BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

10 sınıf sınav soru örnekleri dikap

10 sınıf sınav soru örnekleri dikap

Tarih 22/Kasım/2009, 00:27 Editör BİLGE BİLGE

10 sınav soru örneklerı dikap

ÖZEL …………….. LİSESİ/ FEN LİSESİ/ KOLEJ 10.sınıflar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1/1 yazılı SORULARIDIR.

 
Adı soyadı        :

Sınıf                 :10-

No                   :

 

1

 Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. (Ali imran 50)

Yukarıdaki ayeti kerimede peygamberlere ait hangi özellik zikredilmemiştir?

A- Allah’ın ayetlerini doğrulayıcıdır.                    B- haram hela konusunda yetkileri vardır.       

                     C- peygamberler görev 40 yaşından sonra verilir.               D- kendilerine itaat şarttır. 

2

 I-  Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. (Fatır 1)

II-   Ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. (Nisa 172)

III-  Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. (Tahrim 6)

Yukarıdaki ayeti kerimelerde meleklere ait hangi özellikler sayılmıştır?

A- Allah’ı n emirlerine karşı gelmezler.         B-        Kanatları vardır.            C- Her zaman O’na itaat ederler.        D- Hepsi

3

 (Resulüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. (Ali İmran 15)

Yukarıdaki ayette Allah’ın hangi sıfatına işaret edilmiştir?

A- Kudret                      B- kelam                                 C- Basar                            D- vahdaniyet

4

Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun! Demesi mümkün değildir.(Ali İmran 79)

Yukarıdaki ayeti kerimeye göre peygamberlere ait hangi özellik belirtilmez.

A- Günah işlemezler.    B- İnsanlar arasından seçilmiştir.             C-   Sadece Allah’a çağırırlar.     D- Kendilerine bir şey istemezler.

5

 İnkar edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. (Nur 39)

Yukarıdaki ayeti kerime hangi iman esasına işaret edilmiştir?

A- meleklere iman              B- Kader eve kazaya iman              C- peygamberlere iman                 D Ahiret gününe iman

6

I- ………………. sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vadeder. Allah herşeyi ihata eden ve herşeyi bilendir.  (Bakar 268)

II-   İşte o ……………….., ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. (Ali İmran 175)

III-  Allah onu ……………….. lanetlemiş; o da: "Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim" demiştir. (Nisa 118)                   Yukarıdaki ayeti kerimelerdeki boşluğa hangi kelime gelebilir? 

A- şeytan                            B – Cin                                              C- Peygamber            D- Putlar.

7

Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. (İsra 71)

Yukarıdaki ayet kerimede bahsedilen amel defterlerini kim hazırlamıştır?

A-    Münker- Nekir        B- Kiramen katibin         C-    Cebrail         D- İsrafil

8

 Biz her peygamberi -Allah'ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. (Nisa 64)

Yukarıdaki ayeti kerimeye göre peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir?

A_ Allah adına itaat edilmek.   B- insanlara namaz kılmayı öğretir.          C- dünya hayatında onlara rehberlik eder.      D-  hepsi.

9

 Aşağıdaki ayeti kerimelerden hangisinde bize kaderi anlatmaz?

A-   "şüphesiz ki biz, her şeyi bir kader (ölçü) ile yarattık." (Kamer/49),

B-   "Allah her şeyi yaratmış ve her birine belirli bir nizam vererek, onun kaderini tayin ve takdir etmiştir." (Furkan/2),

C-    "Yeryüzünde ve sizin başınıza gelen her hangi bir olay yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o, kitapta bulunmasın.

            Doğrusu bunu bilmek Allah'a kolaydır." (Hadid/22),

D-  Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.(Enfal 3)

10

 Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru ! (Ali İmran 191)

Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmamaktadır?

A- Müslümanlar Allah’ı unutmazlar.      B- Allah’a dua etmeliyiz.         

                 C- Allah evrendeki hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır.      D- namaz dinin direğidir.

11

 Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah'ın azabı şiddetlidir. (Enfal 25)  

      Bu ayeti kerime yüce Allah insanlar için nasıl bil toplumsal yasadan bahsetmektedir.

A- toplumsal yanlışların etkisi herkesi kapsar.            B- Herkes kendi yaptığının cezasını çeker.

                             C- Her koyun kendi bacağından asılır.               D- Kaderde ne varsa o gelir başa.

12

 (Resulüm) İnkârda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara, ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır. (Ali İmran 176)

Yukarıdaki ayeti kerimede ahrete ait hangi özellik sayılmaktadır. 

A Allah ahirettte istediğine iyilik ve cennet verir.          B Ahret hayatı dünyada kazanılır.                 C Allah kimlerin cennete gideceğini kaderlerinde yazmıştır.                     D Müslümanlar cennete gidecektir.

13

 Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. (Nur21)

Yukarıdki ayeti kerimede Allah’ın hangi sıfatı bildirilmiştir?

A- Semi                 B  İrade               C-  kelam                                                  D  Kıyam bi-nefsihi

14

 Eğer inkar ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir. (Zümer 7)

Yukarıdaki ayeti kerime de Allah’ın hangi sıfatı bildirilmiştir?

A- vahdaniyet                       B  Kıyam bi-nefsihi                    C – hayat                   D İrade

15

De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. (Secde 11)                 

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez. (Hıcr 5)

Yukarıdaki ayette görevi bildirilen meleğin adı nedir?

A Azrail                               B Zebani                       C Mikail                       D Rıdvan

16

Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın, davranışların güzelleşmesine katkıda bulunduğunu göstermez?

a) Her zaman yazıcı meleklerin gözetimi altında olduğumuzu biliriz.  

b) İçimizde bizi hayra ve güzelliğe çağıran sesin meleklerden olduğunu biliriz.  

c) Meleklere iman, zor ve sıkıntılı anlarımızda ümidimizi yitirmemizi sağlar.  

d) Meleklere iman ettiğimiz için onların yüksek davranışlarına özeniriz.

17

 Aşağıda verilen ayetlerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma konusuyla ilgili değildir?

a)"Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı." (Ankebût suresi, 38. ayet)

b)"Ey inananlar, Allah'a saygılı olun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe suresi, 119. ayet)

c) "Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer."(İsrâ suresi, 53.ayet)

d)"İnananlara ve Rablerine dayananlara şeytanın bir gücü yoktur. Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır. " (Nahl suresi, 99–100. ayetler)

 

  SORU17: Siz Allah’ın varlığını ve birliğini inkar eden bir …………… …….. …….…………………………ile karşılaşmış olsaydınız. Ona; KENDİ BİLGİLERİ VE UĞRAŞ ALANINI kullanarak Allah’ın varlığını nasıl anlatırdınız? Yazınız.

 

Not: 1-17 soruların her doğru cevabı cevap 05 puandır.  18. soru ise 15 puan dır.                    Süre 40’ dır.      

                 BAŞARILAR DİLERİM.       

                    ..............

   Uzman Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Bu haber 4068 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

10 Seviye Sınavlar

DİN KÜLTÜRÜ 10.SINIFLAR İÇİN TEST

DİN KÜLTÜRÜ 10.SINIFLAR İÇİN TEST 10 SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ SORULARI 10 SINIF TEST

DİN KÜLTÜRÜ SORULARI 10 SINIF TEST 10 SINIFLAR İÇİN DİN KÜL TEST SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1110
Yorum 117
Haber Okuma 2187395
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi