BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

TEMEL DİNİ BİLGİLER 1.DÖNEM II.SINAV TESTİ

TEMEL DİNİ BİLGİLER 1.DÖNEM II.SINAV TESTİ

Tarih 06/Ocak/2022, 23:57 Editör BİLGE BİLGE

TEMEL DİNİ BİLGİLER 1.DÖNEM II.SINAV TESTİ

2021-2022 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI …………………………… LİSESİ TDB   DERSİ 10 .SINIFLAR İÇİN 1.DNM IISINAV SORULARIDIR.                                                **CEVAP  ANAHTARINA İŞARETLEMEYENİN ADI SOYADI SINIF VE NO YAZMAYANIN SINAVI GECERSIZ OLUR.     A  grubu

 

1- Hangisi islamın en önemli amacıdır.

A-Kendi vücudunu ve evreni oku ,Araştır,gör bilgi ve teknoloji üret ve Allah’ı tanı                                                                                                         B-Paranı servetini,hayatını boşa harcama                                                  C-Toplumun ve ekonominin gidişatını bozma                                                        D-İnsanlara zorla başörtüsü taktırma, Başörtüsü takıp dininin emirlerine uyanları da engelleme                                                                                    E-Ayete göre annelerin bebeklerini iki yıla kadar emzirmeye çalışmaları

2- Hangisi islam da emredilmemiştir.                                                                A-Kötülüğü en güzel şekilde önle                                                                         B-Öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrencileri düşünerek ,Bundan sonra işlerini daha az önemsemeleri                                                                          C-Bir iş yaparken, uzmanlarına danışmak                                                        D-Okumak,araştırmak,düşünmek,merak etmek                                              E-Ticaretinde, mesleğinde dürüst olmak

 

3- Siz yerdekilere merhamet edin ki ,melekler ve Allah da size merhamet etsin”hadisine uymayan şıkkı bulunuz.                                                            A-Kedi,köpek yollarda başı boş  dolaşıyorsa öldürülür                                       B-Osmanlı kaldırımlarında,hayvanlar için taşlardan birisi,oyuk olurmuş,yağmur suyu dolsun .                                                                         C-Hayvanlar,Allah ailesinin üyeleri olarak kardeşlerimizdir                            D-Her canlıya iylik sevaptır                                                                                        E-Kışın dağlara buğday serpin, hayvanlar açlıktan ölmesin. 

 

4 - . Allah’a (c.c) , Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve O’nun haber verdiği her şeye hak ve gerçek olarak yürekten inanan kimseye ………. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fasık        B) Mü’min             C) Kâfir      D) Münafık           E) Müşrik

 

5-- “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah

yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebût suresi, 45.ayet.)

      Yukarıdaki ayetten, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Namaz insanın kötülük yapmasını engeller

B) Namazı cemaatle kılmalıyız

C) Allah (c.c.) yaptıklarımızı bilmektedir.

D) Namaz, Allah’ı (c.c.) anmaktır.

E) Namazı kurallarına uyarak kılmalıyız.

 

6-“Emr bil ma’ruf nehyi anil münker” in kapsamına girmeyen şıkkı bulunuz.                                                                                                        A-Emniyet güçlerinin kanun dışı iş yapanları yakalaması

B-Öğretmenlerin ders anlatması,insanların kitap okuması                        C-Başkasının mimari veya mühendislik projesini izinsiz kopyalamak D-Trafik kurallarına ve pandemi kurallarına uymayanları uyarmak               E-Stokçuluk yaparak halkın ihtiyaçlarını engelleyenlere devletin ceza kesmesi

 

 7- Hangisi salih ameli kapsamına girmez!                                                                              A-İnsanların havada uçan alet edavatlar yapması                                 B-Covid 19 hastalığına,Turkcovac aşısının bulunması                                        C-Öğretmenin ders anlatması,yollar köprüler,fabrikalar açılması                                                             D-Doktorun ve görevlilerin işlerini iyi yapması                                                           E-Müslümanın,sadece Ahirete  yönelik çalışması

 

8- “O peygamber onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri de haram kılar”(Araf  suresi 157.ayet) Bu ayetle çelişen şıkkı bulunuz.                A-Faiz,insanları kalkındırır,ekonominin gereğidir                                             B-Okumak,gezmek,güzel şeyler  yemek içmek                                    C-Doktorun insan kurtarması,Turkovac aşısını bulmak                                         D-Hayvanları,insanları,evreni düşünmek,bilimde ilerleme                                    E-Evlenmeden, nikâhsız ilişkilerin haram olması

 

9. “O peygamber onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri de haram kılar”  Ayetini en güzel özetleyen şık hangisidir?                                                         A-İçki,alkol,şarap uyuşturucu kullanmak                                                                         B-Sigaranın,sağlık,kul hakkı yönünden insanları rahatsız  etmesi                               C-Doktorun,öğretmenin,mühendisin yaptıklarının insanlığa faydası                                                                                                   D- “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”                                         

E-İslam insan  aklına,hayattına yararlı şeyleri helal,zararlıları haram kılar

 

10-  Peygamberimiz, ekonominin temel ilkesi olarak ”iktisat eden fakir düşmez”buyurmuştur.Buna uymayan      şıkkı bulunuz!                                                    
A-İslamın,ekonomi,iktisatla alakası yoktur,İslam sadece ibadet ve cenazelerde uygulanır                                                                                                               B-Tasarruf etmek devletlerin ana gayelerindendir                                                                 C-Kaynaklar sınırlı olduğu için,bunları ölçülü kullanmalıyız                                                               D-Açık büfe kahvaltı,yemek te olsa israf etme                                                                  E-Akarsuyun kenarından abdest alsan da israf etme

 

11- “Hz.Süleyman,Hz Davud,Hz Muhammed sav devletlerini siyasetle,adaletle yönetmişlerdir.Bu cümleye  uymayan şıkkı bulunuz A-İslamın,siyasilere yönelik,tavsiyeleri ve örnek davranışlı peygamberleri yoktur                                                                                      B-Peygamberlerin çoğu,insanlara önderlik ve liderlik ve devlet başkanlığı yapmışlardır.                                                                                           C-İslamın,adalet,merhamet,koruma,kalkındırma gibi emirleri devlet başkanlarına yöneliktir.                                                                                       E-Devlet yöneticileri yönettiklerinin refahı,kalkınması için çalışmalıdırlar.

 

12-Bir Müslüman belli makama gelmeden önceki tutum ve davranışlarını,o makama geldikten sonra da sürdürmelidir.O halde bu cümleyle çelişen şık hangisidir?                                                                      A-Devletin herhangi bir makamına gelmiş veya yüksek makamda ki birinin Cuma namazı kılması,din istismarıdır.                                                                     B-Bir Müslüman,”Allah,beni görüyor”bilinciyle davranmalıdır.                        C- Hz Ömer’in mumu hikayesi,devlet yöneticilerine örnektir.                         D-Dinini yeteri kadar bilenleri,kimse din adına kandıramaz.                               E-“Allah,işinizi iyi yapmanızı ister”ayeti,devlet görevlilerini de kapsar

 

 

13- Bakara suresi 282﴿.ayet  “Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir kâtip bunu adaletle yazsın. Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın; rabbi olan Allah’tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. “Ayetiyle değinilmeyen şıkkı bulunuz.                                                                             A-Noterler bu işi yapar                                                                                                                        B-Borç alışverişinde belgeli,şahitli ilişkiler olmalıdır                                                                C-Akraba v edostlar,ticari ilişkilerini belgelendirmek zorunda değiller.                             D-İslamın ekonomi ve ticarete yönelik ilkesidir                                                                           E-Bankalardan gönderilen borçlarda ki dekontlar,katip işlevi görür

 

14-Bir işi veya malı istekliler içinden en uygun şartlarda yapmayı veya almayı isteyen vermeye ihale denir.İhale eden ve ihaleyi alanların Devletin hak ve hukukuna dikkat etmeleri gerekir.Bu duruma örnek olmayan şıkkı bulunuz.                                                             A-İhale yapanların,menfeat ilişkisi içindekilere önceden bilgi sızdırması                                                                                                        B-İhalede usulsüzlük devletin ve halkın hakkına tecavüzdür                        C-Devlet adına ihale yapan görevliler ,Allah beni görüyor,düşüncesiyle işlerini doğru yapmalılar                                              D-İhaleyi alan kişiler,yaptıkları işi ve malı en iyi şeilde yapmalı                    E-Verilen ihaleyi veya malı teslim alacak görevliler Allah’tan korkmalı işlerini iyi yapmalı

 

15-Birey ve toplum devlet  işlerinde haksızlıklara yol açacak ve kamu yararına aykırı tutum ve davranışlar islam da yasaklanmıştır.Hangisi bu durumu en güzel açıklar.                                                                         A-Ne kadar güzel binalar, teknolojik aletler yapsanız da ,binaların içine iyi insan koymadıktan sonra o binalar işlevini iyi yapmaz.                    B-Kamu görevlileri,devletin sırlarını menfeat elde etmek için satmazlar                                                                                                                    C-Bireyleri eşit yarıştırmak için Devlet herkese aynı davranmalıdır     D-Rüşvet, yapılması zararlı veya başkasına zarar verecek şeyler için verilir                                                                                                               E-Devletin yaptırdığı binaları teftiş edenlerin,kul hakkına dikkat etmeleri gerekir.

 

16--Hangisi yanlıştır.

 A.-İslam da namaz kılmak farzdır,sözü,şeriatte namaz kılmak fazrdır,sözüyle  aynıdır                                                                                                         B- İslamın ekonomiyle, hukukla,ticaret ile işi olmaz                                 C-İnsanların mallarını ucuza kapatmak için medya gücünü kullanarak yalan haber yapmak haramdır                                                            D-Sattığı malın kusurunu söylemek                                                                 E-Kur’an daki evren,insan,hayvanlarda ki düzenlerden bahseden ayatleri bilimsel açıklamalarıyla öğrenmek 

 

17- Müslüman devlet başkanları,devletlerini kendilerine Allah’ın emaneti ,halkı da kardeşleri görmüş ve bu düşüncelerle halkını mutlu etmek,teknolojiye ulaştırmak için çalışmışlardır.İbadetler de bu düşünceleri canlı tutmuş,iç motivasyon sağlamıştır.Bu paragrafa uymayan şıkkı bulunuz.                                                                                      A-Sultan Abdülhamitin,hastaneler,Tıp,mühendislik okulları açması                                 B-Peygamber efendimiz mediye gelince 1.olarak “ÖĞRETMEN YETİŞTİREN” ashabı suffe yi kurdu                                                                     C-Hz Ömer,Gece halkı teftiş eder,aç açıkta kalanların ihtiyaçlarını giderirdi                                                                                                             D-İslamın devlet çalışanlarına yönelik emirleri yoktur                                                                                        

E)-İbadet etmek,işini ve davranışlarını iyi yapmayı,makamını iyi şeylerde kulanmayı teşvik eder.

 

18-İslam ,paranın,servetin ve zenginliğin toplumun belli kesimlerinde olan ve sadece onları mutlu eden bir güç olmasını değil,Tüm toplumu rahatlatan ve herkese eşit dağıtılan bir varlık olmasını emreder.Hangisi bunu destekler.

 A-Allah,rızası için borç vermek ve borcunu ödemek                                       B-Karaborsacılığın,faizin,rüşvetin yaygınlaşması                                                                                          C-Kumar ve şans oyunlarıyla,halkın parasını  almak                                       D-Üretim yapma sözüyle insanların güvenini kazanıp onların parasını almak sonra bu paraları alıp kaçmak                                                     E-İnsanların,kendi menfeatleri için devletinin aleyhine alış veriş yapmaları

 

19-Borç verilen parayı belirli süre sonunda fazlasıyla geri almaktır.Muhtaçların sıkıntısını ve borcunu arttırmaya sebep olur.                     A-Kumar  B- Faiz  C- Karaborsa D-Hileli satış  E –Rüşvet

 

20-“Aldatan bizden değildir”hadisinin kapsamına girmeyen şıkkı bulunuz.                                                                                                                     A-Bu hadis evrensel ve zaman üstü ilkeyi koymuştur.Tüketici hakları kurulu bu işi yapar.                                                                                             B-Bir malı alan kişi,söylenmeyen kusurunu sonradan görürse,alım satım iptal edilemez.                                                                                        C- Araç alım satımlarında ,expertizlik sitemini 20.yüzyılda getiren devletimiz,bu hadis kapsamında uygulama yapmaktadır.                              D-Kaymakamlıklarda tüketici hakem heyetleri bulunur ve alıcıların haklarını korumaya yönelik faaliyet gösterir.                                                    E-İslam dini kaliteli mal üretmeyi emretmektedir.

 

21-Toplumun ve ekonominin ihtiyacı olan para ve ticaret mallarını saklamak veya piyasadan çekmek,ekonominin,iş ve üretimin yavaşlamasına sebep olur.Bu anlatılanları desteklemeyen şıkkı bulunuz                                                                                                             A-Faiz, ekonominin ve ticaretin gereğidir                                                                  B-İnsanların biriktirdikleri belli seviyeye ulaşınca zekat vermeleri emredilerek, bunu ekonomiye kazandırmaları emredilir                                        C- İnsanların çoğunun mallarını haksız yere yemek, devletin hazinesine haksız el uzatmak yasaktır                                                                     D-Toplumda ve piyasa da para olmayınca iş ve üretim yavaşlar ve insanlar işsiz kalırlar                                                                                                          E-Toplumun temel ihtiyaç mallarını stoklayarak pahalandırarak satmak islam da yasaktır.

 

22-Hangisi islama aykırıdır.                                                                                  A-Anne baba v ekardeşlerin ve başkalarının odalarına girerken izin istemek                                                                                                              B-Allahım,kaba saba ve merhametsiz insanların şerlerinden sana sığınırım                                                                                                    C-Dinin söylediklerini ve Kur’anı sorgulama ve düşünmeden inan                 D-Devletin adaletle karar vermesi ve teknolojik alet ve makinalar üretmesi                                                                                                                E-İnsanların,akıl oyunlarıyla başkalarının mallarına çökmesi

 

23-Hangisi İslamın temel bilgi kaynağı değildir                                                 A-Kuran sünnet B-icma kıyas C-Mezhepler D- Selim akıl E duyular

 

24-Hangisi yasak değildir-                                                                                     A-Toplumda ekonomik ve sosyal kargaşa çıkartmak                                                                                                          B-İslamı anlatırken,Güzel üslupla,bilimleri ve felsefeyi kullanarak insanları çağırmak,

C-Alkol alarak direksiyone geçip,başka ailenin babasını öldürmek                             D-Bakamama korkusuyla ,çocuğu anne karnında öldürmek                                E-Dünya da çalışmak ibadetlerini yapmaktır.

 

25-“Müslüman elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimsedir” Hadisine uymayan şıkkı bulunuz.                                                     A-Trafik kurallarına dikkat etmemek                                                                 B-Komşu dükkanın alanına ve sahasına kendi malını koymamak                    C-Apartmanda komşularının hak ve hukukuna dikkat etmek                           D-Kesin bilgi olmadıkça duyduklarımızla başkasının onur ve şerefi hakkında konuşmamak                                                                                                  E-Evreni ve içindeki bilimsel dengeleri yaratan Allah ile bilimi ayrı anlatarak, insanları dine karşıt yetiştirmemek

 

26-İslam ile insan hayatı neden ayrılamaz.6 maddeyle anlatınız

27-Müdür odasının kapışı karşınızda olması durumunda, odanın  sağında ki duvarda olanlardan 5 madde yi 2şer cümleyle yazınız.

[A]- GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsim:…………              ……….Sınıf:…………………No…………….

 

Bu haber 166 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

09 Seviye Sınavlar

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 SINIF TEST SORULARI 2022 DÖNEMİ I.SINAV

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 SINIF TEST SORULARI 2022 DÖNEMİ I.SINAV SİYER 9.SINIF TEST SORULARI 2022

DİN KÜLTÜRÜ 2022 II.DÖNEM I.DERS SINAV TEST SORULARI 9.SINIFLAR İÇİN

DİN KÜLTÜRÜ 2022 II.DÖNEM I.DERS SINAV TEST SORULARI 9.SINIFLAR İÇİN 9.SINIFLAR DİN KÜL AHLAK BİL DERSİ TEST SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1277
Yorum 119
Haber Okuma 2946805
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi