BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
BİLGİ AHLAKININ KAPSAMI

BİLGİ AHLAKININ KAPSAMI

Tarih 31/Ekim/2018, 01:07 Editör BİLGE BİLGE

BİLGİ AHLAKI,BİLGİDEN ÖNCE GELİR

BİLGİ AHLAKININ KAPSAMI  9 ü 1

   İnsan da gazab(kızgınlık),şehvet(arzu ve istekler),kuvvei akliye(aklını kullanma gücü)serbest bırakıldığından/sınır konulmadığından ;bunlara bir ölçü konulmadığında veya Bu kabiliyetlerin sahibi insanı dengede tutacak/zalimleşmesini önleyecek değer/ahlak/ölçü olmadığında,akıllı insanın zararının ve tahribatının nerelere varacağı ve nerede duracağı bilinmez.İşte bundan dolayı Bilgi verilirken bilgi ahlakının veirlmesi şarttır.Bundan dolayı Müslüman yöneticileri Şeyhül islamlar hep dengede tutmuş ve doğruları hatırlatmışlardır.

   İstanbul’un alınması uzayınca Şehri bombalama fikrini hocası Ebussuud efendiye açan Sultan’ı bu fikrinden geçiren şeyhul islam olmuştur.Ebussuud efendi”Sizin mücadele ettiğiniz düşmanınız Bizans askerleridir;bundan dolayı size kılıç çekmeyen halkı bombalayamazsınız “Bu çıkışın üzerine gemiler karadan yürütülmüştür.

        Bilginin Doğru/ahlaki kullanılmasını etkileyen vesileler,     

         a)-Hz. Ebubekir''in "Ölüm''ü nasıl bilirsin?" sorusuna verdiği cevap, adeta bu gerçeği hatırlatıyor:

"Nefesi aldığım zaman veremeyecekmiş, verdiğim zaman alamayacakmış kadar kendime yakın bilirim."

    Ölümle hayatın iç içe, birbiriyle senkronize bir biçimde, insan varoluşunun iki kutbunu oluşturması ve insanın ölümü bir an değil her an tatması, Kur''an''da bu gerçeği yalın bir biçimde dile getiren ayetin formuna da uygun düşüyor: "Her can, ölümü tadıcıdır." Cümlede, "tatmak"ın,insan ölümünün, yaşamla hep bir üst-alt akıntısı ilişkisine sahip olduğunu, belli bir zaman hasredilmeyip adeta her canın ölümü ''meslek'' edindiğini ima ve ihsas ediyor. Ölüm, hayatın öteki yüzü; her doğanın kaçamayacağı kesin ve keskin gerçek. Ölüm, ademoğlunu bekleyen zorunlu akıbet. Aslına bakarsanız, insanın bir an değil her an yaşadığı bir gerçeklik ölüm. İnsan bedeninde ölüm ve hayat her an yan yana, iç içe ve yüz yüze; insan hücre hücre, her an ölmekte ve her an dirilmekte. Her nefes verişte ölmekte ve her nefes verişte dirilmekte. Her 24 saat bir ölüm provasıdır insan için; gündüzü dünya, gecesi kabir, sabahı "ba''su ba''de''l-mevt" (ölümden sonra diriliş) olan bir prova. Bu ölüm provasını vicdanında hissedenler, gündüzün muhasebesini, kabre girer gibi girdikleri yataklarına girince vicdanlarında yapar, yargılanmadan önce kendilerini yargılarlar.

     İslam sitelerinde mezarlar şehirlerin en ücra ve en uzak köşelerine değil, mücavir alanlara, mutena yerlere ve hatta şehrin merkezine kondurulurdu. İnsanların ölümle savaş halinde olduğu değil barış halinde olduğu İslam medeniyetinde, insanlar ölüleriyle yüz yüze, kapı komşusu gibi yaşarlardı. Sabah perdelerini açtıklarında, mezar taşlarını görmek, onlara modern insana verdiği gibi ürküntü değil, muhasebe ve sorumluluk hissi verir, kabirleri kendilerine sürekli nasihat eden bir "nasihatçı" gibi algılarlardı. Ölümü kendisine düşman ilan eden modern birey, onu en olmadık yerlerde, en olmadık zamanlarda, en kötü ve korkunç yüzüyle kimi zaman trafik kazası, kimi zaman ölümcül bir virüs, kimi zaman intihar, kimi zaman kitle imha silahları ve kimi zaman da radyasyon vs. biçiminde karşısında buluverdi. "tek dünyalı" olmakla, "iki dünyalı" olmak arasındaki farktır. Tek dünyalılar için ölüm bir bitiş, bir son gibi algılanır. İki dünyalılar için ölüm, doğum kadar doğal ve tabii bir ''geçiş'' noktasıdır.

     Tek dünyalılar, hayatlarında yaptıklarının hesabını veremedikleri zaman, veremedikleri için ölüme sığınırlar; iki dünyalılar hayatlarının hesabını vermek için ölüme hazırlanır ve giderken "er-Rafiku''l-a''lâ" (Yüce Dost''a!...) diyerek giderler.

   Tek dünyalılar için ölüm bir ''kaçış'', iki dünyalılar için ölüm bir ''kavuşma''dır. İki dünyalılarsa yatırımlarını orantısını kurarak iki dünyanın ikisine birlikte yaparlar ve bu nedenle de onları ''ölüm''le korkutamazsınız. Ruhunu satanların tümü tek dünyalıdır; hiçbir iki dünyalı, Allah''ın kendisine teklif ettiğinden aşağısına razı olmaz; onun içinde kula kul olmaz ve satın alınamazdırlar.Bu gibi sebeplerden Müslümanlar bilimde/sanatta/teknolojide hep önde olmuşlar ve bu sahip olduklarını düşmanlarına dahi cömertçe vermişlerdir.Ancak güc,teknoloji  diğer toplumların ellerine geçtiğinde 200 yıldır dünyayı nasıl cehenneme çevirdikleri ortadadır.Yani İslam ,kendisine bağlı olanda doğru bilgi,doğru inanç,doğru davranış yaptırmada etkili olup Tarihimizle bu tecrübe edilmiş gerçektir.Ancak diğer toplumların benimsediklerinin  onlara doğru davranış yaptırmada yetersiz oldukları yapılan sömürgeler,katliamlar,saldırganlıkların görüntüsünden görülmüştür.

    Tüm insanlar ,Allah bir kardeşimiz olup  Allah ailesinin üyeleridir.Bundan dolayı islam da zulüm/haksızlık/dünya nimetleriyle insanların arasını ayırmak la mücadele /cihat farzdır.Bu cihadın en faziletlisi,kişinin nefsiyle mücadele etmesi sonra Kalemle,ilimle insanları rahata kavuşturmasıdır.

  BİLGİ  AHLAKIYLA İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

          **”Acıların tadını bilmeyen tatlı anlarını ebedileştiremez”Bin  yıllık neşenin vermediğini bir anlık acı verir.Ahireti inkar,hesabı verilebilir bir hayatı inkardır.Dünya da Allah’ın istediği gibi yapki Ahirette Canının istediğini yapasın.Ahireti ve bilgiyi doğru kullanmamanın sorumluluğunu İnkar,yaptıklarının sorumluluğunu inkardır.En ahlaksız kimse ve bilgi,kendisi yükselmek  için birilerini alçaltmaya kalkandır.Güze talip olanlar güç ahlakına da talip olmalıdırlar.Akıl nimetinden mahrum her kişi ,akıllı insanlara aklının değerini bil levhasıdır.Akıl terazisi bozulmadan gönül/elin terazisi bozulmaz.Allah’ı inkar etmek,varoluşun anlamını inkar etmektir.Allah karşısında küçüklüğünü bilen,Eşya/varlık karşısında büyüklüğünü bilir.Kulun gücünün bittiği yerde Allah’ın yardımı  başlar.”Bittim Ya Rab “diyene yettim kulum diyen bir Allahımız var.Allah’tan korkmak Onun sevgisini kaybetmekten korkmaktır.Allah,sapmayanı dilemeyenin sapmasına izin vermez.Ey insan Allah’tan kaçamazsın ,o halde  Allah’a kaç.Allah’tan/Cennetten başkasıyla tatmin olmayanı satın alacak hiçbir kuvvet yoktur.Allahı o işe karıştırma denilen her alanda Allah’lık özelliği yüklenmiş bir cok Tanrı vardır.Allah nüfus memuru değildir ki kimliğinize baksın;O ,işlerinize amellerinize bakarak size karşılık verir.

            ** Elde bir varsa,gerisi sıfır olsa ne yazar.İnsan Allah yok demekle Allah yok olmaz;Fakat Allah insana yok derse ,İnsan yok olur.Kazandığımız her özellik   1in arkasına konulan 0(sıfırdır)Bilgi ye Ahlak koymak sıfırların başına 1 koymaktır.Ahlak yoksa bilgi(n)ler insanlığın vahşi canavarı olurlar.İnsanın farkı,hayata anlam verdiği için değil ,hayata veirlen anlamı keşfettiği içindir.Bakışı yamuk olan neyi doğru görebilir ki!En büyük başarı,hayatı  imana şahit gösterebilmektir.Zafer sarhoşluğu,sarhoşların zaferidir.Seni neyin tatmin ettiğini söyle  senin kim olduğunu söyleyeyim.

      ***Bilgi ahlakı,bilgiden önce gelir.Bilginin değeri,bilinenin değeriyle orantılıdır.Bilgi ahlakından mahrum olanın bilgisi arttıkça vahşeti de artar.Bilgi,insanı at gibi kişnetir.Bilginin gücü,elin gücüne galip gelir.Amellerin niyetlere göre olması,bilincin eyleme öncelenmesidir.bilgiiyi kimden aldığınıza dikkat edin zira su gelip geçtiği yerlerin özelliklerini taşır.Her çağın bir cahiliyesi,her cahiliyenin de bir ebu cehili vardır.İlahi vahye düşman olan ancak cehaletinden düşman olur.TÜRKİYE DE HERKES DİNDE ,SİYASETTE,FUTBOLDA UZMANDIR.Cennet Cehennem olmasaydı,suyu getirenle testiyi kıran aynı  olurdu.Bu ikisi bir olsaydı kimse suyu getirmezdi.CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI ALLAH’IN EMEĞE VERDİĞİ SAYGISININİFADESİDİR.ALLAH UĞRUNA VEİRLEN MÜCADELENİN MAĞLUBİYETİ YOKTUR.Mutluluğun öbür adı olan İslam dan habersiz yaşayan yığınlar islamın yitik çocuklarıdır onları yuvaya döndürmenin telaşı tüm inanmış yüreklere kor gibi  düşer.

  ***Toplumun inşasında 3 mekan başat yer tutar;mabet,okul ,çarşı.Bu sebepledirki Peygamberefendimiz sav Medineye hicret eder etmez üç şey yaptı,Cami,suffe(okul),Pazar yeri.                 DiN, DUVAR DEĞİL KAPIDIR,İNSANI KÖŞEYE SIKIŞTIRMAZ,KÖŞEYE SIKIŞANLARI SIKIŞTIRKLARI YERDEN KURTARIR.Selam vermek Cennet gibi hayatta yaşa ve ahirin cennet olsun demektir.Fıtrat ,ilahi formattır.UĞRAŞTIĞI ŞEYİN FITRATINI BİLMEYEN BAŞARILI OLAMAZ.HAC ,ÇEKİRDEĞİN ETRAFINDA DÖNEN PROTON NÖTRONLARI VE GÜNEŞİN ETRAFINDA DÖNEN GEZEGENLERİ SEMBOLİZE ETMEK,EVRENİN BU TESBİHİNE KATILMAKTIR.

   ***Risalelerde  bilgi ahlakı, “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.” mü’min bir insanın din ilimleri yanında fen ilimleriyle de cihazlanıp, Allah’ın Âlim ismine mazhariyetle kâinattaki İlâhî mektupları okuyarak hakiki imanı kazanmasını istemektedir. Çünkü “sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi özel lisanlarıyla mütemadiyen(devamlı) Allah’tan bahsedip Halık’ı tanıttırıyorlar.” Bütün fenlerin menbaları ve hakikatleri Cenab-ı Hakkın isimleridir. Dolayısıyla bütün ilim ve fenler Allah’ı tanımaya birer vesiledir. “

YUNUS SURESİ 100.ayet:” Akıllarını kullanmayan, gelişmeyen, cehaletten kurtulmayan fertlerin ve toplumların boynuna Allah kirli, pis, cahil, kâfir ve ceza mahkûmu yaftasını takar.   “

 Enfal suresi 22.ayet:” Yeryüzünde dolaşan canlıların Allah nazarında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gelişmeyen, cehaletten kurtulmayan, çevresinde olup bitenlere, hak ve hakikate ilgi konusunda sağır ve dilsiz kesilenlerdir.”

1 -“Dinin insanların hayatına ilk müdahalesi ahlak ve (B)ilim alanındadır.”                                                                                      

 2-“Faydasız bilgi,zihin taşıdır,düşürülmelidir.”                                                                                                                                             

   3-“Doğru bilinci doğru bilgi kurar”                                                                                                                                                                         4- “Dünyaya düşkünlük, çağdaş insanın yumuşak karnıdır.”                                                                                                  

  5- “İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde insanlar arası ilişki, modern zamanlardaki kadar kopuk olmamıştır.”                                           

   6-“Geleceğin insanı tarihi sorgularken,teknoloji üretimini tekelinde bulunduran batı medeniyetini yeryüzünün bahtını karartan bir cinayet medeniyeti olarak yargılayıp mahkum edecektir”                                                                                         

   7-Doğu, aklı ,batı kalbi/duyguyu kaybettiğinden dünya da sömürgeler,katliamlar,tecavüzler durmamaktadır.                  

8-“Din insanların hayatını değiştirdiği sürece,din olma iddiasını taşır.Eğer bu gücünü yitirmişse, o artık din değil,yeri antik inançlar müzesi olan çağdışı bir fosildir.”                                                                                                                                                       9-“Dinin amacı insanları bir ve beraber kılmasıdır. Din inananlarında duygu,düşünce ve eylem birliği oluşturmuyorsa,o din en hayati özelliklerinden birini kaybetmiş demektir.”                                                                                          

    10-“Tevhid;İslam itikadının anahtarı,insanı en geniş manada,mazi hal ve istikbal olarak kuşatan bitimsiz hayatın muazzam felsefesi.”                                                                                                                                                                                                                          

   11-“Yok olan her canlı türü,yok edilen bir ayettir.Tabiatı tahrip etmekle,ilahi vahyi tahrif etmek arasında fark yoktur.Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2Uhud bizi sever ,bizde Uhud dağını severiz ‘buyumuştur”                                                                                                                                                                                                                    

 12-“Müslüman,tabiatın da kendisinden emin olduğu kimsedir.”                                                                                                                                      

 13-“Her toplumsal değişimin tohumu, önce yüreklerde çimlenir.Ve baharın ilk goncaları göğüslerde açar.”                                 

  14-“Kan; toprağın,ter;ekmeğin,gözyaşı;yüreğin bereketidir.”                                                                                                               

  15-“İslamın Sevgi toplumunda, insan insanın kurdu değil,insan insanın cennetidir.”                                                                     

   16- “Günümüz Müslümanlarının çoğunun sıkıntısı, kendi dini olan İslam hakkında bilgisini, kitabi değil,folklorik bilgi olması yüzündendir.”                                                                                                                                                                                                      

  17-“İmanda pazarlık olmaz.” , “Müslüman şahsiyetin hayatı eyleme dönüşmüş imanın ta kendisidir.”, “Gayesiz olmak ot olmaktır.”                                                                                                                                                                                                                    

   18- “İslam; tüm zamanların ve mekanların ‘doğru yoluna’ Kur’anın verdiği ortak isimdir.”                                                            

19- “İSlamın İbadet fıkhını/hukukunu  bilmek gibi,meslek ve iş fıkhını da bilmek,boynunuza borçtur.”                                           

    20-“İslam medeniyeti fıkıh/hukuk medeniyetidir.  “İslam medeniyetinde fıkıh entellektüel bir bilgi sahası olmaktan daha çok işlevsel bir alandır.Ve müslümanca bir hayatı inşa için kullanılan bir numaralı enstrümandır."                                

21-“Abdestli dolaşmanın,ruhunuz üzerindeki olumlu ve rahatlatıcı etkisini hemen fark edeceksiniz”                                        

   22-“Hissetmeyen,ürpermeyen, yanmayan, hüzünlenmeyen kalple taş arasında ne fark var?”                                                 

23- “Kuran’ı kendinize nazil oluyormuş gibi okuyunuz.” “Vahy aç ruhlara inzal edilmiş bir gök sofrası,bir ilahi ziyafettir.”                                                                                                                                                                                                                            

24-“Allah’ı sevmek sevmeyi ölümsüzleştirmektir.” “Bir sevgi ferde kendi kimliğini kaybettiriyorsa,o sevgi,sevgi değil,girdaptır.” “Şehadet en büyük aşktır.Şehid ise aşkını kanıyla ve canıyla ispat etmiş ölümsüz aşıktır.” “Takva sevginin zirvesidir.” “Yamuk bakanlar,hiçbir zaman doğru göremezler.”                                                                                                            

25-“Müslüman girdiği çevreye uyan değil,girdiği çevreyi inancına uydurandır.” “Müslüman’a yakışan meşru her alanda birinci olmaktır.” “İşini ciddiye almayanı kimse ciddiye almaz. “Gündüzün yiğidi olmak, gecenin abidi olmaktan geçer.” “Mümin üzerine güneşi doğurmaz.güneşin,üzerine kendisi doğar.Zaman kullanmada Islam tabir caizse, sabahçıdır.”                                                                                                                                                                                            26- “Örnek almak,bir bakıma üretmek demektir.” “Örnekler önderlerdir.” “Önderlik insanların ardından değil,önünden gitmeyi,onlara yol göstermeyi,iz bırakmayı,istikamet tayini etmeyi gerektirir.” “İyi insan demenin iyi Müslüman demeye gelmediği bir dünyada,iş çene yarışına kalmış demektir”                                                                                

  27- “Batının kalkındığı şartlarda kalkınmak yüz kızartıcı bir insanlık suçudur.” “Toplumsal hareketler de ağaçlara benzer.güçlerini köklerinden alırlar.” “İnsan kazanmak,iman ehlinin en büyük ibadetidir.” “Eğer sözünüzün hedefini bulmasını istiyorsanız, doğruyu doğru bir zaman ve zeminde doğru bir üslupla söyleyiniz.” “Küçük bir jest,basit bir iyilik ya da güzel bir söz, bir insanın ebedi kurtuluşuna vesile olabilir.”

28-Oku emri okumanın bütün anlamlarını içeriyordu.Gözle oku, zihinle oku, gönülle oku.Kitabı oku, tabiatı oku, kainatı oku, olayları oku, tarihi oku ve hepsinden öte kendini oku.Okuyarak oku, düşünerek oku, yaşayarak oku, duyarak oku. Ama inanarak Allah'ın adıyla oku. Okuyarak bilgiyi, düşünerek hikmeti, yaşayarak tecrübeyi, duyarak irfanı elde etmek mümkündür. Tefekkür bir okuma biçimiydi, zikir bir okuma biçimiydi; tıpkı tilavet ve kıraat gibi.

Bu haber 608 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İSLAM DİNİNİN BİLGİ KAYNAKLARI

OSMANLIYI V E ÜMMETİ YIKAN İNGİLİZ AJANLARI

OSMANLIYI V E ÜMMETİ YIKAN İNGİLİZ AJANLARI İSTİHBARATI GÜÇLÜ OLAN ÜSTÜNDÜR

İSLAM DA BİLGİNİN KAYNAKLARI 9 SINIF ÖZET

İSLAM DA BİLGİNİN KAYNAKLARI 9 SINIF ÖZET 9 SINIF 1.ÜNİTE ÖZETİ

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2688553
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi