BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

TEMEL DİNİ BİLGİLER TEST SORULARI 1.DNM 1 SINAV

TEMEL DİNİ BİLGİLER TEST SORULARI 1.DNM 1 SINAV

Tarih 06/Ocak/2022, 23:56 Editör BİLGE BİLGE

TEMEL DİNİ BİLGİLER TEST SORULARI 1.DNM 1 SINAV

.

202..-202.. EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI ………………………………………………… LİSESİ TDB   DERSİ 9 .SINIFLAR İÇİN 1.SINAV A GRUBU SORULARIDIR.


 

1- - İman edip etmemesi açısından insanlar üç gruba ayrılır: Mümin, kâfir, münafık. (1)Mümin, iman eden kişi demektir. (2)Kâfir, müminin zıddıdır. (3)Kelime anlamı olarak kâfir, örtmek, gizlemek, inkâr etmek anlamlarına gelir. (4) Münafık ise Allaha inanmakla birlikte peygamberi reddeden kişidir. (5)Müşrik ise Allah’a ortak koşan kişiye denir.Yukarıdaki parağrafta kaç numaralı cümle yanlış açıklanmıştır?

A-1       B-2       C-3        D-4       E-5

 

2-- Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı aile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Ailenin bir üyesinin alkol ve uyuşturucu madde kullanması, aile içinde ciddi sorunlara ve çatışmalara neden olmaktadır. Bağımlılık haline dönüşen bu alışkanlıklar çeşitli nedenlerle ailede yalanı, baskıyı, saldırganlığı ve şiddeti doğurmaktadır. Yukarıdaki paragrafa göre, alkolün zararlarını öğrencilerine anlatan bir öğretmenin en çok üzerinde durduğu değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aile                   B) Ekonomi                     C) Din                       D) Kültür                        E) Sanat

 

3- Eşler arasında anlaşmazlık çıktığında aşağıdakilerden hangisini yapmaları en doğru olur?

a) Hemen boşanma davası açmaları gerekir.        

b) Birbirlerine şiddet uygulamalıdırlar.

c) Ailelerinden birer hakem seçip,orta yolu bulup, barışmaları gerekir.   

d) Ailelerine haber verip kendilerini savunmalarını istemelidirler.

e) Farklı evlerde yaşamaları gerekir.

.                                                                                                                                     4- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde emir ve yasaklarla muhafazası gözetilen beş temel değerden değildir?

a) Can      b) Mal      c) Akıl        d) İman  e) Güzellik

 

5- Evliliğin amacına dair aşağıda verilen maddelerden hangisi kabul göremez?

a) Sevme ve sevilme ihtiyacı

b) Karşı cins üzerinde üstünlük kurma

c) Dünyaya yeni nesiller getirme

d) Dayanışma duygusunu hissetme

e) Geleceğe güvenle bakabilme

 

6- “Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras …………………..dır.”hadisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak doğru olur?

a) bol para    b) saygınlık  c) itibar   d) güzel ahlak   e)çokça arsa

 

7- Anne-babaya karşı aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam’a göre yanlıştır?

a) Onlara iyi davranmak

b) Yanımızda yaşlanırlarsa onlara söylenmek 

c) Maddî ihtiyaçları varsa onlara yardımcı olmak

d) Onlara her zaman saygılı olmak

e) Eğer onlardan ayrı yaşıyorsak, onları sık sık ziyaret etmek

 

8- Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapılmasına ne denir?

a- Tecessüs   b- Teessüf   c- Tecahül    d- Tefaül e- Tekamül

 

9- -“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun...”(Nisâ ,135) Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki ayetle ilişkilendirilemez?

A) “…Bir topluma, olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin...”(Mâide , 8)

B) ”Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl, 90)

C) "Yolun doğrusu Allah’ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi." (Nahl, 9)

D) “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.” (Hûd,85)

E) Allah, sorumluluklarınızı yürütürken, insanlara karşı adil davranmanızı öğütler. Allah size ne güzel öğüt veriyor. (Nisa,58)

 

10-Yüce Allah Kuran’da Nisa Suresi 23. ayette Mümin erkeklerin evlenmemesi gereken kimseleri saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kimselerden değildir?

a) Kuzenleriniz         b) Teyzeleriniz   c) Yeğenleriniz

d) Süt kardeşleriniz   e)Kayınvalideleriniz

 

11-Delillere dayanmayan , çevreden öğrenilen çevrenin telkiniyle elde edilen imana ne denir ? A)Tahkiki iman B) Aynel yakin iman C) İlmel yakin iman D)Taklidi iman E) Hakkal yakin iman

 

12-“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yol­cuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarıla­maz?

A-Yapılan iyilikleri anlatmak, başkalarını iyilik yap­maya teşvik eder.

B-Dinimiz iyilik yapmanın da ibadet olduğunu kabul eder.

C-Allah bizlerden hiçbir şeyi kendisine şirk koşmama­mızı ister.

D-İslam’da imanla ibadetler ayrılmaz  bütünün par­çalarını oluşturur.

E-Yaptıklarıyla övünen insanlar, toplum ve Allah ka­tında sevilmezler.

                                                                                                               13-Yalan söylemek, ikiyüzlülük yapmak ve hainlik etmek hangi tip insanların özelliğidir? A)Mü’min B) Münafık C) Müslüman D)Kafir E) Müşteki

 

14- İslam dini ortaya koyduğu ilkelerle yeryüzünde güven ve huzur ortamı oluşturmayı amaçlamıştır. İslam dini, bunu gerçekleştirmek için can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasını en temel hak saymıştır. Yaralama ve öldürme insanın kutsal olan bu haklarından yaşama hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

. Yukarıdaki paragrafı en güzel şekilde destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir…” (Mâide suresi,90)

B) “… Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur…” (Mâide suresi,32)

C) “İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik.” derler; oysa inanmış değillerdir.” (Bakara,8)

D) “Rabbin O’ndan başkasına kulluk etmemenizi, anneye babaya iyilikle muamele etmenizi emretti...” (İsrâ suresi,23)

E) “Onlar, ‘Ey Rabb’imiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.’ diyenlerdir.” (Furkân,74)

 

-Bozgunculuk, karışıklık ve kargaşa çıkarmak anlamına gelir. İnsanlar arasındaki güven duygusunu ortadan kaldırıp şüphe ve düşmanlığa sebep olur. Barış ve huzur ortamını, sosyal yapıyı ve düzeni bozmak bu fiil kapsamında değerlendirilir.

15. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terör                    B) Zina                    C) Fitne                      D) Yaralama                       E) Hile

 

16- İslam dini, aileye büyük önem vermiştir. Çünkü İslam dininde, sağlam bir toplumun inşası sağlıklı bir aile yapısıyla mümkündür. Sağlıklı bir ailenin de doğru yetiştirilmiş bireyler tarafından kurulacağı çeşitli ayet ve hadislerle açıklanmıştır. Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi yukarıda anlatılanlarla ilişkilendirilemez?

A) “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.” (Tirmizî)

B) “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir…”(İbn Mâce)

C) “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” (Ebû Davûd)

D) “Rabbin O’ndan başkasına kulluk etmemenizi, anneye babaya iyilikle muamele etmenizi emretti...” (İsrâ, 23)

E) “...Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları sever.”( Âl-i İmrân,134)

 

17-“…Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin…” (Nisâ.36) “Komşusu açken, tok yatan kimse bizden değildir.” (Buhâri) Yukarıdaki ayet ve hadiste verilmek istenen ana mesaj nedir?

A) Ekonomik hayatı canlandırmak      B) Toplumsal birlik ve dayanışma      C) Siyasi hayata katılmak

D) Bireyi ibadetlere alıştırmak            E) İnsanları kötülükten sakındırmak

 

18-- “Rabbin O’ndan başkasına kulluk etmemenizi, anneye babaya iyilikle muamele etmenizi emretti. Şayet onlardan biri veya       ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara ‘öf’ bile  deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle.” (İsra,23)

          Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah’tan başkasına kulluk edilmemesi gerekir.                                  B) Anne veya babayı azarlamak Allah’ın onaylamadığı bir davranıştır.          

C) Anne ve babaya güzel söylemek Allah’ın bir tavsiyesidir.

D) Onlardan biri veya ikisi yaşlandığı zaman onlarla ilgilenmemiz gerekir.                          

E) Allah, anne-baba haklarına önem vermektedir.

 

19- Evlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Evlilikte eşlerin birbirlerine sadık olmaları gerekir.  

B) İslâm’a göre evliliğin kolaylaştırılması gerekir.

C) İslâm’a göre anne ve babadan habersiz nikah kıymakta bir sakınca yoktur.    

D) İslâm’a göre kadın ve erkeğin birbirleri üzerinde hakları vardır.    

E) Allah, eşlerin birbirlerine iyi davranmalarını emretmektedir.

 

20--Aşağıdakilerden hangisi kardeşliğin farklı bir yönünü vurgulamaktadır?

A) “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir, ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz...” (Tirmizî)

B) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz.” (Hucurat,10)

C) “Hiçbiriniz kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için de sevip istemedikçe iman etmiş olmaz.” (Buhârî).

D) “Müslüman kardeşine hakaret etmesi bir kişiye kötülük olarak yeter.” (Müslim)

E) “Bir müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazanır”. (İbni Mace)

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bu haber 201 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

09 Seviye Sınavlar

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 SINIF TEST SORULARI 2022 DÖNEMİ I.SINAV

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 SINIF TEST SORULARI 2022 DÖNEMİ I.SINAV SİYER 9.SINIF TEST SORULARI 2022

DİN KÜLTÜRÜ 2022 II.DÖNEM I.DERS SINAV TEST SORULARI 9.SINIFLAR İÇİN

DİN KÜLTÜRÜ 2022 II.DÖNEM I.DERS SINAV TEST SORULARI 9.SINIFLAR İÇİN 9.SINIFLAR DİN KÜL AHLAK BİL DERSİ TEST SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1277
Yorum 119
Haber Okuma 2946868
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi