BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
TEST 11 .SINIFLAR İÇİN  İBADET,AHLAK,AKIL

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN İBADET,AHLAK,AKIL

Tarih 19/Temmuz/2019, 21:54 Editör BİLGE BİLGE

DİN KÜLTÜRÜ DERSİ SINAV 11.SINIFLAR 1.DÖNEM II .SINAV SORULARI

2018 - 2019  EĞİTİM ÖĞRETM YILI  ……..ANADOLU LİSESİ   I.DNM II. SINAV  DKAB SORULARIDIR 11.SINIFLAR İÇİN!

1-“DÜNYAYI BİLİRSEN ALDANMAZSIN,AHİRETİ BİLİRSEN ALDATMAZSIN” BU cümleyi en iyi açıklayan seçeneği işaretleyiniz!                                                                                                            

  A)-Müslüman,dünya işlerini de Ahireti de iyi bilmeli ve “Her yerde Allah beni görüyor”düşüncesiyle davranmalıdır.                                                                                           

 B)-İslam,Dünya işleriyle alakadar olmaz,Din,Ahirete yöneliktir.                                                                       

C)-Müslüman iki kanatlı kuş gibidir Hem dünyaya hem ahirete inanır.                                             

  D)-Ahirete inanan insan,Dünya dan el etek çekmeli.                                                                                 E)-Bu söz bilim adamları için geçerli değildir.Zira İslamın bilimle ilgisi yoktur.

2- Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?                                      

A) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.”(Rahman suresi, 29. ayet)                                              

  B) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...” (Şura suresi, 11. ayet)                                         

C) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...”(Rum suresi, 27. ayet)                                                                                                                               

  D) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık veririm...”(Bakara suresi, 186. ayet)                                                                                                                                                                            E) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir...” (Mü’minun suresi, 80. ayet)

3- Ne yana baksan sarılmış her yan Sarılan olur da saran olmaz mı?Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam? Bakıp da aynaya soran olmaz mı?Bu dizelerden evren ve içindekilerin meydana gelmesi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?                                                       

  A) Her varlığın bir eceli vardır.   

B) Sanatın varlığı,sanatkarın varlığını gerektirir.                                                           

   C) Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz.                                                                                                 

   D) Sanatkârın varlığının delili, eserinin var olmasıdır.                                                                                 

E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar.

4-“Yedi göğü/yerden o kadarını denge ve düzenler içinde yaratan O’dur. Rahmânın/yarattıklarını seven Allah’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyormusun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)  Bu ayetlerden,                                              

  I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.                                                                    

   II. Araştırıldığında evrende bir düzen olduğu görülecektir.                                                      

     III. Evrende görülen uyumluluk tek bir yaratıcının olduğunu   göstermektedir. Yukarıda kilerden aşağıda ki sonuçlardan  hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız  I. B) Yalnız II.     C) I ve III.       D)  II ve III.       E) I, II ve III.

5-“Allah yeryüzünü sizin için bir gereken  her şeyle döşeyip yaydı,göğü/atmosferi/uzayı da bir tavan  yaptı. Gökten su indirerek onunla; size besin olsun diye kara topraktan çeşitli ürünler çıkardı...”   (Bakara suresi, 22. ayet)  Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?                                                                        

  A) Canlıların, su ihtiyaçlarını Allah’ın yağmur ile karşıladığına,                                                         

  B) Allah’ın, yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı yarattığına                                              

  C) Yeryüzünün, insan için bir döşek gökyüzünün de bir tavan gibi tasarlandığına                      

  D) Allah’ın, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli  ortamı da yarattığına  

E) Canlılara besin olması için topraktan çeşit çeşit ürünler  çıkaranın Allah olduğuna

6- Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?                          

A) “Gece ile gündüzün oluşumu, güneş ile ayın işleyişinde ki ölçüler, Allah’ın varlığının delillerindendir...” (Fussilet suresi, 37. ayet)                                                                                                                                           

 B) “ Allah göklerin ve yerin gizliliklerini ı bilir. O, kalplerin/zihinlerin gizlediklerini detayına kadar bilendir.”(Fatır suresi, 38. ayet)                                                                                                                  

 C) “Göklerde, yerde  ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün canlı varlıklarda ki denge ve düzenlerde ve bunların  yaratılmasında , Allah’ın varlığının işaretleri vardır...”(Şura suresi, 29. ayet)                                                                                                    

  D) Allah’ın taktir ettiği insanlar,yatarken,ayaktayken,otururken , Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın...”(Al-i İmran suresi, 191. ayet)                                                                    

E) “Güneşte, kendisi için belirlenmiş yörüngesinde,belirli zamana kadar yüzer; Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah’ın düzeneğidir.. “(Yasin suresi 38. ayet)

7-. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin beşeri yönü vurgulamaktadır?

A) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”(Kalem suresi, 50. ayet)                                                                                                                                                  

B) “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.”(Necm suresi, 4. ayet)

C) “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer suresi, 30. ayet)                    

D) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğet…”(Mâide suresi, 67. ayet)              

E) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”(Ahzâb suresi, 40. ayet)

8-Aşağıdaki hadislerin hangisinde ilim öğrenmeye teşvik yoktur?                                                  

A) “Âlimler peygamberlerin vârisidirler.”                                                                                               

B) “İlim öğrenmek, kadın ve erkek bütün Müslümana farzdır.”                                                               

 C) “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, öfkelendiğiniz zaman susun!”                                                    

     D) “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır.”                                              

E) “Dini yaşayabilmek için bilim bilmek gerekir;Zira Allah’ın Evrene yerleştirdiği düzenleri “OKU”mak için bilim gerekir.

9-“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle  denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet) Bu ayetin, Müslümanları;                  

  I. fizik,                                                                                                                                                           

 II. tıp,                                                                                                                                                                III. Astronomi                                                                                                                          

  bilimlerinden hangilerine yönelik çalışmalara  teşvik   ettiği söylenebilir?                                                                                                         

  A) Yalnız I.   B) Yalnız III.      C) I ve III.           D) II ve III.         E) I, II ve III.

10-Allah, insanın varlık ve olaylar karşısında düşünmesi,ortaya çıkan problemlere akıl yetisini kullanarak çözüm üretmesi üzerinde ısrarla durur.Buna göre;                         

I. “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!” (Bakara suresi, 170. ayet)

II. “Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgârları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak  dersler vardır.” (Câsiye suresi, 5. ayet)

III. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara suresi, 219. ayet) ayetlerinden hangileri sözü edilen duruma örnek gösterilebilir?                                                                                

  A) Yalnız I.     B) Yalnız II.       C) I ve III.   D) II ve III.     E) I, II ve III.

                                                                                                                                                                       11-Türklerin İslamiyet’i benimsemesi ve sonraki yuzyıllarda;                                                                                   

      I. Türk islam birliği sağlanmaya çalışılmış İslam dünyası yeni bir güce kavuşmuş,                                                                                           

 II. İslamı  rehber eden Türkler asırlarca dünyada üstün güce sahip olmuş,                                                           

   III. Turk ordusu  içine Müslüman olan ülkelerden askerler dahil olmuş,zaman zaman Müslüman başka ülkeler,Türk ordularına maddi manevi destek sağlamışlardır;O halde Bunlardan hangileri doğrudur.?                                                                                                                  A) Yalnız I.        B) Yalnız II.              C) I ve III.       D) II ve III.       E) I, II ve III.

12-“Benim isteğimle,Allah’ın istediği çelişiyorsa Konu kapanmıştır”(Necip Fazıl Kısakürek)Şairin Bu sözünden çıkarılamayacak seçeneği bulunuz!                                             

  A) Müslüman,Allah’ın istemediği bir şey ile karşı karşıya kaldığında Allah’ın dediğini seçer,                                                                                                                                                    B) Kumar oynamak Allah’ın isteğiyle çeliştiğinden tercih edilmez                                                    

C) Allah ve resulü bir konuda doğruyu söylemişse,Müslümanlar onu seçerler                             

    D)Bu cümle Müslümanların zihinlerini inşa ederek,içki,kumar,uyuşturucu gibi konularda seçimini gösterir.                                                                                  

   E)İnsanlar,bulundukları topluma ve şartlara göre seçimlerini değiştirebilirler.  

           13-“İnsana verilen değer,akıl,sorumluluk Ahirette bunların hesaplarının sorulmasını gerektirir.(Mü’minun suresi 115.ayet)Bu ayette vurgulanan husus hangi şıkta vardır.     

  A)İnsanın nasıl yarataıldığı                                                                                                            

    B) İnsanı yaratanın allah olduğu

C)Zan ile hareket edilmemesi gerektiği                                                                                           

 D) insanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı                                                                               

 E)İnsanın anlamlı bir hayatı sürmesi gerektiği

14-"Her canlı ölümü tadacaktır.Sonra Yaptıklarınızın hesabını vermek üzere diriltileceksiniz,yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir..." (Âl-i İmran suresi, 185. ayet). Ölüm kaçınılmazdır ancak bir son değil aksine bir başlangıçtır. İnsan ölümünden sonra……..." Paragrafta yer alan boşluk, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?

A Mevsimine göre meyve sebzeleri vagonlarla gönderen Allah,Ağaçların elleriyle çamurdan süzerek oluşturulan değişik renkte,tadda,ambalajda gıdalar sunar ve bunların hesabını sorar .

B İnsanı ve çevresini sayısız denge ve düzenlerle donatan Allah,Onu elbetteki hesaba çeker.

C İnanmamak,Allah’ın Evrende ki denge ve düzenleri;TESADÜF TANRISINA vermek anlamına gelir ve hesaptan kurtarmaz.

D Dünyada yaptığı kötülüklerin karşılığı olarak cehennem ile cezalandırılır.

E İnsan öldüğünde saprofitlere yem olur,yaptıklarının hesabı sorulmaz,Cennete gider.                                                                                                                                                15-Peygamber Efendimiz (asm), “Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse ona diliyle müdahale etsin. Buna da gücü yetmezse, ona kalben buğz etsin. (Kalben onu reddetsin.) Bu ise îmânî tavrın en zayıf olanıdır”3 buyurur.Bu hadisi herkes uygularsa,geri kalmışlık,çevre kirliliği,Kuralları ihlal,yanlış üretim,uygunsuz konuşmalar,rüşvet…vs engellenir.Bu hadisle çelişen şıkkı bulunuz!                                                                         

A) Herkes,her mevki ve makamda  doğru olmayan şeylere müdahale etmelidir.   

   B) Yanlışlara,el ile,dil ile ve zihinsel karşı çıkmakla tepki gösterilmelidir.                         

C) Değiştirmeye güç yetiremediklerimiz konusunda da, hiç olmazsa kalben buğz/tepki yolunu tercih etmek.                                                                                                         

 D) Her koyun kendi  bacağından asılır.                                                                                  

  E) Üst  statedeki birisinin veya iş arkadaşımızın bir bayağılığına veya kötülüğüne şâhit olduğumuzda sergileyeceğimiz tavır, tepki, tutum, davranış ve yaklaşım da bir nevî el ile düzeltme kapsamına girmektedir.

 

16-İslam düşüncesinde Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve  sellemin söz,fiil ve takrirlerinin(onaylamasının)ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?                      

   A)Hadis     B)İstişare          C) Fıkıh            D)Sünnet                E)  Ahlak

                                                                                                                                                             

    17-“Katile Miras yoktur” (Ebû Dâvud, Diyât, 18; )(Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem)Bu hadisiyle amaçlanmayan şıkkı bulunuz!                                                                             

A)İslamı gönderen  ile İnsanı ve çevresini yaratan aynı Allah olduğundan,Hadis/Kuran İnsanın Fabrika ayarlarına(fıtratına)aykırı düşmez.                   

B)Allah’ın evrende ki Şaheseri olan İnsana zarar vermek en büyük günahtır.               

C)Mirasçılarının mirasına bir an önce ulaşmak için Onları öldürene miras verilmez                                                                                                                                  

  D) öldürme fiilini işleyen herkes öldürülene mirasçı olamaz.                                                

E) “İslam yücedir,yüceltir”(Buhârî, Cenâiz, 79)

 

18- “Yapacağın işi önce onlarla İstişare  et.”,“Onlar, aralarındaki işleri, istişare ile yaparlar.”( Al-i İmrân Sûresi, 159. 2- Şûrâ Sûresi,  38. )Yöneticilere ve iş yapacaklara yönelik bu ayetlerden çıkarılamayacak sonuç hangisidir?                           

A) Karşılaştığımız sorunları çözmede Her zaman aklımıza ilk gelen tercih edilir


B) Efendimiz (asm),Bu ayetele, fert, aile ve sosyal hayatın huzur ile mutluluğu istişareye bağlı olduğunu hem sözlü olarak beyan etmiş, hem de uygulamalı olarak göstermiştir.                                                                                                                  

  C) “Tedbirli kimse, işinin ehli olana danışıp, istişare edip ona göre hareket eder.”                                                                                                                                               D) “Bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez.”                                                            

  E)Danışan pişman olmaz,bilmediğinizi,bilenlere sorunuz.

                                                                                                                                                   

  19- “Allah gerçekten, mü’minlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap/bilgiy, ve hikmeti/uzmanca bakmayı   öğreten  bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta/iyilikte bulunmuştur. Şüphesiz onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Âl-i İmrân, 3/164) Ayetinden çıkarılamayacak şıkkı bulunuz!                                                                                                                

  A)Din, ancak peygamberin rehberliğinde doğru bir şekilde öğrenilip uygulanır.                                                      

  B) Dini konularda yetersiz bilgi ile konuşanlar da bu konularda doğru bilgi verebilir.                                                                                                                                                

 C) Hz. Peygamber’in hükümlerinin reddi, kişiyi inkâra götürür verilen hükümler doğrudan ya da dolaylı olarak vahiy ile bağlantılıdır.                                                                         

   D) “Her kim Peygambere  itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.                                                   

    E) İslam/Peygamber,geldiği yeri canlandırır,eşkıyaları evliya;yol kesenleri, yol verenler yapar

20-İnsan sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap vereceği bilinciyle hareket etmelidirÇünkü evreni çözecek ve anlayacak tek varlık odur.Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?                                   

  A)  Kim zerre(Atom çekirdeği kadar)İyi/güzel/doğru davranış yapmışsa onu dünya+Ahirette görür,kimde kötülük yapmışsa onu görür.(Zilzal suresi )                                                                                                                           

   B) Bilim adamı labaratuarında,memur görev yerinde,işçi Fabrıkasında dosdoğru iş yapmalııdır.                                                                                             

C) İnsan hayrı/istediklerini acele istediği gibi;kötülüğü de acele ister.İNSAN ACELECİDİR 

D) o halde Yaratan Allah,Yaratamayan putlar/heykeller gibi olur mu?                                                                                        

  E) Allah Akıl verdiyse bunu kullanmamızı ister.

 

21-İslam geldikten hemen sonra,bağlılarını,bilime,insani değerlere teşvik etmiş ve bunun sonunda kısa zamanda,Müslüman bilimi ve Müslüman bilim adamları bütün islam coğrafyasında ortaya çıkmıştır.Rihgt kardeşlerden 1000 yıl önce uçmayı deneyen Abbas ibn-i firnas iken Tıp alanında,günümüzde kullandığımız Cerrahi ameliyatlarda kullanılan aletleri yapan,ameliyatlarda kedi bağırsağını dikiş ipliği olarak kullanan Müslüman doktor kimdir?                                                                       

    A)-Harezmi B)İbnül Heysem C) Zehravi  D)Cezeri  E)MEryerm el usturlabi

 

22-“Sizden önceki toplumların çökmesinin sebebi şunlardır:İçlerinden,zengin/kodaman/soylu…biri hırsızlık yapınca onu serbest bırakır,gariban/zayıf kimse yaparsa onu zezalandırırlardı.Allah’a yemin ederim ki Kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa cezalandırırdım”(Hadis-i Şerif)Bu hadis de vurgulanan husus hangisidir?

A)-Hırsızlığın cezası                                                                                                

 B)-Haksızlığın  kötülüğü                                                                                                                             

 C)-Hukukun üstünlüğü                                                                                                                

  D)  Hırsızlığın, malı çalınan kişinin ömrünü de çalmak olduğu                                                    

  E)-Haklar ve sorumluluklar

 

23-*Alkol         *Kumar  *sigara   *Uyuşturucu   Aşağıdakileirn hangisi Bu bağımlılıkların Zararlarından değildir?                                                                                   

  A)-Alkolün sebep olduğu kazalar sonucu ölen,insanlar,sönen yuvalar                               

  B)-Allah’ın yasakladıklarında iyilik ;Emrettiklerinde zarar yoktur.                                         

 C)-Sarhoş iken bilimsel faaliyetler yapılamaz                                                                     

 D)Batıl inançların oluşmasına sebep olur.                                                         

  E)Alkollü araç kullanımının sonunda  ,morg,hapis,hastane olabilir.

 

24-Allah,İnsanı evrende şaheseri olarak yaratmış ve onu gözbebeği yapmıştır.Bundan dolayı İnsana yönelik her türlü zararı engellemek için kurallar koymuştur.Bundan dolayı ,İnsanın ruh ve beden sağlığını korumayı amaçlamıştır.Buna göre İslam dininde yapılan aşağıdaki uyarılardan hangisinin amacı diğerlerinden farklıdır?                                                                                                       

  A)-Aklın korunmasına ilişkin olanların                                                                          

  B)-İnsanın zihin /nefsinin korunmasına yönelik olanların                                                  

  C)-İnançta doğru bilgiye dayanmayla ilgili olanların                                              

    D)-Kötü ahlaktan uzak durulmasına yönelik olanların                                             

   E)-Çevreye zarar veren tutumlardan uzak durulmasıyla ilgili olanların

 

25-YAPTIĞINIZ ÖDEVDE Kİ MÜSLÜMAN BİLGİNLERİN BİLİME KATKILARINI İÇEREN VE A,B,C,D,E !SECENEKLERI OLAN VE CEVABI” A”      SEÇENEĞİ OLAN BİR SORU OLUŞTURUNUZ.

 

26-OKULUNUZDA tairhi kahramanları ve yaptıklarını anlatan duvarda yazılanlardan 5 cümle yazınız(sadece yapana + 5 puan verilecektir.Bu soruyu yapmayanın puanı kesilmeyecektir!)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

   27  İyi bir insan/Müslüman/insanlık değeri olarak düşünerek,EN SON YAPTIĞINIZ 5  İYİLİKLERİ İÇEREN BİR SORU OLUŞTURUNUZ VE BU SORUNUN  a,b,c,d,e seçenekleri olsun ! Cevap olarak da “C “seçeneğini doğru  olarak işaretleyiniz.

Açıklama: C:\Users\User\Desktop\TESTT  EE.JPG

 

 

Bu haber 424 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

DİN DERSİ 11.SINIFLAR İÇİN TEST SORULARI

DİN DERSİ 11.SINIFLAR İÇİN TEST SORULARI DEĞERLER VE AHLAK

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2688620
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi