BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
DİN DERSİ 11.SINIFLAR İÇİN TEST SORULARI

DİN DERSİ 11.SINIFLAR İÇİN TEST SORULARI

Tarih 19/Temmuz/2019, 21:35 Editör BİLGE BİLGE

DEĞERLER VE AHLAK

 2018-2019 Din Kül ve Ahlak Bilgisi Dersi II.DÖNEM II.  İmtihan sorularıdır.11 SINIFLAR İÇİN

A 1-Şu kavramları tanımlayınız,boşlukları doldurunuz:1-”El Emru bil Mağruf Nehy-i anil münker:                                                                                                                                               

.  2-Sırat-ı Müstakim:                                                                                                                                                                                                                                               3-Dünyayı Kurtaracak tek ayet    olarak işlediğimiz kitabınızda geçen nahl suresi 90.ayette geçen üç emir:………………….. /………………………../……………………………../    Üç yasak:……………………/…………………/……………………                                                                                                           

  4- Allah’ın varlığını ispatlayan hudus delili kavramlarından, hudus ,hadis,muhdis ne demektir?


B-1-İslam  da Allah için yapıldığında ibadet  olarak değerlendirilen aşağıdaki davranışlardan hangisinde bireysellik daha belirgindir?                          

   A-Adaletle hükmetmek              

 B-Güzel söz söylemek                               

      C-Tefekkür etmek/düşünmek    

  D-İnsanlara tebessüm etmek              

  E-Yoldan engeli kaldırmak                 C                                                                                          

  2-*Ey İman edenler! Rabbinize rüku ederek saygı ile eğilin, secde edin ve kulluk edin. Güzel ve faydalı işler yapın ki, kurtuluşa eresiniz.(Hac suresi 77.ayet)

*Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.(Ankebut suresi 77.ayet)Bu  ayetlerde vurgulanan ortak husus  aşağıdakilerden hangisidir?                                             

 A-Namaz ,salih amel ilişkisi                     B-İnsanın vahye karşı tutumu                    

        C-Kötülükten korunmanın yolları        D-Ebedi kurtuluşa nasıl ulaşılacağı E-Allah’ı sürekli hatırda tutmanın önemi    A

3-﴾Maide suresi 93﴿ “ İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyiyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah, rızasına uygun davrananları sever.” Bu ayetlerden çıkarılan aşağıda ki sonuçlardan hangisi diğerlerinden daha kapsamlıdır?                                                                 A-Tövbe edenlerin günahları bağışlanacaktır                                                               B-Kötülüğü terkedip iyiliğe yönelmek imanın gereğidir                                            C-    İman,insanı günahlardan sakındırmak için bir imkandır                                                                                                                     

   D--Ebedi kurtuluş ,inanç-davranış birlikteliği ni korumaktadır                                 

     E-Allah imanın gereğini yerine getirenden hoşnut olacaktır. D

4-Aşağıda veirlen ibadetlerden hangisinde zaman ve mekan kuralı diğerlerinden daha belirgindir?

 A-Hac B-Oruç C-Zekat D-Namaz E-Kurban                 A                                                                                                                                      

   5-“1- Asr´a yemin olsun ki,2- insan mutlaka bir ziyan/zarardadır.3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır”(Asr suresi 1-3.ayetler)Bu ayetlerden çıkarılan aşağıdaki sonuçlardan hangisi diğerlerinden daha kapsamlıdır?                                                                                                                                

 A-İman,yeryüzünün en değerli nimetidir                                                                         

  B-İnsana verilen ömür iyi değerlendirilmelidir                                                            

     C-İnsan,doğru davranışlarla imanını desteklemelidir.                                                  

       D-Ahirette umduğuna ulaşmak iman ve salih amellerle mümkündür                   

        E-İnsan,hakikate iman ederek salih amellerde sabırla ömrünü geçirmelidir.E

6-Belli periyotlarla yapılması gereken ibadetlerin insana zamanı iyi,doğru ve bilinçli kullanma alışkanlığı kazandırma gibi faydası da vardır.Bu ibadetler,zamanın geçici olduğu gerçeğini insana sürekli  hatırlatarak kalan zamanı daha doğru değerlendirme imkanı verir .Ancak her ibadet İnsanda bu etkiyi aynı oranda oluşturmaz.Bu farklılık da ibadetlerin ne sıklıkla yerine getirildiğiyle alakalıdır.Buna göre ibadetlerin zaman bakımından insana faydası aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır?        

       A-Hac B-Oruc C Zekat  D Namaz E Kurban        D

 7-Abdullah es Sekafi Hzpeygambere gelip –Ya Resulullah !Bana islamı öyle tanıt ki,Onu bir daha başkasına sorma ihtiyacı duymayayım “deyince Hz Peygaöber de,-“Allah’a inandım de,sonra dosdoğru ol!”buyurmuştur.(Müslim,İman,62)Burada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                              

 A islam’a iman ile girildiği            

   B İmanın İnsanı doğru yola yönettiği           

 C İnanan bir insanın kötülük yapmayacağı                                                                          

D İnsanın islam’ı tanımaya ihtiyaç duyduğu                                                                    

  E İslam ‘da iman ve amelin bir bütün olduğu E

8- Aşağıda verilen ibadetlerden hangisinde sosyal yön diğerlerinden  daha belir gindir

   A Hac B Oruç C Zekat D Namaz E Kurban  C

9 Her Mükellefin bizzat yerine getirmesi gereken farz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?        A                                                                                       

  A-Farz-ı ayn  B –Farzı kifaye C-Sünneti ayn D-Sünneti kifaye E Takva

10- Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; onların yaratılışını bir takım amaç ve hikmetlere dayandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır.O halde bilimler,Allah’ın Evrene koyduğu bu kuralları bulmaktır.Müslümanlara ,”OKU,ARAŞTIR “diye emrederek Müslümanların bilimde,sanatta,teknolojide,toplumsal yapıda yükselmesini emretmiştir.Burada anlatılanlarla en az ilgisi olan şıkkı bulunuz!                                                

      A- "Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık." (Duhan suresi, 38-39. ayetler)                                                                                                                

       B- "Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah'tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor." (Yunus suresi, 5)                                                                                                                            

      C- "... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır" (Furkan suresi, 2)                                                                                                                                 

  D- "Gece ile gündüzün ard arda gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için deliller vardır." (Yunus suresi, 6. ayet)                                                              

   E –Dua ,Allah’a iş yaptırmak değil;İşi yapmak için motivasyon dilemektir.

11-Aşağıda ayet mealleri verilen ayetlerde ,insanların akıllarını işlevsel ve sonuç odaklı kullanarak,topluma faydalı olmaları emredilmiştir.Hangi ayet meali diğerlerinden farklıdır ?                                                                                                                           

  A- “Güneşi ve onun aydınlık veren parlaklığını düşün...                                                                                                                                        

  B- Her kim (benliğini) arındırırsa kesinlikle mutluluğa erişir; onu (karanlığa) gömen ise hüsrandadır.” (Şems, 1-10)                                                

 C-Ve güneş(in ışığını yansıtan) ayı ve işleyişini düşün                                                                                                                                

      D-Gündüzün ve gecenin neden yaratıldığını ve geceden sonra gündüzün gelmesinde ki hikmetleri düşün...                                                                                  

   E-Gökyüzünü ve onun harika yapısını düşün... B

12-Konusu farklı olan ayet veya hadisi bulunuz!                                                                                                                                        

      A- "Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin."                                                                                                                                                                                                                  

       B-İnsan  doğduğunda,Kulağına kısık sesle ezan okunur,Onun için ağaç dikilir ve onun için kurban kesilip dağıtılır.                                                                       

 C- "Kim buradan bir ağaç kesecek olursa onun karşılığında yeni bir ağaç diksin."                                                                                                                              

   D-"Kim bir fidan diker veya ekin ekerse, onlardan kuşlar ve diğer hayvan veya insanlar faydalandıkça Allah onu sevaptan yararlandırır. Yaptığına karşılık olarak ona sadaka sevabı olur."                                                                                                                

E-Peygamberimiz Medine yakınlarında, Mekke gibi Medine ve Taif şehri ve civarını, bugünkü söylemle sit alanları ve milli park ilan etmiş ve bu bölgelerdeki ağaçların kesilmesi ve hayvanlarının avlanması yasaklanarak koruma altına alınmıştır.A

13-İslam dini, temel olarak doğru bilginin peşindedir. Çünkü doğru olan her bilgi, Hakk'ı gösteren bir ışıktır. Bu nedenle Kur’an, doğru bilgileri araştırıp öğrenmemizi ister.Ohalde burada anlatılanlarla aynı doğrultuda olmayan şıkkı bulunuz!                                                                                                

  A-"Gökyüzünde kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı?Sevgisinden dolayı ,yere ve göğe kurallar  koyan( Rahman)'dan başkası orada tutmuyor" ( Mülk, 19.)                                                                                                                                                           

      B-"Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün peşpeşe gelişinde düşünen kimseler için gerçekten işaretler vardır." (Al-i İmran 190)                                                                                                                                                                                

            C- Onlar sizinle karşılaştıkları zaman, sözde:“İman ettik” derler. Kendi takımlarıyla başbaşa kaldıkları zaman size olan kinlerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar.( Âl-i İmrân Suresi 119. Ayet )                                                                                                                                                                                                                  D-Bilim, erdemsiz, ihtiraslı, kendinden başka kimseyi düşünmeyen kötü amaçlı kimselerin elinde korkunç bir silaha dönüşür ve bundan hava, toprak, deniz, insanlar ve diğer canlılar... kısaca bütün tabiat zarar görür.                                                       

E-O, yedi göğü, birbiri üzerine, âhenkli, düzenli, uyum içinde manyetik katlar halinde yaratandır. Rahmet sahibi, Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk, aykırılık, aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun? C

14-Konusu farklı olan şıkkı bulunuz.                                                                                                                                                                                                    A-  Peygamberimiz ve onun ashabının cesaretleri, Allah’a imanlarından ve kararlılıklarından besleniyordu. Yüze Allah onların bu durumlarını şöyle övmüştür:“İnsanlar onlara:“–Bakın size karşı bir toplanmış. Onlardan korkun!” dediklerinde bu söz onların imanlarını arttırmaktan başka bir şey yapmadı ve:“–Bize Allah yeter! O ne mükemmel koruyucudur!” dediler.” (Âl-i İmran 173)                                                                                                                                                                                                                   

  B-“Ey İman edenler, sabretmek ve namaz kılmakla Allah’tan yardım dileyin; çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153)                                 

C-“Cesaretinizi yitirmeyin ve üzülmeyin; eğer gerçekten inanıyorsanız, mutlaka insanların en üstünü olursunuz.” (Âl-i İmran 139)                                                                                                                                                                                                               

 D-“Sizden biriniz başına gelen bir beladan dolayı ölmeyi istemesin. Eğer mutlaka ölmeyi isteyecekse şöyle dua etsin: Allah’ım! Yaşam benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat; eğer ölüm benim için hayırlıysa benim canımı al.”                                                                                                 

           E-   “Allah’ın elçisi dedi ki: Mü’minin hâli ne güzeldir. onun her işi kendisi için hayırlıdır. Eğer bolluk içinde olursa şükreder ve bu, onun için hayırlı olur; eğer darlığa düşese bu defa sabreder ve yine o durum, onun için hayırlı olur.”        A

15-”Haram kapıdan girerse ,helal bacadan çıkarmış”Bu  sözü en iyi anlatan şıkkı bulunuz.                                                                                               

  A-İnsanın anne babası hasta ise ve parası yoksa ilaçları çalabilir                                       

  B-Haram da mutluluk ararsan ,MUTLULUK sana haram olur                                             

     C-Az yiyorum hekimle;,düz gidiyorum hakimle işim olmaz                                         

  D-Haram kazanç tatlı görünü r ancak dünya ve ahirette çektirir.                                

      E Kumar,şans oyunlarından kazanılan para mutluluk getirmez

16-Kur'ân-ı Kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır. Tamamı 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti Hz. Yûsuf'tan bahseder.Hz. Yûsuf'un on bir tane erkek kardeşi vardı. Hz. Yûsuf çok yakışıklı ve son derece zekî idi. Babaları Hz. Yakup, güzel huylu olmasından dolayı Hz. Yûsuf'u çok seviyordu. Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı. ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yûsuf'u gizlice öldürüp bir yere atmayı plânladılar., Gezip eğlenmek bahanesiyle babalarından izin alarak Yûsuf'u alıp kırlara götürdüler. Onu öldürmeyi teklif ettikleirnde kardeşlerinden biri “öldürmeyelim kuyuya atalım”dedi ve kuyuya attılar, gömleğini da kana bulayarak, "Yûsuf'u kurt kaptı" diye babalarına yalan söylediler.Bu ayetlerden çıkarılamayacak şıkkı bulunuz.                                                                                                                                          

         A-Bir yerde kötülüğü önleyemiyorsanız,kötülüğü,daha az kötülüğe yönlendiriniz                                                                                                             

       B-Anne babalar, çocuklarına eşit ve adaletli davranmazlarsa böyle olaylar yaşanabilir.                                                                                                                       

 C-Kardeşlerin çekmezliği geri dönülmez vahim olaylara sebep olabilir        

    .D-İnsanlar kötülüklerini mantıksal cümlelerle ifade etmeye çalışırlar                                                                                                                                                                                                                                    

   E-Bu kıssa da anlatılanlar Hz Yakup ve oğulları arasında yaşanmış günümüze hitap etmez.E

17-Şıklarda verilen haccın yararlarından  farklı olanı bulunuz!     A                               

     A-Atomun çekirdeği etrafında dönenler gibi veya gezegenlerin güneşin etrafında dönmesini temsilen bizde Kâbe’nin etrafında döneriz.                                

B-Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olur.                                        

   C-Diğer ülkelerde bulunan Müslümanların ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenir ve onlarla ticari, sosyal ve kültürel bağlar kurarlar. Bu açıdan hac, uluslararası bir kongre niteliği taşır.                                                                    

              D-Müslümanlar birbirlerinin ihtiyaç ve sıkıntılarını öğrenip yardımlaşma yoluna giderler.                                                                                                                                   

E-Dünyanın her tarafından gelen diğer müslümanlarla tanışırlar. Ayrı dil ve renkteki insanlar İslam’ın birlik ve kardeşlik ilkesini yaşayarak gerçekleştirmeye çalışırlar. İnsanları birbirinden ayıran ırk, dil ve renk farklarını bir tarafa bırakarak, eşitlik duygusunu tadarlar.                                                                                                                       .                                                                                                                                   

     18-Bütün peygamberler,bir sanat ve meslek sahibi olmuşlardır ve Zamanlarının köklü ,kültürlü ailelerinden eğitim almışlardır.Osmanlı padişahları da bu doğrultuda bir sanat dalı öğrenmişlerdir.Burada anlatılanların dışında kalan şıkkı bulunuz!                                                                    

A-İnsanların hayatlarında ne ile karşılaşacakları bilinmez onun için sanat/meslek sahibi de olunmalıdır.                                                                                    

   B-Peygamberler insanlara örnek ve rehberdir                                                          

     C-Peygamberlerin mucizeleri insanlara rehberdir,insanlar da o mucizelerin yakın benzerlerini yapabilirler                                                                                                

  D-Topluma hitap edebilmek,bilgi ve nezaket kurallarını gerektirir.                            

      E-Buna Şairlik,Marangozluk vs yapan padişahlar örnek gösterilebilir.                                                              .                                                                                                                                   

      19-Hudeybiye anlaşması yapılınca ordu,geri dönmek istememiş ,peygamberin emrini dinlememişti.Bu durumu eşi Ümmü Selemeye anlatan peygamberimize eşi”Sen eşyalarını topla yola çık,onlarda peşinden gelir”demiştir.O da böyle yapmıştır.Burada anlatılanlara uymayan şıkkı bulunuz!A-Peygamberin istişareye önem verdiği                                                   

 B-Peygamberin eşinin fikirlerine önem verdiği                                                      

    C-Hudeybiye antlaşmasının yapıldığı                                                                               

     D-Bizlere  Örnek olan peygamber gibi davranmamız gerektiği                        

      E-İslam da kadın haklarının olmadığı            E

20-Evreni ve içindeki bilimsel işleyişi ve kurallarını yaratan Allah Oku,araştır,yararlı ol,yaşat,güzel yap… diyerek bu işlemleri ibadet hükmüne dahil etmiştir.O halde ibadet olmayan davranış hangisidir.            

    A-Müslümanların 7.yuzyıldan itibaren bilimlerde ilerlemeleri                                         

  B-Doktorun muayenehanesine,öğrencinin okuluna,öğretmenin dersine,işçinin işyerine bu düşünceyle gitmesi ibadettir.                                        

 C-Her kul kendi kaderini yaşar Allah bilir.                                                                     

D-Müzisyen müziğinde,sanatkar sanatında ,bilim adamı dersinde Allah’ın Evrene koyduğu düzeni anlatmaktadır                                                                       

 E-Anladım sanat Allah’ı aramakmış,gerisi çelik çomakmış.Necip Fazıl Kısakürek c

21-Tercihli soru.İslamın mimariye,mühendisliğe,tıbba ,  Fiziğe, Turizmin gelişmesine nasıl katkısı olur.+5puan

Açıklama: C:\Users\User\Desktop\TESTT  EE.JPG 

Bu haber 446 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN İBADET,AHLAK,AKIL

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN  İBADET,AHLAK,AKIL DİN KÜLTÜRÜ DERSİ SINAV 11.SINIFLAR 1.DÖNEM II .SINAV SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2688653
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi