BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
OSMANLI AŞIĞI SUDANLI ZENCİ MUSA

OSMANLI AŞIĞI SUDANLI ZENCİ MUSA

Tarih 29/Ocak/2021, 03:10 Editör BİLGE BİLGE

OSMANLIYA HİZMET EDEN SUDANLI ZENCİ MUSA

Sudanlı Zenci Musa’yı tanır mısınız?
O tarihimizin inanmış ve adanmış insanlarından biri… Aslen Sudanlı. 1880’de Girit’te doğmuş. Dedesi tarafından Kahire’de yetiştirilmiş. Tam bir Osmanlı terkibi.
Zenci Musa, Osmanlı’nın Arap Yarımadası’ndaki en çetrefilli dönemlerinde yaşamıştır. 1911 yılında Senusi’lerin, Trablusgarp ve İskenderiye’deki İngilizlerin ve İtalyanların işgal girişimlerine karşı başlattığı ayaklanmaya gönüllü olarak katılmıştır. Eğitimlerde ve talimlerde başarı gösteren 2.10 metrelik dev cüssesiyle Sudanlı Arap Zenci Musa, orada görev alan Osmanlı Subayı Kuşçubaşı Eşref’in dikkatini çekmiş, daha sonra Kuşçubaşı Eşref ile tanışıp onun emir eri olmuştur. Eşref, başarılarından ötürü Zenci Musa’nın bir altınla mükâfatlandırılmasını istemiş. Zenci Musa ise, “Ben altın veya şöhret için savaşmaya gelmedim. Hak için, adalet için, Müslümanlık için, Halife için savaşan biri altını veya mükâfatı kabul etmez. Ben Halife-i Zişan Hazretlerine yardımım olsun diye geldim” cevabını vererek reddeder.
1912 yılında Uşi Antlaşması ile İtalya-Osmanlı arasında mutâbakata varılırken, Trablusgarp’ta görev alan Osmanlı subaylarının oradan çekilip derhal İstanbul’a dönmeleri emri gelir. Çünkü payitahtta durumlar daha da karışıktır. Zenci Musa’nın da serüveni buraya taşınır. Balkanlarda Sırp ve Bulgar çetelerin İstanbul sınırına kadar gelmesi ile o bölgede hazırlıklar başlar. Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinden oluşan Umum Çeteler Kumandanlığı adındaki birlik burada görevlendirilir. Burada Zenci Musa, Eşref Bey ile birlikte Balkanlar üzerinden oyunlar oynayan Rus ajanların peşlerine düşerler. Bu ajanları deşifre ettikten sonra Lüleburgaz ve Edirne harekâtlarında Bulgarlara karşı savaşırlar. Buradaki savaşta kilit rol oynar. Zenci Musa, Edirne’nin kurtuluşu için şöyle der: “Edirne şehri, bendeniz Sudan asıllı Zenci Musa’nın, Çerkez asıllı Kuşçubaşı Eşref’in, Türk asıllı Süleyman Askeri’nin, Kürt asıllı Hilmi Musallimi’nindir.”
Edirne’yi işgalden kurtaran Osmanlı subayları, halkı, kendilerini savunabilmesi için silahlandırır. Bu durumdan rahatsız olan Bulgarlar ve Ruslar, Osmanlı Hükümeti’ni siyasi masada sıkıştırır. Osmanlı Hükümeti, Balkanlarda alınan zaferlerden sonra Eşref Bey’e bir tebrik telgrafı gönderir. Ama aynı telgrafta da Balkanlardan çekilmelerini emreder. Bu durumdan hoşnut olmayan Eşref Bey ve diğer Osmanlı subayları geri dönmek istemezler. Eşref Bey, Talat Paşa’ya ve Cemal Bey’e yolladığı telgrafta geri dönmeyeceklerini, Balkanlarda bulunan Müslüman halkı tekrardan çetelerin hâkimiyetine bırakmak istemediklerini iletir. Hükümet, geri dönmeleri hususunda ısrar eder. Eşref Bey’in kardeşi Selim Sami Bey, “Batı Trakya Türk Devleti’ni kuralım” fikrini ortaya atar. Bu fikir kabul edilir ve Süleyman Askeri, Eşref Bey ve Hacı Selim Sami öncülüğünde 19 Eylül 1911’de yayımlanan beyanname ile yeni devlet ilan edilir.
Trakya halkı bu kararı coşkuyla karşılarken Osmanlı Hükümeti ise durumların daha da karışık olmasından çekinerek bir kez daha telgraf yoluyla geri çekilmelerini ister. Daha sonra Osmanlı Hükümeti adına Cemal Bey, Eşref Bey ile görüşmek üzere Edirne’ye gelir. Rusların bu konuda ısrarcı davrandıklarını, Payitahtın tehlikede olduğunu ifade eder. Üstelik Bulgarlarla anlaştıklarını, Batı Trakya’yı Bulgarlara bırakacaklarını söyler. Aksi takdirde Osmanlı Hükümeti, Bulgarlarla birlikte Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’ne saldıracaklarını dile getirir. Eşref Bey ve arkadaşları bu durumdan her ne kadar rahatsız olsalar da geri çekilmek zorunda kalırlar. Çünkü hem İstanbul işgal edilecekti hem de kardeş kardeşi vuracaktı. Neticede karar verilmişti: Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin toprakları tek kurşun atmadan Bulgarlara bırakıldı. Bunun karşılığında Edirne kurtarıldı. Böylece, 30 Eylül 1913 tarihinde Batı Trakya Türk Cumhuriyeti lağvedilmiş oldu. Bu devlet ilk Türk cumhuriyeti olarak da anılır.
Balkanlar’dan Arap Yarımadası’na
Balkan Harbi’nden sonra İstanbul’a dönen Kuşçubaşı Eşref ve Zenci Musa, Osmanlı Hükümeti tarafından Balkanlarda göstermiş oldukları başarıdan dolayı ödüllendirilirler. Osmanlı Devleti yeni bir istihbarat bilgisiyle bir cepheye daha açılır. İngiliz ve Fransız casuslarının Arap Yarımadası üzerinde harita çalışmaları yaptıkları ve hatta toprak bölüşmelerinde anlaştıkları bilgisi gelir. Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı bölgesine takviye yapmak ister. Bu görevi de daha önce çölde yıllarca kalmış olan, Arap halkının da Uçan Şeyh diye adlandırdığı Kuşçubaşı Eşref’e verir. Eşref Bey burada yıllarca yaşamış, Arapçayı lehçelerine göre anadili gibi öğrenmiş, civar halklarının tüm özelliklerini iyi bilen birisi olduğu için bu göreve lâyık görülmüş. Zenci Musa ile birlikte Osmanlı uğruna yine yollara revan olan Eşref Bey, önce Hicaz’a oradan da Süveyş’e geçip Osmanlı’ya bağlı olan şeyhlerle görüşüp destek ister. Daha sonra kılık değiştirip İngiliz casusların arasına girer. Ardından bir şeyh kılığına girip ünlü İngiliz ajanı Lawrence’i kendi çadırında ağırlar. Ama Arap Yarımadası’nda gördüğü durumla Osmanlı için çizilen kaderi anlar.
İngilizler,arap ülkelerinde yaşayan,yahudi hristiyan araplarla iletişime geçmişlerdir.Sultan Abdülhamit,Kolay kandırılabilir Şerif Hüseyini,istanbulda tutuyor,ona maaş ve konak vermiştiZira Arabistana giderse ingilizlerle beraber hareket edeceğini biliyorduLakin Abdülhamit'in düşürülmesinden sonra ,İttihatçılar,Seyahat özgürlüğü diyerek Şerif Hüseyniin Arabistana gitmesine izin verdiler, Arap Yarımadası’nda İngiliz destekli isyan hazırlığına geçmiş, yaklaşık 20 bin kişilik İngiliz/Bedevi ordu oluşturulmuştu. Bu isyanın gerçekleşmemesi adına bölgeye sevk edilecek ekibin başında tekrar Eşref Bey olacaktı. Arabistan da yaşayan Yahudi ve Hristiyan araplar ve Lawrance nin altın vaadiyele kandırdığı dağlarda yaşayan bedevi arapların az bir kesimi Osmanlıya isyana kalkışmıştı.Kuçu Başı Eşref bey,Necid Çöl’ünde bulunan Osmanlı’ya bağlı şeyhlerle,şehir ve köylerde yaşayan müslüman araplarla bir araya gelecek ve Şerif Hüseyin isyanı başlamadan bastırılacaktı. (Arabistan da yaşayan müslüman olmayan nüfusun desteğini alan İngiliz casusu Lawrance ve ingilizlerin Osmanlı ile Müslüman arapları bölerek,orada ki petrol,enerji kaynaklarına çökme ve Osmanlıyı yıkmak için ÜMMET fikrini ve halifeyi yıkma girişimi böylece akamete uğramıştı.Çünkü Müslüman arapların %95 i Kutul amare savaşında,Medine müdafasında olduğu Halifelerine ve müslüman Türk Osmanlı kardeşlerine bağlı olmuş ve destek olmuşlardır.Ayrıca Türklerin Müslüman dünyasıyla tekrar birleşerek büyük güç olmalarını İngilizler istemiyordu.Bunun için,Araplara"Türkler sizi sömürdü,Türklere de "Araplar size ihanet etti"yalanını ortaya attılar,Ancak Osmanlıya asırlarca Saldıran Haçlılara hiç mi hiç bir kelime laf etmediler! Lakin Araplar size ihanet etti,diyenler,arap ülkelerinde ençok mal satan ve oraları sömürenlerdir.Çanakkale ve Osmanlının savunmasında Dünya da ki tüm Müslümanlar ,görev almış ve Osmanlı ve halifeleri için savaşmışlar,Bilezik ve küpelerini satarak İstanbula yardım göndermişlerdi Tıpkı Haydarpaşa Medine Tren yolunun yapımında yardım ettikleri gibi...Çanakkale savaşında sadece ,Suriyeden gelip şehit olan 4000 arap var idi.)Bunun için halkın itibarını kazanmış gönül adamlarından oluşan Nasihat Heyeti’ni de yanında götürecekti. Bu heyettekilerden biri de Mehmet Akif Ersoy’du. Birlikte Hicaz’a geçip o bölgede kavgalı olan Arap kabilelerini barıştırıp Osmanlı’ya destek olmaları için çalışacaklardı. Cemal Paşa ise Eşref Bey’le görüşüp bu operasyonun gereksiz olduğunu, Şerif Hüseyin ve oğullarının Kur’an üzerine yeminlerini aldıklarını, isyana kalkışmayacaklarını ifade ediyordu. Balkan Harbi’nden beri fikir ayrılığında bulunan bu iki subay, bu olayda da ayrı düşüncelerdeydi. Ve çok geçmeden Şerif Hüseyin isyana kalkıştı. Bu durumdan iyice rahatsız olan Osmanlı Hükümeti, Kuşçubaşı Eşref’i ve himayesinde bulunacak olan birliği gizli bir görevle, yanlarında 300 bin Osmanlı altını ile Yemen’de bulunan 7. Ordu’ya gönderip, oradaki askerlerin ve gönüllülerin ihtiyaçlarını karşılamayı planladı. 60 kişilik bir birlikle yola çıkan Eşref Bey, kuşatma altında olan Medine’ye ulaştı. Kendi birliğini iki gruba ayırdı. 300 bin Osmanlı altını Zenci Musa’ya emanet edildi. 12 Ocak 1917’de, 1285 yıl sonra Peygamberimiz’in (s.a.v) cenk ettiği yerde, Hayber yakınlarında Eşref Bey’in birliği, 20 bin kişilik İngiliz/Bedevi birliği tarafından basıldı. İki gün süren çatışmalardan sonra Eşref Bey yaralı bir şekilde esir düştü. Zenci Musa ise 300 bin altınla birlikte o hengâmede Yemen’e ulaşmayı başardı. Ama bir daha, 5 yıl boyunca cepheden cepheye koştuğu, omuz omuza savaştığı, “Ben seni babam belledim” dediği Eşref Bey’i göremeyecekti.
İstanbul Yılları
Zenci Musa, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’ye destek vermek için tekrar İstanbul’a döner. İstanbul’a geldiğinde yanında getirdiği bavulu dışında hiçbir şeyi olmayan Zenci Musa, devlet erkânının emekli maaşı bağlanması hususunda teklifini “Ben bu yoksul, garip milletten emekli maaşı alamam” diyerek reddeder. Daha sonra Karaköy Gümrüğünde kâhyalık teklif edilir. “Ben kâhyalık yapmam. Onu yaşlı bir Müslüman yapsın. Ben hamallık yapsam da olur.” der. Karaköy Gümrüğünde hem hamallık yapar, hem de geceleri Anadolu’ya silah kaçırılmasına yardım eder.
Mondros Antlaşması sonrası ihtilaf kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. Karaköy Gümrüğü’nde bulunan İngiliz işgal komutanı General Harrington, kocaman bir çuvalı tek eliyle kaldırırken gördüğü iri cüsseli, görkemli hamalı yanındakilere sorar. Aldığı cevap ise şu şekildedir: “O, Arabistan’da İngilizleri atlatarak Yemen’e 300 bin Osmanlı altınını ulaştıran Zenci Musa’dır.” Komutan, Zenci Musa’nın yanına giderek kendi mahiyetine girmesini teklif eder. Zenci Musa, bu teklifi bir Müslüman şuuruyla cevaplar: “Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var; Osmanlı Devleti. Bir de bayrağım var; Ay yıldızlı bayrak. Kumandanım ise Kuşçubaşı Eşref Bey’dir. Bu iş daha bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek.”
Zenci Musa, vereme yakalanır. Artık istirahate çekilmesi gerektiğini anlar ve Üsküdar’da bulunan Özbekler Tekkesi’ne yerleşir. Ve bir süre sonra burada 1919’da Hakk’ın rahmetine kavuşur. Sürekli yanında taşıdığı bavulundan Kur’an-ı Kerim, Osmanlı haritası, komutanı Kuşçubaşı Eşref’in fotoğrafı ve bir de kefen bezi çıkmıştır. Zenci Musa, vefat edince Özbekler Tekkesi’ne defnedilir. O son nefesini verdiği sıralarda Kuşçubaşı Eşref de Malta zindanlarından kurtulup tekrar mücadelenin içine dönmüştü. Eşref Bey, Musa’yı ararken ölüm haberini alır. Daha sonraları hatıralarına şu satırlar dökülür kaleminden: “Ben Malta’dan kurtulup Milli Mücadele’nin bayrağını açanlardan biri olma şerefine mazhar olduğum günlerde, Musa, o benim kahraman Arap’ım veremden ölmüş.”
Zenci Musa, yüreği Anadolu’ya bağlanmış Afrikalı bir Müslüman’dır. Osmanlıya yıllar boyunca hizmet edebilmek için cepheden cepheye koşmuştur. Batılı sömürgecilerin, zenginliklerini elinden alarak köleleştirdiği mahzun ve mazlum kıtanın evladı Zenci Musa, Trablusgarp’tan Balkanlar’a, Çanakkale’den Kudüs’e, Yemen’den Anadolu’ya kadar, yangın neredeyse oraya koşmuş, ümmet için canla başla mücadele etmiş fedakâr ve vefakâr bir yiğittir. Nasihat Heyeti’nde tanıştığı bu yiğidi Mehmet Âkif,
“Eşref Bey’in emir eri Zenci Musa
Omzundan arşa yükseldi Nebi İsa”
diyerek Safahat’ında yâd etmiştir. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.
Adem Suvağcı

Bu haber 64 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

HİKAYELERDEN HAYATA

SURİYE'NİN FETHİNE GİDERKEN HZ ÖMER VE KÖLESİ

SURİYE'NİN  FETHİNE GİDERKEN HZ ÖMER VE KÖLESİ İSLAM DA HALİFE DE VATANDAŞ DA EŞİTTİR!

YOĞURTÇUNUN İHTİYACI VAR Kİ...

YOĞURTÇUNUN İHTİYACI VAR Kİ... FARKETTİRMEDEN YARDIM ETMEK!

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1205
Yorum 118
Haber Okuma 2599295
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi