BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
DİN BİLGİSİ DERSİ TEST SORU ÖRNEKLERİ 10.SINIFLAR  İÇİN

DİN BİLGİSİ DERSİ TEST SORU ÖRNEKLERİ 10.SINIFLAR İÇİN

Tarih 19/Eylül/2019, 20:37 Editör BİLGE BİLGE

DİN BİLGİSİ DERSİ TEST SORU ÖRNEKLERİ 10.SINIFLAR İÇİN

2017 - 2018  EĞİTİM ÖĞRETM YILI  ……………….. ANADOLU LİSESİ      II.DNM II. SINAV  DKAB SORULARIDIR

 

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.”(Rahman suresi, 29. ayet)                        

 B) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...” (Şura suresi, 11. ayet)

C) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...”(Rum suresi, 27. ayet)                                                                                                                               

  D) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık

veririm...”(Bakara suresi, 186. ayet)

E) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün

değişmesi onun eseridir...”

(Mü’minun suresi, 80. ayet)

2. Ne yana baksan sarılmış her yan Sarılan olur da saran olmaz mı?

Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam? Bakıp da aynaya soran olmaz mı?

Bu dizelerden evren ve içindekilerin meydana gelmesi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Her varlığın bir eceli vardır.   

B) Bir sanat eseri gibi güzeldir.

C) Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz.

D) Sanatkârın varlığının delili eserinin var olmasıdır.

E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar.

                                                                                                                                                

      3. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık

kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına

çıkmamaktadır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Her şeyin bir gayesi vardır.

B) Varlıklar arasında bir uyumsuzluk yoktur.

C) Her şey belli bir yasaya göre hareket etmektedir.

D) Her varlığın evren bütünlüğünde bir anlamı vardır.

E) Evrendeki düzen kendiliğinden meydana gelmiştir.

                                                                                                                                      

   4. “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi

dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki

tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi

apaçık bir kitaptadır.” (En’am suresi, 59. ayet) Bu ayetten,

I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.

III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.         B) Yalnız II.        C) I ve III.

D) II ve III     . E) I, II ve III.

                                                                                                                                  

       5. “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan

O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.

Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor

musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur

arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)  Bu ayetlerden,

I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.

II. Araştırıldığında evrende bir düzen olduğu görülecektir.

III. Evrende görülen uyumluluk tek bir yaratıcının olduğunu

göstermektedir.

sonuçların hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.

D) II ve III. E) I, II ve III.

 

6. Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter. Bu atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Hayvanlar bitkilerle beslenmektedirler.

B) Hayvanların rızkı kendilerine türlerine özeldir.

C) Her canlı farklı bir nimetle rızıklandırılmaktadır.

D) Allah, yarattığı her varlığın rızkını da yaratmaktadır.

E) Her doğumdan sonra doğada birtakım değişimler olmaktadır.

 

 

7. “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan

yaptı. Gökten su indirerek onunla; size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı...”   (Bakara suresi, 22. ayet)  Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Canlıların, su ihtiyaçlarını Allah’ın yağmur ile karşıladıklarına

B) Allah’ın, yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı

yarattığına

C) Yeryüzünün, insan için bir döşek gökyüzünün de bir

tavan gibi tasarlandığına

D) Allah’ın, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli

ortamı da yarattığına

E) Canlılara besin olması için topraktan çeşit çeşit ürünler

çıkaranın Allah olduğuna

                                                                                                                                        

 8. Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı

evrende kargaşa oluşur, bu da evrenin düzenini

altüst ederdi. Örneğin ilahlardan biri yağmur yağdırmak

isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri

vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi.

Fakat evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikili-

ğin olmadığını göstermektedir. Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.”

 (Furkan suresi, 2. ayet)

B) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...”

 (Bakara suresi,163. ayet)

C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.

Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman Suresi, 7 ve 8. ayetler)

D) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğ-

lence olsun diye yaratmadık”.(Duhan suresi, 38. ayet)

 E) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı

kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)

                                                                                                                                          

    9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup

gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir?

A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış olması

B) Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar

yaratması

C) İnsana iyiyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırabilmesi

için insana akıl vermesi

D) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok peygamber

göndermiş olması

E) İnsanların doğru yaşaması için rehber olmak üzere

ilahi kitaplar göndermiş olması

                                                                                                                             

   10. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle

ikisinin de düzeni bozulurdu...”(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayet vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın her şeyi bildiği      B) Allah’ın bir ve tek olduğu

C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu                                                                      

   D) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı

E) Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu

                                                                                                                                  

  11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) “Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah’ın varlığının delillerindendir...” (Fussilet suresi, 37. ayet)

B) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde

ne varsa onu da hakkıyla bilendir.”(Fatır suresi, 38. ayet)

C) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün

canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının işaretlerindendir...”

(Şura suresi, 29. ayet)

D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin

düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın...”

(Al-i İmran suresi, 191. ayet)

E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar

yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü

olan, bilenin takdiridir. “(Yasin suresi 38. ayet)

 

 

12. “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar,

Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah’ta

güzel bir örneklik vardır.”(Ahzâb suresi, 21. ayet)Bu ayette sözü edilen “Rasulullah’ın örnekliği” aşağıdaki hususların hangisini kapsamaz?

A) Aile hayatı      B) Vahiy alma      C) İbadet etme

D) Sabırlı olma        E) Çalışma hayatı

                                                                                                                                

   13. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin

beşeri yönü vurgulamaktadır?

A) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”(Kalem suresi, 50. ayet)

B) “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.”(Necm suresi, 4. ayet)

C) “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer suresi, 30. ayet)

D) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğet…”(Mâide suresi, 67. ayet)

E) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

                                                                                                                                           

       14. Hz. Muhammed (sav.), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen

sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur.Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir.Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kararlılığı     B) İnsan oluşu    C) Peygamberliği  D) Ailesinin olması

E) Zorluklara karşı tavrı

                                                                                                                                       

  15. “Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşı-

da pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla

beraber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine

verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı

ya!’ …” (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayette inanmayanların peygamberlerle ilgili yaptıkları

temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yiyip içmeleri         B) Ticaret yapmaları

C) Geçimleri için çalışmaları        D) Kendileri gibi birer insan olmaları

E) Melek yardımcılarının olmaması

 

16. “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana

ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”  (Fussilet suresi, 6. ayet)

Bu ayette Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili vurgulanan  husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanları uyarması       B) Vahyi tebliğ etmesi

C) Güzel ahlaklı olması        D) İnsanlardan biri olması

E) Diğer insanlardan farkı

 

17 “Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı;

Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve

aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”

(Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)   Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Akıllılığı             B) Beşeriliği   C) Güvenilirliği

D) Günahsızlığı      E) Peygamberliği

 

18. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu,

onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini,

ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığı-

nı ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade

eder.     Bu parçanın anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 50. ayet)

B) “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.” (Necm suresi, 4. ayet)

C) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” (Mâide suresi, 67. ayet)

D) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”

 (Ahzâb suresi, 40. ayet)

E) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat

bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”

(Fussilet suresi, 6. ayet)

 

19. Allah, peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından

seçmiştir.Burada peygamberlere ait aşağıdaki sıfatların hangisinden

söz edilmektedir?

A) Doğruluk    B) Resul     C) Fetanet

D) İsmet E) Emanet

 

20 Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.)

peygamberliğini vurgulamaktadır?

A) “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim…” (Kehf suresi, 110. ayet)

B) “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…” (Ahzâb suresi, 1. ayet)

C) “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer suresi, 30. ayet)

D) “Muhammed… Allah’ın resülü ve peygamberlerin sonuncusudur.”

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

E) “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim

de demiyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)

 

21. Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun

sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.

Bu yargının anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…”(Ahzâb suresi, 1. ayet)

B) “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

C) “Ancak Rabb’inden bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür.”(İsrâ suresi, 87. ayet)

D) “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip  dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir  melek peygamber indirirdik.”(İsrâ suresi, 95. ayet)  “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır  demiyorum.Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim de

demiyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)

                                                                                                                                        

 22. Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları

vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz?

A) Doğruluk            B) Fıtrat             C) Fetanet

D) Emanet                      E) İsmet

 

23. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de

şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi…”

(Furkân suresi, 20. ayet) Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Vahiy almaları   B) Akıllı ve zeki olmaları

C) Günaha bulaşmamaları     D) İnsanlar arasından seçilmeleri

E) Geçimlerini sağlamak için çalışmaları

 

 

24. “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde

oturanlara selam vermeden/izin almadan kendi evlerinizden başka

evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki

düşünüp anlarsınız”  (Nur suresi, 27. ayet)

 Bu ayet, aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine

dair bir yönlendirme yapmaktadır?

A) İbadet hakkına          B) Ekonomik haklara

C) Yaşama ve sağlık hakkına    D) Özel yaşamın gizliliği hakkına

E) Düşünce ve ifade özgürlüğüne

 

25. Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı

yerde biter!    Bu sözde, özgürlüklerle ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                          

A) Kısıtlanabileceği                                                                                                      

        B) Dokunulamaz olduğu     C) Herkesin özgür olmadığı

D) Birtakım sınırlarının olduğu     E) Kötüye kullanılmaması gerektiği

 

26 . Düşünce ve ifade özgürlüğü, her akla gelenin söylenmesi

anlamına gelmez. Düşünceyi ifade ederken iyi niyet,

inanca saygı, ahlaka riayet, devlet ve milletin birlik ve bütünlüğü dikkate alınmalıdır.

Bu parçada düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili vurgulanan

husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlaka kullanılması gerektiği

B) Sınırsız bir özgürlüğün olmadığı

C) Ahlaki ilkelerle güçlü bir bağının olduğu

D) Bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği

E) Kul hakkı ihlallerine dikkat edilmesi gerektiği

 

27. Aşağıdakilerden hangisi kişinin, ekonomik hakları

kapsamında sayılamaz?

A) Fakirin zengine vâris olması

B) Meşru yollarla mülk edinilmesi

C) Yeteneğe göre bir işte çalışılması

D) Çalışmanın karşılığının tam alınması

E) Sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması

 

28. “Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı

bir lokma yememiştir.”  Bu hadisin, ekonomik hakkın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine yönlendirdiği söylenemez?

A) Ticaret yapmaya               B) Kazancı biriktirmeye

C) Çalışarak geçinmeye        D) Helal yoldan kazanmaya

E) Meşru işlerle uğraşmaya

 

29. “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız

nasıl mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mübarek

bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da

öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden

korunmuştur.”        Bu hadisten;

I. Temel haklar koruma altına alınmıştır.

II. Yaşama hakkının özenle korunması gerekir.

III. Özel yaşamın gizliliği ilkesine riayet edilmelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.

D) II ve III. E) I, II ve III.

 

30. Osmanlı Dönemi’nde farklı din mensupları, ibadetlerini

yapabilsin diye İstanbul’daki Darülaceze’nin bahçesine

kilise, havra ve mescit yan yana yapılmıştır.

                 Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A) Mabetlerin sayısının azlığına

B) Bütün mabetleri devletin yaptığına

C) İbadet özgürlüğünün korunduğuna

D) Sağlıkla ibadetin ayrı görülmediğine

E) Mabetlerin birbirinden hiç ayrılmadığına

 

 

 

BAŞARILAR…

 

 

https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/PDFFile.aspx?name=kazanimtestleri.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber 538 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

10 Seviye Sınavlar

DİN KÜLTÜRÜ 10.SINIFLAR İÇİN TEST

DİN KÜLTÜRÜ 10.SINIFLAR İÇİN TEST 10 SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ SORULARI 10 SINIF TEST

DİN KÜLTÜRÜ SORULARI 10 SINIF TEST 10 SINIFLAR İÇİN DİN KÜL TEST SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2688669
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi