına alınma amaçlı bir kurumdur                                                                                           

  D) Eğitimli insanlar,her zaman ülkelerinin yararına iş ve işlemler yapar!                     

    E) İslam’ı anlatmak için öğretmenler yetiştirmek.

23-Önceki kutsal kitaplar, yazıya geçirilmemiş, uzun yıllar  dilden dile aktarılmış, asılları unutulmuştur..Allah, Önceki dinlerin öğretilerini kapsayan ve insanların kıyamete kadar ihtiyaç duydukları,sosyal,hukuksal,çevresel ,psikolojik …ihtiyaçlarını konu edinen ,doğrularla Kur’an göndermiş,Onun fiile dökülmüş  hali sünneti olmuştur.. Kur’an,olaylar üzerine parça parça indirilmiş,Ayetler yazılmış,ezberlenmiş ve herkes bu ayetleri hayatlarında uygulamıştır!Suffe de 400 e yakın öğrenci tarafından yazıya geçirilmiştir.Din karşıtlarının,dini yoketmek için onun en temel kaynağını yok etmek için Kur’an a yönelik olumsuz  yaklaşımları vardır.Bunlar,Batılı oryantalist/misyoner ler veya dini bilmeyen cahiller tarafından yayılmaktadır.  Burada değinilmeyen şıkkı bulunuz!                                                                                                                         

     A) Kur’anın içindeki önermelerin karşısına,doğru şeyler çıkaramayanlar ,Kur’anın doğruluğuna dair şüphe içeren  fikirler ortaya atmaktadırlar.                                              

  B) Kur’an,sırf doğrular güzellikler kitabı olduğundan bütün doğruları kapsar.                                                                     

   C)Kendi dinleri ve kitapları bozulanlar,aynı sonucun Kur’an içinde aynı olduğunu söylemektedirler.                                                                                      

       D) Oryantalist/misyonerler,Allah’ın varlığı,Kur’anın güvenilirliği gibi konularda,zihinlere şüphe sokarak ,dinin vereceği üstün ahlakı, gelişmişlikle İnsanın buluşmasını  engellemek istemektedirler..                                                        

    E) Kur’an ı Cebrail getirmiştir..

24-Hadislerde ve ayetlerde Münafıklar için  ,”Ahir zamanda Müslümanlar için en çok ağzı laf yapan,Namaz kılan,dini mekanlara katkı sağlayan Müslümanlardan görünen, ancak ,İslami ve dini gelişme ve güzelliklerine karşı çıkacak münafıklardan korkuyorum ”diye buyumuştur.Peygamberimizin bu hadisinin vermek istediği mesaja aykırı şık hangisidir?                                                                                                                         

 A-Bütün münafıklar,dini/dini açılımları engellemek için sadece yukarıda anlatıldığı gibi davranırlar.                                                                                                    

  B-Bu münafıklar ,makam ve yetkilerini dini ve dindarı engellemek için kullanmış.                                                                                                                            

C- Bu münafıklar,müminlerle karşılaştıkları vakit «Biz de Müslümanız,» derler. Kendileri gibilerin yanında ise:” Biz sizinle beraberiz, biz müminlerle/inananlara sadece alay ediyoruz,Onlarla başedemeyiz,onlardan görünelim” derler.          (Bakara suresi 14.ayet)                                                                                                              

 D-Bu Münafıklar,İslami içten yıkmak için Peygamber zamanında “MESCİDİ DIRAR(zarar amaçlı)Cami bile yapmışlardır.                                                                            

  E-Onları gördüğün zaman boyları,posları hoşuna gider, konuşurlarsa onların sözlerini dinlediğin zaman sanki elbise giydirilmiş (bir yere dayandırılmış) kütük gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır; onlardan sakın. Allah onları kahretsin! Nasıl da Hak'tan döndürülüyorlar? (MUNAFİKUN-4)

25- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın iç düzeniyle ilgili kavramlardan biri değildir ? 

A) Ayet  B) Cüz  C) Hadis D) Sure   E) Takva

26 –Besmelenin arapça yazılışı ve anlamını,başarı duasının okunuşunu ve anlamını yazan kişiye +10 puan verilecektir.

 

 

 

26 Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin kıssalarına yer verilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                 

A) Peygamberlerle ilgili kaynak eksikliği                                                                                   

    B) Peygamberlerin bunu talep etmesi     C) Kıssaları anlamanın kolay olması                               

       D) İnsanların kıssaları çok sevmesi        E) İnsanların okuyup öğüt alması

27- Kur’an-ı Kerim okunurken nasıl davranmamız gerektiğinden bahseden ayet aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                           

    A) ‘’Kur’an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında gizli bir perde çekeriz.’’ (İsra suresi,45.ayet)                                                                                      

B) ‘’Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz   durun ki rahmete nail olasınız.’’ ( A‘raf suresi, 204.ayet)                                                                                              

  C) ‘’Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.’’ (Nahl suresi, 98.ayet)                                                                                                                                         

  D) ‘’Biz Kur’an’ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.’’(Taha suresi, 2.ayet)                     

     E) “ Kur’an’ı okuyup düşünmezler mi ? Yoksa kalpleriüzerinde kilitleri mi var? (Muhammed suresi, 24.ayet)

2. “Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık.Düşünecek yok mu ? (Kamer suresi,17. ayet)  Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                        

 A) Kur’an’ın ilk emri düşünmektir.          B) Kur’an, ilahi kaynaklı bir kitaptır.                    

C) İnsan, okuma konusunda ziyan içindedir. D) Kur’an’ın üslubu insan idrakine uygundur.   

    E) İnsan, Kur’an’ı güzel okumaya çalışmalıdır.

28- slam’ın Anadolu’da yayılmasında Türk mutasavvıf ve düşünürlerin önemli rolü olmuştur. Bu şahsiyetler,Kur’an’ı temel alan bir dinî anlayışla, Anadolu halkınaİslam’ı öğretmişler, onlara Kur’an ahlakına uygun davranmayı öğütlemişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi metinde vurgulanan şahsiyetlerden biri değildir? A) Elmalılı Hamdi Yazır B) Hoca Ahmet Yesevi  C) Hacı Bektaş-ı Veli D) Yunus Emre E) Mevlana

Bu haber 497 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

12 Seviye Sınavlar

KUR'AN IN KONULARI TESTİ 12.SINIFLAR İÇİN

KUR'AN IN KONULARI TESTİ 12.SINIFLAR İÇİN KUR'AN-IN ANA KONULARI TEST SORULARI

TEST HZ MUHAMMED'İ ANLAMA

TEST HZ MUHAMMED'İ ANLAMA HZ MUHAMMED'İ ANLAMA KONUSU TEST

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 58
Haber 1146
Yorum 116
Haber Okuma 2430712
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi