BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ

Tarih 07/Ekim/2018, 10:04 Editör BİLGE BİLGE

SInav soruları

20..-20… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………….. YILI DİN K. VE AHLAK BİLGİSİ ….SINIFLAR YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI

(A)

1)       Allah’ın iradesi sonsuz ve her şeyi kuşatıcıdır. Âlemdeki her şey Allah’ın dilemesiyle olmuştur. Bu bakımdan Allah’ın iradesine ne denir?

A-Külli İrade                B-Cüzi irade

C-Sınırlı irade                               D-Hiçbiri

 

2)    -"   O,insanı alâktan  (embriyodan) yarattı” Alâk Suresi 2.Ayet

Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen gerçek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 

       A) Fiziksel yasalar                  B) Toplumsal yasalar

C) Biyolojik asalar                  D) Kadere iman

3)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

 

A-Kader: Ezelde Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesidir.    

B-Kaza: Allah’ın kanunlarının sürekli olarak gerçekleşmesidir.

C-Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz iradesine Külli irade denir.        

D-Hayrı yaratan Allah, şerri yaratan Şeytandır.

 

4)Bir insanın elinden geldiği ve aklının erdiği oranda kendi kaderine yön verme özelliğine ne denir?

A)Külli İrade                         B)Cüzi İrade       

C)Tevekkül                       D)İlahi İrade

 

5)Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayışıdır?

A)Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programıdır.

B)Hayır ve şer Allah’tandır.

C)Allah yapacaklarımızı bildiğine göre sorumlu olmayız.

D)Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir.

 

6)   I-"Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık."(54/49)                                    

II-"Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir."(55/5)     

        Yukarıdaki ayeti kerimelerden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

A)Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı

B)    Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiğini.          

C)Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğu

D)Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu

 

7)Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın bir insana sağladığı faydalar arasında yer almaz?     

A)Hürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak

B)Sorumluluklarını unutmadan tercih yapmak

C)Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak

D)Bütün varlıkları gereğince değerlendirmek

 

8) )Kadere imanla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

I-Kadere iman, imanın şartlarından biridir

II-Kul diler Allah yaratır. Bu bakımdan her kul kaderinde cüz’i iradesi ile de olsa asıl etkendir.

III-Kadere iman eden kimse sorumluluğunun da bilincinde olmalıdır                              

A)   I-II                   B)   I-III        

C)    II-III                 D)  I-II-III

                       

 

9)Aşağıdaki davranışlardan hangisinde insanın sorumluluğu yoktur?

A)İntihar etmek

B)Yalan söylemek

C)Kin gütmek

D)Kalp atışı

 

10)Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden biridir?                        

A)   Doğum vaktimiz   B)Milliyetimiz      

C)    Dindarlığımız        D)Ölüm vaktimiz

     

     I-Kadere inanan bir insan dünyadayken elinden geldiği kadar çalışır ve daha iyi bir hayat için uğraşır.                            

      II-Kadere inanan bir insan her şeyi Allah'ın takdir ettiğine inanır ve kendisinin bir şey yapamayacağını düşünür.

            III-Kadere inanan bir insan hayatın zorluklarına karşı yılmaz daha çok çalışır ve mücadele eder.          

   

11)Kadere imanla ilgili yukarıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur?       

                A)I-II                              B)I-III           

              C)II-III                             D)I-II-III

 

 

 

                                                                                                                                          

12)Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın bir insana sağladığı faydalar arasında yer almaz?

 

A)   Hürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak  

B)Sorumluluklarını unutmadan tercih yapmak

       C)Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak

       D)Bütün varlıkları gereğince değerlendirmek

 

13) “Herkes tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır” Müddesir Suresi-38 Ayet

Yukarıda geçen ayette anlatılmak isteneni en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)     Konuşurken dikkatli ol, hapse girebilirsin

B)      Kullandığınız kelimeler sizi elverebilir

C)      Her birey yaptıklarından sorumlu tutulacaktır

D)      Herkese her zaman dikkatli davranmalısın

 

14)”Dinde zorlama yoktur” ayetiyle ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

 

A)     Kişi özgür iradesiyle inanır

B)      İnsan aklıyla düşünür ve kalbiyle iman eder

C)      Toplum neye inanıyorsa sen de ona inanmalısın

D)      Her kul kendi yaptığından sorumludur

 

15) “Hz Allah’ın hayat sahiplerine gıdalanmaları için verdiği ve onların da yediği şeylere ……..denir”

Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)     Helal Gıda

B)      Rızk

C)      Nimet

D)      Emek

 

16) “Her insan üzerine düşen vazifeyi yaptığı ölçüde değerlidir. Allah’ın verdiği canın şükrünü yerine getirmek yalnızca ibadetlerimizi yapmakla değil aynı zamanda çevremizde bulunan insanlara karşı da duyarlı olmamız ve yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirmemizle mümkün olabilir. Allah’ın kanunu da bunu emreder”

 

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle ilintilidir?

 

A)     Evrenin düzeni ve fiziksel yasalar

B)      Emek-rızk-tevekkül

C)      Toplumsal yasalar

D)      Biyolojik yasalar

 

 

17) Bir kul öncelikle aklıyla ve bedeniyle ………. harcamalıdır. Bunu yapmayan insan tembel ve hazırcı bir mantıkla topluma yük olmaya alışır.  …….. harcayan insan sadece gösterdiği bu çabayla yetinmez, aynı zamanda her çabasının sonunda Allah’a dua ederek neticenin olumlu olması için yalvarır. İşte bu duruma dinimizde ……….. denir.

 

Yukarda geçen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelecek olan kelimeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 

A)     Para-Para-Rızk

B)      Emek-Para-Rızk

C)      Emek-Emek-Tevekkül

D)      Emek-Para-Tevekkül

 

18) İnsanın ve bütün canlıların Allah tarafından yazılan ve kararlaştırılan ömrünün tamamlanarak nihayete ermesine dinî anlamda ne ad verilir?

 

A) Ecel  B) Ölüm     C) Kader      D) Kaza

 

19) Akıllı ve ergen olan bir müslümanın  gerekli olan hallerde en kısa zamanda ……………..  farzdır

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelecek en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz abdesti alması               

B)Gusül(Boy) abdesti alması

C) Hacca gitmesi                        

D) Namaz kılması

 

20)“İman” kelimesiyle ilgili aşağıda geçen ifadelerden hangisi doğrudur?

A)     Onaylamak, kabullenmek demektir

B)      Şeksiz, şüphesiz kabul etmek demektir

C)      Hem akılla hem kalple kabul etmek ve gereğini yapmak demektir

D)      Hepsi

 

21) Öğrencinin derse vaktinde girmesi, ödevini yapması, öğretmenlerine saygı göstermesi, sınıfını temiz bırakması, kılık kıyafetine özen göstermesi, arkadaşlarıyla ilişkilerinde saygıyı elden bırakmaması ve okulun her türlü kuralına uyması hangi dini kurallarla ilintilidir?

A) Toplumsal Yasalar             B) Okul kuralları

C) Fiziksel Yasalar              D) İmanın Şartları

 

22) Allah’a ve Peygamberine inanan,kendisine buyrulan bütün hakikatleri canı gönülden kabul edip uygulayan kişiye ………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

 

A) İnsan               B) Mümin

C) Peygamber               D) Sahabe

 

23) “Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü üstlenmez…” ayetiyle vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A)     Kişi yolunu özgür iradesiyle seçer

B)      Kul seçtiğinin mükâfatını da cezasını da mutlaka görür

C)      Allah kuluna seçme hakkı sunar

D)      İnsanın ne olacağı doğuştan bellidir

 

24) Oks sınavına hazırlanan iki arkadaş düşünelim. Bunlardan birisi her gününün en az bir saatini düzenli olarak sınava hazırlanmakla geçirmiş, yaptığı bu hazırlıkla yetinmeyerek kıldığı namazların ve yaptığı iyiliklerin ardından Allah’a dua ederek emeklerinin ziyan olmamasını temenni etmiştir. Diğeri ise iki üç günde bir sınavı hatırlayarak test çözmüş, dershaneye gitmekle sınavı kazanacağı zannına kapılmış ve tüm başarının sadece bu gayretleriyle elde edilebileceği yanılgısına düşmüştür. Dönem sonunda yapılan sınavda birinci öğrenci istediği puanı almış ve şükrünü yerine getirmek üzere anne babasına sarılarak ellerini öpmüş ikinci öğrenci ise ‘böyle olmamalıydı’ diyerek anne ve babasına sitemde bulunmuştur.

 

Bu parçaya göre iki öğrencinin durumuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?

 

A)     Günde bir saat çalışmak yetmez

B)      İnsan elinden geleni yapmalı ve Allah’a tevekkül etmeli.

C)      Sınavı kazandıran dershane değil insanın öz iradesidir

D)      İnsan ben yaparım derse ve buna gerçekten inanırsa başarabilir

 

 

25)“Her insanın özünde iyiliğe temayül eden ve kişiyi iyiliğe sevk eden bir yön vardır. Fakat kişi Allah’a dua edip iyiliği ve hayrı dilemedikçe ve iyilik yolunda çaba göstermedikçe Allah kulun dilediği kötülüğü de yaratarak o kulun iradesini gerçekleştirmesine izin verir. Buna kulun özgür iradesi ve bu özgür irade karşısında Allah’ın vereceği ceza ve mükâfata da Allah’ın adaleti denir”

 

Bu paragrafa göre bir müslümanın hayatta yapması gereken en doğru şey hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 

A)     Her insan mutlaka iyidir

B)      Kaderi öyleymiş. Ne yapalım!

 

 

C)      Kul iyiliğe yönlendirmesi için Allah’a dua eder ve iyilik için elinden geleni yapar

D)      Her insan hem iyiliği hem de kötülüğü Allahın yarattığına inanarak yaşar

 

 

 

Süre 40 Dakika

Her soru 4 Puandır

Başarılar dilerim…

 

İs

 CEVAPLAR

  1A,2C,3D,4B,5B,6D,7D,8D,9D,10A,11B,

 

 

 

                                                             

 

"Ya olduğun gibi görün, Ya göründüğün gibi ol"

 

Bu haber 12924 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN İBADET,AHLAK,AKIL

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN  İBADET,AHLAK,AKIL DİN KÜLTÜRÜ DERSİ SINAV 11.SINIFLAR 1.DÖNEM II .SINAV SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2688601
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi