BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
DİN KÜL TESTİ 9 SINIFLAR II.DÖNEM İÇİN

DİN KÜL TESTİ 9 SINIFLAR II.DÖNEM İÇİN

Tarih 28/Mayıs/2018, 23:07 Editör BİLGE BİLGE

TEST DİN KULTURU 9.SINIFLAR İÇİN

2017 - 2018  EĞİTİM ÖĞRETM YILI  ........................... ANADOLU LİSESİ      II.DNM II. SINAV  DKAB SORULARIDIR 9.SINIFLAR İÇİN

 

1. İnsan ahirette dünya hayatında yaptıklarının karşılığını

yaşayacağı için sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap

vereceği bilinciyle hareket etmelidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu yargıya ulaşılamaz?

A) “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”(Kıyâmet suresi, 36. ayet)

B) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

C) “Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza

geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü'minûn suresi, 115. ayet)

D) “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir.”(Nahl suresi, 18. ayet)

E) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)

 

2. “Aklı olmayanın dini de yoktur.” Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen  mesajlardan biridir?

A) Akıl, insanın ayrıcı bir özelliğidir.

B) Din insan doğasının bir gereğidir.

C) Kişi, inançlarında çevresinde etkilenir.

D) Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır.

E) İnsan, yaratıcısını tanıyacak kabiliyette yaratılmıştır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez?

A) İlahi kurallar bütünüdür.

B) İnsanın doğuştan getirdiği bir ihtiyaçtır.

C) İnsanın maddi ihtiyaçlarını tatmin içindir.

D) İnsanın dünya ve ahirette mutluluğunu hedefler.

E) İnsanın sığınma ve güvenme duygularını karşılar.

 

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden

farklıdır?

A) “Onlar kesinlikle Rabb’lerine kavuşacaklarını ve O’na

döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir.”(Bakara suresi, 46. ayet)

B) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur...”  (Nahl suresi, 14. ayet)

C) “Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı  (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.”  (Nahl suresi, 5. ayet) D) “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin, eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız O’nun nimetine şükredin.”  (Nahl suresi, 114. ayet)

E) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları)  sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”  (Lokman suresi, 20. ayet)

 

5. İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özellikleri

aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Duyular - İrade B) Akıl – Güdü       C) Akıl - İrade D) Duyular - Güdü

E) Akıl - Duyular

 

6. “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin

emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size  bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokman suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsana pek çok nimet verildiğine

B) Bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna

C) Yaratılan bütün varlıkların insana hizmet ettiğine

D) Allah’ın verdiği nimetlere insanın şahit olduğuna

 

7. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilimsiz, sanatsız,

felsefesiz insan toplumları vardır fakat hiçbir zaman dinsiz

bir toplum olmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenen

düşüncelerden biri olamaz?

A) Dinin evrensel bir olgu olduğu

B) Dinin insanlık tarihi kadar eski olduğu

C) Toplumların bir dini inanca bağlı yaşadığı

D) Dini inancın, tarihin her döneminde var olduğu

E) Felsefi düşünce ile dini inançların bir arada yaşayamadığı

 

8. İnsanın evrendeki konumuna dair aşağıdaki yargılardan

hangisi yanlıştır?

A) İnsanın doğayla uyum içerisinde yaşaması istenir.

B) Bütün varlıklar insana hizmet etmek için yaratılmıştır.

C) Evrendeki bütün varlıklar insanın gördükleriyle sınırlıdır.

D) Yeryüzündeki nimetler insanın şükür etmesini gerektirir.

E) Evren, insana bir yaratıcının olduğunu gösterecek niteliktedir.

 

9. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende

saklıdır.  Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya büyük bir âlemdir.

B) İnsan mütevazı davranmalıdır.

C) İnsanın varlıklar içinde özel bir yeri vardır.

D) Varlıklar âleminde insan küçük bir yer tutar.

E) Büyük insan olmak için cinsiyetin önemi yoktur.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından

biridir?           A) Giyinme B) Beslenme C) Barınma

D) İnanma                E) Uyuma

 

11. Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri

değildir?

A) İnsan iradesini etkisizleştirmek

B) İnsana erdemli bir hayat yaşatmak

C) İnsanın huzurlu olmasını sağlamak

D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak

E) Hayatı anlamlandırmaya yardımcı olmak

 

12. Ustasız olmazken basit bir kalem  Nasıl icat oldu muhteşem âlem?

Buna göre

I. Var olan her şeyin yaratıcısı vardır.

II. Evrenin bir yaratıcısı olması kaçınılmazdır.

III. Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.

yargılarından hangileri yukarıdaki sözle anlamca

aynı doğrultudadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.

D) II ve III. E) I, II ve III.

 

13-• “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona,

‘Benden başka ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin’

diye vahyetmiş olmayalım.”(Enbiya suresi, 25. ayet)

• “Kuşkusuz Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbinizdir.

Öyleyse O’na kulluk edin, işte doğru olan yol   budur.”

(Âl-i İmrân suresi, 51. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Her peygamberin Allah’a kulluk ettiği

B) Allah’ın bütün insanların yaratıcısı olduğu

C) Allah’ın mesajlarını insanlara resullerin ilettiği

D) Kulluğa layık olan varlığın yalnızca Allah olduğu

E) Doğru yolun ancak Allah’a itaatle bulunabileceği

 

14-. “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada

ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar

diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor” (Rum suresi, 41. ayet)

Aşağıdaki durumlardan hangisi bu ayette işaret edilen

hususlardan biri olamaz?

A) GDO’lu yiyeceklerden birtakım hastalıklar türemesi

B) Ahlaki yozlaşmanın toplumsal sorunlara yol açması

C) Bilinçsiz kullanımdan dolayı kaynak sularının azalması

D) Suni gübreleme sebebiyle topraktaki verimliliğin düşmesi

E) Depremlerle karada bazı değişikliklerin meydana gelmesi

 

15-“Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını

İslam’dan sonrasından ayırt etmek için” kullanılan  terim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mevâli     B) Cahiliye C) Dehriyye   D) Bedeviye E) Hadariyye

 

16-Hz. Muhammed’in (sav.) “Allah’a yemin ederim ki sağ  elime güneşi, sol elime de ayı koysalar ben yine de yolumdan  dönmem” sözünü söylemesine sebep olan durum   aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicret etmek zorunda olması

B) Haksız bir ticari teklif yapılması

C) Mekke’den çıkarılmak istenmesi

D) Bedir savaşını yapmak zorunda olması

E) İslam’ı yaymaktan vazgeçmesinin istenmesi

 

17-. Dinleri uğruna Mekke’den Medine ye göç eden Müslümanlara - - - -, onlara yardımda bulunan Medineli Müslümanlara ise - - - - denir.Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi gelmelidir?

A) Misafir – Ensar       B) Mülteci – Ensar       C) Muhacir – Ensar

D) Misafir – Mihmandar       E) Muhacir – Mihmandar

 

18-. Hz. Peygamberin Mekke’de Medineli bir grupla buluşarak onları İslam’a davet ettiği yerin adı aşağıdakilerden   hangisidir?

A) Uhut Dağı        B) Arafat Dağı    C) Safa Tepesi     D) Akabe Tepesi

E) Sevr Mağarası

 

19-Hz. Peygamberin hicretten hemen sonra Medine’de aldığı aşağıdaki  tedbirlerden hangisi diğerlerinden  farklı bir amaca yöneliktir?

A) Mescidin yanına suffenin açılması

B) Şehrin savunmasının ortak yapılması

C) Herkesin kendi dininde serbest olması

D) Kabileler arası kan davasının kaldırılması

E) Anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed’in (sav.) hakem olması

 

20-Hz. Muhammed’in (sav.) vefatına Müslümanların çok  üzülmesi, hatta içlerinde Hz. Ömer’in de bulunduğu bir kısım insanın peygamberin vefatına inanamaması üzerine   Hz. Ebubekir peygamberlerin faniliğini vurgulayarak

Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okuyup orada bulunanları sakinleştirmiştir.

Hz. Ebubekir’in okuduğu bu ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) “Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir.

Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.” (Hadid suresi, 17. ayet)

B) “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak  kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda    bize döndürüleceksiniz.”   (Enbiya suresi, 35. ayet)

C) “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce  de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya  öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz?”   (Ali İmran suresi, 144. ayet)

D) “De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız,   kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğini var  saydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız.”  (Ahzâb suresi, 16. ayet)

E) “Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah’ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü   ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları    yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice  deliller vardır”(Casiye suresi, 5. ayet)

 

21-Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber...Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?  Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!

Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!  Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların ölümden korkmadığı

B) Ölümlerin habersiz gerçekleştiği

C) Ölümün, peygamberlere kolay geldiği

D) Ölümün, bu hayatın bir gerçeği olduğu

E) Peygamberlerin, ölümlerini önceden bildiği

 

22-“Emrolunduğun gibi DOSDOĞRU OL”(HUD 112 .AYET)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi sadece  anlaşılamaz?                                                                      A-Evde,işde,yemekte,varlığı kullanmada  hep endoğrusunu yapmalıyız.

B-Bu ayet peygamberimize indiğinden sadece onu ilgilendirir.

C-Şahitlikte,alışverişte ,eğitimde,muayenehanende dosdoğru ol

D-Üretiminde,işyerinde,plan v eprojelerinde dosdoğru ol

E-Varlığa,hayvana,canlıya karşı dosdoğru ol

 

23-Hz. Muhammed’in (sav.), Veda Hutbesinde dile getirdiği,

“Ey insanlar! Sözlerimi dikkatle dinleyiniz. Çünkü bu seneden

sonra bir daha sizinle burada buluşup buluşamayacağımı  bilmiyorum.” sözünden, kendisiyle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine

ulaşılamaz?

A) Mekke’ye tekrar gelmek istemediğine

B) Ne zaman vefat edeceğini bilmediğine

C) Vereceği mesajların çok önemli olduğuna

D) Ömrünün sonuna yaklaştığını hissettiğine

E) Muhataplarının kendisini iyice anlamasını istediğine

 

24-Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşağıda verilen ayetlerden

hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) “Kur’an-ı biz indirdik; elbette yine onu biz koruyacağız.” (Hicr suresi 9. ayet)

B) “O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır; yakında  sorgulanacaksınız.”

(Zuhruf suresi 44. ayet)

C) “O herkes için bir öğüttür; Özellikle sizden doğru yolda

gitmek isteyenler için.”  (Tekvir suresi 27 ve 28. ayetler)                                                         D) “Bu Kur’an insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri için    de bir hidayet ve bir öğüttür.”  (Âl-i İmrân suresi 138. ayet)

E) “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki

hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet

gelmiştir.” (Yûnus suresi 57. ayet)

 

25-Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık olarak 23 yıllık bir sürede peyderpey

indirilmiştir.  Bunun sebebi;

I. okuma yazma bilenlerin az olması,

II. bazı ayetlerin anlaşılmasının zor olması,

III. insanların eğitilmesinin zamana yayılması,

IV. ayetlerin özümsenmesi için zamana ihtiyaç olması

durumlarından hangileri olabilir?

A) Yalnız I. B)          Yalnız III.              C) I ve II.

D) II ve IV.              E) III ve IV

 

26-Hz. Peygamber Kur’an’la ilgili; “Allah’ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin bilgileri, sizden sonrakilerle ilgili haberler   vardır. Ayrıca sizin aranızda meydana gelebilecek    sorunların çözümü vardır. O, gerçek ile yanlışı birbirinden

ayıran bir ölçüdür…” buyurmuştur.  Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste Kur’an’la ilgili  belirtilen bir husus değildir?

A) İlahi kaynaklı olduğu       B) Hak ile batılı ayırdığı    C) Vahiy yoluyla geldiği

D) Geçmişten bilgiler verdiği   E) Gelecekle ilgili haberler içerdiği

 

27-“İnkâr edenler, ‘Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli  değil miydi?’ dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane

tane okuduk.”(Furkân suresi, 32. ayet)Bu ayetten Kur’an’la ilgili;

I. peyderpey indirildiği,  II. nüzul yönteminin eleştirildiği,III. bütün kutsal kitapların nüzulünün zamana yayıldığı    sonuçlarından hangilerine varılamaz?

A) Yalnız I    . B) Yalnız       III. C) I ve II.

D) I ve III.            E) II ve III.

 

28-Aşağıdaki ayetlerden hangisi doğrudan inançla ilgilidir?

A) “Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat

gösterirler;”   (Müminun suresi, 8. ayet)

B) “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve

doğru söz söyleyin.”(Ahzab suresi, 70. ayet)

C) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize

kulluk edin ki takvâya eresiniz.”(Bakara suresi, 21. ayet)

D) “… Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve

ahiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”(Nisa suresi,136. ayet)

E) “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi

ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha   güzeldir.” (İsra suresi, 35. ayet)

 

29-Kur’an-ı Kerim insanlardan cömert, sabırlı, adaletli ve   mütevazı olmasını ister. İkiyüzlülüğü, yalan söylemeyi,emanete ihanet etmeyi de yasaklar.  Verilen bu örnekler Kur’an’ı Kerim’in temel konularından   hangisinin kapsamına girer?                                                                               A) İnanç    B) Ahlak     C) İbadet    D) Ahiret E) Kıyamet

 

30-“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne  de dağlarla boy ölçüşebilirsin.” (İsrâ suresi, 37. ayet)  Bu ayette insanların eleştirilen davranış tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cimrilik yapmak    B) Büyüklük taslamak  C) Adaletsiz davranmak

D) Kin ve nefret beslemek   E) Toplumun huzurunu bozmak

Bu haber 266 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

09 Seviye Sınavlar

HZMUHAMMED SAV NİN HAYATI TEST SORULARI 9SINIF

HZMUHAMMED SAV NİN HAYATI TEST SORULARI 9SINIF 9 SINIFLAR İÇİN HZ MUHAMMED SAV NİN HAYATI TEST SORULARI

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1116
Yorum 117
Haber Okuma 2248962
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi