BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

HZMUHAMMED SAV NİN HAYATI TEST SORULARI 9SINIF

HZMUHAMMED SAV NİN HAYATI TEST SORULARI 9SINIF

Tarih 17/Mayıs/2018, 21:20 Editör BİLGE BİLGE

9 SINIFLAR İÇİN HZ MUHAMMED SAV NİN HAYATI TEST SORULARI

…………….. AND   LİSESİ  2018-2019  EĞT.ÖĞRT YILI     9B   HZ MUHAMMED   SALLALLAHU    ALEYHI  VESELLEMİN    HAYATI  TEST   SORULARI

1 - Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?

 a- Ebu Fükeyhe  b- Habbab b. Eret    c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi

2- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?               

   a- Muhadram    b-Hanif    c- Sabii    d- Müşrik

3- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?                                                                       

 a- Zuhruf     b- Vakıa   c- Nasr  d-Tebbet

4-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?                                                                                         

a-Daru’l-Erkam   b-  Daru’n-Nedve    c- Kubbe   d- Suffe

5-Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir? 

    a- Hicret   b- Burak   c-İsra     d- İhya

6-- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?                                                                      

 a-Mescid-i Aksa        b-   Mescid-i Nebevi   c-  Kuba Mescidi   d- Kabe

7-Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili  cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?

 a-Hz. Hamza  b- Ebu Talip  c- Haris b. Abdülmuttalip  d- Hz. Abbas

8-Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?                                        a-Ebu Cehil        b-Ebu Lehep       c-Velid b. Muğire d-As b. Vail

9-Muhammed isminin anlamı nedir?                                                                      

   a-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü    b- Güvenilen    c- Doğru Sözlü     d- İnsanların sevdiği   

10--Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?                                                   a-Hılfu’l-Fudul     b- Daru’l-Erkam       c-   Mele   d- Daru’n-Nedve

11-Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?                           a- Hicran yılı       b-Hüzün Yılı       c-  Zorluk Yılı      d- Ayrılık Yılı

12-Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı,Hz.Hatice  kaç  yaşında idi?

a-28 -46         b-25         40          c- 30   50         d-21    41

13-Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?                                 a- Cuma Mescidi  

    b- Mescid-i Nebevi   c- Ğamâme Mescidi                          d-Kuba Mescidi

14--Efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?                                              a-Ranuna Vadisi 

    b-  Kuba Mescidi       c- Seleme oğulları Mescidi                   d- Mescid-i Nebevi     

15-Peygamber Efendimiz Medine’de kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir?                                                                        a- Esad b. Zürare       b- Mescid-i Nebevi        c-Halid b. Zeyd                      d- Sa’d b. Ubade    

16-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?                       

     a- Muvahhid         b-Muhacir         c-  Mustazaf        d- Ensar

17-Hz. Muhammed (sav) ayakkabılarını, giysilerini ve eşyalarını tamir ederdi. Temizlikle ilgilenirdi. Eve su getirir, hayvanların bakımını yapardı.Bu davranışları onun aile ilişkileriyle ilgili bize nasıl bir fikir vermektedir?                                                                                                                           

  A) Çok sert bir erkek olduğunu             B) Paylaşımcı olmadığını                    C) Her konuda başarılı olduğunu D) Yardımlaşmayı sevdiğini

18-Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana ne ad verilir?                                                                       a- Beytu’l-hikme       b-Suffe     c- Daru’l-Maarif 

  d- Daru’l-Erkam     

19-Peygamber Efendimizin Medine’de hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir?                                                       a- Medine İttifakı        b- Veda Hutbesi       c-Medine Sözleşmesi                             d-Hudeybiye Antlaşması

20-Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?                                      a- Ashabı Yemin   b- Ashabı Şimal c- Ashabı suffe d- Ashabı Kerim                   

21-Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir?                                   

  a-Abdullah b. Zeyd           b- Abdurrahman b. Avf       c- Muaz b. Cebel             d-Suheyb b. Sinan

22-Medine’de görünüşte Müslüman olup gerçekte İslam düşmanlığı yapan kişilere ne ad verilir?                                                                                  

 a- Facir      b- Müşrik   c- Fasık   d-Münafık

23-Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir?        a- İsar   b-  Menasik  c-   Seriyye               d-Gazve

24--Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir?                   a Hendek         b- Uhud        c-Bedir      d- Müreysiye

25-Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir?       a- Gatafan  

     b- Uhud       c-    Hendek  d-Bedir

26-Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabit’in bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir?                                                                                                                        a- Müreysiye Gazvesi b- Biru Meune Faciası           c-Reci Hadisesi           d- Batnı Nahle Vakası         

27-Peygamberimiz tarafından gönderilen 70 muallimin şehid edildiği acı hadiseye ne ad verilir?                                                                                                a- Zaturrika Gazvesi              b-Bi’ru Meûne Faciası         c- Batn-ı İdam Seriyyesi       d- Reci Hadisesi 

28-Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir?                 a-Mescidi Aksa         b- Mescidi Haram                                     c- Mescidi Nebevi              d- Kuba Mescidi     

29-Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir? a- Beni Mustalik     b- Beni Âmir       c-Beni Kureyza      d-Beni Kaynuka

30-Hz Hatice’nin  vefatından  ve  peygamberimizin  55   yasından  sonra evlendiği  ve evlenmesiyle   1000 kadar Yahudinin  savaşsız  ve sükûnetle   Müslüman  olduğu, Yahudi asıllı annemizin adı nedir?                                        a- Hz. Zeyneb          b- Hz. Safiye    c- Hz. Mariye   d-Hz. Cüveyriye

31--Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?                                                                          a-  Yemame     b-  Kadisiye      c- Mute      d- Yermük

32-İlim/bilim , müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.”“İlim Çin’de de olsa alınız.”Yukarıda verilen hadisler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?            a) Allah’a ibadet ettiğini         b) Güvenilir oluşunu      c) Hakkı gözetmesini            d) Bilme önem verdiğini

33-Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir?                                                                                a- Mescidi Harb       b- Mescidi Dırar    

c- Mescidi Tebük      d- Mescidi Münafikun  

34-Peygamberimizin (sas)’in “Şu an İslam döneminde bile çağrılsam yine katılırım.” dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?

a) Daru’l-Erkam   b) Ficar savaşları    c) Bedir Savaşları   

d) Hılfü’l-Fudûl    e) Suffa Mektebi

35-Haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?                                                             

  a- Ficar savaşları          b- Kutsal savaşlar       c- Ölüm savaşları                          

    d- İntikam savaşları

36-Hz. Muhammed’in , sofraya oturduğu zaman eşine, “Bu yemekten komşuya da verdin mi?” diye sorması, O’ nun aşağıda verilen tutumlardan hangisiyle ilgili değildir?                                                                                            

A) Komşularını sevdiği                    B) Yardımsever ve cömert olduğu                   C) Komşuluk haklarına uymaya önem verdiği                                                          D) Ailesini gözetip kolladığı                                                                                      

   37- Hz. Muhammed (SAV) bir sözünde “iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” diyerek aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Salih amelin önemini  B) Allah’a iman etmeyi     C) İnanç davranış ilişkisini        D) Yalancılığın kötü olduğunu                                                   

38-Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir?                                                

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali

39-Peygamberimiz çocukları, yetimleri- yoksulları gözetir, onlara ayrı bir değer verirdi. Bu husus peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

a-        Affediciliğini b- Cesaretini c- Merhametini d- Sabrını

 

40-Peygamberimizin mescidinin yanındaki odalarda kalırlardı Peygamberimizin özel talebesiydiler İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle peygamberimiz ilgilenirdi

 

Yukarıda özellikleri verilen kişilere ne ad verilir?

 

a) Ensar                             b) Muhacir

 

c) Ashabı Kehf                   d) Ashabı Suffe

Açıklama: http://testicoz.org/wp-content/uploads/2017/08/9-sinif-kazanimtesti-din-8-10.png

Bu haber 160 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

09 Seviye Sınavlar

DİN KÜL TESTİ 9 SINIFLAR II.DÖNEM İÇİN

DİN KÜL TESTİ 9 SINIFLAR II.DÖNEM İÇİN TEST DİN KULTURU 9.SINIFLAR İÇİN

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1107
Yorum 117
Haber Okuma 2171497
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi